Документ 1629б-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2018, підстава - 2581-VIII

                                                          
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року
N 1629-IV ( 1629-15 )
Додаток
до Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу
Перелік актів
законодавства України та acquis Європейського Союзу
у пріоритетних сферах адаптації
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018, ВВР, 2018, N 46, ст.371 }

{ Розділ 1 ( 1629а-15 ) }

Розділ 2
Законодавство про компанії
I. Вступ
Основоположні засади здійснення підприємницької діяльності в
європейському праві закріплені в Договорі про заснування
Європейського Співтовариства(1) ( 994_017 ). Норми європейського
права забороняють будь-які обмеження свободи ведення
підприємницької діяльності громадянами держав-членів на території
іншої держави-члена. Подібна заборона стосується також обмежень
щодо створення агентств, філій чи дочірніх компаній громадянами
держави-члена іншої, ніж на території якої здійснюється
господарська діяльність. Причому компанії чи фірми, які створені
відповідно до права держави-члена і мають власний зареєстрований
офіс, керівний орган або головне місце ведення підприємницької
діяльності в межах Співтовариства мають такі ж права, як і особи
даної держави-члена. Під "компаніями" та "фірмами" маються на
увазі ті компанії і фірми, що діють на основі положень цивільного
і комерційного права, включаючи кооперативні товариства та інші
юридичні особи, що потрапляють у сферу регулювання в рамках
приватного чи публічного права, за виключенням неприбуткових
юридичних осіб.
_______________
(1) Розділ III про вільне пересування осіб, послуг та
капіталу Договору про заснування Європейського Співтовариства
( 994_017 ).
Скасовуються будь-які обмеження на вільне надання послуг та
здійснення підприємницької діяльності у межах Співтовариства по
відношенню до громадян та компаній держав-членів, що реалізують
право на ведення підприємницької діяльності в іншій державі-члені
Співтовариства, ніж та, громадянину якої надаються послуги.
Останнім часом в Україні, після зміни державного устрою та
виведення більшої частини державного майна у приватний сектор
шляхом проведення масової приватизації, зросла роль приватного
капіталу в формуванні рівня ВВП країни взагалі. Тому для того, щоб
процес переходу до свободи ведення підприємницької діяльності не
набув хаотичної форми, але разом з тим відповідав основним
принципам демократичної держави, в Україні вже досить багато часу
триває процес дерегулювання підприємницької діяльності та перехід
на цивілізовані стандарти торгівлі. В Україні для ведення
підприємницької діяльності існують певні вимоги та механізм
реєстрації підприємницької діяльності за місцезнаходженням або
місцем проживання даного суб'єкта, які певною мірою відрізняються
від вимог Європейського Союзу.
Розвиток підприємницької діяльності в Україні передбачає
собою поліпшення соціально-економічного рівня в країні взагалі
шляхом створення нових робочих місць, спрощення реєстрації та
ведення господарської діяльності на світовому ринку та залучення
іноземних інвестицій на внутрішній ринок країни.
II. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 13, 42,
67, 92) ( 254к/96-ВР )
Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня
1998 року ( 997_193 )
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436
( 436-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435
( 435-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року ( 1540-06 )
(втрачає чинність з 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III
( 2341-14 )
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня
1991 року N 1576-XII ( 1576-12 )
Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня
1991 року N 887-XII ( 887-12 )
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року
N 698-XII ( 698-12 )
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664-III
( 2664-14 )
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III
( 2658-14 )
Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня
2001 року N 2406-III ( 2406-14 )
Закон України "Про захист економічної конкуренції" від
11 січня 2001 року N 2210-III ( 2210-14 )
Закон України "Про державну підтримку малого та середнього
підприємництва" від 19 жовтня 2000 року N 2063-III ( 2063-14 )
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III ( 1775-14 )
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 )
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року
N 723/97-ВР ( 723/97-ВР )
Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від
2 грудня 1997 року N 671/97-ВР ( 671/97-ВР )
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня
1997 року N 280/97-ВР ( 280/97-ВР )
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР ( 98/96-ВР )
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19
березня 1996 року N 93/96-ВР ( 93/96-ВР )
Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР
( 270/96-ВР )
Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР ( 236/96-ВР )
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від
21 листопада 1995 року N 437/95-ВР ( 437/95-ВР )
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
28 грудня 1994 року N 334/94-ВР ( 334/94-ВР )
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343-XII
( 2343-12 )
Закон України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року
N 2171-XII ( 2171-12 )
Закон України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII ( 2114-12 )
Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від
20 грудня 1991 року N 2009-XII ( 2009-12 )
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від
16 квітня 1991 року N 959-XII ( 959-12 )
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року
N 697-XII ( 697-12 )
Закон України "Про ціни та ціноутворення" від 3 грудня
1990 року N 507-XII ( 507-12 )
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення
підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" від
15 липня 2000 року N 906 ( 906/2000 )
Указ Президента України "Про сприяння підготовці
управлінських кадрів для сфери підприємництва" від 3 липня
2000 року N 849/2000 ( 849/2000 )
Указ Президента України "Питання Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємницької діяльності" від
25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 )
Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної
регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" від
22 січня 2000 року N 89 ( 89/2000 )
Указ Президента України "Про впорядкування механізму сплати
ринкового збору" від 28 червня 1999 року N 761 ( 761/99 )
Указ Президента України "Про запровадження дозвільної системи
у сфері підприємницької діяльності" від 20 травня 1999 року N 539
( 539/99 )
Указ Президента України "Про заходи щодо зменшення податкової
заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів
підприємницької діяльності" від 21 грудня 1998 року N 1367
( 1367/98 )
Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817
( 817/98 )
Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують
розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року N 79
( 79/98 )
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня
1998 року N 727 ( 727/98 )
Указ Президента України "Про державну підтримку малого
підприємництва" від 12 травня 1998 року N 456 ( 456/98 )
Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних
ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності" від 12 липня 1995 року N 608
( 608/95 )
Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування
розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької
діяльності України" від 4 жовтня 1994 року N 566 ( 566/94 )
Указ Президента України "Про випуск та обіг векселів для
покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької
діяльності України" від 14 вересня 1994 року N 530 ( 530/94 )
Указ Президента України "Про паралельну державну реєстрацію
іноземних суден, що експлуатуються суб'єктами підприємницької
діяльності" від 25 квітня 1994 року N 187 ( 187/94 )
Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від
15 червня 1993 року N 210 ( 210/93 )
Указ Президента України "Про перехід України до
загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та
статистики" від 23 травня 1992 року N 303 ( 303/92 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і
сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства"
від 17 березня 1993 року N 23-93 ( 23-93 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за
участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 N 24-92 ( 24-92 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування" від 1 липня
2002 року N 912 ( 912-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до
суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на
припинення порушень вимог Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675 ( 675-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій
єдиного зразка" від 26 вересня 2001 року N 1246 ( 1246-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми
декларації страховика про операції з перестрахування" від
13 червня 2002 року N 821 ( 821-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних
процедур у сфері використання ядерної енергії" від 6 травня 2001
N 440 ( 440-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок присвоєння
спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для
лазерних систем зчитування" від 28 квітня 2001 року N 411
( 411-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та
заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 28 лютого 2001 року
N 183 ( 183-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання
ядерної енергії" від 6 грудня 2000 року N 1782 ( 1782-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії
на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року
N 1755 ( 1755-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"
від 20 листопада 2000 року N 1719 ( 1719-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку формування, ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного
реєстру" від 8 листопада 2000 року N 1658 ( 1658-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного
захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають
обов'язковому ліцензуванню" від 12 липня 2000 року N 1115
( 1115-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року
N 419 ( 419-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Реєстр суб'єктів
підприємницької діяльності" від 18 листопада 1999 року N 2103
( 2103-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" від
10 травня 1999 року N 786 ( 786-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі
ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на
здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 29 квітня
1999 року N 753 ( 753-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державний реєстр
видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від
28 вересня 1998 року N 1540 ( 1540-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню" від 27 травня 1998 року N 751 ( 751-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за
реєстрацію асоціацій, інших добровільних об'єднань органів
місцевого самоврядування, статутів територіальних громад" від
25 травня 1998 року N 738 ( 738-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької
діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від
18 травня 1998 року N 688 ( 688-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок справляння
і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію
торгово-промислових палат" від 23 березня 1998 року N 356
( 356-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення
порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
родовищами мінеральної води" від 2 березня 1998 року N 260
( 260-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та
розміри реєстраційних зборів" від 17 листопада 1997 року N 1287
( 1287-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств Міністерства вугільної промисловості" від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання створення,
реорганізації та ліквідації державних наукових установ" від
14 квітня 1997 року N 321 ( 321-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" від
25 листопада 1996 року N 1403 ( 1403-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію
промислово-фінансових груп" від 20 липня 1996 року N 781
( 781-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування,
атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого
1996 року N 200 ( 200-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України" від
22 січня 1996 року N 118 ( 118-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами" від 31 серпня 1995 року N 709 ( 709-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за видачу та
переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики
ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності"
від 13 липня 1995 року N 516 ( 516-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про лібералізацію
експортних операцій" від 24 жовтня 1994 року N 734 ( 734-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок створення,
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від
5 квітня 1994 року N 228 ( 228-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про представництва
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" від
12 серпня 1993 року N 631 ( 631-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня
1993 року N 508 ( 508-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу на
міжнародну систему обліку і статистики" від 4 травня 1993 року
N 326 ( 326-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення
виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про квотування і
ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" від 25 січня
1993 року N 42 ( 42-93-п )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними
засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації" від 16 вересня 2002 року
N 101/309 ( z0799-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету України по водному
господарству "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури" від 14 серпня 2002 року N 85/196 ( z0725-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном" від 19 грудня 2001 року N 155/534 ( z0017-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету промислової політики України
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння" від 26 квітня 2001 року N 68/178
( z0421-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження Положення про контроль за
додержанням порядку проведення державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності органами державної реєстрації" від
18 квітня 2001 року N 62 ( z0392-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Державного комітету України по водному
господарству "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, будівництва нових і
реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури" від 17 квітня 2001 року N 61/68
( z0377-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та
проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту,
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні" від 2 квітня 2001 N 58/852
( z0336-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття
інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання
інформації" від 29 січня 2001 року N 17/17 ( z0122-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності" від 9 січня 2001 року N 1/3 ( z0058-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва, використання, експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації" від 29 грудня 2000 року
N 88/66 ( z0049-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі
збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року
N 82/350 ( z0024-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності зі збирання, первинної
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350
( z0026-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350 ( z0025-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження Положення про уповноваженого з
питань підтримки підприємництва" від 17 листопада 1998 року N 32
( z0753-98 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу
відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими
органами (Журнал реєстрації перевірок)" від 10 серпня 1998 року
N 18 ( z0619-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про комісію щодо зупинення, поновлення дії або
анулювання ліцензій на виробництво і оптову торгівлю спиртом,
алкогольними напоями і тютюновими виробами" від 15 травня
2001 року N 229 ( z0427-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових
брокерів" від 30 березня 2001 року N 147 ( v0147201-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про кореспонденцію
рахунків" від 28 березня 2001 року N 143 ( z0335-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів
малого підприємництва" від 30 вересня 1998 N 196 ( z0646-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад
та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами"
від 31 травня 1996 року N 112 ( z0297-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від
здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня
1996 N 169 ( z0475-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків", затверджена від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх використанням,
збиранню і переробці твердих і рідких відходів виробництва, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих
металів, контроль за їх дотриманням та про порядок видачі
ліцензій" від 6 січня 1994 року N 1 ( z0026-94 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та
орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109
( z0200-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу
і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції
про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55
( z0142-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні" від 7 травня 1993 року N 25 ( z0052-93 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Порядку отримання лімітів на спирт етиловий" від 28 лютого
2002 року N 61 ( z0265-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про організацію контролю за дотриманням
суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових
документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю
аудіовізуальними творами і примірниками фонограм" від 26 червня
2000 року N 134 ( z0680-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про План дерегулювання
підприємницької діяльності" від 31 травня 2000 року N 104
( v0104557-00 )
Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і
територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних
режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114 ( z0677-99 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження
Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони
власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони
підприємств та організацій усіх форм власності" від 14 квітня
1998 року N 257 ( z0338-98 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Інструкція про
умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання
послуг по охороні колективної і приватної власності, а також
охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх
дотриманням" від 28 лютого 1994 року N 112 ( z0093-94 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження
Порядку приймання органами внутрішніх справ документів від
суб'єктів підприємницької діяльності на оформлення
(перереєстрацію) паспортів громадян України для виїзду за кордон"
від 16 лютого 1994 року N 78 ( z0032-94 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про посилення
контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності умов
та правил здійснення медичної практики, проведення судово-медичної
і судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації
медикаментів" від 14 квітня 1998 року N 94 ( v0094282-98 )
Наказ Головної державної податкової інспекції "Про
затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення
торгового патенту" від 25 квітня 1996 року N 33 ( z0221-96 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форм щодо контролю за обігом спирту" від 29 жовтня 2002 року N 515
( v0515225-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" від
29 жовтня 1999 року N 599 ( z0752-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін
до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від
12 жовтня 1999 року N 555 ( z0709-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін
до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від
12 жовтня 1999 року N 554 ( z0713-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 553
( z0708-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них
податків фізичних осіб (ф. N 8ДР) і Порядку заповнення та подання
юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР" від
6 січня 1999 року N 10 ( z0163-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від
13 жовтня 1998 року N 477 ( z0689-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі" від
13 жовтня 1998 року N 476 ( z0688-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про організацію
контрольно-перевірочної роботи" від 25 вересня 1997 року N 356
( v0356225-97 )
Наказ Головного управління Державного казначейства України
"Порядок зарахування, розмежування і обліку єдиного податку
суб'єктів малого підприємництва" від 29 грудня 1998 року N 107
( v0107506-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів,
організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням" від
11 вересня 1998 року N 86 ( z0610-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції
про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних
від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності" від 11 вересня 1998 року N 85 ( z0574-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження
Практичного коментарю (тимчасового) для органів державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку
проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності" від 23 червня 1998 року N 67
( v0067311-98 )
Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України
"Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення та реалізацію
ветеринарних медикаментів і препаратів, умови і правила її
здійснення та контроль за їх дотриманням" від 15 липня 1996 року
N ЛП-17/26 ( z0385-96 )
Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України
"Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови
і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від
10 квітня 1996 року N ЛП-8/15 ( z0200-96 )
Наказ Фонду державного майна України "Про порядок
перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною
формою власності у господарські товариства" від 12 лютого
1993 року N 69 ( z0028-93 )
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України "Про затвердження Типових правил
розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності" від 13 жовтня 2000 року N 227 ( z0755-00 )
Наказ Державного комітету статистики України "Про
затвердження форми державної статистичної звітності
N 1-підприємництво (річна) та інструкції по її складанню" від
15 січня 1998 року N 16 ( z0018-98 )
Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної
безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок,
умови та правила здійснення цього виду діяльності та контроль за
їх дотриманням" від 22 грудня 1993 року N 213 ( z0202-93 )
Наказ Державного комітету України по водному господарству
"Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок
суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують
господарську діяльність у межах водоохоронних зон" від 29 січня
2001 року N 22 ( z0126-01 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Щодо зменшення втручання органів
Держстандарту у підприємницьку діяльність" від 8 лютого 2000 року
N 107 ( v0107565-00 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Класифікація організаційно-правових
форм господарювання" від 22 листопада 1994 року N 288
( vb288217-94 )
Наказ Державного комітету України по туризму "Про
затвердження інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг, а також інструкції про
умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної
з наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням" від
27 липня 1994 року N 79 ( z0178-94 )
Наказ Державного комітету України по харчовій промисловості
"Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва
у суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 березня 1997 року
N 16 ( z0225-97 )
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
