Документ 2433-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.538 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 16, ст. 255) такі зміни:
1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів "установ
і організацій" доповнити словами "що залучаються до виконання
мобілізаційних завдань (замовлень)";
2) абзац десятий статті 15 після слів "що належать до сфери
їх управління" доповнити словами "або залучаються ними до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
3) у статті 17:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення)
до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до
місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм
необхідних фінансових ресурсів";
у тексті статті слова "що перебувають у державній або
комунальній власності (у тому числі у спільній власності
територіальних громад і передані до сфери їх управління)"
виключити;
4) у статті 18:
в абзаці п'ятому слова "що перебувають у комунальній
власності" виключити, а слово "або" замінити словом "які";
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань
(замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться
на території відповідних населених пунктів і залучаються до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними
договори (контракти);
керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою
підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2433-VIвгору