Документ 2354-XII, перша редакція — Прийняття від 15.05.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.457 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
I. У Кримінальному кодексі Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ):
1. Статтю 138 виключити.
2. Статтю 209 викласти у такій редакції:
"Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під приводом
виконання релігійних обрядів
Організація або керівництво групою, діяльність якої, що
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання релігійних обрядів, поєднана з заподіянням шкоди
здоров'ю громадян або статевою розпустою, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років".
II. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст.
539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453,
454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N
33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст.
236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194,
N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991
р., N 7, ст. 45, N 11, ст. 106):
1. Статтю 212 виключити.
2. У частині першій статті 218 та у пункті 1 частини першої
статті 255 виключити цифри "212".
III. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "138"
виключити.
IV. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138
Кримінального кодексу Української РСР" ( 69а-06 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 13, ст. 69).
2. Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про застосування статті 138 Кримінального
кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р.,
N 13, ст. 70).
3. Закон Української РСР від 29 червня 1966 року "Про
затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про
внесення змін і доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 25, ст. 153) в частині
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138
Кримінального кодексу Української РСР".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2354-XIIвгору