------------------------------------------------------------------ |Regulation (EC) N 1606/2002 of |Регламент Ради (ЄС) | |the European Parliament and of |NN 1606/2002 ( 994_404 ) | |the Council of 19 July 2002 on |від 19 липня 2002 року щодо | |the application of international|застосування міжнародних | |accounting standards |стандартів бухгалтерського | | |обліку | | | | |OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 |ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) | |2157/2001 of 8 October 2001 on |NN 2157/2001 | |the Statute for a European |від 8 жовтня 2001 року | |company (SE) |щодо статуту Європейської | | |компанії (ЄК) | | | | |OJ L 294 10.11.2001 p. 1 |ОВ L 294 10.11.2001 p. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2533/98 | |2533/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the collection of |збирання статистичної | |statistical information by the |інформації Європейським | |European Central Bank |Центральним Банком | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 8 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2532/98 | |2532/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the powers of the |компетенції Європейського | |European Central Bank to impose |Центрального Банку накладати | |sanctions |санкції | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 4 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2531/98 | |2531/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the application of |застосування мінімальних | |minimum reserves by the European|резервів Європейським | |Central Bank |Центральним Банком | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 1 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 2137/92 | |2137/85 of 25 July 1985 on the |від 25 липня 1985 року щодо | |European Economic Interest |Європейської Групи з | |Grouping (EEIG) |економічних інтересів | | | | |OJ L 199 31.07.85 p. 1 |ОВ L 199 31.07.85 p. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Convention on the mutual |Конвенція від 1969 року щодо | |recognition of companies and |взаємного визнання компаній та | |bodies corporate |юридичних осіб | | | | |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 7 |BULL. SUPPL. NO 2-1969 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on the convention on |Протокол Конвенції від | |the mutual recognition of |1969 року щодо взаємного | |companies and bodies corporate |визнання компаній та юридичних | | |осіб | | | | |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2001/86/EC of |Директива Ради 2001/86/ЄС | |8 October 2001 supplementing the|від 8 жовтня 2001 року, що | |Statute for a European company |доповнює Статут Європейської | |with regard to the involvement |компанії стосовно участі | |of employees |робітників | | | | |OJ L 294 10.11.2001 p. 22 |ОВ L 294 10.11.2001 p. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/35/EC of the |Директива 2000/35/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 29 June 2000 on |Ради від 29 червня 2000 року | |combating late payment in |щодо боротьби з затриманням | |commercial transactions |платежів при здійсненні | | |комерційних операцій | | | | |OJ L 200, 08.08.2000 p. 35 |ОВ L 200, 08.08.2000 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/435/EEC of |Директива Ради 90/435/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_358 ) від 23 липня | |system of taxation applicable in|1990 року щодо загальної | |the case of parent companies and|системи оподаткування, що | |subsidiaries of different Member|застосовується у випадках, коли| |States |материнські та дочірні компанії| | |знаходяться в межах юрисдикції | | |різних держав-членів | | | | |OJ L 225, 20.08.90 p. 6 |ОВ L 225, 20.08.90 С. 0006-0009| |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/434/EEC of |Директива Ради 90/434/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_451 ) від 23 липня | |system of taxation applicable to|1990 року щодо загальної | |mergers, divisions, transfers of|системи оподаткування, | |assets and exchanges of shares |що застосовується у випадках | |concerning companies of |злиття, розділу, передачі | |different Member States |активів та обміну акціями, коли| | |компанії знаходяться в межах | | |юрисдикції різних держав-членів| | | | |OJ L 225 20.08.90 p. 1 |ОВ L 225 20.08.90 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Twelfth Council Company Law |Дванадцята Директива Ради | |Directive 89/667/CEE of 21 |89/667/ЄЕС ( 994_459 ) | |December 1989 on single-member |від 21 грудня 1989 року щодо | |private limited-liability |компанії з обмеженою | |companies |відповідальністю з одним | | |учасником | | | | |OJ L 395 30.12.89 p. 40 |ОВ L 395 30.12.89 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eleventh Council Directive |Одинадцята Директива Ради | |89/666/EEC of |89/666/ЄЕС ( 994_454 ) | |21 December 1989 concerning |від 21 грудня 1989 року щодо | |disclosure requirements in |умов розкриття інформації щодо | |respect of branches opened in a |філій, створених в одній | |Member State by certain types of|державі-члені компаніями різних| |company governed by the law of |типів, які підпадають під | |another State |юрисдикцію іншої держави | | | | |OJ L 395 30.12.89 p. 36 |ОВ L 395 30.12.89 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eighth Council Directive |Восьма Директива Ради | |84/253/EEC of |84/253/ЄЕС ( 994_461 ) від | |10 April 1984 based on Article |10 квітня 1984 року, що | |54 (3) (g) of the Treaty on the |базується на статті 54 (3) (g) | |approval of persons responsible |Угоди щодо надання дозволу | |for carrying out the statutory |особам, які здійснюють офіційні| |audits of accounting documents |перевірки бухгалтерських | | |документів | | | | |OJ L 126 12.05.84 p. 20 |ОВ L 126 12.05.84 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Seventh Council Directive |Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС| |83/349/EEC of |від 13 червня 1983 року, що | |13 June 1983 based on the |базується на статті 54 (3) (g) | |Article 54 (3) (g) of the Treaty|Угоди щодо консолідованих | |on consolidated accounts |звітів | | | | |OJ L 193 18.07.83 p. 1 |ОВ L 193 18.07.83 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Sixth Council Directive |Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС| |82/891/CEE of |від 17 грудня 1982 року, що | |17 December 1982 based on |базується на статті 54 (3) (g) | |Article 54 (3) (g) of the |Угоди і стосується поділу | |Treaty, concerning the division |публічних акціонерних компаній | |of public limited liability |з обмеженою відповідальністю | |companies | | | | | |OJ L 378 31.12.82 p. 47 |ОВ L 378 31.12.82 С. 47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Third Council Directive |Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС| |78/855/CEE of |від 9 жовтня 1978 року, що | |9 October 1978 based on Article |базується на статті 54, | |54 (3) (g) of the Treaty |параграфа 3, пункту g) Угоди | |concerning mergers of public |та стосується злиття публічних | |limited liability companies |акціонерних компаній з | | |обмеженою відповідальністю | | | | |OJ L 295 20.10.78 p. 36 |ОВ L 295 20.10.78 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Fourth Council Directive |Четверта Директива Ради | |78/660/CEE of |78/660/ЄЕС | |27 July 1978 based on Article 54|( 994_908 ) від 27 липня 1978 | |(3) (g) of the Treaty on the |року, що базується на статті 54| |annual accounts of certain types|(3) (g) Угоди і стосується | |of companies |річних бухгалтерських звітів | | |деяких типів компаній | | | | |OJ L 222 14.08.78 p. 11 |ОВ L 222 14.08.78 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Directive |Друга Директива Ради 77/91/ЄЕС | |77/91/CEE of 13 December 1976 on|від 13 грудня 1976 року щодо | |coordination of safeguards |узгодження заходів безпеки паїв| |which, for the protection of the|учасників та інших осіб, які | |interests of members and others,|вимагаються державами-членами | |are required by Member States |від компаній у значенні другого| |of companies within the meaning |параграфа статті 58 Договору, з| |of the second paragraph of |огляду на створення публічних | |Article 58 of the Treaty, in |компаній з обмеженою | |respect of the formation of |відповідальністю та | |public limited liability |підтримання, зміни їх капіталу | |companies and the maintenance |з метою встановлення | |and alteration of their capital,|еквівалентних заходів безпеки | |with a view to making such | | |safeguards equivalent | | | | | |OJ L 026 31.01.77 p. 1 |ОВ L 026 31.01.77 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |First Council Directive |Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС| |68/151/CEE of |( 994_453 ) від 9 травня 1968 | |9 May 1968 on co-ordination of |року щодо координації заходів | |safeguards which, for the |безпеки для захисту паїв | |protection of the interests of |учасників та інших осіб, які | |members and others, are required|вимагаються державами-членами | |by Member States of companies |від компаній у значенні другого| |within the meaning of the second|параграфа статті 58 Договору з | |paragraph of Article 58 of the |метою встановлення | |Treaty, with a view to making |еквівалентних заходів безпеки | |such safeguards equivalent |на всій території | |throughout the Community |Співтовариства | | | | |OJ L 065 14.03.68 p. 8 |ОВ L 065 14.03.68 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2002/590/EC of 16 May 2002 |2002/590/ЄС ( 994_972 ) | |Statutory Auditors' Independence|від 16 травня 2002 року | |in the EU: A Set of Fundamental |щодо незалежності офіційного | |Principles |аудитора: фундаментальні | | |принципи | | | | |OJ L 191 19.07.2002 p. 22 |ОВ L 191 19.07.2002 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2001/453/CE of |2001/453/ЄС ( 994_973 ) | |30 May 2001 on the recognition, |від 30 травня 2001 року про | |measurement and disclosure of |визнання, вимірювання | |environmental issues in the |та виявлення екологічних питань| |annual accounts and annual |у щорічних доповідях і звітах | |reports of companies |компаній | | | | |OJ L 156 13.06.2001 p. 33 |ОВ L 156 13.06.2001 С. 33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2001/256/CE of 15 November 2000 |2001/256/ЄС від 15 листопада | |on quality assurance for the |2000 року щодо мінімальних | |statutory audit in the European |вимог до якості контролю | |Union: minimum requirements |офіційним аудитором у ЄС | | | | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 |ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 | |--------------------------------+-------------------------------| |Communication from the |Повідомлення Комісії | |Commission of 20 September 1997 |від 20 вересня 1997 року щодо | |Participation of European |участі Європейської Групи з | |Economic Interest |економічних інтересів в | |Groupings (EEIGs) in public |державних замовленнях та у | |contracts and programmes |програмах, що фінансуються | |financed by public funds |публічними фондами | | | | |OJ C 285 20.09.97 p. 17 |ОВ C 285 20.09.97 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Statement by the representatives|Звіт представників урядів | |of the governments of the Member|держав-членів від 17 грудня | |States of 17 December 1973 |1973 про знищення юридичних | |concerning the removal of legal |бар'єрів для ведення | |barriers to the linking-up of |підприємницької діяльності | |undertakings | | | | | |OJ C 117 31.12.73 p. 15 |ОВ C 117 31.12.73 С. 15 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2002) 279 final |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of |Директиви Європейського | |the European Parliament and of |Парламенту та Ради стосовно | |the Council amending Council |внесення змін до Директиви Ради| |Directive 68/151/EEC, as regards|68/151/ЄЕС, що стосується | |disclosure requirements in |обов'язків оприлюднення | |respect of certain types of |інформації деякими типами | |companies (presented by the |компаній (представлена | |Commission) |Комісією) | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 0259 final |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of |Директиви Європейського | |the European Parliament and of |Парламенту та Ради стосовно | |the Council amending Council |внесення змін в Директиви Ради:| |Directives 78/660/EEC, |78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС | |83/349/EEC and 91/674/EEC on |та 91/674/ЄЕС, що стосуються | |the annual and consolidated |річної бухгалтерської звітності| |accounts of certain types of |та консолідованих звітів деяких| |companies and insurance |типів компаній та страхових | |undertakingsa |компаній | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2000) 80 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of |Директиви Європейського | |the European Parliament and of |Парламенту та Ради стосовно | |the Council amending Directives |внесення змін до Директив Ради | |78/660/EEC and 83/349/EEC |78/660/ЄЕС ( 994_908 ) та | |as regards the valuation rules |83/349/ЄЕС щодо правил | |for the annual and consolidated |підрахунку річних та | |accounts of certain types |консолідованих звітів деяких | |of companiesa |типів компаній | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (1998) 0067 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Council Directive|Директиви Ради стосовно єдиної | |on a common system of taxation |системи оподаткування, що | |applicable to interest and |застосовується до виплат | |royalty payments made between |процентів та платежів роялті | |associated companies of |між афілійованими компаніями, | |different Member Statesa |які знаходяться в межах | | |юрисдикції різних держав-членів| ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду
Європейського Співтовариства
Справа С-327/00 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 лютого 2003 року Santex ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-373/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 лютого 2003 року Adolf Truley ВЄС 2003 С. 00000
Справа Т-183/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року Strabag Benelux NV v. Conseil de l'Union europeenne ВЄС 2003 С. 00000
Справа Т-4/01 Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року Renco SpA v. Conseil de l'Union europeenne ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-57/01 Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 лютого 2003 року Makedoniko Metro and Michaniki ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-306/99 Рішення Суду від 7 січня 2003 року BIAO ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-470/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 2002 року Universale-Bau ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-40/01 Рішення Суду (Третя Палата) від 28 листопада 2002 року Scan Office Design SA v. Commission of the European
Communities ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-411/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 листопада 2002 року Felix Swoboda ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-513/99 Рішення Суду від 17 вересня 2002 року Concordia Bus Finland (anciennement Stagecoach Finland) ВЄС 2002 С. I-07213
Справа 312/01 Рішення Суду (Перша Палата) від 12 вересня 2002 року Commission v. Greece ВЄС 2002 С. I-07053
Справа С-92/00 Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 червня 2002 року HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik PlanungsgesmbH ВЄС 2002 С. I-05553
Справа Т-365/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 червня 2002 року Alsace International Car Service SARL (AICS) v. European
Parliament ВЄС 2002 С. II-02719
Справа Т-169/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 лютого 2002 року Esedra SPRL v. Commission of the European Communities ВЄС 2002 С. II-00609
Справа С-182/00 Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 2002 року Lutz and Others ВЄС 2002 С. I-00547
Справа С-285/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року Impresa Lombardini ВЄС 2001 С. I-09233
Об'єднані справи С-286/99 та С-285/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року Impresa Lombardini ВЄС 2001 С. I-09233
Справа С-19/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 жовтня 2001 року SIAC Construction ВЄС 2001 С. I-07725
Справа С-399/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 2001 року Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi ВЄС 2001 С. I-05409
Справа С-439/00 Рішення Суду (Четверта Палата) від 21 червня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-04835
Справа С-223/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року Agora ВЄС 2001 С. I-03605
Справа С-260/99, С-223/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року Agora ВЄС 2001 С. I-03605
Справа С-97/00 Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 березня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-02053
Справа С-237/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 лютого 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-00939
Справа С-324/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року Telaustria and Telefonadress ВЄС 2000 С. I-10745
Справа С-94/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року ARGE Gewasserschutz ВЄС 2000 С. I-11037
Справа С-16/98 Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-08315
Справа С-337/98 Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-08377
Справа С-380/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 3 жовтня 2000 року University of Cambridge ВЄС 2000 С. I-08035
Справа С-225/98 Рішення Суду від 26 вересня 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-07445
Справа Т-139/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 липня 2000 року Alsace International Car Services v. Parliament ВЄС 2000 С. II-02849
Справа С-373/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 2000 року Diamantis ВЄС 2000 С. I-01705
Справа С-293/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 лютого 1998 року Egeda ВЄС 2000 С. I-00629
Справа С-176/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 2 грудня 1999 року Holst Italia ВЄС 1999 С. I-08607
Справа С-212/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 листопада 1999 року Commission v. Ireland ВЄС 1999 С. I-08571
Справа С-107/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 листопада 1999 року Teckal ВЄС 1999 С. I-08121
Справа С-275/98 Рішення Суду (Перша Палата) від 18 листопада 1999 року Unitron Scandinavia and 3-S ВЄС 1999 С. I-08291
Справа С-328/96 Рішення Суду (Суд) від 28 жовтня 1999 року Commission v. Austria ВЄС 1999 С. I-07479
Справа С-81/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року Alcatel Austria and Others ВЄС 1999 С. I-07671
Справа С-213/98 Рішення Суду (Третя Палата) від 12 жовтня 1999 року Commission v. Ireland ВЄС 1999 С. I-06973
Справа С-27/98 Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 вересня 1999 року Metalmeccanica Fracasso and Leitschutz Handel undMontage ВЄС 1999 С. I-05697
Справа С-275/97 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року DE + ES Bauunternehmung ВЄС 1999 С. I-05331
Справа С-185/98 Рішення Суду (Четверта Палата) від 20 травня 1999 року Commission v. Greece ВЄС 1999 С. I-03047
Справа С-225/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 травня 1999 року Commission v. France ВЄС 1999 С. I-03011
Справа С-108/97 Рішення Суду від 4 травня 1999 року Windsurfing Chiemsee ВЄС 1999 С. I-02779
Об'єднані справи С-108/97 та С-109/97 Рішення Суду (Суд) від 4 травня 1999 року Windsurfing Chiemsee ВЄС 1999 С. I-02779
Справа С-272/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 квітня 1999 року Commission v. Germany ВЄС 1999 С. I-02175
Справа С-258/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 березня 1999 року Hospital Ingenieure KrankenhaustechnikPlanungs-Gesellschaft ВЄС 1999 С. I-01405
Справа С-103/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1999 року Josef Kollensperger ВЄС 1999 С. I-00551
Справа С-306/97 Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року Connemara Machine Turf ВЄС 1998 С. I-08761
Справа С-353/96 Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року Commission v. Ireland ВЄС 1998 С. I-08565
Справа С-360/96 Рішення Суду від 10 листопада 1998 року BFI Holding ВЄС 1998 С. I-06821
Справа С-191/95 Рішення Суду від 29 вересня 1998 року Commission v. Germany ВЄС 1998 С. I-05449
Справа С-111/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року EvoBus Austria ВЄС 1998 С. I-05411
Справа С-76/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року Togel ВЄС 1998 С. I-05357
Справа С-323/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1998 року Commission v. Belgium ВЄС 1998 С. I-05063
Справа С-367/96 Рішення Суду від 12 травня 1998 року Kefalas ВЄС 1998 С. I-02843
Справа С-8/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 лютого 1998 року Commission v. Greece ВЄС 1998 С. I-00823
Справа С-44/96 Рішення Суду (Суд) від 15 січня 1998 року Mannesmann Anlagenbau ВЄС 1998 С. I-00073
Справа С-402/96 Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 грудня 1997 року European Information Technology Observatory ВЄС 1997 С. I-07515
Справа С-5/97 Рішення Суду (Третя Палата) від 18 грудня 1997 року Ballast Nedam Groep ВЄС 1997 С. I-07549
Справа С-104/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року Cooperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" ВЄС 1997 С. I-07211
Справа С-341/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року Commission v. Germany ВЄС 1997 С. I-07271
Справа С-97/96 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 грудня 1997 року Daihatsu Deutschland ВЄС 1997 С. I-06843
Справа С-304/96 Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 жовтня 1997 року Hera ВЄС 1997 С. I-05685
Справа С-54/96 Рішення Суду від 17 вересня 1997 року Dorsch Consult ВЄС 1997 С. I-04961
Справа С-43/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 липня 1997 року Commission v. Italy ВЄС 1997 С. I-04671
Розділ 3
Бухгалтерський облік і податки компаній
I. Вступ
Бухгалтерський облік та податки компаній в праві ЄС
відносяться до різних сфер діяльності ЄС.
Гармонізація бухгалтерської справи в ЄС є частиною політики
гармонізації законодавства про компанії, завданням якої є
забезпечення свободи здійснення підприємницької діяльності. Як
частина програми гармонізації законодавства про компанії,
завданням директив з бухгалтерської справи є не лише захист
інтересів інвесторів, а й усіх інших третіх осіб (включаючи
працівників, кредиторів та акціонерів), які пов'язані з діяльністю
компаній, з метою надання їм відповідного захисту. Правова основа
політики в сфері бухгалтерського обліку визначена в
статті 44 (2) (g) (колишня 54 (3) (g)) Договору про заснування
Європейського Співтовариства ( 994_027 ). До останнього часу
гармонізація бухгалтерського обліку була фрагментарною і, таким
чином, не могла гарантувати високий рівень прозорості та
співмірності фінансової звітності усіх компаній Співтовариства, що
є запорукою побудови інтегрованого фінансового ринку, який
функціонує ефективно, рівно й раціонально. Однак, після того як на
Лісабонській Європейській Раді, що відбулась 23 та 24 березня
2000 року, було наголошено на необхідності пришвидшити завершення
формування внутрішнього ринку фінансових послуг та було визначено
2005 рік як кінцевий термін для виконання Плану дій Комісії щодо
фінансових послуг, здійснено великий крок вперед у сфері
гармонізації бухгалтерського обліку. Зокрема, було прийняте
рішення про перехід державами-членами до 2005 року на застосування
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Запровадження в Україні системи бухгалтерського обліку,
сумісної із застосуванням міжнародних стандартів, було визначено
як мету реформи бухгалтерського обліку Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).
В жовтні 1998 року Кабінет Міністрів України затвердив Програму
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів ( 1706-98-п ). На виконання цієї Програми
затверджено 25 положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
Примітки до річної звітності ( z0904-00 ), План рахунків
бухгалтерського обліку ( z0892-99 ) та Інструкцію про його
застосування ( z0893-99 ), Методичні рекомендації по застосуванню
регістрів бухгалтерського обліку ( v0422201-03 ), спрощений План
рахунків бухгалтерського обліку ( z0389-01 ) і спрощена система
фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва.
Як було відзначено в Меморандумі Міністерства фінансів
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Національного банку України, Федерації професійних бухгалтерів і
аудиторів України, Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України, Ради підприємців України,
Українського союзу промисловців і підприємців,
Координаційно-експертного центру об'єднань підприємців України від
8 листопада 2002 року "Про основні напрями розвитку
бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття
інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій"
( n0001201-02 ), виконання Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів
забезпечило впровадження основних принципів, методів та оцінок за
міжнародними стандартами фінансової звітності в облікову практику
підприємств і організацій України.
Поряд з тим в Меморандумі ( n0001201-02 ) зазначено, що після
запровадження пакета першочергових нормативно-методичних
документів з бухгалтерського обліку та звітності, які в цілому
забезпечили створення національного регламенту бухгалтерського
обліку, необхідно зосередити увагу на вдосконаленні діючих
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятті інших
положень з урахуванням нових міжнародних стандартів фінансової
звітності, актуальним є також подальше спрощення деяких процедур
оцінки, обліку та подання фінансової звітності суб'єктами малого
підприємництва, розв'язання питання змін у податковому
законодавстві для використання даних бухгалтерського обліку в
податкових розрахунках.
Повна гармонізація прямих податків ніколи не була метою
здійснення податкової політики на рівні ЄС. Радше мала місце
координація та узгодження у тих сферах, де податкові відносини
безпосередньо впливали або були чинниками виникнення
недобросовісної податкової конкуренції. Таким чином політика у
сфері прямих податків здійснювалась з метою забезпечення належного
функціонування Внутрішнього ринку і, особливо, забезпечення
реалізації свободи руху товарів і капіталів та платежів. З огляду
на це базисом політики у сфері прямих податків є принцип
недискримінації та основоположні свободи, передбачені положеннями
Договору про заснування ЄС ( 994_017 ). Отже, основні питання,
врегульовані на рівні ЄС, стосуються: створення загальної системи
оподаткування материнських та дочірніх компаній; злиття, поділу та
обміну акціями - щодо компаній, які знаходяться в межах юрисдикцій
різних держав-членів, а також питань коригування прибутків
пов'язаних осіб. Велика увага, з метою створення більш сприятливих
умов діяльності малих та середніх підприємств, надається також
оподаткуванню таких суб'єктів, оскільки їх частка на ринку ЄС
становить близько 99% усіх суб'єктів господарювання Європейського
Співтовариства та вони відіграють значну роль у створенні нових
робочих місць та розвитку економіки в цілому.
До розділу "Прямі податки" Білої книги "Підготовка
асоційованих країн центральної та східної Європи до інтеграції до
Внутрішнього ринку Союзу" від 10 травня 1995 року (зареєстрованої
під номером COM(95) 163 final/2) віднесено також питання
обкладення податком на капітал (приріст капіталу).
Реформа податкового права України на даному етапі зосереджена
на доопрацюванні та прийнятті Податкового кодексу України.
Незважаючи на істотний рівень удосконалення податкового
законодавства, запропонованого проектом Податкового кодексу
України, його положення потребують подальшого доопрацювання
відповідно до міжнародних принципів оподаткування, загалом, та
положень права ЄС, зокрема.
Передусім це стосується реалізації принципу недискримінації -
який є наріжним каменем вступу до Світової організації торгівлі.
Європейське Співтовариство має великий досвід практичного втілення
цього принципу, тому особливо важливим є дослідження та
використання цього досвіду, особливо практики Суду Європейського
Співтовариства, при доопрацюванні проекту Податкового кодексу
України. Враховуючи розвиток корпоративного права в Україні,
необхідним також є вирішення питання особливостей оподаткування
материнських та дочірніх підприємств та оподаткування при злитті,
поділі компаній та обміні акціями, а також уникнення подвійного
оподаткування при коригуванні прибутків пов'язаних осіб.
Важливим питанням також є удосконалення спрощеної системи
оподаткування малих та середніх підприємств у проекті Податкового
кодексу України. Це стосується не тільки збереження істотних умов
існуючої системи спрощеного оподаткування, зокрема кола осіб, що
користуються її перевагами, але й запозичення досвіду регулювання
цього питання в ЄС, що полягає, зокрема, у запровадженні системи,
за якої малі та середні підприємства мають можливість обирати
більш зручний для них режим оподаткування.
У випадку прийняття Україною рішення про розширення
податкової бази та запровадження податку на капітал (приріст
капіталу) необхідним буде використання відповідного досвіду ЄС.
