Про структуру і штати Секретаріату Верховної Ради України
Постанова Президії Верховної Ради України від 31.10.1994181/94-ПВ
Документ 181/94-ПВ, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2000, підстава - 1678-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1678-III ( 1678-14 ) від 20.04.2000 )
Про структуру і штати Секретаріату Верховної
Ради України

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити структуру і штати Секретаріату Верховної Ради
України. 2. Встановити граничну чисельність працівників Секретаріату
Верховної Ради України - 800 штатних одиниць, у тому числі 434 - в
підрозділах Секретаріату Верховної Ради України, 195 - в
секретаріатах постійних комісій Верховної Ради України,
депутатських групах (фракціях), 70 - в Інституті законодавства. Штатний розпис Секретаріату Верховної Ради України
затверджується Головою Верховної Ради України. Зміни і доповнення щодо чисельного складу підрозділів
Секретаріату Верховної Ради України проводяться Головою Верховної
Ради України за поданням Керівника Секретаріату Верховної Ради
України, секретаріатів постійних комісій - за погодженням з
головами відповідних комісій Верховної Ради України. Секретаріати постійних комісій Верховної Ради України входять
до складу Секретаріату Верховної Ради України і підпорядковуються
головам відповідних постійних комісій Верховної Ради України та
Керівнику Секретаріату Верховної Ради України. 3. Встановити, що Керівник Секретаріату Верховної Ради
України і його заступники призначаються Президією Верховної Ради
України, завідуючі відділами і їх заступники - Головою Верховної
Ради України, інші працівники Секретаріату - Керівником
Секретаріату Верховної Ради України. 4. Керівнику Секретаріату Верховної Ради України привести
штатний розпис Секретаріату Верховної Ради України у відповідність
з цією Постановою та подати Президії Верховної Ради України проект
Положення про Секретаріат Верховної Ради України. 5. Постанову Президії Верховної Ради України від 10 червня
1994 року N 8а/94-ПВ визнати такою, що втратила чинність.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м.Київ, 31 жовтня 1994 року
N 181/94-ПВвгору