Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 27.12.20061828
Документ 1828-2006-п, попередня редакція — Редакція від 26.04.2015, підстава - 171-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв’язку, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів “молодший лейтенант”, “лейтенант”, “старший лейтенант”, ”капітан”, “майор”, “підполковник”, “полковник” додаються відповідно слова “медичної служби” або “юстиції”.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Якщо особу середнього або старшого начальницького складу Держспецзв’язку, якій присвоєно спеціальне звання з додаванням відповідних слів “медичної служби” або “юстиції”, призначено на посаду, за якою штатним розписом передбачено спеціальне звання без додавання відповідних слів “медичної служби” або “юстиції”, їй присвоюється спеціальне звання без додавання зазначених слів.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

43. Особам, які проходять службу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах або перебувають у запасі Збройних Сил чи інших військових формувань (далі - запас) і приймаються на службу до Держспецзв'язку, присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання Держспецзв'язку, відповідні тим військовим або спеціальним званням (класним чинам), які вони мають на час прийняття на службу до Держспецзв'язку.

{Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку на посади рядового чи начальницького складу осіб, які перебувають у запасі та мають, крім військових, спеціальні звання (класні чини), їм присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання Держспецзв'язку, рівноцінні вищому із зазначених військових звань запасу або спеціальних звань (класних чинів) згідно з пунктами 44-53 і 59 цього Положення.

{Абзац другий пункту 43 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

Строк вислуги у спеціальних званнях особам, яким присвоєні спеціальні звання у порядку переатестації, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового або спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації.

44. Спеціальне звання рядового Держспецзв'язку присвоюється особам, які не мають військових чи спеціальних звань або мають військове звання солдата, матроса, старшого солдата (старшого матроса) чи відповідне спеціальне звання та прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання рядового Держспецзв'язку, чи прийняті (навчаються) до спеціалізованих навчальних закладів та уклали контракт на навчання і призначені на посаду курсанта.

{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

45. Спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових чи спеціальних звань або мають військове звання не вище за звання старшини (головного корабельного старшини) чи відповідне спеціальне звання та прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальне звання рядового Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;

особам, які прийняті (навчаються) до спеціалізованих навчальних закладів, уклали контракт на навчання, мають військове звання запасу від старшого солдата (старшого матроса) до старшини (головного корабельного старшини) включно чи відповідне спеціальне звання та призначені на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку.

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

46. Спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових звань запасу або вищих за зазначене звання військових чи спеціальних звань та прийняті на службу на посади молодшого і середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальні звання рядового або сержанта Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку.

47. Спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які мають військове чи спеціальне звання старшого прапорщика та прийняті на службу на посади молодшого або середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку та прослужили не менше одного року на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку та вище.

48. Особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, за бездоганну і безперервну службу протягом 15 років на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, може бути присвоєне спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку. До зазначеного строку служби належить також строк вислуги в інших центральних органах виконавчої влади у військових чи спеціальних званнях, що відповідають званню прапорщика Держспецзв'язку.

49. Спеціальне звання молодшого лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється:

курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та підписали контракт про подальше проходження служби в Держспецзв'язку чи продовжують навчання у зазначених закладах з метою здобуття кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, та проходять службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) середнього або старшого начальницького складу чи приймаються на службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих за зазначене військових або спеціальних звань.

{Абзац третій пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

50. Спеціальне звання лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється:

курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та підписали контракт про подальше проходження служби в Держспецзв'язку;

молодшим лейтенантам Держспецзв'язку, в яких закінчився строк вислуги у такому званні;

особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, та проходять службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) середнього або старшого начальницького складу чи приймаються на службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих за зазначене військових або спеціальних звань (класних чинів).

{Абзац четвертий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

51. Перші, а також чергові спеціальні звання присвоюються особам рядового і молодшого начальницького складу начальниками, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади цих осіб.

