Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.20041700
Документ 1700-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2004 р. N 1700
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2004 р. N 1700
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У розділі "Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,
екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування"
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2083;
2003 р., N 40, ст. 2095; 2004 р., N 21, ст. 1448):
назву розділу доповнити словами "впровадження економічного
механізму забезпечення охорони навколишнього природного
середовища";
доповнити перелік пунктом 85 такого змісту:
"85. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони
навколишнього природного середовища".
2. У Положенні про Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2002 р., N 8, ст. 357; 2004 р.,
N 24, ст. 1588):
пункт 1 доповнити словами "та заходів, пов'язаних із
впровадженням економічного механізму забезпечення охорони
навколишнього природного середовища";
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Кошти Фонду можуть надаватися на поворотній основі, на
умовах здешевлення кредитів комерційних банків (як відшкодування
відсотків за кредитами комерційних банків) та на умовах повернення
(як пільгових коротко- і довгострокових позичок) у випадках,
передбачених законом про Державний бюджет України";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Кошти Фонду використовуються в межах бюджетних програм,
визначених законодавством, згідно з кошторисами, які
затверджуються Міністром охорони навколишнього природного
середовища за погодженням з Мінфіном.
Для формування бюджетних програм Фонду Міністром охорони
навколишнього природного середовища затверджуються плани
природоохоронних заходів, які подаються разом з бюджетними
запитами до Мінфіну.
У IV кварталі поточного року затверджені плани
природоохоронних заходів уточнюються Мінприроди, після чого вони
подаються на погодження Віце-прем'єр-міністру України згідно з
розподілом функціональних повноважень.
У двотижневий термін після погодження планів Мінприроди подає
на затвердження до Мінфіну паспорти бюджетних програм Фонду".вгору