Документ 165-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення зміни до статті 21 Закону
України "Про особливості приватизації майна
в агропромисловому комплексі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.293 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині четвертій статті 21 Закону України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41,
ст.188) слова "Фінансові органи" замінити словами "Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні
органи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1998 року
N 165-XIVвгору