Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 19.03.2008223
Документ 223-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2013, підстава - 347-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 223
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 347 ( 347-2013-п ) від 15.04.2013 }
 
Деякі питання надання роботодавцям дотації для
забезпечення молоді першим робочим місцем
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

 
     Відповідно до статті 3 Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити такі, що додаються:
 
     перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем;
 
     Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем. { Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 577)
( 577-2010-п )
 
ПЕРЕЛІК
професій та спеціальностей,
за якими роботодавцям може надаватися
дотація для забезпечення молоді
першим робочим місцем

 
------------------------------------------------------------------
|  Професія (спеціальність)  | Код професії (спеціальності) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|      Професії      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електрогазозварник       |      7212.1       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електрозварник ручного     |      7212.1       |
|зварювання           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електромонтер з ремонту та   |      7241.1       |
|обслуговування         |                |
|електроустаткування       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електрослюсар (слюсар) черговий |      7241.1       |
|та з ремонту устаткування    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електрослюсар підземних споруд |      7241.1       |
|та комунікацій електрозв'язку  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електрослюсар підземний     |      7241.1       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кондитер            |      7412.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кухар              |       5122       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Маляр              |      7141.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Муляр              |      7122.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верстатник широкого профілю   |      8211.1       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фрезерувальник         |      8211.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Столяр будівельний       |      7124.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слюсар з ремонту автомобілів  |      7231.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слюсар-ремонтник        |      7233.1       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слюсар з ремонту рухомого    |      7233.2       |
|складу             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слюсар з ремонту        |      7233.2       |
|сільськогосподарських машин та |                |
|устаткування          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Токар              |      8211.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тракторист           |      8331.1       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тракторист-машиніст       |      8331.2       |
|сільськогосподарського     |                |
|(лісогосподарського)      |                |
|виробництва           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тракторист (лісозаготівельні  |      8331.2       |
|роботи)             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Швачка             |      8263.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вишивальник           |      8263.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Штукатур            |      7133.2       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|     Спеціальності     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дошкільне виховання       |   7.010101; 8.010101    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Початкове навчання       |   7.010102; 8.010102    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Соціальна педагогіка      |5.01010601; 7.010105; 8.010105 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дефектологія          |   7.010106; 8.010106    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Книгознавство,         |   7.020102; 8.020102    |
|бібліотекознавство і      |                |
|бібліографія          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Документознавство та      |   7.020105; 8.020105    |
|інформаційна діяльність     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бібліотечна справа       |     5.01020201      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Образотворче та декоративно-  |   7.020208; 8.020208    |
|прикладне мистецтво       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фінанси             |   7.050104; 8.050104    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Облік і аудит          |   7.050106; 8.050106    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Економіка підприємств      |5.03050401; 7.050107; 8.050107 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бухгалтерський облік      |     5.03050901      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Менеджмент організацій     |   7.050201; 8.050201    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Туризм             |   7.050401; 8.050401    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Екологія та охорона       |   7.070801; 8.070801    |
|навколишнього середовища    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автомобілі та автомобільне   |   7.090258; 8.090258    |
|господарство          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Розробка родовищ корисних    |   7.090301; 8.090301    |
|копалин             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Шахтне і підземне будівництво  |5.05030104; 7.090303; 8.090303 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Буріння             |   7.090306; 8.090306    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Маркшейдерська справа      |5.05030105; 7.090307; 8.090307 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Швейні вироби          |   7.091801; 8.091801    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Швейне виробництво       |     5.05160201      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Механізація сільського     |   7.091902; 8.091902    |
|господарства          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лісоінженерна справа      |   7.092001; 8.092001    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Промислове і цивільне      |   7.092101; 8.092101    |
|будівництво           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Теплогазопостачання і      |   7.092108; 8.092108    |
|вентиляція           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Агрохімія і ґрунтознавство   |   7.130101; 8.130101    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Агрономія            |   7.130102; 8.130102    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плодоовочівництво і       |   7.130103; 8.130103    |
|виноградарство         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лісове господарство       |5.09010301; 7.130401; 8.130401 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лікувальна справа        |   7.110101; 8.110101    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Педіатрія            |   7.110104; 8.110104    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ветеринарна медицина      |5.11010101; 7.130501; 8.130501 |
------------------------------------------------------------------
{ Перелік в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на надання роботодавцям
дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем
 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }
 
     1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті за програмою "Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем" (далі - бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
 
     Бюджетні кошти спрямовуються на надання дотації роботодавцю у разі прийняття ним за направленням органів державної служби зайнятості на роботу молоді, якій надається перше робоче місце за однією з отриманих професій (спеціальностей), що включені до переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2010-п ) від 14.07.2010 }
 
     2. Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти Державному центрові зайнятості на відкритий в Казначействі рахунок для обслуговування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на підставі поданого Центром обґрунтування потреби в бюджетних коштах за формою, затвердженою Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
 
     3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Казначейством.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
 
     4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору