Документ 208/98-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 36-37, ст.244 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст.156, N 51, ст.305; 1998 р., N 14, ст. 55, N 17, ст. 83, N 18,
ст. 95 ) такі зміни:
підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 доповнити абзацом такого
змісту: "Дія цього підпункту не поширюється на операції з продажу
товарів (робіт, послуг), зазначених в підпункті 6.2.8 пункту 6.2
статті 6 цього Закону";
пункт 6.2 статті 6 доповнити підпунктом 6.2.8 такого змісту:
"6.2.8. продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва,
за винятком підакцизних товарів, посередницької та рекламної
діяльності, грального бізнесу, підприємствами, що засновані
Українським товариством глухих та майно яких є їх повною
власністю, іншим платникам податку. Зазначена норма поширюється
тільки на підприємства, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного
періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих та
фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього
звітного періоду не менше 40 відсотків суми загальних виплат на
оплату праці, що включається до складу валових витрат виробництва
(обігу). Порядок віднесення товарів (робіт, послуг) до власного
виробництва підприємств, заснованих Українським товариством
глухих, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 208/98-ВРвгору