Документ 199/98-ВР, перша редакція — Прийняття від 05.03.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.239 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 11 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст.
119) доповнити частиною другою такого змісту:
"Фінансові санкції за наслідками документальних перевірок та
ревізій, які здійснюються органами державної податкової служби
України та іншими уповноваженими державними органами,
застосовуються у розмірах, передбачених законодавчими актами,
чинними на день завершення таких перевірок або ревізій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 199/98-ВРвгору