Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.20021970
Документ 1970-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2002 р. N 1970
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1970
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )

1. Абзац третій пункту 1 та назву додатка 2 до постанови
після слів "педагогічних працівників" доповнити словом
"професіоналів".
2. У підпункті 7 пункту 3:
а) абзац перший після слів "науковим працівникам" доповнити
словами "науково-педагогічним працівникам вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації";
б) в абзаці четвертому слова "наукового працівника" замінити
словами "зазначених працівників".
3. Підпункт "б" пункту 4 доповнити словами "крім матеріальної
допомоги на поховання".
4. Пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів та Міністерству юстиції подати Кабінетові Міністрів
України проект постанови про затвердження розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з метою
введення постанови в дію у II кварталі 2003 року".вгору