Документ 2356-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 22.08.1992

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.459 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти пункт "з" частини першої статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст.10) в такій редакції:
"з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів,
тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у
технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25
років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6
місяців;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи 20
років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2356-XIIвгору