Документ 2484-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про рекламу" щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 34, ст.259)

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2012 р., № 39, ст. 463; 2014 р., № 1, ст. 1) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється".

У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 липня 2018 року
№ 2484-VIII
вгору