II. Опис законодавства України
1. Бухгалтерський облік
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 )
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року
N 419 ( 419-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок справляння та обліку фіксованого
сільськогосподарського податку" від 23 квітня 1999 року N 658
( 658-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів" від 28 жовтня 1998 року
N 1706 ( 1706-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік покупних
товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів,
напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту
(убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного
(податкового) року" від 2 жовтня 1998 року N 1579 ( 1579-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької
діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від
18 травня 1998 року N 688 ( 688-98-п )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані
страховиків" від 28 березня 2002 року N 210 ( v0210201-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"
від 28 лютого 2002 року N 147 ( z0269-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові
інструменти" від 30 листопада 2001 року N 559 ( z1050-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття
інформації щодо пов'язаних сторін" від 18 червня 2001 року N 303
( z0539-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні
контракти" від 28 квітня 2001 року N 205 ( z0433-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 19 квітня
2001 року N 186 ( z0389-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових
брокерів" від 30 березня 2001 року N 147 ( v0147201-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку" від 29 грудня 2000 року N 356 ( v0356201-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на
прибуток" від 28 грудня 2000 року N 353 ( z0047-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної
фінансової звітності" від 29 листопада 2000 року N 302
( z0904-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін
валютних курсів" від 10 серпня 2000 року N 193 ( z0515-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" від
28 липня 2000 року N 181 ( z0487-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
від 27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові
інвестиції" від 26 квітня 2000 року N 91 ( z0284-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
ведення консолідованого бухгалтерського обліку
промислово-фінансовими групами" від 24 березня 2000 року N 61
( z0222-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва" від 25 лютого 2000 року N 39
( z0161-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від
31 січня 2000 року N 20 ( z0085-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31 грудня
1999 року N 318 ( z0027-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про порядок
бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" від 14 грудня
1999 року N 298 ( z0915-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його
застосування" від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0892-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій" від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 29 листопада
1999 року N 290 ( z0860-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 20 жовтня
1999 року N 246 ( z0751-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 18 жовтня
1999 року N 242 ( z0750-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 8 жовтня
1999 року N 237 ( z0725-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 30 липня
1999 року N 176 ( z0553-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 7 липня
1999 року N 163 ( z0499-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 28 травня
1999 року N 137 ( z0392-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31 березня 1999 року N 87
( z0396-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" від
31 березня 1999 року N 87 ( z0398-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" від
31 березня 1999 року N 87 ( z0397-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31 березня
1999 року N 87 ( z0391-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" від 31 березня
1999 року N 87 ( z0399-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження графіка
розробки та впровадження положень (стандартів) з бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)" від
1 грудня 1998 року N 248 ( v0248201-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів
малого підприємництва" від 30 вересня 1998 року N 196 ( z0646-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Рекомендації по
бухгалтерському обліку валових витрат і валових доходів" від
4 серпня 1997 року N 168 ( v0168201-97 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість"
від 1 липня 1997 року N 141 ( z0284-97 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської
діяльності з продукцією українського походження" від 29 серпня
1996 року N 183 ( z0506-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про перерахування статей
бухгалтерських балансів" від 23 серпня 1996 N 175 ( z0474-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від
здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня
1996 року N 169 ( z0475-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад
та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами"
від 31 травня 1996 року N 112 ( z0297-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку" від 24 травня 1995 року N 88 ( z0168-95 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків" від 11 серпня 1994 року N 69 ( z0202-94 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та
орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109
( z0200-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу
і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції
про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55
( z0142-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні" від 7 травня 1993 року N 25 ( z0052-93 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсу на кращу
регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та
підприємств - емітентів облігацій" від 2 серпня 2002 року N 241
( vr241312-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок подання інформації
компанією з управління активами про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)" від 1 серпня 2002 року N 216 ( z0697-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)" від 2 липня 2002 року N 201
( z0606-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій
закритих акціонерних товариств" від 11 червня 2002 року N 167
( z0587-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих
активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних
компаній" від 18 березня 2002 року N 104 ( z0392-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх
розміщенні шляхом прилюдної пропозиції" від 8 січня 2002 року N 10
( z0072-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного,
недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному
розміщенні" від 8 січня 2002 року N 9 ( z0071-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного
фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному
розміщенні" від 8 січня 2002 року N 8 ( z0070-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції" від
8 січня 2002 року N 7 ( z0069-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій і
облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98) (у
новій редакції)" від 9 лютого 2001 року N 18 ( z0449-01 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій" від 17 січня 2000 року N 3 ( z0063-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про надання регулярної інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій" від 9 червня 1998 року N 72 ( z0431-98 )
Протокол Аудиторської палати України "Методичні рекомендації
щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих
акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім
комерційних банків)" від 23 лютого 2001 року N 99 ( v0099230-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової
звітності банків України" від 12 листопада 2002 року N 431
( z0922-02 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку
банками України поточних і відстрочених податкових зобов'язань та
податкових активів" від 3 червня 2002 року N 203 ( z0509-02 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Правил бухгалтерського обліку формування і використання резервів у
банках України" від 11 липня 2001 року N 268 ( z0634-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків,
відкриття їх філій, представництв, відділень" від 31 серпня
2001 року N 375 ( z0906-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про консолідацію фінансової звітності банків України"
від 5 жовтня 2001 року N 422 ( z0968-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України" від 30 грудня 1998 року N 566
( z0056-99 )
2. Податки компаній
Податковий кодекс України ( 2755-17 )
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року
N 2673-XII ( 2673-12 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"
від 22 березня 2001 року N 2322-III ( 2322-14 )
Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону
"Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" від 21 грудня 2000 року
N 2189-III ( 2189-14 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" від
13 липня 2000 року N 1909-III ( 1909-14 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені" від
23 березня 2000 року N 1605-III ( 1605-14 )
Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону
"Порто-франко" на території Одеського морського торговельного
порту" від 23 березня 2000 року N 1607-III ( 1607-14 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від
3 червня 1999 року N 721-XIV ( 721-14 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від
18 березня 1999 року N 514-XIV ( 514-14 )
Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" від
15 січня 1999 року N 402-XIV ( 402-14 )
Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний
режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" від 24 грудня
1998 року N 356-XIV ( 356-14 )
Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Інтерпорт Ковель" від 22 червня 1999 року N 702/99 ( 702/99 )
Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Закарпаття" від 9 грудня 1998 року N 1339/98 ( 1339/98 )
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із
джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами
України про уникнення подвійного оподаткування" від 6 травня
2001 року N 470 ( 470-2001-п )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати
консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку його
складання, а також форми повідомлення платника податку про
прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
підприємства" від 10 лютого 2003 року N 68 ( z0182-03 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток)
страховика та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 53
( z0103-03 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та
порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 54 ( z0100-03 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства
та порядку її складання" від 29 січня 2003 року N 42 ( z0077-03 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку
її складання" від 8 липня 1997 року N 214 ( z0313-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Порядок
обліку коштів від сплати податку на прибуток підприємств,
визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм
амортизації" від 9 серпня 1999 року N 421 ( v0421225-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації України
"Рекомендації щодо прийому та термінів розгляду податкових
декларацій з податку на прибуток і механізму реалізації виявлених
правопорушень" від 11 травня 1999 року N 253 ( v0253225-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку складання Декларації про прибуток
підприємства, основною діяльністю якого є виробництво
сільськогосподарської продукції" від 20 лютого 1998 року N 82
( z0166-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку надання звітів про утримання та внесення до
бюджету податку на доходи нерезидентів" від 16 січня 1998 року
N 28 ( z0056-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Положення про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток" від 12 серпня 1997 року N 293 ( z0331-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку та форми повідомлення про результати
розрахунків авансових внесків податку на прибуток" від 4 серпня
1997 року N 279 ( z0301-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку складання розрахунку податку на прибуток
нерезидента, що проводить діяльність на території України через
постійне представництво" від 31 липня 1997 року N 274 ( z0352-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку складання декларації про прибуток банківської
установи" від 31 липня 1997 року N 273 ( z0323-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Щодо
затвердження форм податкового звіту про результати виконання
підприємством довгострокових договорів (контрактів) та Порядку їх
ведення і складання" від 31 липня 1997 року N 275 ( z0318-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку складання декларації про доходи страховика"
від 29 липня 1997 року N 265 ( z0322-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку повідомлення про зменшення валового доходу по
операціях, пов'язаних з реалізацією товарів (виконанням робіт,
наданням послуг)" від 28 липня 1997 року N 256 ( z0312-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми податкового звіту про отриманий прибуток від
реалізації на митній території України спеціальних продуктів
дитячого харчування власного виробництва та Порядку її заповнення"
від 15 липня 1997 року N 237 ( z0279-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових
організацій і установ та порядку її заповнення" від 11 липня
1997 року N 233 ( z0290-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку ведення податкового обліку та складання
податкової звітності результатів спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи" від 11 липня 1997 року
N 234 ( z0308-97 ) { Пункт 2 глави II розділу 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Бухгалтерський облік
------------------------------------------------------------------ |Regulation (EC) N 1606/2002 of |Регламент Європейського | |the European Parliament and of |Парламенту та Ради (ЄС) | |the Council of 19 July 2002 on |N 1606/2002 від 19 липня | |the application of |2002 року щодо застосування | |international accounting |міжнародних стандартів обліку | |standards | | | | | |OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 |ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2001/65/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради 2001/65/ЄС | |Council of 27 September 2001 |від 27 вересня 2001 року щодо | |amending Directives 78/660/EEC, |внесення змін до Директив | |83/349/EEC and 86/635/EEC as |78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та | |regards the valuation rules for |86/635/ЄЕС стосовно оціночних | |the annual and consolidated |правил для річних та зведених | |accounts of certain types of |звітів певних типів компаній, | |companies as well as of banks |а також банків та інших | |and other financial |фінансових інституцій | |institutions | | | | | |OJ L 283, 27.10.2001 p. 28 |ОВ L 283, 27.10.2001 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 1999/60/EC of |Директива Ради 1999/60/ЄС | |17 June 1999 amending Directive |від 17 червня 1999 року, що | |78/660/EEC as regards amounts |змінює Директиву 78/660/ЄЕС | |expressed in ecus |стосовно рахунків, виражених в | | |ЕКЮ | | | | |OJ L 162, 26.06.99 p. 65 |ОВ L 162, 26.06.99 С. 65 | |--------------------------------+-------------------------------| |Fourth Council Directive |Четверта Директива Ради | |78/660/EEC of 25 July 1978 |78/660/ЄЕС ( 994_908 ) | |based on Article 54 (3) (g) of |від 25 липня 1978 року, | |the Treaty on the annual |основана на статті 54 (3) (g) | |accounts of certain types of |Договору щодо річних звітів | |companies |певних типів компаній | | | | |OJ L 222, 14.08.78 p. 11 |ОВ L 222, 14.08.78 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Seventh Council Directive |Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС| |83/349/EEC of 13 June 1983 |від 13 червня 1983 року, | |based on the Article 54 (3) (g) |основана на статті 54 (3) (g) | |of the Treaty on consolidated |Договору щодо консолідованих | |accounts |звітів | | | | |OJ L 193, 18.07.83 p. 1 |ОВ L 193, 18.07.83 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eleventh Council Directive |Одинадцята Директива Ради | |89/666/EEC of 21 December 1989 |89/666/ЄЕС ( 994_454 ) | |concerning disclosure |від 21 грудня 1989 року | |requirements in respect of |стосовно вимог розкриття | |branches opened in a Member |інформації стосовно | |State by certain types of |підрозділів, відкритих в | |company governed by the law of |Державі-члені певними типами | |another State |компаній, які знаходяться під | | |юрисдикцією права іншої Держави| | | | |OJ L 395, 30.12.89 p. 36 |ОВ L 395, 30.12.89 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/674/EEC of |Директива Ради 91/674/ЄЕС | |19 December 1991 on the annual |( 994_190 ) від 19 грудня | |accounts and consolidated |1991 року щодо річних звітів та| |accounts of insurance |зведених звітів підприємств | |undertakings |страхування | | | | |OJ L 374, 31.12.91 p. 7 |ОВ L 374, 31.12.91 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/117/EEC of |Директива Ради 89/117/ЄЕС | |13 February 1989 on the |( 994_272 ) від 13 лютого | |obligations of branches |1989 року щодо зобов'язань | |established in a Member State |структурних підрозділів | |of credit institutions and |кредитних та фінансових | |financial institutions having |інституцій, що здійснюють свою | |their head offices outside that |діяльність в державі-члені | |Member State regarding the |та мають головний офіс поза | |publication of annual |межами цієї держави-члена, | |accounting documents |стосовно оприлюднення річних | | |бухгалтерських документів | | | | |OJ L 044, 16.02.89 p. 40 |ОВ L 044, 16.02.89 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 86/635/EEC of |Директива Ради 86/635/ЄЕС | |8 December 1986 on the annual |( 994_270 ) від 8 грудня | |accounts and consolidated |1986 року щодо річних звітів та| |accounts of banks and other |консолідованих звітів банків | |financial institutions |та інших фінансових інституцій | | | | |OJ L 372, 31.12.86 p. 1 |ОВ L 372, 31.12.86 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eighth Council Directive |Восьма Директива Ради | |84/253/EEC of 10 April 1984 |84/253/ЄЕС ( 994_461 ) | |based on Article 54 (3) (g) of |від 10 квітня 1984 року, | |the Treaty on the approval of |основана на статті 54 (3) (g) | |persons responsible for |Договору щодо затвердження | |carrying out the statutory |осіб, відповідальних за | |audits of accounting documents |здійснення обов'язкового аудиту| | |бухгалтерських документів | | | | |OJ L 126, 12.05.84 p. 20 |ОВ L 126, 12.05.84 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation of |Рекомендація Комісії | |16 May 2002 - Statutory |від 16 травня 2002 року - | |Auditors' Independence |Незалежність обов'язкових | |in the EU: A Set of Fundamental |аудиторів в ЄС: звід | |Principles (notified under |фундаментальних принципів | |document number C(2002) 1873) |(зареєстрована під номером | | |документа C(2002) 1873) | | | | |OJ L 191, 19.07.2002 p. 22 |ОВ L 191, 19.07.2002 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation of |Рекомендація Комісії | |15 November 2000 on quality |від 15 листопада 2000 року щодо| |assurance for the statutory |гарантій якості обов'язкового | |audit in the European Union: |аудиту в Європейському Союзі: | |minimum requirements (notified |мінімум вимог (зареєстрована | |under document number C(2000) |під номером документа | |3304) |C(2000) 3304) | | | | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 |ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 | |--------------------------------+-------------------------------| |Communication from the |Повідомлення від Комісії щодо | |Commission on the statutory |обов'язкового аудиту в | |audit in the European Union: |Європейському Союзі: шлях | |the way forward |вперед | | | | |OJ C 143, 08.05.98 p. 12 |ОВ C 143, 08.05.98 С. 12 | ------------------------------------------------------------------
2. Податки компаній
------------------------------------------------------------------ |Council Directive 77/799/EEC of |Директива Ради 77/799/ЄЕС | |19 December 1977 concerning |від 19 грудня 1977 року | |mutual assistance by the |стосовно взаємодопомоги | |competent authorities of the |компетентних органів держав- | |Member States in the field of |членів у сфері прямих та | |direct and indirect taxation |непрямих податків | | | | |OJ L 336, 27.12.77, p. 15 |ОВ L 336, 27.12.77, С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/434/EEC of |Директива Ради 90/434/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_451 ) від 23 липня | |system of taxation applicable to|1990 року щодо загальної | |mergers, divisions, transfers of|системи оподаткування, що | |assets and exchanges of shares |застосовується у випадках | |concerning companies of |злиття, розділу, передачі | |different Member States |активів та обміну акціями, коли| | |компанії знаходяться в межах | | |юрисдикції різних держав-членів| | | | |OJ L 225 20.08.90 p. 1 |ОВ L 225 20.08.90 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/435/EEC of |Директива Ради 90/435/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_358 ) від 23 липня | |system of taxation applicable in|1990 року щодо загальної | |the case of parent companies and|системи оподаткування, що | |subsidiaries of different Member|застосовується у випадках, коли| |States |материнські та дочірні компанії| | |знаходяться в межах юрисдикції | | |різних держав-членів | | | | |OJ L 225 20.08.90 p. 6 |ОВ L 225 20.08.90 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |90/436/EEC: Convention on the |90/436/ЄЕС: Конвенція щодо | |elimination of double taxation |уникнення подвійного | |in connection with the |оподаткування при коригуванні | |adjustment of profits of |прибутків пов'язаних | |associated enterprises - Final |осіб - Заключний Акт - Спільні | |Act - Joint Declarations - |декларації - Односторонні | |Unilateral Declaracions |декларації | | | | |OJ L 225, 20.08.90 p. 10 |ОВ L 225, 20.08.90 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 2235/2002/EC of the |Рішення N 2235/2002/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 3 December 2002 |Ради від 3 грудня 2002 року, | |adopting a Community programme |яким затверджено програму | |to improve the operation of |Співтовариства щодо покращання | |taxation systems in the internal|функціонування систем | |market (Fiscalis programme |оподаткування на внутрішньому | |2003-2007) |ринку (Програма Fiscalis | | |на 2003-2007 роки) | | | | |OJ L 341 17.12.2002 p. 1 |ОВ L 341 17.12.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/390/EC: Commission |94/390/ЄС ( 994_970 ): | |Recommendation of 25 May 1994 |Рекомендація Комісії | |concerning the taxation of small|від 25 травня 1994 року | |and medium-sized enterprises |стосовно оподаткування малих та| | |середніх підприємств | | | | |OJ L 177 09.07.94 p. 1 |ОВ L 177 09.07.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/1069/EC: Commission |94/1069/ЄС: Рекомендація | |Recommendation of 7 December |Комісії від 7 грудня 1994 року | |1994 on the transfer of small |щодо переведення малих | |and medium-sized enterprises |та середніх підприємств | | | | |OJ L 385 31.12.94 p. 14 |ОВ L 385 31.12.94 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |96/280/EC: Commission |96/280/ЄС ( 994_a07 ): | |Recommendation of 3 April 1996 |Рекомендація Комісії | |concerning the definition of |від 3 квітня 1996 року стосовно| |small and medium-sized |визначення малих та середніх | |enterprises |підприємств | | | | |OJ L 107, 30.04.96 p. 4 |ОВ L 107, 30.04.96 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Conclusions of the ECOFIN |Заключні положення, прийняті на| |Council Meeting on 1 December |зустрічі Ради ЕКОФІН | |1997 concerning taxation policy |1 грудня 1997 року стосовно | |- Resolution of the Council and |податкової політики - Резолюція| |the Representatives of the |Ради та представників урядів | |Governments of the Member |держав-членів в рамках зустрічі| |States, meeting within the |Ради від 1 грудня 1997 року | |Council of 1 December 1997 on a |щодо кодексу поведінки стосовно| |code of conduct for business |оподаткування підприємницької | |taxation - Taxation of saving |діяльності - Оподаткування | | |заощаджень | | | | |OJ C 002 06.01.98 p. 1 |ОВ C 002 06.01.98 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Conclusions of 9 March |Заключні положення Ради | |1998 concerning the |від 9 березня 1998 року | |establishment of the Code of |стосовно заснування Групи | |Conduct Group (business |кодексу поведінки | |taxation) |(оподаткування прибутку | | |підприємств) | | | | |OJ C 099 01.04.98 p. 1 |ОВ C 099 01.04.98 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
3. Податок на капітал
------------------------------------------------------------------ |Council Directive 69/335/EEC of |Директива Ради 69/335/ЄЕС | |17 July 1969 concerning indirect|( 994_204 ) від 17 липня | |taxes on the raising of capital |1969 року стосовно непрямих | | |податків на мобілізацію | | |капіталу | | | | |OJ L 249 03.10.69 p. 25 |ОВ L 249 03.10.69 С. 25 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2001) 400 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE|Директиви Ради з метою | |to ensure effective taxation of |забезпечення достатнього рівня | |savings income in the form of |оподаткування доходів від | |interest payments within the |збережень у формі виплати | |Community |процентів на території | | |Співтовариства | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 294-2 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DIRECTIVE OF THE |Директиви Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради, що вносить | |COUNCIL amending Council |зміни до Директиви Ради | |Directive 77/799/EEC concerning |77/799/ЄЕС стосовно | |mutual assistance by the |взаємодопомоги компетентних | |competent authorities of the |органів держав-членів у сфері | |Member States in the field of |прямих та непрямих податків | |direct and indirect taxation | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (1998) 67 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE|Директиви Ради щодо загальної | |on a common system of taxation |системи оподаткування, яка | |applicable to interest and |застосовується до виплати | |royalty payments made between |процентів та роялті між | |associated companies of |пов'язаними особами, які | |different Member States |знаходяться в межах юрисдикції | | |різних держав-членів | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду
Європейського Співтовариства
1. Прямі податки
Справа 270/83 Рішення Суду від 28 січня 1986 року Commission of the European Communities v. French Republic ВЄС 1986 С. 273
Справа 81/87 Рішення Суду від 27 вересня 1988 року The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners of Inland
Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc ВЄС 1988 С. 05483
Справа С-330/91 Рішення Суду від 13 липня 1993 року The Queen v. Inland Revenue Commissioners, ex parte
Commerzbank AG ВЄС 1993 С. I-04017
Справа С-1/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 квітня 1994 року Halliburton Services BV v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1994 С. I-01137
Справа С-484/93 Рішення Суду від 14 листопада 1995 року Peter Svensson et Lena Gustavsson v. Ministre du Logement et
de l'Urbanisme ВЄС 1995 С. I-3955
Справа С-107/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 червня 1996 року P.H. Asscher v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1996 С. I-03089
Об'єднані справи С-283/94, С-291/94 та С-292/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 жовтня 1996 року Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV ma Voormeer BV
v. Bundesamt fur Finanzen ВЄС 1996 С. I-05063
Справа С-250/95 Рішення Суду від 15 травня 1997 року Futura Participations SA and Singer v. Administration des
contributions ВЄС 1997 С. I-02471
Справа С-28/95 Рішення Суду від 17 липня 1997 року A. Leur-Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen
Amsterdam 2 ВЄС 1997 С. I-04161
Справа С-8/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 лютого 1998 року Commission of the European Communities v. Hellenic Republic ВЄС 1998 С. I-00823
Справа С-118/96 Рішення Суду від 28 квітня 1998 року Jessica Safir v. Skattemyndigheten i Dalarnas Lan, formerly
Skattemyndigheten i Kopparbergs Lan ВЄС 1998 С. I-01897
Справа С-336/96 Рішення Суду від 12 травня 1998 року Mr and Mrs Robert Gilly v. Directeur des services fiscaux du
Bas-Rhin ВЄС 1998 С. I-02793
Справа С-264/96 Рішення Суду від 16 липня 1998 року Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. Kenneth Hall Colmer
(Her Majesty's Inspector of Taxes) ВЄС 1998 С. I-04695
Справа С-212/97 Рішення Суду від 9 березня 1999 року Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ВЄС 1999 С. I-01459
Справа С-311/97 Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 квітня 1999 року Royal Bank of Scotland plc v. Elliniko Dimosio (Greek State) ВЄС 1999 С. I-02651
Справа С-254/97 Рішення Суду від 8 липня 1999 року Societe Baxter, B. Braun Medical SA, Societe Fresenius France
and Laboratoires Bristol-Myers-Squibb SA v. Premier Ministre,
Ministere du Travail et des Affaires sociales, Ministere de
l'Economie et des Finances and Ministere de l'Agriculture, de la
Peche et de l'Alimentation ВЄС 1999 С. I-04809
Справа С-275/97 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року DE + ES Bauunternehmung GmbH v. Finanzamt Bergheim ВЄС 1999 С. I-05331
Справа С-307/97 Рішення Суду від 21 вересня 1999 року Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v.
Finanzamt Aachen-Innenstadt ВЄС 1999 С. I-06161
Справа С-55/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року Skatteministeriet v. Bent Vestergaard ВЄС 1999 С. I-07641
Справа С-200/98 Рішення Суду від 18 листопада 1999 року X AB and Y AB v. Riksskatteverket ВЄ4С 1999 С. I-08261
Справа С-420/98 Рішення Суду (Перша Палата) від 13 квітня 2000 року W.N. v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 2000 С. I-02847
Справа С-251/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 квітня 2000 року C. Baars v. Inspecteur der Belastingen
Particulieren/Ondernemingen Gorinchem ВЄС 2000 С. I-02787
Справа С-35/98 Рішення Суду від 6 червня 2000 року Staatssecretaris van Financien v. B.G.M. Verkooijen ВЄС 2000 С. I-04071
Справа С-375/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 червня 2000 року Ministerio Publico and Fazenda Publica v. Epson Europe BV ВЄС 2000 С. I-04243
Справа С-88/99 Рішення Суду (Перша Палата) від 28 листопада 2000 року Roquette Freres SA v. Direction des services fiscaux du
Pas-de-Calais ВЄС 2000 С. I-10465
Справа С-141/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 14 грудня 2000 року Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV
(AMID) v. Belgische Staat ВЄС 2000 С. I-11619
Об'єднані справи С-397/98 та С-410/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 березня 2001 року Metallgesellschaft Ltd and Others (C-397/98), Hoechst AG and
Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) v. Commissioners of Inland Revenue and
HM Attorney General ВЄС 2001 С. I-01727
Справа С-294/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року Athinaiki Zythopoiia AE v. Elleniko Dimosio ВЄС 2001 С. I-06797
Справа С-43/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 січня 2002 року Andersen og Jensen ApS v. Skatteministeriet ВЄС 2002 С. I-00379
Справа С-324/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 2002 року Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt ВЄС 2002 С. 00000
2. Податок на капітал
Справа С-38/88 Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH v. Finanzamt Hagen ВЄС 1990 С. I-01447
Справа 270/81 Рішення Суду (Третя Палата) від 15 липня 1982 року Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. v. Finanzamt fur
Verkehrsteuern, <...> Hambourg ВЄС 1982 С. 02771
Справа 112/86 Рішення Суду від 12 листопада 1987 року Amro Aandelen Fonds v. Inspecteur der Registratie en
Successie ВЄС 1987 С. 04453
Справа 36/86 Рішення Суду від 2 лютого 1988 року Ministeriet for Skatter og Afgifter v. Investeringsforeningen
Dansk Sparinvest ВЄС 1988 С. 00409
Справа 15/88 Рішення Суду (Друга Палата) від 25 травня 1989 року SpA Maxi Di v. Ufficio del registro di Bolzano ВЄС 1989 С. 01391
Справа С-38/88 Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH v. Finanzamt Hagen ВЄС 1990 С. I-01447
Справа С-15/89 Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 лютого 1991 року Deltakabel BV v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1991 С. I-00241
Справа С-249/89 Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 лютого 1991 року Trave-Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG v. Finanzamt
Kiel-Nord ВЄС 1991 С. I-00257
Справа С-164/90 Рішення Суду (Перша Палата) від 13 грудня 1991 року Muwi Bouwgroep BV v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1991 С. I-06049
Справа С-49/91 Рішення Суду (Перша Палата) від 13 жовтня 1992 року Weber Haus GmbH & Co. KG v. Finanzamt Freiburg-Land ВЄС 1992 С. I-05207
Справа С-50/91 Рішення Суду (Перша Палата) від 13 жовтня 1992 року Commerz-Credit-Bank AG - Europartner v. Finanzamt Saarbrucken ВЄС 1992 С. I-05225
Справа С-280/91 Рішення Суду (Перша Палата) від 18 березня 1993 року Finanzamt Kassel-Goethestrasse v. Viessmann KG ВЄС 1993 С. I-00971
Об'єднані справи С-71/91 та С-178/91 Рішення Суду від 20 квітня 1993 року Ponente Carni SpA ma Cispadana Costruzioni SpA
v. Amministrazione delle Finanze dello Stato ВЄС 1993 С. I-01915
Об'єднані справи С-197/94 та С-252/94 Рішення Суду від 13 лютого 1996 року Societe Bautiaa v. Directeur des Services Fiscaux des Landes
ma Societe Francaise Maritime v. Directeur des Services Fiscaux du
Finistere ВЄС 1996 С. I-00505
Справа С-2/94 Рішення Суду від 11 червня 1996 року Denkavit International BV, Galveston BV, Heklicht
Scheepvaartbelangen BV, С. Roeleveld Beheer BV and Others, R.J.
Schippefelt, Sigarenhandel Ben Sterk vof and J.H. van Werkhoven
Holding Maarssen BV v. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Midden-Gelderland, Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor's-Gravenhage, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam and Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en
Omstreken ВЄС 1996 С. I-02827
Справа С-287/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року A/S Richard Frederiksen & Co. v. Skatteministeriet ВЄС 1996 С. I-04581
Справа С-188/95 Рішення Суду від 2 грудня 1997 року Fantask A/S e.a. v. Industriministeriet (Erhvervministeriet) ВЄС 1997 С. I-06783
Справа С-8/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 грудня 1997 року Locamion SA v. Directeur des services fiscaux
d'Indre-et-Loire ВЄС 1997 С. I-07055
Справа С-42/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 грудня 1997 року Societa Immobiliare SIF SpA v. Amministrazione delle finanze
dello Stato ВЄС 1997 С. I-07089
Справа С-347/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 березня 1998 року Solred SA v. Administracion General del Estado ВЄС 1998 С. I-00937
Справа С-4/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року Manifattura italiana Nonwoven SpA v. Direzione regionale
delle entrate per la Toscana ВЄС 1998 С. I-06469
Об'єднані справи С-31/97 та С-32/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року Fuerzas Electricas de Catalunya SA (FECSA) (C-31/97) та
Autopistas Concesionaria Espanola SA (C-32/97) v. Departament
d'Economia y Finances de la Generalitat de Catalunya ВЄС 1998 С. I-06491
Справа С-152/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року Abruzzi Gas SpA (Agas) v. Amministrazione Tributaria di
Milano ВЄС 1998 С. I-06553
Справа С-236/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 грудня 1998 року Skatteministeriet v. Aktieselskabet Forsikrinsselskabet Codan ВЄС 1998 С. I-08679
Справа С-56/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 вересня 1999 року Modelo SGPS SA v. Director-Geral dos Registos e Notariado ВЄС 1999 С. I-06427
Справа С-350/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 листопада 1999 року Henkel Hellas ABEE v. Elliniko Dimosio ВЄС 1999 С. I-08013
Розділ 4
Непряме оподаткування
I. Вступ
Сфера непрямого оподаткування регулюється законодавством
Європейських Співтовариств з 1967 року, коли багатосхідчастий
податок з обороту був замінений на податок на додану вартість.
Згодом податок на додану вартість зайняв одне з найвагоміших місць
у правовому регулюванні ЄС, оскільки з 1970 року надходження від
податку на додану вартість замінили внески держав-членів у бюджет
Співтовариства відповідно до концепції власних коштів. Сьогодні
надходження від податку на додану вартість складають близько 35%
надходжень до бюджету ЄС.
У вторинному законодавстві ЄС врегульовані основні питання
податку на додану вартість: платники податку, операції, які
підлягають оподаткуванню, база оподаткування, виникнення
податкових зобов'язань, ставки, звільнення від оподаткування,
зменшення та відшкодування податку тощо.
