Документ 1883-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про ставки
акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні
напої" щодо ставки акцизного збору на спиртові
дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки виноградного
вина або вичавок винограду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.147 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзаци одинадцятий - тринадцятий статті 2 Закону України
"Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23,
ст. 180 із наступними змінами) замінити п'ятьма абзацами такого
змісту:
"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з
УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ):
14 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - до 1 січня
2011 року;
20 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - з 1 січня
2011 року;
27 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - з 1 січня
2012 року;
з 1 січня 2013 року застосовується ставка акцизного збору,
визначена статтею 1 цього Закону".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третій
вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До 1 січня 2012 року виробник спиртного напою, одержаного
шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди
згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), може
застосовувати для маркування такого спиртного напою марки
акцизного збору із зазначенням суми акцизного збору за ставкою, що
була встановлена станом на 1 січня 2010 року згідно із Законом
України від 25 грудня 2008 року N 797-VI ( 797-17 ) "Про внесення
змін до деяких законів України з питань оподаткування" та діяла до
дня набрання чинності цим Законом. У цьому випадку до 1 січня
2012 року такий спиртний напій вважається маркованим зазначеними
марками відповідно до законодавства, а до 1 січня 2011 року до
його виробника або до його продавця не застосовується фінансова
або інша відповідальність, установлена законом за невідповідність
між сумою акцизного збору, яка підлягає сплаті згідно із цим
Законом, та сумою, зазначеною на акцизній марці (тільки для такого
спиртного напою), придбаній (оплаченій) до дня набрання чинності
цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1883-VIвгору