52. Спеціальні звання особам середнього і старшого начальницького складу присвоюються Головою Держспецзв'язку.

{Пункт 52 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

53. Спеціальні звання присвоюються особам вищого начальницького складу Президентом України відповідно до його повноважень.

54. Чергові спеціальні звання присвоюються після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні особам середнього і старшого начальницького складу в послідовному порядку в разі відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатною посадою. Додавання до спеціального звання слів "медичної служби" або "юстиції" не впливає на строк вислуги у відповідному спеціальному званні.

{Абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Головою Держспецзв'язку в порядку заохочення може бути присвоєно спеціальне звання до полковника Держспецзв'язку включно:

{Абзац другий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

достроково - не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови проходження служби строком не менш як один рік на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому спеціальному званню;

{Абзац третій пункту 54 в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

вище на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, - після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому спеціальному званні.

{Абзац четвертий пункту 54 в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

55. Чергові спеціальні звання до полковника Держспецзв'язку включно присвоюються аспірантам (ад'юнктам) і докторантам спеціалізованих навчальних закладів під час навчання, якщо чергове спеціальне звання відповідає званню за посадою, яку особа займала перед вступом до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури незалежно від змін (підвищення чи пониження), внесених до штатного розпису за цією посадою, згідно з пунктом 52 цього Положення.

56. Подання про присвоєння чергового спеціального звання у порядку заохочення достроково або вище на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, розглядається колегією Держспецзв'язку.

{Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

{Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

58. Для осіб середнього і старшого начальницького складу встановлюється такий строк вислуги у спеціальному званні:

молодший лейтенант Держспецзв'язку - 1 рік;

лейтенант Держспецзв'язку - 2 роки;

старший лейтенант Держспецзв'язку - 3 роки;

капітан Держспецзв'язку - 3 роки;

майор Держспецзв'язку - 4 роки;

підполковник Держспецзв'язку - 5 років.

59. Особам, які закінчили спеціалізовані навчальні заклади, а також вищі навчальні заклади СБУ, Збройних Сил, МВС, Міністерства надзвичайних ситуацій та інших військових формувань, установлюється строк вислуги у спеціальному званні лейтенанта Держспецзв'язку один рік.

{Абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

Строк вислуги у спеціальному званні рядового, сержанта, старшого прапорщика, полковника Держспецзв'язку і вище не встановлюється.

Строк вислуги у спеціальному званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього спеціального звання або дня, зазначеного в наказі.

{Абзац третій пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Особам, які перебували в запасі, після прийняття на службу до строку вислуги у спеціальному званні зараховується пропорційно час перебування їх у військовому званні в запасі у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв’язку.

{Абзац четвертий пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

60. Особам, які перебувають у розпорядженні начальника у зв'язку з відстороненням від посади, а також стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові спеціальні звання не присвоюються.

{Абзац перший статті 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Особі начальницького складу, якій чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв’язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове спеціальне звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

До строку вислуги у спеціальному званні зараховується час, коли особі чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв’язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, а також час перерви у службі у зв’язку з незаконним засудженням особи начальницького складу або незаконним звільненням із служби у Держспецзв’язку.

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

До строку вислуги у спеціальному званні не зараховуються:

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

строк відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням чи обмеженням волі, особами начальницького складу, залишеними на службі в Держспецзв'язку;

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

час перебування особи начальницького складу у відпустці по догляду за дитиною.

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

У разі пониження особи начальницького складу у спеціальному званні час перебування у такому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому спеціальному званні.

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

{Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

61. Особам начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальника (крім зазначених у пункті 60 цього Положення), чергове спеціальне звання присвоюється після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатним розписом за посадою, яку займала особа до зарахування у розпорядження.

62. Особи рядового і начальницького складу можуть бути позбавлені спеціальних звань за вироком суду.

63. Пониження осіб середнього і старшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється Головою Держспецзв'язку.

