Документ 1699-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до Кодексу адміністративного судочинства України
щодо усунення неточностей в процедурі оскарження
результатів загальнонаціональних виборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини третьої статті 172 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) після слів
"встановлення нею результатів" доповнити словами "виборів чи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 листопада 2009 року
N 1699-VIвгору