Документ 2307-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 16, ст.134)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., № 43, ст. 370; 2005 р., № 5, ст. 122; 2014 p., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:

"паралімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян, зокрема осіб з інвалідністю, та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації осіб з інвалідністю і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України".

2. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., № 7, ст. 50; 2014 p., № 2-3, ст. 41):

1) в абзаці четвертому частини четвертої статті 24 слово "спортсменами-інвалідами" замінити словами "спортсменами з інвалідністю";

2) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій спортивних федерацій осіб з інвалідністю із національним статусом та Національного комітету спорту інвалідів України комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців у сфері фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях";

3) у тексті Закону слово "інваліди" в усіх відмінках замінити словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку, крім абзацу третього частини дев’ятої статті 20.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 лютого 2018 року
№ 2307-VIII
вгору