Питання акцизного збору у вторинному законодавстві ЄС було
врегульовано досить недавно - починаючи з 1992 року. На рівні
Співтовариства гармонізовані наступні питання акцизного збору:
підакцизні товари (спирт та алкогольні напої, тютюн та тютюнові
вироби, нафтопродукти), структура підакцизних товарів, податкові
склади, режим руху підакцизних товарів, ставки та інше.
Регулювання двох вищезазначених інститутів сфери непрямого
оподаткування (податок на додану вартість та акцизний збір) в
праві ЄС є досить ефективним, про що свідчить наявність невеликої
кількості проектів актів вторинного законодавства. Це ще раз
доводить, що існуюче на даний час регулювання повністю покриває
всі аспекти правовідносин у цій сфері.
В українському законодавстві податок на додану вартість та
акцизний збір регулюється Законами України, актами Кабінету
Міністрів України, указами Президента України та підзаконними
нормативно-правовими актами профільних відомств. Рівень
відповідності законодавства України нормам та стандартам ЄС у
сфері непрямого оподаткування є незадовільним. Більшість чинних
нормативних актів у цій сфері відповідає вимогам європейського
права лише на 10-15%. Проект Податкового кодексу - Розділ IV
(Податок на додану вартість) та Розділі V (Акцизний збір) - має
більший ступінь відповідності вимогам права ЄС, але необхідно
проводити суттєве доопрацювання цього документа.
Першочерговим завданням у сфері непрямого оподаткування є
приведення зазначених вище розділів проекту Податкового кодексу у
відповідність до норм та стандартів Європейського Співтовариства.
II. Опис законодавства України
1. Податок на додану вартість
Податковий кодекс України ( 2755-17 )
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року
N 2673-XII ( 2673-12 )
Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській
області" від 27 червня 1999 року N 729/99 ( 729/99 )
Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території міста Шостки Сумської області" від
27 червня 1999 року N 726/99 ( 726/99 )
Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Інтерпорт Ковель" від 22 червня 1999 року N 702/99 ( 702/99 )
Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від
7 серпня 1998 року N 857/98 ( 857/98 )
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про списання
заборгованості державного бюджету з відшкодування податку на
додану вартість, що утворилася на 1 січня 2001 року" від 1 березня
2002 року N 244 ( 244-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з
бюджетом" від 26 вересня 2001 року N 1270 ( 1270-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення
розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу
та відшкодування податку на додану вартість підприємствам
гірничо-металургійного комплексу" від 19 вересня 2001 року N 1210
( 1210-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на
суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів
на митну територію України" від 1 жовтня 1997 року N 1104
( 1104-97-п )
Наказ Державної податкової адміністрації України та Головного
управління Державного казначейства України "Про затвердження
Порядку відшкодування податку на додану вартість" від 2 липня
1997 року N 209/72 ( z0263-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення
і подання" від 30 травня 1997 року N 166 ( z0250-97 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та
книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх
заповнення" від 30 травня 1997 року N 165 ( z0233-97 ) { Пункт 1 глави II розділу 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
2. Акцизний податок
Податковий кодекс України ( 2755-17 )
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР
( 481/95-ВР )
Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження
державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27 грудня
2002 року N 1234/2002 ( 1234/2002 )
Указ Президента України "Про посилення державного контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" від 11 липня 2001 року N 510/2001 ( 510/2001 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від
26 грудня 1992 року N 18-92 ( 18-92 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня
2002 року N 1266 ( 1266-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного
збору" від 7 серпня 2001 року N 940 ( 940-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок отримання
закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами
підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту
етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням"
від 5 липня 1999 року N 1197 ( 1197-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують
зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами
підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового
неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну
продукцію" від 27 лютого 1999 року N 275 ( 275-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з
реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів,
мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм
власності" від 16 лютого 1998 року N 155 ( 155-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості
контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських
засобів" від 28 жовтня 1997 року N 1172 ( 1172-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і
Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284 ( 1284-96-п )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і
подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України"
від 19 березня 2001 року N 111 ( z0295-01 ) { Пункт 2 глави II розділу 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Податок на додану вартість
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 218/92 | |N 218/92 of 27 January 1992 on |від 27 січня 1992 року щодо | |administrative cooperation in |адміністративного | |the field of indirect taxation |співробітництва в галузі | |(VAT) |непрямого оподаткування | | | | |OJ L 024, 01.02.92 p. 1 |ОВ L 024, 01.02.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Thirteenth Council Directive |Тринадцята Директива Ради | |86/560/EEC of 17 November 1986 |86/560/ЄЕС ( 994_365 ) від | |on the harmonization of the laws|17 листопада 1986 року щодо | |of the Member States relating to|гармонізації законодавства | |turnover taxes - Arrangements |держав-членів стосовно податків| |for the refund of value added |з обороту - Правила | |tax to taxable persons not |відшкодування податку на додану| |established in Community |вартість платникам податку, які| |territory |не мають постійного місця | | |здійснення підприємницької | | |діяльності на території | | |Співтовариства | | | | |OJ L 326, 21.11.86 p. 40 |ОВ L 326, 21.11.86 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 83/181/EEC of |Директива Ради 83/181/ЄЕС | |28 March 1983 determining the |( 994_344 ) від 28 березня | |scope of Article 14 (1) (d) of |1983 року щодо визначення сфери| |Directive 77/388/EEC as regards |дії статті 14 (1) (d) Директиви| |exemption from value added tax |77/388/ЄЕС стосовно звільнення | |on the final importation of |від податку на додану вартість | |certain goods |кінцевого імпорту деяких | | |товарів | | | | |OJ L 105, 23.04.83 p. 38 |ОВ L 105, 23.04.83 С. 38 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eighth Council Directive |Восьма Директива Ради | |79/1072/EEC of 6 December 1979 |79/1072/ЄЕС від 6 грудня 1979 | |on the harmonization of the laws|щодо гармонізації законодавства| |of the Member States relating to|держав-членів стосовно податків| |turnover taxes - Arrangements |з обороту - Правила | |for the refund of value added |відшкодування податку на додану| |tax to taxable persons not |вартість платникам податку, які| |established in the territory of |не мають постійного місця | |the country |здійснення підприємницької | | |діяльності на території країни | | | | |OJ L 331, 27.12.79 p. 11 |ОВ L 331, 27.12.79 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 77/799/EEC of |Директива Ради 77/799/ЄЕС від | |19 December 1977 concerning |19 грудня 1977 року щодо | |mutual assistance by the |взаємного співробітництва | |competent authorities of the |компетентних органів держав- | |Member States in the field of |членів в сфері прямого та | |direct taxation |непрямого оподаткування | | | | |OJ L 336, 27.12.77 p. 15 |ОВ L 336, 27.12.77 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Sixth Council Directive |Шоста Директива Ради 77/388/ЄЕС| |77/388/EEC of 17 May 1977 on the|від 17 травня 1977 року щодо | |harmonization of the laws of the|гармонізації законодавства | |Member States relating to |держав-членів стосовно податків| |turnover taxes - Common system |з обороту - Єдина система | |of value added tax: uniform |податку на додану вартість: | |basis of assessment |єдина база оподаткування | | | | |OJ L 145, 13.06.77 p. 1 |ОВ L 145, 13.06.77 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Third Council Directive |Третя Директива Ради 69/463/ЄЕС| |69/463/EEC of 9 December 1969 on|( 994_512 ) від 9 грудня | |the harmonisation of legislation|1969 року щодо гармонізації | |of Member States concerning |законодавства держав-членів | |turnover taxes - introduction of|стосовно податків з обороту - | |value added tax in Member States|введення податку на додану | | |вартість у державах-членах | | | | |OJ L 320, 20.12.69 p. 34 |ОВ L 320, 20.12.69 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |First Council Directive |Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС| |67/227/EEC of 11 April 1967 on |( 994_201 ) від 11 квітня | |the harmonisation of legislation|1967 року щодо гармонізації | |of Member States concerning |законодавства держав-членів | |turnover taxes |стосовно податків з обороту | | | | |OJ P 071, 14.04.67 p. 1301 |ОВ P 071, 14.04.67 С. 1301 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/185/EC: Council Decision of|2000/185/ЄС: Рішення Ради від | |28 February 2000 authorising |28 лютого 2000 року щодо | |Member States to apply a reduced|дозволу застосування державами-| |rate of VAT to certain labour- |членами зниженої ставки ПДВ до | |intensive services in accordance|деяких трудомістких послуг у | |with the procedure provided for |відповідності з процедурою, | |in Article 28(6) of Directive |встановленою у статті 28(6) | |77/388/EEC |Директиви 77/388/ЄЕС | | | | |OJ L 059, 04.03.2000 p. 10 |ОВ L 059, 04.03.2000 С. 10 | ------------------------------------------------------------------
2. Акцизний збір
------------------------------------------------------------------ |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) N 31/96 | |N 31/96 of 10 January 1996 on |від 10 січня 1996 року щодо | |the excise duty exemption |сертифіката звільнення від | |certificate |акцизного збору | | | | |OJ L 008, 11.01.96 p. 11 |ОВ L 008, 11.01.96 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 3199/93 of 22 November 1993 on|N 3199/93 від 22 листопада | |the mutual recognition of |1993 року щодо взаємного | |procedures for the complete |визнання процедури повної | |denaturing of alcohol for the |денатурації спирту для цілей | |purposes of exemption from |звільнення від сплати акцизного| |excise duty |збору | | | | |OJ L 288, 23.11.93 p. 12 |ОВ L 288, 23.11.93 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 3649/92 of 17 December 1992 on|N 3649/92 від 17 грудня | |a simplified accompanying |1992 року щодо спрощеного | |document for the intra-Community|супровідного документа руху | |movement of products subject to |внутрі Співтовариства | |excise duty which have been |підакцизних товарів, випущених | |released for consumption in the |для споживання у державі-члені | |Member State of dispatch |відправлення | | | | |OJ L 369, 18.12.92 p. 17 |ОВ L 369, 18.12.92 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 2719/92 of 11 September 1992 |N 2719/92 від 11 вересня | |on the accompanying |1992 року щодо супровідних | |administrative document for the |адміністративних документів для| |movement under duty-suspension |руху підакцизних товарів при | |arrangements of products subject|режимі призупинення збору | |to excise duty | | | | | |OJ L 276, 19.09.92 p. 1 |ОВ L 276, 19.09.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 95/60/EC of |Директива Ради 95/60/ЄС | |27 November 1995 on fiscal |( 994_488 ) від 27 листопада | |marking of gas oils and kerosene|1995 року щодо податкового | | |маркування газойлю та гасу | | | | |OJ L 291, 06.12.95 p. 46 |ОВ L 291, 06.12.95 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 95/59/EC of |Директива Ради 95/59/ЄС | |27 November 1995 on taxes other |( 994_442 ) від 27 листопада | |than turnover taxes which affect|1995 року податків інших ніж | |the consumption of manufactured |податки з обороту, які | |tobacco |впливають на споживання | | |тютюнових виробів | | | | |OJ L 291, 06.12.95 p. 40 |ОВ L 291, 06.12.95 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/84/EEC of |Директива Ради 92/84/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_431 ) від 19 жовтня | |approximation of the rates of |1992 року щодо зближення ставок| |excise duty on alcohol and |акцизних зборів на спирт та | |alcoholic beverages |алкогольні напої | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 29 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/83/EEC of |Директива Ради 92/83/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_430 ) від 19 жовтня | |harmonization of the structures |1992 року щодо гармонізації | |of excise duties on alcohol and |структур акцизних зборів на | |alcoholic beverages |спирт та алкогольні напої | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 21 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/82/EEC of |Директива Ради 92/82/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_371 ) від 19 жовтня | |approximation of the rates of |1992 року щодо зближення ставок| |excise duties on mineral oils |акцизних зборів на | | |нафтопродукти | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 19 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/81/EEC of |Директива Ради 92/81/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_370 ) від 19 жовтня | |harmonization of the structures |1992 року щодо гармонізації | |of excise duties on mineral oils|структур акцизних зборів на | | |нафтопродукти | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 12 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/80/EEC of |Директива Ради 92/80/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_369 ) від 19 жовтня | |approximation of taxes on |1992 року щодо зближення | |manufactured tobacco other than |податків на тютюнові вироби | |cigarettes |інші ніж цигарки | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 10 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/79/EEC of |Директива Ради 92/79/ЄЕС | |19 October 1992 on the |( 994_368 ) від 19 жовтня | |approximation of taxes on |1992 року щодо зближення | |cigarettes |податків на цигарки | | | | |OJ L 316, 31.10.92 p. 8 |ОВ L 316, 31.10.92 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/12/EEC of |Директива Ради 92/12/ЄЕС | |25 February 1992 on the general |( 994_361 ) від 25 лютого | |arrangements for products |1992 року щодо загального | |subject to excise duty and on |режиму для підакцизних товарів | |the holding, movement and |та зберігання, руху та | |monitoring of such products |моніторингу за такими товарами | | | | |OJ L 076, 23.03.92 p. 1 |ОВ L 076, 23.03.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2001/574/EC: Commission Decision|2001/574/ЄС: Рішення Комісії | |of 13 July 2001 establishing a |від 13 липня 2001 року, яке | |common fiscal marker for gas |встановлює загальну систему | |oils and kerosene (notified |податкового маркування газойлю | |under document number C (2001) |та гасу (нотифіковано під | |1728) |номером С (2001) 1728) | | | | |OJ L 203, 28.07.2001 p. 20 |ОВ L 203, 28.07.2001 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |2001/224/EC: Council Decision of|2001/224/ЄС: Рішення Ради від | |12 March 2001 concerning reduced|12 березня 2001 щодо знижених | |rates of excise duty and |ставок акцизного збору та | |exemptions from such duty on |звільнень від такого акцизного | |certain mineral oils when used |збору на деякі нафтопродукти, | |for specific purposes |які використовуються для | | |спеціальних цілей | | | | |OJ L 084, 23.03.2001 p. 23 |ОВ L 084, 23.03.2001 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/789/EC: Commission |2000/789/ЄС: Рекомендація | |Recommendation of 29 November |Комісії від 29 листопада | |2000 setting out guidelines for |2000 року, яка встановлює | |the authorisation of |принципи ліцензування власників| |warehousekeepers under Council |складів відповідно до Директиви| |Directive 92/12/EEC in relation |92/12/ЄЕС ( 994_361 ) щодо | |to products subject to excise |підакцизних товарів | |duty (notified under document |(нотифіковано під номером | |number C (2000) 3355) |С (2000) 3355) | | | | |OJ L 314, 14.12.2000 p. 29 |ОВ L 314, 14.12.2000 С. 29 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
1. Податок на додану вартість
------------------------------------------------------------------ |COM (2003) 78(01) | | |Amended proposal for a COUNCIL |Пропозиція щодо прийняття | |DIRECTIVE amending Directive |Директиви Ради щодо внесення | |77/388/EEC as regards the |змін до Директиви 77/388/ЄЕС в | |special scheme for travel agents|частині спеціального режиму | |(presented by the Commission |оподаткування туристичних | |pursuant to Article 250(2) of |агентств (запропонована | |the EC Treaty). Proposal for a |Комісією відповідно до Статті | |COUNCIL REGULATION amending |250 (2) Договору про заснування| |Regulation (EEC) N 218/92 on |Європейського Співтовариства). | |administrative co-operation in |Пропозиція щодо прийняття | |the field of indirect taxation |Регламенту Ради, що вносить | |(VAT) as regards additional |зміни до Регламенту (ЄЕС) N | |measures regarding supplies of |218/92 щодо адміністративного | |travel services |співробітництва в галузі | | |непрямого оподаткування (ПДВ) в| | |частині додаткових заходів щодо| | |продажу туристичних послуг | ------------------------------------------------------------------
2. Акцизний збір
------------------------------------------------------------------ |COM (2001) 133 final | | |Proposal for a Council Directive|Пропозиція щодо прийняття | |amending Directive 92/79/EEC, |Директиви Ради щодо внесення | |Directive 92/80/EEC and |змін до Директиви 92/79/ЄЕС | |Directive 95/59/EC as regards |(994_368 ), Директиви 92/80/ЄЕС| |the structure and rates of |( 994_369 ) та Директиви | |excise duty applied on |95/59/ЄС ( 994_442 ) в частині | |manufactured tobacco |структури та ставок акцизного | | |збору, які застосовуються на | | |тютюнові вироби | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 410(01) | | |Proposal for a Council Directive|Пропозиція щодо прийняття | |amending Directive 92/81/EEC and|Директиви Ради щодо внесення | |Directive 92/82/EEC to introduce|змін до Директиви 92/81/ЄЕС та | |special tax arrangements for |Директиви 92/82/ЄЕС задля | |diesel fuel used for commercial |запровадження спеціального | |purposes and to align the excise|податкового режиму для | |duties on petrol and diesel |дизельного пального, яке | |fuel |використовується в комерційних | | |цілях, та вирівнення акцизних | | |зборів на бензин та дизельне | | |пальне | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду
Європейського Співтовариства
Справа 9/70 Рішення Суду від 6 жовтня 1970 року Grad v. Finanzamt Traunstein ВЄС 1970 С. 825
Справа 20/70 Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року Transports Lesage & cie. v. Hauptzollamt Freiburg ВЄС 1970 С. 861
Справа 23/70 Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року Haselhorst v. Finanzamt Dusseldorf ВЄС 1970 С. 881
Справа 51/76 Рішення Суду від 1 лютого 1977 року Verbond Nederlandse Ondernemingen v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen ВЄС 1977 С. 113
Справа 126/78 Рішення Суду від 12 червня 1979 року Nederlandse Spoorwegen v. Staatssecretaris voor Financien ВЄС 1979 С. 2041
Об'єднані справи 181 та 229/78 Рішення Суду від 12 червня 1979 року Van Paassen and Denkavit Dienstbetoon ВЄС 1979 С. 2063
Справа 823/79 Рішення Суду від 9 жовтня 1980 року Procedure Penale Engagee v. Giovanni Carciati ВЄС 1980 С. 2773
Справа 154/80 Рішення Суду (Друга Палата) від 5 лютого 1981 року Staatsecretaris van Financien v. Cooperatieve
Aardappelenbewaarplaats ВЄС 1981 С. 445
Справа 158/80 Рішення Суду від 7 липня 1981 року Rewe Handelsgesellschaft Nord MBH and Rewe Markt Steffen v.
Hauptzollamt Kiel ВЄС 1981 С. 1805
Справа 8/81 Рішення Суду від 19 січня 1982 року Ursula Becker v. Finanzamt Muenster - Innenstadt ВЄС 1982 С. 53
Справа 89/81 Рішення Суду від 1 квітня 1982 року Staatssecretaris van Financien v. Hong-Kong Trade Development
Council ВЄС 1982 С. 1277
Справа 15/81 Рішення Суду від 5 травня 1982 року Gaston Schul Douane Expediteur BV v. Inspecteur des Droits
d'Importation et des Accisses ВЄС 1982 С. 1409
Справа 255/81 Рішення Суду (Перша Палата) від 10 червня 1982 року R.A. Grendel Gmbh v. Finanzamt Fuer Koerperschaften de
Hambourg ВЄС 1982 С. 2301
Справа 222/81 Рішення Суду (Перша Палата) від 1 липня 1982 року Baz Bausystem AG v. Finanzamt Muenchen Fuer Koerperschaften ВЄС 1982 С. 2527
Справа 39/82 Рішення Суду (Третя Палата) від 12 січня 1983 року Andreas Matthias Donner v. Netherlands ВЄС 1983 С. 19
Справа 319/81 Рішення Суду від 15 березня 1983 року Commission v. Italy ВЄС 1983 С. 601
Справа 70/83 Рішення Суду від 22 лютого 1984 року Mme Gerda Kloppenburg v. Finanzamt Leer ВЄС 1984 С. 1075
Справа 294/82 Рішення Суду від 28 лютого 1984 року Senta Einberger v. Hauptzollamt Freiburg ВЄС 1984 С. 1177
Справа 324/82 Рішення Суду від 10 квітня 1984 року Commission v. Belgium ВЄС 1984 С. 1861
Справа 42/83 Рішення Суду від 10 липня 1984 року Dansk Denkavit APS v. Ministeriet for Skatter og Afgifter ВЄС 1984 С. 2649
Справа 279/83 Рішення Суду від 3 жовтня 1984 року Commission v. Italy ВЄС 1984 С. 3403
Справа 134/83 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 грудня 1984 року Procedure Penale v. J.G. Abbink ВЄС 1984 С. 4097
Справа 5/84 Рішення Суду від 13 лютого 1985 року Direct Cosmetics v. Commissioners of Customs and Excise ВЄС 1985 С. 617
Справа 268/83 Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1985 року Rompelman v. Minister van Financien ВЄС 1985 С. 655
Справа 139/84 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1985 року Van Dijk's Boekhuis v. Staatsecretaris van Financien ВЄС 1985 С. 1405
Справа 47/84 Рішення Суду (Четверта Палата) від 21 травня 1985 року Staatssecretaris van Financien v. Schul ВЄС 1985 С. 1491
Справа 168/84 Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1985 року Berkholz v. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt ВЄС 1985 С. 2251
Справа 16/84 Рішення Суду від 10 липня 1985 року Commission v. Netherlands ВЄС 1985 С. 2355
Справа 17/84 Рішення Суду від 10 липня 1985 року Commission v. Ireland ВЄС 1985 С. 2375
Справа 278/83 Рішення Суду від 11 липня 1985 року Commission v. Italy ВЄС 1985 С. 2503
Справа 107/84 Рішення Суду від 11 липня 1985 року Commission v. Germany ВЄС 1985 С. 2655
Справа 249/84 Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 жовтня 1985 року Ministere public v. Profant ВЄС 1985 С. 3237
Справа 295/84 Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 листопада 1985 року Rousseau Wilmot v. Organic ВЄС 1985 С. 3759
Справа 283/84 Рішення Суду (Друга Палата) від 23 січня 1986 року Trans Tirreno Express v. Ufficio provinciale IVA ВЄС 1986 С. 231
Справа 39/85 Рішення Суду (First Палата) від 23 січня 1986 року Bergeres-Becque v. Service interregional des douanes ВЄС 1986 С. 259
Справа 73/85 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 липня 1986 року Kerrutt v. Finanzamt Monchengladbach-Mitte ВЄС 1986 С. 2219
Справа 200/85 Рішення Суду від 16 грудня 1986 року Commission v. Italy ВЄС 1986 С. 3953
Справа 253/84 Рішення Суду від 15 січня 1987 року GAEC de la Segaude v. Council and Commission ВЄС 1987 С. 123
Справа 235/85 Рішення Суду від 26 березня 1987 року Commission v. Netherlands ВЄС 1987 С. 1471
Справа 356/85 Рішення Суду від 9 липня 1987 року Commission v. Belgium ВЄС 1987 С. 3299
Справа 124/86 Рішення Суду від 24 листопада 1987 року Commission v. Italy ВЄС 1987 С. 4661
Справа 125/86 Рішення Суду від 24 листопада 1987 року Commission v. Italy ВЄС 1987 С. 4669
Справа 391/85 Рішення Суду від 4 лютого 1988 року Commission v. Belgium ВЄС 1988 С. 579
Справа 353/85 Рішення Суду від 23 лютого 1988 року Commission v. United Kingdom ВЄС 1988 С. 817
Справа 299/86 Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 лютого 1988 року Procedure penale v. rainer drexl. ВЄС 1988 С. 1213
Справа 252/86 Рішення Суду від 3 березня 1988 року Bergandi v. Directeur general des impots ВЄС 1988 С. 1343
Справа 102/86 Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 1988 року Apple and Pear Development Council v. Commissioners of
Customs and Excise ВЄС 1988 С. 1443
Справа 165/86 Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 1988 року Intiem v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1988 С. 1471
Справа 122/87 Рішення Суду від 24 травня 1988 року Commission v. Italy ВЄС 1988 С. 2685
Справа 415/85 Рішення Суду від 21 червня 1988 року Commission v. Ireland ВЄС 1988 С. 3097
Справа 416/85 Рішення Суду від 21 червня 1988 року Commission v. United Kingdom ВЄС 1988 С. 3127
Справа 257/86 Рішення Суду від 21 червня 1988 року Commission v. Italy ВЄС 1988 С. 3249
Справа 10/87 Рішення Суду від 21 червня 1988 року The Queen v. Customs & Excise, ex parte Tattersalls Ltd ВЄС 1988 С. 3281
Справа 3/86 Рішення Суду від 28 червня 1988 року Commission v. Italy ВЄС 1988 С. 3369
Справа 269/86 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 липня 1988 року Mol v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ВЄС 1988 С. 3627
Справа 289/86 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 липня 1988 року Happy Family v. Inspecteur der Omzetbelasting ВЄС 1988 С. 3655
Справа 127/86 Рішення Суду (Четверта Палата) від 6 липня 1988 року Ministere Public et Ministre des Finances du Royaume de
Belgique v. Yves Ledoux ВЄС 1988 С. 3741
Об'єднані справи 138/86 та 139/86 Рішення Суду від 12 липня 1988 року Direct Cosmetics Ltd and Laughtons Photographs v.
