Документ 2387-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до статті 219 Цивільного процесуального
кодексу України щодо терміну розгляду заяви
про виправлення описок чи арифметичних
помилок у судовому рішенні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.495 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Текст статті 219 Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) викласти в такій редакції:
"1. Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які
беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні
описки чи арифметичні помилки.
2. Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у
судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її
надходження.
3. Питання про внесення виправлень вирішується в судовому
засіданні, про що постановляється ухвала.
4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час
і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про
внесення виправлень".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2387-VIвгору