Пониження осіб молодшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, до повноважень яких належить присвоєння таких спеціальних звань.

Не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають спеціальні звання сержант Держспецзв'язку або молодший лейтенант Держспецзв'язку.

{Пункт 63 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

64. Особи, які понижені у спеціальних званнях на один ступінь, поновлюються у попередньому спеціальному званні з урахуванням займаної посади за умови, що після пониження їх заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.

{Пункт 64 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

Призначення на посади та переміщення по службі. Зарахування у розпорядження начальників

65. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Адміністрації Держспецзв'язку.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового, а також молодшого, середнього і старшого начальницького складу, і відповідних цим посадам за штатним розписом спеціальних звань затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку.

66. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв'язку згідно із строковим трудовим договором у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

67. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

1) посади рядового і начальницького складу комплектуються особами, придатними за станом здоров'я для проходження служби, з урахуванням їх ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

2) призначення на посади та переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням основної або спорідненої спеціальності чи досвіду практичної роботи, освіти, наукового ступеня;

3) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження начальників. Призначення на посади осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальників, здійснюється в якомога коротший строк, що не перевищує строк, зазначений у пункті 71 цього Положення.

Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу між Адміністрацією Держспецзв’язку, підпорядкованими органами здійснюється за рішенням Голови Держспецзв’язку або особи, яка його заміщує.

{Підпункт 3 пункту 67 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Випускники спеціалізованих навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані в розпорядження начальників - безпосередньо після їх прибуття з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням вищого навчального закладу, до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу.

Особи, які приймаються на службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу для проходження служби, але не раніше дня, що настає за днем звільнення їх з попереднього місця роботи або з дати, зазначеної в приписі;

4) у разі потреби на особу рядового чи начальницького складу за її згодою наказом може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою (за вакантною - строком до шести місяців, за не вакантною - у разі тимчасової відсутності особи, яка її займає, - строком до чотирьох місяців, а у разі перебування особи, яка її займає, у відпустці по догляду за дитиною - на час перебування такої особи у зазначеній відпустці);

{Підпункт 4 пункту 67 в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

5) переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі та визнані комісією медичного закладу придатними або обмежено придатними до служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів сім'ї змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням начальників на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

Переміщення осіб рядового чи начальницького складу на рівнозначні посади в іншу місцевість для більш доцільного використання в інтересах служби за фахом чи досвідом роботи здійснюється без їх згоди.

{Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

Не допускається переміщення в іншу місцевість осіб рядового чи начальницького складу в разі:

{Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

неможливості проходження особою рядового чи начальницького складу служби у місцевості, в яку її переводять, згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії;

{Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

неможливості проживання членів сім'ї особи рядового чи начальницького складу за станом здоров'я в місцевості, до якої її переводять, згідно з висновком (постановою) комісії медичного закладу;

{Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

потреби у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували особу рядового чи начальницького складу з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї цієї особи у тому ж населеному пункті, згідно з висновком (постановою) відповідної комісії.

{Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

6) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

{Абзац перший підпункту 6 пункту 67 в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

Особа, яка претендує на зайняття посади в підрозділі Держспецзв'язку, зобов'язана повідомити начальника такого підрозділу про працюючих у ньому близьких їй осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього підпункту, особи рядового і начальницького складу та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, особи рядового і начальницького складу та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особи рядового і начальницького складу, які перебувають в підпорядкуванні, підлягають звільненню із займаної посади.

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1126 від 02.11.2011}

Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їй осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення;

{Підпункт 6 пункту 67 в редакції Постанови КМ № 1432 від 08.12.2009}

7) призначення на посади, пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку;

8) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту (навчаються у вищих навчальних закладах), можуть призначатися на посади середнього начальницького складу з урахуванням їх ділових та моральних якостей за умови, що за цими посадами штатним розписом не передбачена наявність підлеглих осіб середнього начальницького складу. В разі потреби у заміщенні цих посад особами середнього начальницького складу особи рядового або молодшого начальницького складу переміщуються на посади, які вони займали до такого призначення або інші посади, але не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього начальницького складу;

9) призначення на нижчі посади з використанням вакантних за штатним розписом вищих посад здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку. Призначення на посади, що не є керівними, з використанням вакантних за штатним розписом керівних посад забороняється;

10) на осіб, які займають посади найнижчого рівня у відповідних категоріях молодшого і середнього начальницького складу, не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в посаді;

{Пункт 67 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

11) особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду.

