Документ 2352-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.190 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину шосту статті 15 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321)
доповнити абзацом такого змісту:
"у кожному розрахунковому періоді (місяці) забезпечується
оплата вартості електричної енергії та послуг, закуплених у цьому
періоді оптовим постачальником електричної енергії, у рівному
відсотку кожній енергогенеруючій компанії (за винятком
вітроелектростанцій) та підприємству, яке здійснює централізоване
диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України
і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами. Ця оплата забезпечується з урахуванням
остаточних платежів відповідно до договору, на підставі якого
створено оптовий ринок електричної енергії".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.
3. До приведення інших нормативних актів у відповідність із
цим Законом їх норми діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2005 року
N 2352-IVвгору