Про структуру апарату Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 20.04.20001678-III
Документ 1678-III, поточна редакція — Редакція від 11.07.2006, підстава - 8-V


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про структуру апарату Верховної Ради України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.253 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР N 30-IV ( 30-15 ) від 04.07.2002 N 1944-IV ( 1944-15 ) від 01.07.2004 )
 
{ Про збільшення граничної чисельності апарату Верховної Ради України на двадцять штатних одиниць див. Постанову ВР N 8-V ( 8-16 ) від 11.07.2006 }

 
     Відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Встановити граничну чисельність апарату Верховної Ради України в кількості 1115 штатних одиниць. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР N 30-IV ( 30-15 ) від 04.07.2002, N 1944-IV ( 1944-15 ) від 01.07.2004 )
{ Про збільшення граничної чисельності апарату Верховної Ради України на двадцять штатних одиниць див. Постанову ВР N 8-V ( 8-16 ) від 11.07.2006 }
 
     2. Реорганізувати структуру апарату Верховної Ради України, затвердивши її у складі таких підрозділів:
 
     Керівництво апарату;
 
     Секретаріат Голови Верховної Ради України;
 
     Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України;
 
     Секретаріат заступника Голови Верховної Ради України;
 
     Секретаріати комітетів, депутатських фракцій, груп;
 
     Головне науково-експертне управління;
 
     Головне юридичне управління;
 
     Головне управління документального забезпечення;
 
     Головне організаційне управління;
 
     Інформаційне управління;
 
     Управління комп'ютеризованих систем;
 
     Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;
 
     Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків;
 
     Управління кадрів;
 
     Відділ зв'язків з органами правосуддя;
 
     Відділ контролю;
 
     Відділ з питань звернень громадян;
 
     Перший відділ;
 
     Сектор мобілізаційної роботи;
 
     Управління справами.
 
     3. Апарат Верховної Ради України має статус юридичної особи.
 
     4. Голові Верховної Ради України:
 
     визначити чисельний склад структурних підрозділів, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, у межах витрат, передбачених кошторисом Верховної Ради України;
 
     забезпечити скорочення апарату Верховної Ради України на 207 штатних одиниць та проведення реорганізації апарату Верховної Ради України відповідно до пунктів 1 і 2 цієї Постанови та вимог законодавства;
 
     забезпечити в установленому порядку вирішення трудових і майнових питань, пов'язаних з реорганізацією апарату;
 
     затвердити до 15 травня 2000 року Положення про апарат Верховної Ради України, про структурні підрозділи, зазначені в пункті 2 цієї Постанови;
 
     погодити з Кабінетом Міністрів України питання про передачу Верховній Раді України Національної Парламентської бібліотеки України;
 
     вирішити організаційні питання, пов'язані із перетворенням Видавництва Верховної Ради України в самостійний госпрозрахунковий підрозділ, що забезпечує діяльність Верховної Ради України;
 
     вивчити до 1 жовтня 2000 року питання про можливість функціонування Інституту законодавства Верховної Ради України як самостійного підрозділу при Верховній Раді України.
 
     5. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, Робочій групі по підготовці заходів щодо вдосконалення структури апарату підготувати з урахуванням зауважень народних депутатів України і подати, у разі необхідності, у жовтні 2000 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно удосконалення структури апарату Верховної Ради України.
 
     6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     Постанову Президії Верховної Ради України від 20 квітня 1992 року "Про структуру і штати Секретаріату і Управління справами Верховної Ради України" ( 2282-12 );
 
     Постанову Президії Верховної Ради України від 31 жовтня 1994 року "Про структуру і штати Секретаріату Верховної Ради України" ( 181/94-ПВ );
 
     Постанову Верховної Ради України від 3 липня 1997 року "Про структуру апарату Верховної Ради України" ( 427/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 28, ст. 185).

 
 Голова Верховної Ради України             І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1678-IIIвгору