Про структуру і штати Секретаріату та Управління Справами Верховної Ради України
Постанова Президії Верховної Ради України від 20.04.19922282-XII
Документ 2282-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2000, підстава - 1678-III

                                                          

П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1678-III ( 1678-14 ) від 20.04.2000 )
Про структуру і штати Секретаріату та Управління
Справами Верховної Ради України
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити структуру і штати Секретаріату та Управління
Справами Верховної Ради України (додається).
Встановити фактичну чисельність Секретаріату - 298 штатних
одиниць, граничну чисельність - 400. Управління Справами - 70
штатних одиниць. Використання резерву та зміни в межах структури і
штатної чисельності Секретаріату і Управління Справами вирішуються
Головою Верховної Ради України.
2. Керівник Секретаріату, Керуючий Справами Верховної Ради
України, їх заступники, завідуючі відділами Секретаріату
призначаються на посади Президією Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м. Київ, 20 квітня 1992 року
N 2282-XII
СТРУКТУРА І ШТАТИ
Секретаріату Верховної Ради України
1. Керівництво Секретаріату - 8 шт. од.
2. Служба юридично-наукового забезпечення
Юридичний відділ - 25 шт. од.
Група наукових консультантів - 10 шт. од.
Центр комп'ютеризованих інформаційних
систем - 30 шт. од.
Відділ координації роботи секретаріатів
комісій - 7 шт. од.
3. Служба організаційного забезпечення
Відділ у питаннях діяльності Рад і органів
місцевого самоврядування - 18 шт. од.
Відділ з питань звернень громадян - 26 шт. од.
Група обслуговування пленарних засідань
Верховної Ради України - 10 шт. од.
Група парламентського протоколу - 5 шт. од.
Сектор контролю - 4 шт. од.
Прес-центр - 6 шт. од.
4. Служба документального забезпечення
Загальний відділ - 34 шт. од.
Редакційно-видавничий відділ - 53 шт. од.
Сектор таємного діловодства - 3 шт. од.
Група технічного забезпечення роботи
з документами - 51 шт. од.
Архів - 3 шт. од.
5. Сектор кадрів - 4 шт. од.
6. Ст. референт по цивільній обороні - 1 шт. од.

С Т Р У К Т У Р А
Секретаріату Верховної Ради України
1. Керівництво Секретаріату - 8 2. Відділ координації роботи секретаріатів
комісій - 7 3. Юридичний відділ - 25 4. Відділ у питаннях діяльності Рад і органів
місцевого самоврядування - 18 5. Відділ з питань звернень громадян - 26 6. Центр комп'ютеризованих інформаційних
систем - 30 7. Редакційно-видавничий відділ - 53 8. Загальний відділ - 34 9. Сектор таємного діловодства - 3 10. Група технічного забезпечення роботи
з документами - 51 11. Сектор контролю - 4 12. Група парламентського протоколу - 5 13. Сектор кадрів - 4 14. Старший референт по цивільній обороні - 1 15. Група наукових консультантів - 10 16. Група обслуговування пленарних засідань
Верховної Ради України - 10 17. Прес-центр - 6 18. Архів - 3
Всього по Секретаріату - 298

СТРУКТУРА
Управління Справами Верховної Ради України
1. Керівництво Управління Справами - 8 2. Сектор фінансування, обліку і планування - 17 3. Група господарського обслуговування - 12 4. Група енергетично-технічного обслуговування
і зв'язку - 12 5. Група соціально-побутового і медичного
обслуговування - 4 6. Група будівництва і технічного нагляду - 7 7. Група матеріально-технічного постачання - 10
Всього по Управлінню Справами - 70вгору