{Пункт 67 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

12) особи начальницького складу, які проходять службу в зоні відчуження, у разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов'язана із впливом радіаційного фактору, переводяться до підрозділів, з яких вони направлялися для виконання службових обов'язків у зазначеній зоні, на посади не нижче тих, що вони займають.

{Пункт 67 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 136 від 17.02.2010}

13) особа рядового чи начальницького складу, якій в установленому порядку скасовано допуск до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає надання допуску до державної таємниці. У разі неможливості призначення на таку посаду або відмови особи рядового чи начальницького складу зайняти таку посаду зазначена особа підлягає звільненню із служби згідно з підпунктом 8 пункту 92 цього Положення за службовою невідповідністю.

{Пункт 67 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

68. Призначення осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у разі проведення планової заміни;

за особистим проханням з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи;

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

3) у зв'язку із вступом до спеціалізованого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

4) на нижчі посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи - за результатами атестації;

за особистим проханням;

у порядку накладення дисциплінарного стягнення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

Призначення з вищих посад на нижчі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється прямими начальниками в межах наданих їм прав щодо призначення на посади за умови відсутності можливості призначити осіб рядового і начальницького складу на рівнозначні посади в цьому ж підрозділі.

Призначення осіб рядового і начальницького складу на нижчі посади у випадках, передбачених абзацами четвертим і шостим підпункту 4 цього пункту, здійснюється без їх згоди.

{Пункт 68 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Особи рядового і начальницького складу, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або учасниками бойових дій, у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів мають переважне право на те, щоб залишитися за місцем служби, та першочергове право під час призначення на вакантні посади.

У разі призначення у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і начальницького складу зберігаються посадові оклади за попередніми посадами.

У разі призначення особи рядового або начальницького складу на нижчу посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення зміст наказу доводиться до її відома під особистий підпис із врученням витягу з цього наказу.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - після того, як воно буде зняте. Особи, які переміщені на нижчі посади у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і відповідають вимогам для заміщення вищих посад, протягом одного року повинні бути призначені на посади, не нижчі за ті, з яких були переміщені (за наявності вакансій та згоди осіб, які переміщені на нижчу посаду).

69. З урахуванням досягнутих результатів, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в Адміністрації Держспецзв'язку та підпорядкованих органах формується щороку до 30 листопада резерв осіб середнього і старшого начальницького складу для призначення на вищі посади.

70. Особи рядового і начальницького складу, які переміщуються по службі, повинні вибути до нового місця служби після передачі справ і посад, але не пізніше ніж через 20 днів з дня одержання підпорядкованим органом витягу з наказу про переміщення по службі. У разі коли особа рядового або начальницького складу на момент одержання витягу з наказу перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні, строк вибуття до нового місця служби продовжується на кількість днів її відсутності на службі.

71. Особи рядового чи начальницького складу у випадках, передбачених у цьому пункті, зараховуються в розпорядження начальників як такі, що тимчасово виконують службові завдання без призначення на посади.

Право зараховувати у розпорядження мають:

Голова Держспецзв’язку - стосовно осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку у своє розпорядження або у розпорядження начальників підпорядкованих органів;

{Абзац третій пункту 71 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ - стосовно підлеглих осіб рядового і начальницького складу, крім осіб начальницького складу, які займають посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника Держспецзв’язку та вище.