Commissioners of Customs and Excise ВЄС 1988 С. 3937
Об'єднані справи 123 та 330/87 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 липня 1988 року Jeunehomme and others v. Belgian State ВЄС 1988 С. 4517
Справа 207/87 Рішення Суду (Шоста Палата) від 14 липня 1988 року Weissgerber v. Finanzamt Neustadt/WeinstraBe ВЄС 1988 С. 4433
Справа 50/87 Рішення Суду від 21 вересня 1988 року Commission v. France ВЄС 1988 С. 4797
Справа 230/87 Рішення Суду від 23 листопада 1988 року Naturally Yours Cosmetics Ltd v. Commissioners of Customs and
Excise ВЄС 1988 С. 6365
Справа 353/87 Рішення Суду від 2 лютого 1989 року Commission v. Italy ВЄС 1989 С. 263
Справа 203/87 Рішення Суду від 21 лютого 1989 року Commission v. Italy ВЄС 1989 С. 371
Об'єднані справи 317/86, 48, 49, 285, 363a, 367/87, 66 та
78a, 80/88 Рішення Суду (Друга Палата) від 15 березня 1989 Lambert and others v. Directeur des services fiscaux de
l'Orne and others ВЄС 1989 С. 787
Справа 51/88 Рішення Суду (Друга Палата) від 15 березня 1989 року Hamann v. Finanzamt Hamburg-Eimsbuttel ВЄС 1989 С. 767
Справа 348/87 Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 червня 1989 року Stichting Uitvoering Financiele Acties v. Staatssecretaris
van Financien ВЄС 1989 С. 1737
Справа 50/88 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 червня 1989 року Kuhne v. Finanzamt Munchen III ВЄС 1989 С. 1925
Об'єднані справи 93/88 та 94/88 Рішення Суду від 13 липня 1989 року Wisselink and others v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1989 С. 2671
Справа 173/88 Рішення Суду (Third Палата) від 13 липня 1989 року Skatteministeriet v. Henriksen ВЄС 1989 С. 2763
Об'єднані справи 231/87 та 129/88 Рішення Суду від 17 жовтня 1989 року Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola
d'Arda e.a v. Comune di Carpaneto Piacentino and others ВЄС 1989 С. 3233
Справа 165/88 Рішення Суду від 5 грудня 1989 року ORO Amsterdam Beheer en Concerto v. Inspecteur der
Omzetbelasting ВЄС 1989 С. 4081
Справа 342/87 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року Genius Holding v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1989 С. 4227
Справа 320/88 Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 лютого 1990 року Staatssecretaris van Financien v. Shipping and Forwarding
Enterprise Safe ВЄС 1990 С. I-285
Справа С-30/89 Рішення Суду від 13 березня 1990 року Commission v. France ВЄС 1990 С. I-691
Справа 126/88 Рішення Суду від 27 березня 1990 року Boots v. Commissioners of Customs and Excise ВЄС 1990 С. I-1235
Справа С-4/89 Рішення Суду (Перша Палата) від 15 травня 1990 року Comune di Carpaneto Piacentino and others v. Ufficio
provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza ВЄС 1990 С. I-1869
Справа 251/88 Рішення Суду від 23 травня 1990 року Commission v. Germany ВЄС 1990 С. I-2107
Справа С-31/89 Рішення Суду від 23 травня 1990 року Commission v. Spain ВЄС 1990 С. I-2139
Справа С-185/89 Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 червня 1990 року Staatssecretaris van Financien v. Velker International Oil
Company ВЄС 1990 С. I-2561
Справа С-186/89 Рішення Суду (Third Палата) від 4 грудня 1990 року Van Tiem v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1990 С. I-4363
Справа С-343/89 Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 грудня 1990 року Witzemann v. Hauptzollamt Munchen-Mitte ВЄС 1990 С. I-4477
Справа С-120/88 Рішення Суду від 26 лютого 1991 року Commission v. Italy ВЄС 1991 С. I-621
Справа С-119/89 Рішення Суду від 26 лютого 1991 року Commission v. Spain ВЄС 1991 С. I-641
Справа С-159/89 Рішення Суду від 26 лютого 1991 року Commission v. Greece ВЄС 1991 С. I-691
Справа С-109/90 Рішення Суду (Четверта Палата) від 19 березня 1991 року Giant v. Overijse ВЄС 1991 С. I-1385
Справа С-230/89 Рішення Суду від 18 квітня 1991 року Commission v. Greece ВЄС 1991 С. I-1909
Справа С-297/89 Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 квітня 1991 року Criminal proceedings against Ryborg ВЄС 1991 С. I-1943
Справа С-60/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 20 червня 1991 року Polysar Investments Netherlands v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen ВЄС 1991 С. I-3111
Справа С-97/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 липня 1991 року Lennartz v. Finanzamt Munchen III ВЄС 1991 С. I-3795
Справа С-202/90 Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 липня 1991 року Ayuntamiento de Sevilla v. Recaudadores de las Zonas primera
y segunda ВЄС 1991 С. I-4247
Справа С-35/90 Рішення Суду від 17 жовтня 1991 року Commission v. Spain ВЄС 1991 С. I-5073
Справа С-200/90 Рішення Суду від 31 березня 1992 року Dansk Denkavit and Poulsen Trading v. Skatteministeriet ВЄС 1992 С. I-2217
Справа С-20/91 Рішення Суду (Third Палата) від 6 травня 1992 року De Jong v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1992 С. I-2847
Справа С-347/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 травня 1992 року Bozzi v. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
degli avvocati e dei procuratori legali ВЄС 1992 С. I-2947
Справа С-287/91 Рішення Суду від 3 червня 1992 року Commission v. Italy ВЄС 1992 С. I-3515
Справа С-96/91 Рішення Суду від 9 червня 1992 року Commission v. Spain ВЄС 1992 С. I-3789
Справа С-131/91 Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 липня 1992 року "K" Line Air Service Europe v. Eulaerts and Belgian State ВЄС 1992 С. I-4513
Справа С-262/91 Рішення Суду від 14 жовтня 1992 року Commission v. Italy ВЄС 1992 С. I-5269
Справа С-74/91 Рішення Суду від 27 жовтня 1992 року Commission v. Germany ВЄС 1992 С. I-5437
Справа С-163/91 Рішення Суду (Third Палата) від 12 листопада 1992 року Van Ginkel Waddinxveen v. Inspecteur der Omzetbelasting ВЄС 1992 С. I-5723
Справа С-208/91 Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 грудня 1992 року Beaulande v. Directeur des services fiscaux de Nantes ВЄС 1992 С. I-6709
Справа С-210/91 Рішення Суду від 16 грудня 1992 року Commission v. Greece ВЄС 1992 С. I-6735
Справа С-101/91 Рішення Суду від 19 січня 1993 року Commission v. Italy ВЄС 1993 С. I-191
Справа С-193/91 Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 травня 1993 року Finanzamt Munchen III v. Mohsche ВЄС 1993 С. I-2615
Справа С-18/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 травня 1993 року Bally v. Belgian State ВЄС 1993 С. I-2871
Справа С-333/91 Рішення Суду від 22 червня 1993 року Sofitam v. Ministre charge du Budget ВЄС 1993 С. I-3513
Справа С-312/91 Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 липня 1993 року Metalsa ВЄС 1993 С. I-3751
Справа С-276/91 Рішення Суду від 2 серпня 1993 року Commission v. France ВЄС 1993 С. I-4413
Справа С-111/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 серпня 1993 року Lange v. Finanzamt Furstenfeldbruck ВЄС 1993 С. I-4677
Справа С-10/92 Рішення Суду від 20 жовтня 1993 року Balocchi v. Ministero delle finanze dello Stato ВЄС 1993 С. I-5105
Справа С-281/91 Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 жовтня 1993 року Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf v.
Staatssecretaris van Financien ВЄС 1993 С. I-5405
Справа С-68/92 Рішення Суду від 17 листопада 1993 року Commission v. France ВЄС 1993 С. I-5881
Справа С-69/92 Рішення Суду від 17 листопада 1993 року Commission v. Luxembourg ВЄС 1993 С. I-5907
Справа С-73/92 Рішення Суду від 17 листопада 1993 року Commission v. Spain ВЄС 1993 С. I-5997
Справа С-234/91 Рішення Суду від 1 грудня 1993 року Commission v. Denmark ВЄС 1993 С. I-6273
Справа С-63/92 Рішення Суду від 15 грудня 1993 року Lubbock Fine v. Commissioners of customs and excise ВЄС 1993 С. I-6665
Справа С-16/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 березня 1994 року Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting ВЄС 1994 С. I-743
Справа С-38/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 травня 1994 року Glawe v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst ВЄС 1994 С. I-1679
Справа С-33/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року Empire Stores v. Commissioners of Customs and Excise ВЄС 1994 С. I-2329
Справа С-4/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 квітня 1995 року BLP Group v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 1995 С. I-983
Справа С-62/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 липня 1995 року BP Soupergaz v. Greek State ВЄС 1995 С. I-1883
Справа С-453/93 Рішення Суду (Друга Палата) від 11 серпня 1995 року Bulthuis-Griffioen v. Inspecteur der Omzetbelasting ВЄС 1995 С. I-2341
Об'єднані справи С-485/93 et С-486/93а Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1995 року Simitzi v. Dimos Kos ВЄС 1995 С. I-2655
Справа С-291/92 Рішення Суду від 4 жовтня 1995 року Hunermund and others v. Landesapothekerkammer
Baden-Wurttemberg ВЄС 1993 С. I-6787
Справа С-144/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 жовтня 1995 року Ufficio IVA di Trapani v. Italittica ВЄС 1995 С. I-3653
Справа С-16/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 грудня 1995 року Commission v. Spain ВЄС 1995 С. I-4883
Справа С-166/94 Рішення Суду (Третя Палата) від 8 лютого 1996 року Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici v. Ministero delle
Finanze ВЄС 1996 С. I-331
Справа С-110/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 лютого 1996 року Inzo v. Belgische Staat ВЄС 1996 С. I-857
Справа С-468/93 Рішення Суду (П'ята Палата) від 28 березня 1996 року Gemeente Emmen v. Belastingdienst Grote Ondernemingen ВЄС 1996 С. I-1721
Справа С-231/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 травня 1996 року Faaborg-Gelting Linien v. Finanzamt Flensburg ВЄС 1996 С. I-2395
Справа С-331/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 травня 1996 року Commission v. Greece ВЄС 1996 С. I-2675
Справа С-155/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 1996 року Wellcome Trust v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 1996 С. I-3013
Справа С-306/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1996 року Regie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL v. Ministre du
Budget ВЄС 1996 С. I-3695
Справа С-230/94 Рішення Суду (Четверта Палата) від 26 вересня 1996 року Renate Enkler v. Finanzamt Homburg ВЄС 1996 С. I-4517
Справа С-302/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року Etienne Debouche v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ВЄС 1996 С. I-4495
Справа С-327/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року Jurgen Dudda v. Finanzamt Bergisch Gladbach ВЄС 1996 С. I-4595
Справа С-85/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 грудня 1996 року John Reisdorf v. Finanzamt Koln-West ВЄС 1996 С. I-6257
Справа С-80/95 Рішення Суду від 6 лютого 1997 року Harnas & Helm CV v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1997 С. I-745
Справа С-247/95 Рішення Суду від 6 лютого 1997 року Finanzamt Augsburg-Stadt v. Marktgemeinde Welden ВЄС 1997 С. I-779
Справа С-260/95 Рішення Суду від 20 лютого 1997 року Commissioners of Customs & Excise v. DFDS A/S ВЄС 1997 С. I-1005
Справа С-167/95 Рішення Суду від 6 березня 1997 року M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheres c.s. v.
Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond ВЄС 1997 С. I-1195
Справа С-389/95 Рішення Суду від 29 травня 1997 року Siegfried Klattner v. Elliniko Dimosio ВЄС 1997 С. I-2719
Справа С-63/96 Рішення Суду від 29 травня 1997 року Finanzamt Bergisch Gladbach v. Werner Skripalle ВЄС 1997 С. I-2847
Справа С-2/95 Рішення Суду від 5 червня 1997 року Sparekassernes Datacenter (SDC) v. Skatteministeriet ВЄС 1997 С. I-3017
Справа С-45/95 Рішення Суду від 25 червня 1997 року Commission v. Italy ВЄС 1997 С. I-3605
Об'єднані справи С-370/95, С-371/95 et С-372/95а Рішення Суду від 26 червня 1997 року Careda SA, Federacion nacional de operadores de maquinas
recreativas y de azar (Femara) et Asociacion espanola de
empresarios de maquinas recreativas (Facomare) v. Administracion
General del Estado ВЄС 1997 С. I-3721
Справа С-330/95 Рішення Суду від 3 липня 1997 року Goldsmiths (Jewellers) Ltd v. Commissioners of Customs &
Excise ВЄС 1997 С. I-3801
Справа С-60/96 Рішення Суду від 3 липня 1997 року Commission v. France ВЄС 1997 С. I-3827
Справа С-190/95 Рішення Суду від 17 липня 1997 року ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote
Ondernemingen te Amsterdam ВЄС 1997 С. I-4383
Справа С-145/96 Рішення Суду від 16 вересня 1997 року Bernd von Hoffmann v. Finanzamt Trier ВЄС 1997 С. I-4857
Справа С-141/96 Рішення Суду від 17 вересня 1997 року Finanzamt Osnabruck-Land v. Bernhard Langhorst ВЄС 1997 С. I-5073
Справа С-130/96 Рішення Суду від 17 вересня 1997 року Fazenda Publica v. Solisnor-Estaleiros Navais SA ВЄС 1997 С. I-5053
Справа С-347/95 Рішення Суду від 17 вересня 1997 року Fazenda Publica v. Uniao das Cooperativas Abastecedoras de
Leite de Lisboa, URCL (UCAL) ВЄС 1997 С. I-4911
Справа С-28/96 Рішення Суду від 17 вересня 1997 року Fazenda Publica v. Fricarnes SA ВЄС 1997 С. I-4939
Справа С-258/95 Рішення Суду від 16 жовтня 1997 року Julius Fillibeck Sohne GmbH & Co. KG v. Finanzamt Neustadt ВЄС 1997 С. I-5577
Справа С-116/96 Рішення Суду від 6 листопада 1997 року Reiseburo Binder GmbH v. Finanzamt Stuttgart-Korperschaften ВЄС 1997 С. I-6103
Справа С-408/95 Рішення Суду від 11 листопада 1997 року Eurotunnel SA e.a. / SeaFrance ВЄС 1997 С. I-6315
Об'єднані справи С-286/94, С-340/95, С-401/95 et С-47/96 Рішення Суду від 18 грудня 1997 року Garage Molenheide and others v. Belgische Staat ВЄС 1997 С. I-7281
Справа С-384/95 Рішення Суду від 18 грудня 1997 року Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG v. Finanzamt Calau ВЄС 1997 С. I-7387
Справа С-37/95 Рішення Суду від 15 січня 1998 року Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV ВЄС 1998 С. I-1
Справа С-346/95 Рішення Суду від 12 лютого 1998 року Elisabeth Blasi v. Finanzamt Munchen I ВЄС 1998 С. I-481
Справа С-318/96 Рішення Суду від 19 лютого 1998 року SPAR Osterreichische Warenhandels AG v. Finanzlandesdirektion
fur Salzburg ВЄС 1998 С. I-785
Справа С-296/95 Рішення Суду від 2 квітня 1998 року The Queen v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte:
EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, and John Cunningham ВЄС 1998 С. I-1605
Справа С-390/96 Рішення Суду від 7 травня 1998 року Lease Plan Luxembourg SA v. Belgische Staat ВЄС 1998 С. I-2553
Справа С-124/96 Рішення Суду від 7 травня 1998 року Commission v. Spain ВЄС 1998 С. I-2501
Справа С-3/97 Рішення Суду від 28 травня 1998 року Criminal proceedings against Goodwin and Unstead ВЄС 1998 С. I-3257
Справа С-361/96 Рішення Суду від 11 червня 1998 року Societe generale des grandes sources d'eaux minerales
francaises v. Bundesamt fur Finanzen ВЄС 1998 С. I-3495
Справа С-283/95 Рішення Суду від 11 червня 1998 року Karlheinz Fischer v. Finanzamt Donaueschingen ВЄС 1998 С. I-3369
Справа С-43/96 Рішення Суду від 18 червня 1998 року Commission v. France ВЄС 1998 С. I-3903
Справа С-172/96 Рішення Суду від 14 липня 1998 року Commissioners of Customs & Excise v. First National Bank of
Chicago ВЄС 1998 С. I-4387
Об'єднані справи С-308/96 та С-94/97а Рішення Суду від 22 жовтня 1998 року Commissioners of Customs & Excise v. T.P. Madgaett et R.M.
Baldwin ВЄС 1998 С. I-6229
Справа С-134/97 Рішення Суду від 12 листопада 1998 року Victoria Film A/S ВЄС 1998 С. I-7023
Справа С-149/97 Рішення Суду від 12 листопада 1998 року The Institute of the Motor Industry v. Commissioners of
Customs & Excise ВЄС 1998 С. I-7053
Справа С-85/97 Рішення Суду від 19 листопада 1998 року Societe financiere d'investissements v. Belgian State ВЄС 1998 С. I-7447
Справа С-381/97 Рішення Суду від 3 грудня 1998 року Belgocodex SA v. Etat belge ВЄС 1998 С. I-8153
Справа С-181/97 Рішення Суду від 28 січня 1999 року A.J. van der Kooy v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 1999 С. I-483
Справа С-349/96 Рішення Суду від 25 лютого 1999 року Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs &
Excise ВЄС 1999 С. I-973
Справа С-48/97 Рішення Суду від 27 квітня 1999 року Kuwait Petroleum (GB) Ltd v. Commissioners of Customs &
Excise ВЄС 1999 С. I-2323
Справа С-136/97 Рішення Суду від 29 квітня 1999 року Norbury Developments Ltd v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 1999 С. I-2491
Об'єднані справи С-338/97, С-344/97 та С-390/97а Рішення Суду від 8 червня 1999 року Pelzl and others ВЄС 1999 С. I-3319
Справа С-346/97 Рішення Суду від 10 червня 1999 року Braathens Sverige AB (anciennement Transwede Airways AB) v.
Riksskatteverket ВЄС 1999 С. I-3419
Справа С-166/98 Рішення Суду від 17 червня 1999 року Societe critouridienne de distribution (Socridis) v. Receveur
principal des douanes ВЄС 1999 С. I-3791
Справа С-158/98 Рішення Суду від 29 червня 1999 року Staatssecretaris van Financien v. Coffeeshop "Siberie" vof ВЄС 1999 С. I-3971
Справа С-216/97 Рішення Суду від 7 вересня 1999 року Jennifer Gregg et Mervyn Gregg v. Commissioners of Customs
and Excise ВЄС 1999 С. I-4947
Справа С-414/97 Рішення Суду від 16 вересня 1999 року Commission v. Spain ВЄС 1999 С. I-5585
Справа С-305/97 Рішення Суду від 5 жовтня 1999 року Royscot Leasing Ltd and Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd v. Commissioners
of Customs & Excise ВЄС 1999 С. I-6671
Справа С-23/98 Рішення Суду від 27 січня 2000 року Staatssecretaris van Financien v. J. Heerma ВЄС 2000 С. I-419
Справа С-12/98 Рішення Суду від 3 лютого 2000 року Miguel Amengual Far v. Juan Amengual Far ВЄС 2000 С. I-527
Справа С-434/97 Рішення Суду від 24 лютого 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-1129
Справа С-437/97 Рішення Суду від 9 березня 2000 року Evangelischer Krankenhausverein Wien v.
Abgabenberufungskommission Wien Wein & Co. HandelsgesmbH v.
Oberosterreichische Landesregierung ВЄС 2000 С. I-1157
Об'єднані справи С-110/98 та С-147/98а Рішення Суду від 21 березня 2000 року Gabalfrisa SL and Others v. Agencia Estatal de
Administraciona Tributaria (AEAT) ВЄС 2000 С. I-1577
Справа С-420/98 Рішення Суду від 13 квітня 2000 року W.N. v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 2000 С. I-2847
Справа С-98/98 Рішення Суду від 8 червня 2000 року Commissioners of Customs & Excise v. Midland Bank plc ВЄС 2000 С. I-4177
Справа С-396/98 Рішення Суду від 8 червня 2000 року Grundstuckgemeinschaft SchloBstraBe GbR v. Finanzamt
Paderborn ВЄС 2000 С. I-4279
Справа С-400/98 Рішення Суду від 8 червня 2000 року Finanzamt Goslar v. Brigitte Breitsohl ВЄС 2000 С. I-4321
Справа С-365/98 Рішення Суду від 15 червня 2000 року Brinkmann Tabakfabriken GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld ВЄС 2000 С. I-4619
Справа С-455/98 Рішення Суду від 29 червня 2000 року Tullihallitus v. Kaupo Salumets and Others ВЄС 2000 С. I-4993
Справа С-136/99 Рішення Суду від 13 липня 2000 року Ministre du Budget, Ministre de l'Economie et des Finances v.
