Document 2018-VIII, valid, current version — Adoption on April 13, 2017
( Last event — Entry into force, gone May 15, 2017. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 22, ст.256)

Верховна Рада України постановляє:

Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї, вчинені 4 вересня 2013 року в м. Києві, які набирають чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності, ратифікувати (додаються).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 квітня 2017 року
№ 2018-VIII
on top