{Абзац четвертий пункту 71 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

Зарахування осіб рядового і начальницького складу в розпорядження начальників допускається:

у разі закінчення такою особою спеціалізованого навчального закладу - до одного місяця;

у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - до трьох місяців;

у разі здійснення кримінального провадження стосовно особи рядового чи начальницького складу - до закриття кримінального провадження чи набрання законної сили вироком суду;

{Абзац восьмий пункту 71 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

після повернення з довготермінового відрядження - до двох місяців;

{Абзац дев'ятий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

у разі складення стосовно особи рядового чи начальницького складу протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення - до розгляду справи судом;

{Абзац десятий пункту 71 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

{Абзац одинадцятий пункту 71 виключено на підставі Постанови КМ № 706 від 04.09.2013}

у разі відсутності відомостей про місце перебування особи рядового чи начальницького складу строком понад десять днів - до її повернення до місця проходження служби або до дня виключення її із списків особового складу Держспецзв'язку;

у разі відсторонення особи рядового чи начальницького складу від посади - на період, необхідний для проведення службового розслідування;

у разі позбавлення особи рядового чи начальницького складу допуску до державної таємниці - на період вирішення питання щодо подальшого проходження служби, але не більше двох місяців;

у разі відсутності рівнозначних або вищих посад для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 67 цього Положення, - до трьох місяців.

Особи рядового чи начальницького складу зараховуються в розпорядження начальників відповідними наказами.

За особами рядового чи начальницького складу, зарахованими у розпорядження начальників, зберігається право на всі види грошового та іншого забезпечення за посадами, які вони безпосередньо обіймали перед зарахуванням у розпорядження.

Начальники зобов'язані організувати службову діяльність осіб рядового і начальницького складу, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань.

{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 197 від 19.03.2008, № 787 від 29.07.2009, № 1432 від 08.12.2009, № 136 від 17.02.2010; в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

71-1. У разі коли особі рядового чи начальницького складу повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочину, пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем, така особа підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. У разі коли стосовно особи рядового чи начальницького складу складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, така особа може бути відсторонена від виконання службових повноважень керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації до закінчення розгляду справи судом.

{Положення доповнено пунктом 71-1 згідно з Постановою КМ № 1126 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

72. Переведення осіб рядового і начальницького складу з Держспецзв'язку до СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органів та військових формувань може здійснюватися за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, за погодженням з керівництвом цих державних органів або військових формувань.

{Абзац перший пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008}

Переведення осіб, які проходять службу в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органах та військових формуваннях, до Держспецзв'язку може здійснюватися за рішенням керівництва цих державних органів або військових формувань і за погодженням з Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує.

Атестація

73. Для визначення рівня професійної підготовки, ділових та моральних якостей, відповідності осіб рядового і начальницького складу займаним посадам атестаційні комісії, які утворюються в Адміністрації Держспецзв'язку та в підпорядкованих органах, проводять атестацію цих осіб. Склад зазначених комісій затверджується відповідно Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує, начальником підпорядкованого органу.

74. Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться:

один раз на 5 років;

{Абзац другий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

перед закінченням навчання випускників вищих навчальних закладів Держспецзв'язку.

{Абзац четвертий пункту 74 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

Позачергова атестація осіб рядового і начальницького складу може проводитися:

{Абзац п'ятий пункту 74 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

за рішенням Голови Держспецзв’язку;

{Пункт 74 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009; в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 15 Закону України “Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

75. Атестація осіб рядового і начальницького складу не проводиться:

у разі перебування на займаній посаді менше одного року;

{Абзац другий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

у разі перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною (атестація проводиться не раніше ніж через один рік після початку виконання службових обов'язків; строк перебування у зазначених відпустках не зараховується до періоду атестації);

у разі перебування особи начальницького складу у довготерміновому відрядженні (атестація проводиться через рік після закінчення відрядження).