Societe Monte Dei Paschi Di Siena ВЄС 2000 С. I-6109
Справа С-36/99 Рішення Суду від 13 липня 2000 року Ideal Tourisme SA v. Belgian State ВЄС 2000 С. I-6049
Справа С-276/97 Рішення Суду від 12 вересня 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-6251
Справа С-358/97 Рішення Суду від 12 вересня 2000 року Commission v. Ireland ВЄС 2000 С. I-6301
Справа С-359/97 Рішення Суду від 12 вересня 2000 року Commission v. United Kingdom ВЄС 2000 С. I-6355
Справа С-408/97 Рішення Суду від 12 вересня 2000 року Commission v. Netherlands ВЄС 2000 С. I-6417
Справа С-260/98 Рішення Суду від 12 вересня 2000 року Commission v. Greece ВЄС 2000 С. I-6537
Справа С-384/98 Рішення Суду від 14 вересня 2000 року D v. W ВЄС 2000 С. I-6795
Справа С-454/98 Рішення Суду від 19 вересня 2000 року Schmeink & Cofreth AG & Co. KG v. Finanzamt Borken Manfred
Strobel v. Finanzamt Esslingen ВЄС 2000 С. I-6973
Об'єднані справи С-177/99 та С-181/99а Рішення Суду від 19 вересня 2000 року Ampafrance SA v. Directeur des Services Fiscaux de
Maine-et-Loire Sanofi Synthelabo, anciennement Sanofi Winthrop SA
v. Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne ВЄС 2000 С. I-7013
Справа С-142/99 Рішення Суду від 14 листопада 2000 року Floridienne SA, Berginvest SA v. Belgian State ВЄС 2000 С. I-9567
Справа С-482/98 Рішення Суду від 7 грудня 2000 року Italy v. Commission ВЄС 2000 С. I-10861
Справа С-446/98 Рішення Суду від 14 грудня 2000 року Fazenda Publica v. Camara Municipal do Porto ВЄС 2000 С. I-11435
Справа С-76/99 Рішення Суду від 11 січня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-249
Справа С-83/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 2001 року Commission v. Spain ВЄС 2001 С. I-445
Справа С-150/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 2001 року Svenska staten v. Stockholm Lindopark AB ВЄС 2001 С. I-493
Справа С-429/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 січня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-637
Справа С-408/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 22 лютого 2001 року Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 2001 С. I-1361
Справа С-240/99 Рішення Суду (Перша Палата) від 8 березня 2001 року Forsakringsaktiebolaget Skandia (publ) ВЄС 2001 С. I-1951
Справа С-415/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 березня 2001 року Lazlo Bakcsi v. Finanzamt Furstenfeldbruck ВЄС 2001 С. I-1831
Справа С-276/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 2001 Commission v. Portugal ВЄС 2001 С. I-1699
Справа С-108/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 березня 2001 Syndicat des producteurs independants (SPI) v. Ministere de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie ВЄС 2001 С. I-2361
Справа С-404/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 березня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-2667
Справа С-325/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 квітня 2001 року G. van de Water v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 2001 С. I-2729
Справа С-481/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 травня 2001 року Commission of the European Communities v. French Republic ВЄС 2001 С. 00000
Справа С-34/99 Рішення Суду від 15 травня 2001 року Commissioners of Customs & Excise v. Primback Ltd ВЄС 2001 С. I-3833
Об'єднані справи С-322/99 та С-323/99а Рішення Суду від 17 травня 2001 року Fischer and Brandenstein ВЄС 2001 С. I-4049
Справа С-86/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 травня 2001 року Freemans plc v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 2001 С. I-4167
Справа С-345/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 червня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-4493
Справа С-40/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 червня 2001 року Commission v. France ВЄС 2001 С. I-4539
Справа С-380/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 липня 2001 року Bertelsmann AG v. FinanzamtWiedenbruck ВЄС 2001 С. I-5163
Справа С-262/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 2001 року Paraskevas Louloudakis v. Elliniko Dimosio ВЄС 2001 С. I-5547
Справа С-16/00 Рішення Суду (Перша Палата) від 27 вересня 2001 року Cibo Participations SA v. Directeur Regional des Impots du
Nord-Pas-de-Calais ВЄС 2001 С. I-6663
Справа С-326/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року Stichting 'Goed Wonen' v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 2001 С. I-6831
Справа С-409/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 жовтня 2001 року Commissioners of Customs & Excise v. Mirror Group plc ВЄС 2001 С. I-7175
Справа С-108/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 жовтня 2001 року Commissioners of Customs Excise v. Cantor Fitzgerald
International ВЄС 2001 С. I-7257
Справа С-267/99 Рішення Суду (Друга Палата) від 11 жовтня 2001 року Christiane Adam, epouse Urbing v. Administration de
l'Enregistrement et des Domaines ВЄС 2001 С. I-7467
Справа С-78/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 жовтня 2001 року Commission v. Italy ВЄС 2001 С. I-8195
Справа С-338/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 листопада 2001 року Commission v. Netherlands ВЄС 2001 С. I-8265
Справа С-184/00 Рішення Суду (Третя Палата) від 22 листопада 2001 року Office des Produits Wallons ASBL v. Belgian State ВЄС 2001 С. I-9115
Справа С-235/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 2001 року Commissioners of Customs & Excise v. CSC Financial Services
Ltd ВЄС 2001 С. I-10237
Справа С-409/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 січня 2002 року Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH and
Finanzlandesdirektion fur Steiermark v. Michael Stadler and
Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg ВЄС 2002 С. I-81
Справа С-169/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 березня 2002 року Commission v. Finlande ВЄС 2002 С. I-2433
Справа С-267/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року Commissioners of Customs and Excise v. Zoological Society of
London ВЄС 2002 С. I-3353
Справа С-174/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року Kennemer Golf & Country Club v. Staatssecretaris van
Financien ВЄС 2002 С. I-3293
Справа С-353/00 Рішення Суду (Третя Палата) від 13 червня 2002 року Keeping Newcastle Warm Limited v.Commissioners of Customs &
Excise ВЄС 2002 С. I-5419
Справа С-287/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 2002 року Commission v. Germany ВЄС 2002 С. I-5811
Справа С-62/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 2002 року Marks & Spencer plc v. Commissioners of Customs & Excise ВЄС 2002 С. I-6325
Справа С-371/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 2002 року Liberexim BV v. Staatssecretaris van Financien ВЄС 2002 С. I-6227
Справа С-141/00 Рішення Суду (Шоста Палата) від 10 вересня 2002 року Ambulanter Pflegedienst Kugler GmbH v. Finanzamt fur
Korperschaften I in Berlin ВЄС 2002 С. I-6833
Справа С-498/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 2002 року Town & County Factors Ltd v. Commissioners of Customs and
Excise ВЄС 2002 С. I-7173
Справа С-101/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 вересня 2002 року Tulliasiamies v. Antti Siilin ВЄС 2002 С. I-7487
Справа С-427/98 Рішення Суду від 15 жовтня 2002 року Commission v. Germany ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-398/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 січня 2003 року Yorkshire Co-operatives Ltd v. Commissioners of Customs &
Excise ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-315/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року Rudolf Maierhofer v. Finanzamt Augsburg-Land ВЄС 2003 С. 00000
Розділ 5
Інтелектуальна власність
I. Вступ
ЄС надає надзвичайної ваги правовій охороні інтелектуальної
власності, яка є основою економічного розвитку і технологічного
прогресу не лише окремих держав, а і Європейського Союзу в цілому.
Належна охорона таких прав інтелектуальної власності зумовлює
винахідницьку діяльність і вільну конкуренцію, що в свою чергу є
запорукою покращання стандартів життя суспільства. Авторське право
і суміжні права врегульовані в праві ЄС на високому рівні.
Створені ефективні правові основи захисту майже всіх аспектів
авторських прав в сучасному суспільстві. Велику увагу приділено
боротьбі із підробкою і піратством, розроблено нову ініціативу
щодо подолання підробок і піратства в межах єдиного ринку. Низка
ініціатив в сфері авторського права і суміжних прав направлені на
розширення правового регулювання в сфері супутникової трансляції,
телебачення і радіомовлення, посилення механізмів боротьби з
піратством тощо.
Правова охорона промислової власності ЄС перебуває в процесі
розвитку, і все ще більшість питань регулюються національним
законодавством держав-членів. На рівні ЄС розвиток правового
регулювання відбувався у напрямках гармонізації правової охорони
знаків для товарів і послуг, промислових зразків, винаходів,
сортів рослин, введення охоронних документів Співтовариства на
окремі об'єкти інтелектуальної власності. Крім цього слід згадати
про Європейську патентну Конвенцію ( 994_009 ), що виходить за
межі правової системи ЄС, але тісно з нею взаємодіє з метою
уникнення конфліктів.
З огляду на величезний науково-технічний потенціал України,
вслід за вступом до СОТ, було б корисно вивчити питання щодо
доцільності участі в цій Конвенції ( 994_009 ). Це сприяло б
створенню належної правової основи для просування результатів
винахідницької діяльності в межах ринку ЄС. До ініціатив
Європейського Союзу в сфері промислової власності можна віднести
правове регулювання інноваційної діяльності, корисних моделей,
винаходів, пов'язаних з комп'ютерними програмами, тощо. Крім того
передбачається вдосконалення вже існуючого правового регулювання
об'єктів інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності є молодою галуззю в Україні,
що перебуває в стадії становлення. Проте за роки незалежності було
зроблено великі успіхи. Зокрема, прийнято низку законодавчих
актів, що врегулювали майже всі об'єкти авторського права і
суміжних прав, права промислової власності. Постійно здійснюється
їх вдосконалення.
За останні роки проводилась плідна робота в сфері
вдосконалення авторського права України та наближення його до
стандартів права ЄС. Серед позитивних рис українського
законодавства слід виділити встановлення високих стандартів у
строках правової охорони, належний рівень регулювання
правовідносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав.
Більше того, в такій сфері, як захист літературних і художніх
творів, аудіовізуальної продукції встановлено стандарти захисту,
що в окремих випадках є вищими, ніж того вимагають Директиви ЄС.
В українському законодавстві здійснено детальну і якісну
регламентацію правової охорони більшості об'єктів інтелектуальної
власності, зокрема топографій інтегральних мікросхем, винаходів і
корисних моделей тощо. Проте нагальною залишається проблема
створення ефективних механізмів захисту таких прав, вдосконалення
процесуальних процедур.
II. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року ( 254к/96-ВР )
Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 року ( 1540-06 )
(втрачає чинність з 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV
( 435-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Кодекс України про адміністративні правопорушення від
17 грудня 1984 року N 8073-X ( 80731-10, 80732-10 )
Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII
( 1970-12 ) (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)
Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV
( 92-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III
( 2341-14 )
Паризька конвенція про охорону промислової власності
1883 року ( 995_123 )
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року
( 995_134 )
Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року
( 895_001 )
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
1971 року ( 995_051 )
Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин 1961 року
( 995_856 )
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня
1977 року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року
( 995_039 )
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків 1989 року ( 995_583 )
Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів та послуг
для реєстрації знаків 1957 року ( 995_066 )
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм і організацій мовлення 1961 року ( 995_763 )
Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III
( 1587-14 )
Закон України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від
17 січня 2002 року N 2953-III ( 2953-14 )
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження
товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV ( 752-14 )
Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем" від 5 листопада 1997 року N 621/97-ВР ( 621/97-ВР )
Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР ( 236/96-ВР )
Закон України "Про авторське право і суміжні права" від
23 грудня 1993 року N 3792-XII ( 3792-12 )
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-XII ( 3689-12 )
Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від
15 грудня 1993 року N 3688-XII ( 3688-12 )
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
від 15 грудня 1993 року N 3687-XII ( 3687-12 )
Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від
21 квітня 1993 року N 3116-XII ( 3116-12 )
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року
N 697-XII ( 697-12 )
Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо посилення
захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва,
експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем
зчитування" від 30 січня 2002 року N 85/2002 ( 85/2002 )
Указ Президента "Про заходи щодо охорони інтелектуальної
власності в Україні" від 27 квітня 2001 року N 285/2001
( 285/2001 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від
19 серпня 2002 року N 1183 ( 1183-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної
власності Державного департаменту інтелектуальної власності" від
17 травня 2002 року N 674 ( 674-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані із охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності" від 22 травня 2001 року
N 543 ( 543-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний
кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності" від 28 квітня 2001 року N 412 ( 412-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і
фонограм" від 4 листопада 1997 року N 1209 ( 1209-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)" від 10 серпня 1994 року N 545 ( 545-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання
дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)
чи запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту,
але з виплатою йому відповідної компенсації" від 29 липня
1994 року N 516 ( 516-94-п )
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені
наказом Державного патентного відомства України від 28 липня
1995 року N 116 ( z0276-95 ) (в редакції наказу від 20.08.97 року
N 72) ( z0416-97 )
Інструкція про порядок депонування в Україні штамів
мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури,
затверджена наказом Державного патентного відомства України та
Національної академії наук України від 26 червня 1995 року
N 106/115 ( z0286-95 )
Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на
винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу, затверджена наказом Міністерства
освіти і науки України від 13 травня 2002 року N 298 ( z0453-02 )
Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 року N 260
( z0406-02 )
Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені
наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня
2002 року N 198 ( z0313-02 )
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну
модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
від 15 березня 2002 року N 197 ( z0364-02 )
Правила складання та подання заявки на промисловий зразок,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
18 лютого 2002 року N 110 ( z0226-02 )
Положення про Апеляційну палату Державного департаменту
інтелектуальної власності, затверджене наказом Міністерства освіти
і науки України від 28 січня 2002 року N 47 ( z0120-02 )
Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки
України від 10 січня 2002 року N 10 ( z0064-02 )
Положення про Державний реєстр України назв місць походження
товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України
від 13 грудня 2001 року N 798 ( z1086-01 )
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на
реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або
права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 17 серпня 2001 року N 598 ( z0772-01 )
Положення про Державний реєстр патентів України на промислові
зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України
від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 )
Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних
патентів України на винаходи, затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291 ( z0379-01 )
Положення про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затверджене наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 292 ( z0375-01 )
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на
корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 22 січня 2001 року N 22 ( z0173-01 )
Правила проведення формальної експертизи документів заявки на
сорт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України
від 13 грудня 2002 року N 391 ( z1025-02 )
Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин
та про видачу патентів України на сорти рослин, затверджене
наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня
2002 року N 390 ( z0080-03 )
Правила складання та подання заявки на сорт, затверджені
наказом Міністерства аграрної політики України від 3 вересня
2002 року N 249 ( z0848-02 )
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство ЄС
1. Авторське право і суміжні права
1.1. Загальні положення
------------------------------------------------------------------ |Directive 2001/84/EC of the |Директива 2001/84/ЄС | |European Parliament and of the |Європарламенту і Ради від | |Council of 27 September 2001 on |27 вересня 2001 року про | |the resale right for the benefit|використання права на випуск | |of the author of an original |оригінального твору мистецтва в| |work of art |інтересах автора | | | | |OJ L 272 13.10.2001 p. 32 |ОВ L 272 13.10.2001 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2001/29/EC of the |Директива 2001/29/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту і Ради| |Council of 22 May 2001 on the |від 22 травня 2001 року про | |harmonisation of certain aspects|гармонізацію окремих аспектів | |of copyright and related rights |авторських і суміжних прав в | |in the information society |інформаційному суспільстві | | | | |OJ L 167 22.06.2001 p. 10 |ОВ L 167 22.06.2001 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/31/EC of the |Директива 2000/31/ЄС | |European Parliament and of the |( 994_224 ) Європейського | |Council of 8 June 2000 on |Парламенту і Ради від 8 червня | |certain legal aspects of |2000 року про деякі правові | |information society services, in|аспекти послуг в інформаційному| |particular electronic commerce, |суспільстві, особливо в | |in the Internal Market |електронній комерції, в межах | | |внутрішнього ринку | | | | |OJ L 178, 17.07.2000 p. 1 |ОВ L 178, 17.07.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/98/EEC of |Директива Ради 93/98/ЄЕС | |29 October 1993 harmonizing the |( 994_434 ) від 29 жовтня | |term of protection of copyright |1993 року про гармонізацію | |and certain related rights |строків охорони авторського | | |права і деяких суміжних прав | | | | |OJ L 290 24.11.93 p. 9 |ОВ L 290 24.11.93 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/83/EEC of |Директива Ради 93/83/ЄЕС | |27 September 1993 on the |( 994_433 ) від 27 вересня | |coordination of certain rules |1993 року про координацію | |concerning copyright and rights |певних правил, які стосуються | |related to copyright applicable |авторських і суміжних прав на | |to satellite broadcasting and |супутникову трансляцію і | |cable retransmission |кабельну ретрансляцію | | | | |OJ L 248 06.10.93 p. 15 |ОВ L 248 06.10.93 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/100/EEC of |Директива Ради 92/100/ЄЕС | |19 November 1992 on rental right|( 994_360 ) від 19 листопада | |and lending right and on certain|1992 про право оренди, право | |rights related to copyright in |позики і про авторське та деякі| |the field of intellectual |суміжні права в сфері | |property |інтелектуальної власності | | | | |OJ L 346 27.11.92 p. 61 |ОВ L 346 27.11.92 С. 61 | |--------------------------------+-------------------------------| |WIPO Copyright Treaty (WCT) - |Договір ВОІВ про авторське | |Joint Declarations |право - Спільні декларації | | |держав - членів ЄС ( 995_770 ) | | | | |OJ L 089 11.04.2000 p. 8 |ОВ L 089 11.04.2000 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |WIPO Performances and Phonograms|Договір ВОІВ про виконання і | |Treaty (WPPT) - Joint |фонограми - Спільні декларації | |Declarations |держав - членів ЄС ( 995_769 ) | | | | |OJ L 089 11.04.2000 p. 15 |ОВ L 089 11.04.2000 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 14 May |Резолюція Ради від 14 травня | |1992 on increased protection for|1992 року про посилену охорону | |copyright and neighbouring |авторських і суміжних прав | |rights | | | | | |OJ C 138 28.05.92 p. 1 |ОВ C 138 28.05.92 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
1.2. Правова охорона комп'ютерних програм
і баз даних
------------------------------------------------------------------ |Directive 96/9/EC of the |Директива 96/9/ЄС ( 994_241 ) | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту і Ради| |Council of 11 March 1996 on the |від 11 березня 1996 року про | |legal protection of databases |правову охорону баз даних | | | | |OJ L 077 27.03.96 p. 20 |ОВ L 077 27.03.96 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/250/EEC of |Директива Ради 91/250/ЄЕС від | |14 May 1991 on the legal |14 травня 1991 року про правову| |protection of computer programs |охорону комп'ютерних програм | | | | |OJ L 122 17.05.91 p. 42 |ОВ L 122 17.05.91 С. 42 | ------------------------------------------------------------------
2. Право промислової власності
2.1. Правова охорона винаходів, топографій
інтегральних мікросхем, промислових зразків
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N 6/2002|Регламент Ради (ЄС) N 6/2002 | |of 12 December 2001 on Community|від 12 грудня 2001 року про | |designs |промислові зразки | | |Співтовариства | | | | |OJ L 003 05.01.2002 p. 1 |ОВ L 003 05.01.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation of |Регламент Ради від 15 грудня | |15 December 1975 on the |1975 року про Конвенцію про | |Convention for the European |європейський патент для | |patent for the Common Market |спільного ринку | | | | |OJ L 017 26.01.76 p. 43 |ОВ L 017 26.01.76 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2246/2002 of 16 December 2002 |N 2246/2002 від 16 грудня | |on the fees payable to the |2002 року про збори, що | |Office for Harmonization in the |сплачуються на рахунок Бюро | |Internal Market (Trade Marks and|Гармонізації внутрішнього ринку| |Designs) in respect of the |(Торгові знаки і промислові | |registration of Community |зразки) за реєстрацію | |designs |промислових зразків | | |Співтовариства | | | | |OJ L 341 17.12.2002 p. 54 |ОВ L 341 17.12.2002 С. 54 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2245/2002 of 21 October 2002 |N 2245/2002 від 21 жовтня | |implementing Council Regulation |2002 року про імплементацію | |(EC) N 6/2002 on Community |Регламенту Ради (ЄЕС) N 6/2002 | |designs |про промислові зразки | | |Співтовариства | | | | |OJ L 341 17.12.2002 p. 28 |ОВ L 341 17.12.2002 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 98/44/EC of the |Директива 98/44/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту і Ради| |Council of 6 July 1998 on the |від 6 липня 1998 року про | |legal protection of |правову охорону винаходів в | |biotechnological inventions |сфері біотехнологій | | | | |OJ L 213 30.07.98 p. 13 |ОВ L 213 30.07.98 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 87/54/EEC of |Директива Ради 87/54/ЄЕС від | |16 December 1986 on the legal |16 грудня 1986 року про правову| |protection of topographies of |охорону топографій інтегральних| |semiconductor products |мікросхем ( 994_351 ) | | | | |OJ L 024 27.01.87 p. 36 |ОВ L 024 27.01.87 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |75/597/EEC: Commission Opinion |75/597/ЄЕС: Висновок Комісії | |of 26 September 1975 on the |від 26 вересня 1975 року про | |draft Convention for the |проект Конвенції про | |European Patent for the common |європейський патент для | |market |спільного ринку | | | | |OJ L 261 09.10.75 p. 26 |ОВ L 261 09.10.75 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |74/209/EEC: Commission Opinion |74/209/ЄЕС: Висновок Комісії | |of 4 April 1974 concerning the |від 4 квітня 1974 року щодо | |draft Convention for the |проекту Конвенції про | |European Patent for the Common |європейський патент для | |Market and the Protocol annexed |спільного ринку і протоколу до | |thereto relating to the deferred|неї про відмінне застосування | |application of the provisions on|положень про вичерпання прав, | |the exhaustion of rights |що випливають з Патентів | |attached to Community Patents |Співтовариства і Національних | |and National Patents |Патентів | | | | |OJ L 109 23.04.74 p. 34 |ОВ L 109 23.04.74 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |Implementing Regulations to the |Положення про імплементацію | |Convention for the European |Конвенції про європейський | |patent for the common market |патент для спільного ринку | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 28 |ОВ L 401 30.12.89 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on the settlement of |Протокол про вирішення спорів | |litigation concerning the |про порушення і дійсність | |infringement and validity of |патентів Співтовариств | |Community Patents (Protocol on |(Протокол про вирішення спорів)| |litigation) | | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 34 |ОВ L 401 30.12.89 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on privileges and |Протокол про привілеї та | |immunities of the common appeal |імунітети в апеляційних судах | |court relating to Community |Співтовариства у справах про | |patents |патенти | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 45 |ОВ L 401 30.12.89 С. 45 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on the statute of the |Протокол про компетенцію | |common appeal court relating to |Апеляційного Суду | |Community patents |Співтовариства у справах про | | |Європейський патент | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 48 |ОВ L 401 30.12.89 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on a possible |Протокол про можливу зміну умов| |modification of the conditions |набуття чинності Угодою про | |of entry into force of the |патенти Співтовариства | |Agreement relating to Community | | |patents | | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 51 |ОВ L 401 30.12.89 С. 51 | |--------------------------------+-------------------------------| |Joint Declaration Agreement |Спільна Декларація до Угоди про| |relating to Community patents |патенти Співтовариства | | | | |OJ L 401 30.12.89 p. 57 |ОВ L 401 30.12.89 С. 57 | ------------------------------------------------------------------
