Документ 2374-IV, перша редакція — Прийняття від 20.01.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 26 Закону України
"Про державну службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину п'яту статті 26 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 52, ст. 490) доповнити словами "крім рангів, що присвоюються
державним службовцям, які є працівниками Апарату Верховної Ради
України. Ранги, що відповідають посадам другої категорії,
державним службовцям - працівникам Апарату Верховної Ради України
присвоюються Головою Верховної Ради України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2374-IVвгору