{Пункт 75 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

76. Висновки і рекомендації за результатами атестації особи рядового чи начальницького складу заносяться до її атестаційного листа і затверджуються головою атестаційної комісії. На начальників, які атестують своїх підлеглих, покладається персональна відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у атестаційних листах висновків і рекомендацій.

{Абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008}

З висновками і рекомендаціями, занесеними до атестаційного листа, атестовану особу ознайомлює її безпосередній начальник у десятиденний строк. Особа ставить свій підпис на такому листі із зазначенням дати ознайомлення з результатами атестації.

Атестована особа може подати в установленому порядку не пізніше місяця з дня оголошення атестації скаргу на ім'я начальника, що призначив атестаційну комісію, про порушення порядку атестації та необ'єктивність комісії. Рішення за скаргою приймається зазначеним начальником у місячний строк. Це рішення може бути оскаржене атестованою особою в установленому порядку. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестаційного листа особи вносяться відповідні зміни або проводиться нова атестація цієї особи.

Особи рядового і начальницького складу зобов'язані за результатами атестації вжити заходів до виправлення зазначених у їх атестаційних листах недоліків. Безпосередні начальники повинні вимагати від підлеглих виправлення недоліків та надавати їм у цьому допомогу.

Порядок атестації осіб рядового і начальницького складу визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

Відпустки

77. Особам рядового і начальницького складу надаються такі відпустки:

1) щорічні:

чергові;

додаткові - за роботу в шкідливих та важких умовах служби;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

інші додаткові, передбачені законодавством;

2) у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів;

3) у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби;

4) додаткові - за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

5) творчі;

6) соціальні:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові - особам, які мають дітей;

7) для лікування у зв'язку із хворобою;

8) у разі коли дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більше ніж до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

78. Тривалість щорічної чергової відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають на момент її надання вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 діб, від 10 до 20 років - 35 діб, від 20 до 25 років - 40 діб, 25 і більше календарних років - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

{Абзац перший пункту 78 в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

У разі надання щорічних чергових відпусток, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин, відпусток у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів додатково надається час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України з розрахунку тривалості руху транспорту, яким особа прямує до місця проведення відпустки та назад (до 6 годин руху в обидва боки час для проїзду до місця проведення відпустки і назад не надається, від 6 до 24 годин надається одна доба, від 24 до 48 годин - дві доби, понад 48 годин - три доби). Максимальний час, який надається для проїзду до місця проведення відпустки і назад, становить три доби.

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад, не може перевищувати час, обчислений за розкладом руху залізничного транспорту. У разі коли особа не використала час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад частково (у повному обсязі), вона зобов'язана самостійно прибути з відпустки раніше з урахуванням невикористаного часу. В разі поділу чергової відпустки на дві частини зазначений час надається при використанні однієї з частин відпустки за бажанням особи.

Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні чергові відпустки надаються незалежно від вислуги років тривалістю 45 діб у зручний для них час.

Для визначення тривалості щорічних відпусток святкові та неробочі дні не враховуються.

Наказ про надання щорічної чергової відпустки видається не пізніше ніж за один тиждень до встановленого графіком строку відпустки на підставі рапорту особи рядового чи начальницького складу, який надсилається за місяць до початку відпустки до підрозділу кадрового забезпечення.

{Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

Наказ про надання особі рядового чи начальницького складу відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин видається не пізніше ніж у день початку такої відпустки на підставі рапорту зазначеної особи. Обставини, на підставі яких особі рядового чи начальницького складу надається відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин, повинні бути документально підтверджені.

{Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

Особам рядового чи начальницького складу, які є подружжям, відпустка надається за їх бажанням одночасно.

{Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

79. Щорічні чергові відпустки надаються за календарний рік служби з таким розрахунком, щоб вони були використані протягом календарного року. Як виняток, з дозволу Голови Держспецзв'язку чергова відпустка (або невикористана її частина) може бути надана у I кварталі наступного року.

На прохання особи рядового чи начальницького складу чергова відпустка може бути поділена на дві частини будь-якої тривалості.вгору