Документ 1770-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.450 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У частині другій статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 30, ст. 245):
 
     1) пункт 8 викласти в такій редакції:
 
     "8) учасників бойових дій під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях";
 
     2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
     "9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     Підпункт 2 пункту 1, яким вноситься зміна до частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1770-IVвгору