Document 192-2011-п, valid, current version — Adoption on March 2, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 11, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2011 р. N 192
Київ
Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2000 р. N 1257

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до вступної частини постанови Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2000 р. N 1257 ( 1257-2000-п ) "Про
затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси
корисних копалин" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33,
ст. 1405), доповнивши її після слів "Відповідно до" словами і
цифрами "підпункту 14.1.118 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) та".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70on top