Про Вищий антикорупційний суд
Закон України від 07.06.20182447-VIII
Документ 2447-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.09.2019, підстава - 100-IX

{Підпункт "х" підпункту 3 пункту 2 розділу VI в редакції Законів № 2509-VIII від 12.07.2018, № 100-IX від 18.09.2019}

ц) у тексті Кодексу слова "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "відповідний апеляційний суд" у відповідному відмінку;

4) у тексті Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слова "Київський апеляційний адміністративний суд" в усіх відмінках замінити словами "апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає місто Київ" у відповідному відмінку;

5) у Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50):

а) абзац другий частини восьмої статті 30 доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";

б) перше речення частини другої статті 58 доповнити словами "а стосовно судді Вищого антикорупційного суду таке подання вноситься Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора)";

в) частину другу статті 59 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Розгляд подання про надання згоди на затримання судді Вищого антикорупційного суду, утримання його під вартою чи арештом здійснюється Вищою радою правосуддя з обов’язковою участю судді або його представника. Повідомлення про дату, час і місце розгляду відповідного клопотання направляється невідкладно Генеральному прокурору (виконувачу обов’язків Генерального прокурора) та судді Вищого антикорупційного суду.

У разі неявки судді Вищого антикорупційного суду або його представника на засідання Вищої ради правосуддя розгляд подання здійснюється без їх участі";

г) частину першу статті 60 доповнити реченням такого змісту: "Стосовно судді Вищого антикорупційного суду таке рішення негайно вручається Генеральному прокурору (виконувачу обов’язків Генерального прокурора)";

ґ) у статті 63:

перше речення частини першої доповнити словами "а стосовно судді Вищого антикорупційного суду на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора (виконувача обов’язків Генерального прокурора)";

частину четверту після слів "на вручення судді" доповнити словами "крім судді Вищого антикорупційного суду";

д) частину другу статті 64 після слів "Генеральним прокурором або його заступником" доповнити словами "а стосовно судді Вищого антикорупційного суду - Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора)".

3. Протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) формується Вищий антикорупційний суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом;

2) оголошується та відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону проводиться конкурс на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду, за результатами проведеного конкурсу призначаються судді Вищого антикорупційного суду.

4. День початку роботи Вищого антикорупційного суду у складі, визначеному цим Законом, визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

5. Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону, щонайменше тридцяти п’яти суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

6. Не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня призначення суддів Вищого антикорупційного суду у кількості, зазначеній у пункті 5 цього розділу, найстарший за віком суддя Вищого антикорупційного суду скликає збори суддів Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про визначення дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, вирішення організаційних питань діяльності суду та обрання слідчих суддів.

У разі якщо до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчих суддів не буде обрано, їх повноваження виконують троє суддів Вищого антикорупційного суду, які визначаються жеребкуванням на зборах суддів Вищого антикорупційного суду. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду участі у такому жеребкуванні не беруть.

7. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 червня 2018 року
№ 2447-VIII
вгору