Документ 1969-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.2015, підстава - 222-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з метою запровадження державного контролю
за здійсненням лотерейної діяльності
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.377 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законом N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
 
     2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162"
доповнити цифрами "164"; 
     3) у статті 313:
 
     пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
 
     абзац восьмий пункту 2 виключити.
 
( Стаття 6 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
 
     3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
     затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;
 
     здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1969-IIIвгору