Документ 1746-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2011, підстава - 3614-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про Рахункову палату"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.282 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
Кодексами
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст.189
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
Законом
N 3614-VI ( 3614-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 9, ст.63 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 3614-VI
( 3614-17 ) від 07.07.2011 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 }
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1746-IIIвгору