Документ 2202-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(щодо осіб, які визнаються учасниками бойових дій
та учасниками війни)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.98 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 426; 1996 р., N 1, ст. 1;
2004 р., N 10, ст. 106) такі зміни:
1. Пункт 10 статті 6 викласти у такій редакції:
"10) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", та
особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда", а також
особи, які з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь
у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю "За оборону
Севастополя".
2. Статтю 9 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня
1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2202-IVвгору