Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.20041686
Документ 1686-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1686
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 70 ( 70-2007-п ) від 31.01.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1686
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 70
( 70-2007-п ) від 31.01.2007 }

2. У підпункті 2 пункту 4 Положення про Фонд соціального
захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2002 р. N 1434 ( 1434-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1818; 2003 р., N 30, ст. 1546),
цифри "15" замінити цифрою "8".вгору