2.2. Правова охорона знаків для товарів і послуг,
зазначень походження товарів
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N 40/94 |Регламент Ради (ЄС) N 40/94 від| |of 20 December 1993 on the |20 грудня 1993 року про торгові| |Community trade mark |знаки Співтовариства | | | | |OJ L 011 14.01.94 p. 1 |ОВ L 011 14.01.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 2081/92 | |2081/92 of 14 July 1992 on the |від 14 липня 1992 року щодо | |protection of geographical |захисту географічних зазначень | |indications and designations of |і зазначень походження для | |origin for agricultural products|сільськогосподарських і | |and foodstuffs |харчових продуктів | | | | |OJ L 053, 24.02.98 p. 26 |ОВ L 053, 24.02.98 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 216/96| |216/96 of 5 February 1996 laying|від 5 лютого 1996 року про | |down the rules of procedure of |правила процедури для | |the Boards of Appeal of the |Апеляційних Палат при Бюро | |Office for Harmonization in the |гармонізації внутрішнього ринку| |Internal Market (Trade Marks and|(Товарні знаки і промислові | |Designs) |зразки) | | | | |OJ L 028 06.02.96 p. 11 |ОВ L 028 06.02.96 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2868/95 of 13 December 1995 |N 2868/95 від 13 грудня | |implementing Council Regulation |1995 року про імплементацію | |(EC) N 40/94 on the Community |Регламенту Ради (ЄЕС) N 40/94 | |trade mark |про торгові знаки | | |Співтовариства | | | | |OJ L 303 15.12.95 p. 1 |ОВ L 303 15.12.95 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |First Council Directive |Директива Ради 89/104/ЄЕС | |89/104/EEC of 21 December 1988 |( 994_352 ) від 21 грудня | |to approximate the laws of the |1988 року про наближення | |Member States relating to trade |законів держав-членів в сфері | |marks |торгових знаків | | | | |OJ L 040 11.02.89 p. 1 |ОВ L 040 11.02.89 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
3. Правова охорона сортів рослин
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 2470/96 | |N 2470/96 of 17 December 1996 |від 17 грудня 1996 року про | |providing for an extension of |поширення умов захисту права на| |the terms of a Community plant |рослинне різноманіття | |variety right in respect of |Співтовариства на картоплю | |potatoes | | | | | |OJ L 335 24.12.96 p. 10 |ОВ L 335 24.12.96 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 2100/94 | |N 2100/94 of 27 July 1994 on |від 27 липня 1994 року про | |Community plant variety rights |права на рослинне різноманіття | | |Співтовариства | | | | |OJ L 227 01.09.94 p. 1 |ОВ L 227 01.09.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) N | |N 1768/95 of 24 July 1995 |1768/95 від 24 липня 1995 року | |implementing rules on the |про імплементацію правил про | |agricultural exemption provided |пільги для сільського | |for in Article 14 (3) of Council|господарства, передбачені | |Regulation (EC) N 2100/94 on |статтею 14 (3) Регламенту Ради | |Community plant variety rights |(ЄЕС) N 2100/94 про права на | | |рослинне різноманіття в | | |Співтоваристві | | | | |OJ L 173 25.07.95 p. 14 |ОВ L 173 25.07.95 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1239/95 of 31 May 1995 |N 1239/95 від 31 травня | |establishing implementing rules |1995 року, що встановлює | |for the application of Council |правила імплементації і | |Regulation (EC) N 2100/94 as |застосування Регламенту Ради | |regards proceedings before the |(ЄЕС) N 2100/94 про правила | |Community Plant Variety Office |процедури в Бюро Співтовариства| | |з питань рослинного | | |різноманіття | | | | |OJ L 121 01.06.95 p. 37 |ОВ L 121 01.06.95 С. 37 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) N | |N 1238/95 of 31 May 1995 |1238/95 від 31 травня 1995 року| |establishing implementing rules |про правила імплементації і | |for the application of Council |застосування Регламенту Ради | |Regulation (EC) N 2100/94 as |(ЄЕС) N 2100/94 про збори, що | |regards the fees payable to the |сплачуються на рахунок Бюро | |Community Plant Variety Office |Співтовариства з питань | | |рослинного різноманіття | | | | |OJ L 121 01.06.95 p. 31 |ОВ L 121 01.06.95 С. 31 | ------------------------------------------------------------------
4. Боротьба з порушеннями прав
інтелектуальної власності
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 241/1999 | |N 241/1999 of 25 January 1999 |від 25 січня 1999 року про | |amending Regulation (EC) |внесення змін до Регламенту | |N 3295/94 laying down measures |(ЄС) N 3295/94 про засоби | |to prohibit the release for free|запобігання продажу для | |circulation, export, re-export |вільного обігу, експорту, | |or entry for a suspensive |реекспорту, а також | |procedure of counterfeit and |застосування процедури | |pirated goods |зупинення до підробленої і | | |піратської продукції | | | | |OJ L 027, 02.02.99 p. 1 |ОВ L 027, 02.02.99 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1367/95 of 16 June 1995 laying|N 1367/95 від 16 червня | |down provisions for the |1995 року, що містить положення| |implementation of Council |про імплементацію Регламенту | |Regulation (EC) N 3295/94 laying|Ради (ЄС) N 3295/94 про засоби | |down measures to prohibit the |запобігання продажу для | |release for free circulation, |вільного обігу, експорту, | |export, re-export or entry for |реекспорту, а також | |a suspensive procedure of |застосування процедури | |counterfeit and pirated goods |зупинення до підробленої і | | |піратської продукції | | | | |OJ L 133 17.06.95 p. 2 |ОВ L 133 17.06.95 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 3295/94 | |N 3295/94 laying down measures |про засоби запобігання продажу | |to prohibit the release for free|для вільного обігу, експорту, | |circulation, export, re-export |реекспорту підробленої і | |or entry for a suspensive |піратської продукції | |procedure of counterfeit and | | |pirated goods | | | | | |OJ L 133 17.06.95 p. 2 |ОВ L 133 17.06.95 С. 2 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (95) 688 Green Paper on |Зелена Книга про інновацію | |innovations | | |---------------------------------+------------------------------| |COM (97) 314 Promotion innovation|Сприяння інновації через | |through patents - Green Paper on |патенти - Зелена Книга про | |Community Patent and European |патент Співтовариства і | |Patent System |патентну систему в Європі | |---------------------------------+------------------------------| |COM (98) 569 Green Paper on |Зелена Книга - Подолання | |measures to combat counterfeit |контрабанди і піратства в | |and piracy within single market |межах єдиного ринку | |---------------------------------+------------------------------| |COM (99) 0427 final Amended |Змінена пропозиція щодо | |proposal for a European |прийняття Директиви | |Parliament and Council Directive |Європейського Парламенту і | |on certain legal aspects of |Ради щодо деяких правових | |electronic commerce in the |аспектів електронної комерції | |Internal Market |в межах внутрішнього ринку | |---------------------------------+------------------------------| |COM (99) 0309 final Amended |Змінена пропозиція щодо | |proposal for a European |прийняття Директиви | |Parliament and Council Directive |Європейського Парламенту і | |approximating the legal |Ради про наближення правових | |arrangements for the protection |процедур охорони винаходів | |of inventions by utility model |через корисну модель | |---------------------------------+------------------------------| |COM (99) 0310 final Amended |Змінена пропозиція щодо | |proposal for a Council Regulation|прийняття Регламенту Ради (ЄС)| |(EC) on Community Design |про промислові зразки | | |Співтовариства | |---------------------------------+------------------------------| |COM (2000) 0658 final Proposal |Пропозиція щодо прийняття | |for a Council Decision on the |Рішення Ради про імплементацію| |implementation of a program to |програми заохочення розвитку, | |encourage the development, |розповсюдження і реклами | |distribution and promotion of |аудіовізуальних творів в межах| |European audiovisual works (MEDIA|Європи (МЕДІА Плюс - Розвиток,| |Plus - Development, Distribution |Розповсюдження і Реклама) | |and Promotion) (2001 - 2005) | | |---------------------------------+------------------------------| |COM (2001) 0534 final |Повідомлення Комісії Раді і | |Communication from the Commission|Європейському Парламенту, | |to the Council, the European |Економічному і Соціальному | |Parliament, the Economic and |Комітетові, а також Комітетові| |Social Committee and the |Регіонів щодо окремих правових| |Committee of the Regions on |аспектів кінематографічних та | |certain legal aspects relating to|інших аудіовізуальних творів | |cinematographic and other | | |audiovisual works | | |---------------------------------+------------------------------| |COM/2002/0092 final Proposal for |Пропозиція щодо прийняття | |a Directive of the European |Директиви Європейського | |Parliament and of the Council on |Парламенту і Ради щодо | |the patentability of |патентоспроможності винаходів,| |computer-implemented inventions |пов'язаних із комп'ютерними | | |програмами | |---------------------------------+------------------------------| |COM (2003) 46 final Proposals of |Пропозиція щодо прийняття | |the Commission of the European |Директиви Європарламенту і | |Communities for a Directive of |Ради про заходи і процедури | |the European Parliament and of |забезпечення ефективного | |the Council on measures and |захисту прав інтелектуальної | |procedures to ensure the |власності | |enforcement of intellectual | | |property rights | | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду
Європейського Співтовариства
Справа С-10/89 Рішення Суду від 17 жовтня 1990 року CNL-SUCAL v. HAG ВЄС 1990 С. I-3711
Справа Т-69/89 Рішення Суду від 10 липня 1991 року RTE v. Commission ВЄС 1991 С. II-485
Справа Т-70/89 Рішення Суду від 10 липня 1991 року BBC v. Commission ВЄС 1991 С. II-535
Справа Т-76/89 Рішення Суду від 10 липня 1991 року ITP v. Commission ВЄС 1991 С. II-575
Справа С-24/90 Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Werner Faust ВЄС 1992 С. I-4905
Справа С-25/90 Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Wonsche ВЄС 1991 С. I-4939
Справа С-26/90 Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Wonsche ВЄС 1991 С. I-4961
Справа С-30/90 Рішення Суду від 18 лютого 1992 року Commission v. United Kingdom ВЄС 1992 С. I-829
Справа С-47/90 Рішення Суду від 9 червня 1992 року Delhaize Frures v. Promalvin and others ВЄС 1992 С. I-3669
Справа С-191/90 Рішення Суду від 27 жовтня 1992 року Generics and Harris Pharmaceuticals v. Smith Kline and French
Laboratories ВЄС 1992 С. I-5335
Справа С-246/90 Рішення Суду від 3 червня 1992 року Parma v. Hauptzollamt Bad Reichenhall ВЄС 1992 С. I-3467
Справа С-266/90 Рішення Суду від 28 січня 1992 року Soba v. Hauptzollamt Augsburg ВЄС 1992 С. I-287
Справа С-3/91 Рішення Суду від 10 листопада 1992 року Exportur v. LOR and Confiserie du Tech ВЄС 1992 С. I-5529
Справа С-241/91 Рішення Суду від 6 квітня 1995 року RTE and ITP v. Commission ВЄС 1995 С. I-743
Справа С-317/91 Рішення Суду від 30 листопада 1993 року Deutsche Renault v. AUDI ВЄС 1993 С. I-6227
Справа С-81/92 Рішення Суду від 2 серпня 1993 року Dinter v. Hauptzollamt Bad Reichenhall ВЄС 1993 С. I-4601
Справа С-92/92 Рішення Суду від 20 жовтня 1993 року Collins and Patricia Im- und Export v. Imtrat and EMI
Electrola ВЄС 1993 С. I-5145
Справа С-350/92 Рішення Суду від 13 липня 1995 року Spain v. Council ВЄС 1995 С. I-1985
Справа С-9/93 Рішення Суду від 13 липня 1995 року IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard ВЄС 1994 С. I-2789
Справа С-351/93 Рішення Суду від 19 січня 1995 року Van der Linde and Tracotex v. Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij ВЄС 1995 С. I-85
Справа С-427/93 Рішення Суду від 11 липня 1996 року Bristol-Myers Squibb and others v. Paranova ВЄС 1996 С. I-3457
Справа С-1/94 Рішення Суду від 11 серпня 1995 року Cavarzere Produzioni Industriali and others v. Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste and others ВЄС 1995 С. I-2363
Справа С-71/94 Рішення Суду від 11 липня 1996 року Eurim-Pharm Arzneimittel v. Beiersdorf and others ВЄС 1996 С. I-3603
Справа С-232/94 Рішення Суду від 11 липня 1996 року MPA Pharma v. Rhone-Poulenc Pharma ВЄС 1996 С. I-3671
Справа С-296/94 Рішення Суду від 4 липня 1996 року Pietsch v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof ВЄС 1996 С. I-3409
Справа С-313/94 Рішення Суду від 26 листопада 1996 року Graffione v. Ditta Fransa ВЄС 1996 С. I-6039
Справа С-321/94 Рішення Суду від 7 травня 1997 року Criminal proceedings against Pistre and others ВЄС 1997 С. I-2343
Справа С-181/95 Рішення Суду від 23 січня 1997 року Biogen v. Smithkline Beecham Biologicals ВЄС 1997 С. I-357
Справа С-110/95 Рішення Суду від 12 червня 1997 року Yamanouchi Pharmaceutical v. Comptroller-General of Patents,
Designs and Trade Marks ВЄС 1997 С. I-3251
Справа С-267/95 Рішення Суду від 5 грудня 1996 року Merck v. Primecrown and Beecham v. Europharm ВЄС 1996 С. I-6285
Справа С-316/95 Рішення Суду від 9 липня 1997 року Generics v. Smith Kline & French Laboratories ВЄС 1997 С. I-3929
Справа С-317/95 Рішення Суду від 8 серпня 1997 року Canadane Cheese Trading and Afoi G. Kouri v. Ypourgou
Emporiou and others ВЄС 1997 С. I-4681
Справа С-337/95 Рішення Суду від 4 листопада 1997 року Parfums Christian Dior v. Evora ВЄС 1997 С. I-6013
Справа С-349/95 Рішення Суду від 11 листопада 1997 року Loendersloot v. Ballantine & Son and others ВЄС 1997 С. I-6227
Справа С-352/95 Рішення Суду від 20 березня 1997 року Phytheron International v. Bourdon ВЄС 1997 С. I-1729
Справа Т-60/96 Рішення Суду від 3 червня 1997 року Merck and others v. Commission ВЄС 1997 С. II-849
Справа С-60/96 Рішення Суду від 3 липня 1997 року Commission v. France ВЄС 1997 С. I-3827
Справа С-200/96 Рішення Суду від 28 квітня 1998 року Metronome Musik v. Music Point Hokamp ВЄС 1998 С. I-1953
Справа С-39/97 Рішення Суду від 29 вересня 1998 року Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer ВЄС 1998 С. I-5507
Справа С-61/97 Рішення Суду від 22 вересня 1998 року Foreningen af danske Videogramdistributer, acting on behalf
of Egmont Film and others v. Laserdisken ВЄС 1998 С. I-5171
Справа С-63/97 Рішення Суду від 23 лютого 1999 року BMW ВЄС 1999 С. I-905
Справа С-255/97 Рішення Суду від 11 травня 1999 року Pfeiffer ВЄС 1999 С. I-2835
Справа С-379/97 Рішення Суду від 12 жовтня 1999 року Upjohn ВЄС 1999 С. I-6927
Справа Т-198/98 Рішення Суду від 16 грудня 1999 року Micro Leader v. Commission ВЕС 1999, С. II-3989
Справа Т-19/99 Рішення Суду від 12 січня 2000 року Deutsche Krankenversicherung v. OHMI (Companyline) ВЄС 2000 С. II-1
Справа Т-122/99 Рішення Суду від 16 лютого 2000 року Procter & Gamble v. OHMI (Forme dun savon) ВЄС 2000 С. II-265
Справа Т-91/99 Рішення Суду від 30 березня 2000 року Ford Motor Company v. OHMI (OPTIONS) ВЄС 2000 С. II-1925
Справа Т-360/99 Рішення Суду від 26 жовтня 2000 року Community Concepts v. OHMI (Investorworld) ВЄС 2000 С. II-3545
Справа Т-345/99 Рішення Суду від 26 жовтня 2000 року Harbinger Corporation v. OHMI (TRUSTEDLINK) ВЄС 2000 С. II-3525
Справа Т-32/00 Рішення Суду від 5 грудня 2000 року Messe Munchen v. OHMI (electronica) ВЄС 2000 С. II-3829
Справа Т-331/99 Рішення Суду від 31 січня 2001 року Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHMI (Giroform) ВЄС 2001 С. II-433
Справа Т-24/00 Рішення Суду від 31 січня 2001 року Sunrider Corporation v. OHMI (VITALITE) ВЄС 2001 С. II-449
Справа Т-193/99 Рішення Суду від 31 січня 2001 року Wrigley v. OHMI (DOUBLEMINT) ВЄС 2001 С. II-417
Справа Т-136/99 Рішення Суду від 31 січня 2001 року Taurus-Film v. OHMI (Cine Comedy) ВЄС 2001 С. II-397
Справа Т-135/99 Рішення Суду від 31 січня 2001 року Taurus-Film v. OHMI (Cine Action) ВЄС 2001 С. II-379
Справа Т-87/00 Рішення Суду від 5 квітня 2001 року Bank fur Arbeit und Wirtschaft v. OHMI (EASYBANK) ВЄС 2001 С. II-1259
Справа Т-359/99 Рішення Суду від 7 червня 2001 року Deutsche Krankenversicherung v. OHMI (EuroHealth) ВЄС 2001 С. II-1645
Справа Т-358/99 Рішення Суду від 14 червня 2001 року Telefon & Buch v. OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH) ВЄС 2001 С. II-1705
Справа Т-357/99 Рішення Суду від 14 червня 2001 року Telefon & Buch v. OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH) ВЄС 2001 С. II-1705
Справа Т-146/00 Рішення Суду від 20 червня 2001 року Ruf and Stier v. OHMI (Image "DAKOTA") ВЄС 2001 С. II-1797
Справа Т-120/99 Рішення Суду від 12 липня 2001 року Kik v. OHMI ВЄС 2001 С. II-2235
Справа Т-337/99 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Henkel v. OHMI (Tablettes rondes rouges and blanches) ВЄС 2001 С. II-2597
Справа Т-336/99 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Henkel v. OHMI (Tablettes rectangulaires vertes and blanches) ВЄС 2001 С. II-2589
Справа Т-335/99 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Henkel v. OHMI (Tablettes rectangulaires rouges and blanches) ВЄС 2001 С. II-2581
Справа Т-30/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Henkel v. OHMI (Image d'un produit detergent) ВЄС 2001 С. II-2663
Справа Т-129/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes rectangulaires) ВЄС 2001 С. II-2793
Справа Т-128/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees) ВЄС 2001 С. II-2785
Справа Т-121/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees blanches
tachetees de vert and bleu) ВЄС 2001 С. II-277
Справа Т-120/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees blanches
tachetees de bleu) ВЄС 2001 С. II-2769
Справа Т-119/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees blanches
tachetees de jaune and bleu) ВЄС 2001 С. II-2761
Справа Т-118/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees blanches
tachetees de vert and vert pale ВЄС 2001 С. II-2731
Справа Т-117/00 Рішення Суду від 19 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carrees blanches and vert
pale) ВЄС 2001 С. II-2723
Справа С-383/99 Рішення Суду від 20 вересня 2001 року Procter & Gamble v. OHMI
Справа Т-140/00 Рішення Суду від 3 жовтня 2001 року Zapf Creation v. OHMI (New Born Baby) ВЄС 2001 С. II-2927
Справа Т-128/99 Рішення Суду від 15 листопада 2001 року Signal Communications v. OHMI (TELEYE) ВЄС 2001 С. II-3273
Справа Т-138/00 Рішення Суду від 11 грудня 2001 року Erpo Mobelwerk v. OHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) ВЄС 2001 С. II-3739
Справа Т-88/00 Рішення Суду від 7 лютого 2002 року Mag Instrument v. OHMI (Forme de lampes de poche) ВЄС 2002 С. II-467
Справа Т-79/00 Рішення Суду від 27 лютого 2002 року Rewe-Zentral v. OHMI (LITE) ВЄС 2002 С. II-705
Справа Т-34/00 Рішення Суду від 27 лютого 2002 року Eurocool Logistik v. OHMI (EUROCOOL) ВЄС 2002 С. II-683
Справа Т-219/00 Рішення Суду від 27 лютого 2002 року Ellos v. OHMI (ELLOS) ВЄС 2002 С. II-753
Справа Т-106/00 Рішення Суду від 27 лютого 2002 року Streamserve v. OHMI (STREAMSERVE) ВЄС 2002 С. II-723
Справа Т-358/00 Рішення Суду від 20 березня 2002 року DaimlerChrysler v. OHMI (TRUCKCARD) ВЄС 2002 С. II-1993
Справа Т-356/00 Рішення Суду від 20 березня 2002 року DaimlerChrysler v. OHMI (CARCARD) ВЄС 2002 С. II-1963
Справа Т-355/00 Рішення Суду від 20 березня 2002 року DaimlerChrysler v. OHMI (TELE AID) ВЄС 2002 С. II-1939
Справа Т-198/00 Рішення Суду від 5 червня 2002 року Hershey Foods v. OHMI (Kiss Device with plume) ВЄС 2002 С. II-2567
Справа Т-232/00 Рішення Суду від 13 червня 2002 року Chef Revival USA v. OHMI - Massague Marin (Chef) ВЄС 2002 С. II-2749
Справа Т-323/00 Рішення Суду від 2 липня 2002 року SAT.1 SatellitenFernsehen v. OHMI (SAT.2) ВЄС 2002 С. II-2839
Справа С-104/00 Рішення Суду від 19 вересня 2002 року Deutsche Krankenversicherung v. OHMI ВЄС 2001 С. FP-IA-99, II-469
Справа Т-104/00 Рішення Суду від 19 вересня 2002 року Deutsche Krankenversicherung v. OHMI ВЄС 2001 С. II-469
Справа Т-316/00 Рішення Суду від 25 вересня 2002 року Viking-Umwelttechnik v. OHMI (combinaison de couleur
verte/grise) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-36/01 Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року Glaverbel v. OHMI (dessin carre) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-360/00 Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року Dart Industries v. OHMI (UltraPlus) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-173/00 Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року KWS Saat v. OHMI (couleur orange) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-6/01 Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року Matratzen Concord v. OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN Markt
CONCORD) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-388/00 Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року ILS Institut fur Lernsysteme v. OHMI - Educational Services,
Inc (ELS) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-104/01 Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року Oberhauser v. OHMI - Petit Liberto (Fifties) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-86/01 Рішення Суду від 20 листопада 2002 року Bosch v. OHMI (Kit Pro) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-91/01 Рішення Суду від 5 грудня 2002 року BioID v. OHMI (BioID) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-130/01 Рішення Суду від 5 грудня 2002 року Sykes Enterprises v. OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-63/01 Рішення Суду від 12 грудня 2002 року Procter & Gamble v. OHMI (Forme d'un savon) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-39/01 Рішення Суду від 12 грудня 2002 року Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHMI - R.J. Harrison (HIWATT) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-247/01 Рішення Суду від 12 грудня 2002 року eCopy v. OHMI (ECOPY) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-110/01 Рішення Суду від 12 грудня 2002 року Vedial v. OHMI - France Distribution (HUBERT) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-99/01 Рішення Суду від 15 січня 2003 року Mystery Drinks v. OHMI - Karlsberg Brauerei (MYSTERY) ВЄС 2003 С. 00000
Справа Т-237/01 Рішення Суду від 5 березня 2003 року Alcon v. OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-194/01 Рішення Суду від 5 березня 2003 року Unilever v. OHMI (detergents en tablettes ovales) ВЄС 2002 С. 00000
Справа Т-128/01 Рішення Суду від 6 березня 2003 року DaimlerChrysler v. OHMI (Calandre) ВЄС 2003 С. 00000
Справа Т-174/01 Рішення Суду від 12 березня 2003 року Goulbourn v. OHMI - Redcats (Silk Cocoon) ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-245/00 Рішення Суду від 2 червня 2003 року SENA ВЄС 2003 С. 00000
Розділ 6
Охорона праці
I. Вступ
Законодавство України з охорони праці визначає основні
положення щодо реалізації конституційного права працівників на
охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на
належні, безпечні і здорові умови праці.
Воно також регулює за участю відповідних органів державної
влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний
порядок організації охорони праці в Україні.
Введений в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про охорону праці" ( 229-15 ) з 18 грудня 2002 року
вимагає приведення законодавчих і правових актів з охорони праці з
цим Законом.
Планом реалізації вимог зазначеного Закону ( 229-15 )
передбачено у 2003 році переглянути та опрацювати близько
30 нормативно-правових актів з охорони праці з відповідним
внесенням змін до законодавства України, в яких в повному обсязі
не враховані вимоги чинного законодавства ЄС.
В Європейському Союзі для сприяння гармонізованому та
збалансованому розвитку економічної діяльності перш за все за мету
стоїть створення спільного ринку, економічного та валютного союзу,
зокрема через ведення спільної торгівельної політики та скасування
перешкод вільному руху товарів, осіб, послуг та капіталу між
державами-членами. Однак, слід зазначити, що також приділяється
значна увага веденню належної соціальної політики, яка включає в
себе забезпечення охорони праці. Умовно дану сферу законодавчого
регулювання в ЄС можна поділити за наступними напрямками: загальні
соціальні положення, умови праці, безпека праці на роботі, оплата
праці та робочий час, виробничі трудові відносини, зайнятість та
безробіття, трудові відносини працівників-мігрантів.
Приведення національного трудового законодавства у
відповідність до стандартів ЄС є необхідним для гарантування
високого рівня соціального захисту працівників, в першу чергу
поліпшення умов праці стосовно захисту здоров'я та безпеки під час
здійснення трудових обов'язків. Це також обумовлено структурними
змінами в економіці, розвитком процесів роздержавлення, утворенням
нових форм і методів господарювання, суттєвим збільшенням
кількості суб'єктів господарської діяльності різних форм
власності, особливо у середньому та малому бізнесі та, зокрема,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які
використовують найману працю і зобов'язані забезпечити відповідно
до чинного законодавства здорові і безпечні умови праці.
Незадовільний стан безпеки і умов праці у суспільному
виробництві, особливо на невеликих підприємствах, високий рівень
виробничого травматизму і професійної захворюваності, а також
аварійності, значна кількість робочих місць, що не відповідають
вимогам санітарно-гігієнічних норм, незадовільне забезпечення
працюючих засобами індивідуального захисту, в багатьох випадках
низької якості, щорічне зростання загальної суми витрат на
фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва
вимагають від держави приведення національного законодавства з
охорони праці у відповідність до норм і стандартів Європейського
Союзу і в першу чергу щодо загальних вимог безпеки і гігієни
праці, організації робочих місць, обладнання та засобів
індивідуального захисту працівників.
II. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року ( 254к/96-ВР )
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року
( 322-08 )
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
( 436-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III
( 2341-14 )
Кодекс України про адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 року N 8073-X ( 80731-10, 80732-10 )
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" від 22 лютого 2001 року N 2272-III ( 2272-14 )
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня
1999 року N 1105-XIV ( 1105-14 )
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV ( 1045-14 )
Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року
N 108/95-ВР ( 108/95-ВР )
Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня
1993 року N 3356-XII ( 3356-12 )
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року N 2998-XII
( 2998-12 )
Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року
N 2694-XII ( 2694-12 )
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні" від 21 березня 1991 року N 875-XII
( 875-12 ) { Абзац тринадцятий глави II розділу 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018 }
Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня
1991 року N 803-XII ( 803-12 )
Указ Президента України "Питання Державного комітету України
з нагляду за охороною праці" від 16 січня 2003 року N 29/2003
( 29/2003 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві" від 21 серпня 2001 року N 1094
( 1094-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку професійних захворювань" від 8 листопада 2000 року N 1662
( 1662-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення
державної експертизи (перевірки) проектної документації на
будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про
охорону праці" від 23 червня 1994 року N 431 ( 431-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок
опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" від
2 березня 1994 року N 135 ( 135-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною
праці власникові підприємства, установи, організації або
уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства,
установи, організації" від 6 жовтня 1993 року N 831 ( 831-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи
і організації за порушення нормативних актів про охорону праці"
від 17 вересня 1993 року N 754 ( 754-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення
Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення"
від 15 вересня 1993 року N 733 ( 733-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного
замовлення" від 5 серпня 1992 року N 449 ( 449-92-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок проведення
атестації робочих місць за умовами праці" від 1 серпня 1992 року
N 442 ( 442-92-п )
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Загальні положення соціальної політики
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 2836/98 | |N 2836/98 of 22 December 1998 |від 22 грудня 1998 року щодо | |on integrating of gender issues |інтеграції гендерного питання | |in development cooperation |урозвиток співпраці | | | | |OJ L 354 30.12.98 p. 5 |ОВ L 354 30.12.98 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N 23/97 |Регламент Ради (ЄС) N 23/97 від| |of 20 December 1996 on |20 грудня 1996 року щодо | |statistics on the level and |статистики рівня та структури | |structure of labour costs |витрат на оплату праці | | | | |OJ L 006 10.01.97 p. 1 |ОВ L 006 10.01.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (ECSC, EEC, |Регламент Ради (ЄСВС, ЄЕС, | |Euratom) N 1860/76 of 29 June |Євратом) N 1860/76 від | |1976 laying down the Conditions |29 червня 1976 року, що | |of Employment of Staff of the |визначає умови працевлаштування| |European Foundation for the |персоналу Європейського Фонду з| |Improvement of Living and |питань поліпшення умов життя та| |Working Conditions |праці | | | | |OJ L 214 06.08.76 p. 24 |ОВ L 214 06.08.76 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1417/76 | |N 1417/76 of 1 June 1976 on the |від 1 червня 1976 року щодо | |financial provisions applying to|фінансового забезпечення | |the European Foundation for the |Європейського Фонду з питань | |Improvement of Living and |поліпшення умов життя та праці | |Working Conditions | | | | | |OJ L 164 24.06.76 p. 16 |ОВ L 164 24.06.76 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1365/75 of |Регламент (ЄЕС) N 1365/75 Ради | |the Council of 26 May 1975 on |від 26 травня 1975 року щодо | |the creation of a European |заснування Європейського Фонду | |Foundation for the improvement |з питань поліпшення умов життя | |of living and working conditions|та праці | | | | |OJ L 139 30.05.75 p. 1 |ОВ L 139 30.05.75 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2000/78/EC of |Директива Ради 2000/78/ЄС від | |27 November 2000 establishing a |27 листопада 2000 року, яка | |general framework for equal |встановлює загальну систему | |treatment in employment and |рівного ставлення у питаннях | |occupation |зайнятості та вибору професії | | | | |OJ L 303 02.12.2000 p. 16 |ОВ L 303 02.12.2000 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 97/80/EC of |Директива Ради 97/80/ЄС від | |15 December 1997 on the burden |15 грудня 1997 року щодо тягаря| |of proof in cases of |доказування у справах | |discrimination based on sex |дискримінації за статевою | | |ознакою | | | | |OJ L 014 20.01.98 p. 6 |ОВ L 014 20.01.98 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 86/613/EEC of |Директива Ради 86/613/ЄЕС від | |11 December 1986 on the |11 грудня 1986 року щодо | |application of the principle of |застосування принципу рівного | |equal treatment between men and |ставлення до чоловіків та | |women engaged in an activity, |жінок, що ведуть діяльність, в | |including agriculture, in a |тому числі у сільському | |self-employed capacity, and on |господарстві, у якості | |the protection of self-employed |підприємців та щодо захисту | |women during pregnancy and |підприємців-жінок під час | |motherhood |вагітності та материнства | | | | |OJ L 359 19.12.86 p. 56 |ОВ L 359 19.12.86 С. 56 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 76/207/EEC of |Директива Ради 76/207ЄЕС від | |9 February 1976 on the |9 лютого 1976 року щодо | |implementation of the principle |імплементації принципу рівного | |of equal treatment for men and |ставлення до чоловіків та жінок| |women as regards access to |у питаннях працевлаштування, | |employment, vocational training |професійного навчання та | |and promotion, and working |заохочення, а також умов праці | |conditions | | | | | |OJ L 039 14.02.76 p. 40 |ОВ L 039 14.02.76 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 75/35/EEC of |Директива Ради 75/35/ЄЕС від | |17 December 1974 extending the |17 грудня 1974 року, яка | |scope of Directive N 64/221/EEC |розширює сферу дії Директиви | |on the coordination of special |N 64/221/ЄЕС щодо координації | |measures concerning the movement|спеціальних заходів стосовно | |and residence of foreign |пересування та місця проживання| |nationals which are justified on|іноземних громадян, які є | |grounds of public policy, public|виправданими з огляду на | |security or public health to |охорону публічного порядку, | |include nationals of a Member |забезпечення громадської | |State who exercise the right to |безпеки чи охорони громадського| |remain in the territory of |здоров'я, для включення | |another Member State after |громадян держав-членів, які | |having pursued therein an |використовують право залишатись| |activity in a self-employed |на території іншої держави- | |capacity |члена після здійснення на її | | |території підприємницької | | |діяльності | | | | |OJ L 014 20.01.75 p. 14 |ОВ L 014 20.01.75 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 75/34/EEC of |Директива Ради 75/34/ЄЕС від | |17 December 1974 concerning the |17 грудня 1974 року стосовно | |right of nationals of a Member |права громадян держави-члена | |State to remain in the territory|залишатись на території іншої | |of another Member State after |держави-члена після здійснення | |having pursued therein an |на її території підприємницької| |activity in a self-employed |діяльності | |capacity | | | | | |OJ L 014 20.01.75 p. 10 |ОВ L 014 20.01.75 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |2002/260/EC: Commission Decision|2002/260/ЄС: Рішення Комісії | |of 27 March 2002 concerning the |від 27 березня 2002 року | |creation of a Group of |стосовно створення Групи | |Directors-General for Industrial|генеральних директорів з питань| |Relations |виробничих відносин | | | | |OJ L 091 06.04.2002 p. 30 |ОВ L 091 06.04.2002 С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Decision of 27 November |Рішення Ради від 27 листопада | |2001 appointing the members of |2001 року про призначення | |the European Advisory Committee |членів Європейського | |on statistical information in |Консультативного Комітету щодо | |the economic and social spheres |статистичної інформації в | | |економічній та соціальній | | |сферах | | | | |OJ C 350 11.12.2001 p. 1 |ОВ C 350 11.12.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/750/EC: Council Decision of|2000/750/ЄС: Рішення Ради від | |27 November 2000 establishing a |27 листопада 2000 року, яким | |Community action programme to |визначено програму дій | |combat discrimination |Співтовариства по боротьбі з | |(2001 to 2006) |дискримінацією | | |(2001-2006 роки) | | | | |OJ L 303 02.12.2000 p. 23 |ОВ L 303 02.12.2000 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/436/EC: Council Decision of|2000/436/ЄС: Рішення Ради від | |29 June 2000 setting up a Social|29 червня 2000 року, яким | |Protection Committee |створено Комітет з питань | | |соціального захисту | | | | |OJ L 172 12.07.2000 p. 26 |ОВ L 172 12.07.2000 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/407/EC: Commission Decision|2000/407/ЄС: Рішення Комісії | |of 19 June 2000 relating to |від 19 червня 2000 року, яке | |gender balance within the |стосується гендерної рівноваги | |committees and expert groups |у створених нею комітетів та | |established by it (notified |експертних груп (нотифіковано | |under document number C (2000) |за номером С (2000) 1600) | |1600) | | | | | |OJ L 154 27.06.2000 p. 34 |ОВ L 154 27.06.2000 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 293/2000/EC of the |Рішення N 293/2000/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 24 January 2000 |Ради від 24 січня 2000 року, | |adopting a programme of |яким затверджено програму дій | |Community action (the Daphne |Співтовариства (програма | |programme) (2000 to 2003) on |Daphne) (2000-2003 роки) щодо | |preventive measures to fight |превентивних заходів по | |violence against children, young|боротьбі проти насилля над | |persons and women |дітьми, молоддю та жінками | | | | |OJ L 034 09.02.2000 p. 1 |ОВ L 034 09.02.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |91/116/EEC: Council Decision of |91/116/ЄЕС: Рішення Ради від | |25 February 1991 setting up the |25 лютого 1991 року, яким | |European Advisory Committee on |створено Європейський | |statistical information in the |Консультативний Комітет щодо | |economic and social spheres |статистичної інформації в | | |економічній та соціальній | | |сферах | | | | |OJ L 059 06.03.91 p. 21 |ОВ L 059 06.03.91 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |82/43/EEC: Commission Decision |82/43/ЄЕС: Рішення Комісії від | |of 9 December 1981 relating to |9 грудня 1981 року, яке | |the setting up of an Advisory |стосується створення | |Committee on Equal Opportunities|Консультативного Комітету з | |for Women and Men |питань рівних можливостей для | | |жінок та чоловіків | | | | |OJ L 020 28.01.82 p. 35 |ОВ L 020 28.01.82 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |96/694/EC: Council |96/694/ЄС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 2 December |від 2 грудня 1996 року щодо | |1996 on the balanced |пропорційної участі жінок та | |participation of women and men |чоловіків у процесі прийняття | |in the decision-making process |рішень | | | | |OJ L 319 10.12.96 p. 11 |ОВ L 319 10.12.96 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |92/241/EEC: Council |92/241/ЄЕС: Рекомендація Ради | |recommendation of 31 March 1992 |від 31 березня 1992 року щодо | |on child care |піклування про дітей | | | | |OJ L 123 08.05.92 p. 16 |ОВ L 123 08.05.92 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |84/635/EEC: Council |84/635/ЄЕС: Рекомендація Ради | |recommendation of 13 December |від 13 грудня 1984 року щодо | |1984 on the promotion of |підтримки позитивних дій щодо | |positive action for women |жінок | | | | |OJ L 331 19.12.84 p. 34 |ОВ L 331 19.12.84 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the representatives of the |урядів держав-членів, на | |Governments of the Member States|зустрічі у рамках Ради від | |meeting within the Council of |28 червня 2001 року щодо | |28 June 2001 on promoting young |підтримки ініціатив, | |people's initiative, enterprise |підприємництва та творчості | |and creativity: from exclusion |молоді: від ізоляції | |to empowerment |до уповноваження | | | | |OJ C 196 12.07.2001 p. 2 |ОВ C 196 12.07.2001 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the representatives of the |урядів держав-членів, на | |governments of the Member |зустрічі в рамках Ради від | |States, meeting within the |14 грудня 2000 року щодо | |Council, of 14 December 2000 on |соціального залучення молоді | |the social inclusion of young | | |people | | | | | |OJ C 374 28.12.2000 p. 5 |ОВ C 374 28.12.2000 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the Ministers for Employment and|зайнятості та соціальної | |Social Policy, meeting within |політики, на зустрічі в рамках | |the Council of 29 June 2000 on |Ради від 29 червня 2000 року | |the balanced participation of |щодо пропорційної участі жінок | |women and men in family and |та чоловіків в сімейному та | |working life |робочому житті | | | | |OJ C 218 31.07.2000 p. 5 |ОВ C 218 31.07.2000 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Conclusions of |Висновки Ради від 17 грудня | |17 December 1999 on the |1999 року щодо посилення | |strengthening of cooperation for|співпраці з питань модернізації| |modernising and improving social|та вдосконалення соціального | |protection |захисту | | | | |OJ C 008 12.01.2000 p. 7 |ОВ C 008 12.01.2000 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 20 May |Резолюція Ради від 20 травня | |1999 on women and science |1999 року щодо жінок та науки | | | | |OJ C 201 16.07.99 p. 1 |ОВ C 201 16.07.99 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 17 June |Резолюція Ради від 17 червня | |1999 on equal employment |1999 року щодо рівних | |opportunities for people with |можливостей працевлаштування | |disabilities |для людей з фізичними вадами | | | | |OJ C 186 02.07.99 p. 3 |ОВ C 186 02.07.99 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the Representatives of the |урядів держав-членів, на | |Governments of the Member States|зустрічі в рамках Ради від | |meeting within the Council of |20 грудня 1996 року щодо | |20 December 1996 on equality of |рівності можливостей для людей | |opportunity for people with |з фізичними вадами | |disabilities | | | | | |OJ C 012 13.01.97 p. 1 |ОВ C 012 13.01.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and |Резолюція Ради та представників| |the representatives of Member |урядів держав-членів, на | |States' Governments meeting |зустрічі в рамках Ради від | |within the Council of 23 October|23 жовтня 1995 року щодо | |1995 on the response of |відображення в системах освіти | |educational systems to the |проблем расизму та ксенофобії | |problems of racism and | | |xenophobia | | | | | |OJ C 312 23.11.95 p. 1 |ОВ C 312 23.11.95 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 5 October |Резолюція Ради від 5 жовтня | |1995 on cooperation with third |1995 року щодо співробітництва | |countries in the youth field |з третіми країнами у питаннях | | |молоді | | | | |OJ C 296 10.11.95 p. 11 |ОВ C 296 10.11.95 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 27 March |Резолюція Ради від 27 березня | |1995 on the balanced |1995 року щодо пропорційної | |participation of men and women |участі жінок та чоловіків в | |in decision-making |процесі прийняття рішень | | | | |OJ C 168 04.07.95 p. 3 |ОВ C 168 04.07.95 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 29 May |Резолюція Ради від 29 травня | |1990 on the protection of the |1990 року щодо захисту гідності| |dignity of women and men at work|жінок та чоловіків на роботі | | | | |OJ C 157 27.06.90 p. 3 |ОВ C 157 27.06.90 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the ministers for social affairs|соціальних питань, на зустрічі | |meeting within the Council of |в рамках Ради від 29 вересня | |29 September 1989 on combating |1989 року щодо боротьби проти | |social exclusion |соціальної ізоляції | | | | |OJ C 277 31.10.89 p. 1 |ОВ C 277 31.10.89 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Resolution of |Друга Резолюція Ради від | |24 July 1986 on the promotion of|24 липня 1986 року щодо | |equal opportunities for women |стимулювання рівних можливостей| | |для жінок | | | | |OJ C 203 12.08.86 p. 2 |ОВ C 203 12.08.86 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 21 January|Резолюція Ради від 21 січня | |1974 concerning a social action |1974 року стосовно соціальної | |programme |програми дій | | | | |OJ C 013 12.02.74 p. 1 |ОВ C 013 12.02.74 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
2. Умови праці
------------------------------------------------------------------ |Directive 2001/25/EC of the |Директива 2001/25/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 4 April 2001 on the |Ради від 4 квітня 2001 року | |minimum level of training of |щодо мінімального рівня | |seafarers |тренінгу моряків | | | | |OJ L 136 18.05.2001 p. 17 |ОВ L 136 18.05.2001 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 96/71/EC of the |Директива 96/71/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 16 December 1996 |Ради від 16 грудня 1996 року | |concerning the posting of |стосовно переміщення | |workers in the framework of the |працівників у рамках надання | |provision of services |послуг | | | | |OJ L 018 21.01.97 p. 1 |ОВ L 018 21.01.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/104/EC of |Директива Ради 93/104/ЄС від | |23 November 1993 concerning |23 листопада 1993 року стосовно| |certain aspects of the |певних аспектів організації | |organization of working time |робочого часу | | | | |OJ L 307 13.12.93 p. 18 |ОВ L 307 13.12.93 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |97/645/ECSC: Commission Decision|97/645/ЄСВС: Рішення Комісії | |of 24 September 1997 relating to|від 24 вересня 1997 року, яке | |the mixed committee for the |стосується об'єднаного комітету| |harmonization of working |з питань гармонізації умов | |conditions in the steel industry|праці в сталеливарній | | |промисловості | | | | |OJ L 272 04.10.97 p. 52 |ОВ L 272 04.10.97 С. 52 | |--------------------------------+-------------------------------| |95/320/EC: Commission Decision |95/320/ЄС: Рішення Комісії від | |of 12 July 1995 setting up a |12 липня 1995 року, яким | |Scientific Committee for |засновано Науковий Комітет з | |Occupational Exposure Limits to |питань визначення границь | |Chemical Agents |професійного використання | | |хімічних речовин | | | | |OJ L 188 09.08.95 p. 14 |ОВ L 188 09.08.95 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |95/319/EC: Commission Decision |95/319/ЄС: Рішення Комісії від | |of 12 July 1995 setting up a |12 липня 1995 року, яким | |Committee of Senior Labour |засновано Комітет Інспекторів з| |Inspectors |трудових питань вищого рівня | | | | |OJ L 188 09.08.95 p. 11 |ОВ L 188 09.08.95 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |75/782/ECSC: Commission Decision|75/782/ЄСВС: Рішення Комісії | |of 24 November 1975 relating to |від 24 листопада 1975 року, яке| |the Mixed Committee on the |стосується Спільного Комітету з| |harmonization of working |питань гармонізації умов праці | |conditions in the coal industry |в вугільній промисловості | | | | |OJ L 329 23.12.75 p. 35 |ОВ L 329 23.12.75 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the representatives of the |урядів держав-членів, на | |Governments of the Member |зустрічі в рамках Ради від | |States, meeting within the |29 червня 1995 року щодо | |Council of 29 June 1995 on the |працевлаштування працівників | |employment of older workers |похилого віку | | | | |OJ C 228 02.09.95 p. 1 |ОВ C 228 02.09.95 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
2.1. Безпека на роботі
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 2062/94 | |N 2062/94 of 18 July 1994 |від 18 липня 1994 року, яким | |establishing a European Agency |засновано Європейську Агенцію з| |for Safety and Health at Work |питань безпеки та охорони | | |здоров'я на роботі | | | | |OJ L 216 20.08.94 p. 1 |ОВ L 216 20.08.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/54/EC of the |Директива 2000/54/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 18 September 2000 on |Ради від 18 вересня 2000 року | |the protection of workers from |щодо захисту робітників у | |risks related to exposure to |відношенні ризиків, пов'язаних | |biological agents at work |із застосуванням біологічних | |(seventh individual directive |речовин у роботі (сьома | |within the meaning of Article 16|індивідуальна Директива у | |(1) of Directive 89/391/EEC) |значенні статті 16 (1) | | |Директиви 89/391/ЄЕС( 994_b23 )| | | | |OJ L 262 17.10.2000 p. 21 |ОВ L 262 17.10.2000 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 2000/39/EC |Директива Комісії 2000/39/ЄС | |of 8 June 2000 establishing a |від 8 червня 2000 року, якою | |first list of indicative |визначено перший перелік | |occupational exposure limit |показників граничних меж з | |values in implementation of |метою імплементації Директиви | |Council Directive 98/24/EC on |Ради 98/24/ЄС щодо охорони | |the protection of the health and|здоров'я та безпеки працівників| |safety of workers from the risks|від ризиків, пов'язаних з | |related to chemical agents at |використанням хімічних речовин | |work |на роботі | | | | |OJ L 142 16.06.2000 p. 47 |ОВ L 142 16.06.2000 С. 47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 1999/92/EC of the |Директива 1999/92/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 16 December 1999 on |Ради від 16 грудня 1999 року | |minimum requirements for |щодо мінімальних вимог до | |improving the safety and health |підвищення рівня безпеки та | |protection of workers |охорони здоров'я робітників від| |potentially at risk from |потенційних ризиків, пов'язаних| |explosive atmospheres (15th |із роботою у вибухонебезпечному| |individual Directive within the |середовищі (п'ятнадцята | |meaning of Article 16 (1) of |індивідуальна Директива у | |Directive 89/391/EEC) |значенні статті 16 (1) | | |Директиви 89/391/ЄЕС( 994_b23 )| | | | |OJ L 023 28.01.2000 p. 57 |ОВ L 023 28.01.2000 С. 57 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 98/24/EC of |Директива Ради 98/24/ЄС від | |7 April 1998 on the protection |7 квітня 1998 року щодо охорони| |of the health and safety of |здоров'я та безпеки працівників| |workers from the risks related |від ризиків, пов'язаних з | |to chemical agents at work |використанням хімічних речовин | |(fourteenth individual Directive|на роботі (чотирнадцята | |within the meaning of Article 16|індивідуальна Директива у | |(1) of Directive 89/391/EEC) |значенні статті 16 (1) | | |Директиви 89/391/ЄЕС( 994_b23 )| | | | |OJ L 131 05.05.98 p. 11 |ОВ L 131 05.05.98 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 96/82/EC of |Директива Ради 96/82/ЄС від | |9 December 1996 on the control |9 грудня 1996 року щодо | |of major-accident hazards |контролю за джерелами ризику, | |involving dangerous substances |які найчастіше спричиняють | | |нещасні випадки у зв'язку з | | |використанням небезпечних | | |речовин | | | | |OJ L 010 14.01.97 p. 13 |ОВ L 010 14.01.97 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 96/29/Euratom |Директива 96/29/Євратом | |of 13 May 1996 laying down basic|( 994_491 ) від 13 травня | |safety standards for the |1996 року, яка визначає базові | |protection of the health of |стандарти безпеки щодо захисту | |workers and the general public |здоров'я працівників та | |against the dangers arising from|громадськості від впливу | |ionizing radiation |іонізуючого випромінювання | | | | |OJ L 159 29.06.96 p. 1 |ОВ L 159 29.06.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 94/33/EC of |Директива Ради 94/33/ЄС від | |22 June 1994 on the protection |22 червня 1994 року щодо | |of young people at work |захисту молоді на роботі | | | | |OJ L 216 20.08.94 p. 12 |ОВ L 216 20.08.94 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/103/EC of |Директива Ради 93/103/ЄС від | |23 November 1993 concerning the |23 листопада 1993 року стосовно| |minimum safety and health |мінімальних вимог безпеки та | |requirements for work on board |охорони здоров'я на риболовних | |fishing vessels (thirteenth |суднах (тринадцята | |individual Directive within the |індивідуальна Директива у | |meaning of Article 16 (1) of |значенні статті 16 (1) | |Directive 89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС( 994_b23 )| | | | |OJ L 307 13.12.93 p. 1 |ОВ L 307 13.12.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/104/EEC of |Директива Ради 92/104/ЄЕС від | |3 December 1992 on the minimum |3 грудня 1992 року щодо | |requirements for improving the |мінімальних вимог до підвищення| |safety and health protection of |рівня безпеки та охорони | |workers in surface and |здоров'я працівників гірничо- | |underground mineral-extracting |видобувної галузі, які працюють| |industries (twelfth individual |на поверхні та під землею | |Directive within the meaning of |(дванадцята індивідуальна | |Article 16 (1) of Directive |Директива у значенні статті 16 | |89/391/EEC) |(1) Директиви 89/391/ЄЕС) | | | ( 994_b23 ) | |OJ L 404 31.12.92 p. 10 |ОВ L 404 31.12.92 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/91/EEC of |Директива Ради 92/91/ЄЕС від | |3 November 1992 concerning the |3 листопада 1992 року стосовно | |minimum requirements for |мінімальних вимог до підвищення| |improving the safety and health |рівня безпеки та охорони | |protection of workers in the |здоров'я працівників у гірничо-| |mineral-extracting industries |видобувній (шляхом буріння) | |through drilling (eleventh |галузі (одинадцята | |individual Directive within the |індивідуальна Директива у | |meaning of Article 16 (1) of |значенні статті 16 (1) | |Directive 89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 348 28.11.92 p. 9 |ОВ L 348 28.11.92 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/85/EEC of |Директива Ради 92/85/ЄЕС від | |19 October 1992 on the |19 жовтня 1992 року щодо | |introduction of m |запровадження заходів для | |easures to encourage |заохочення підвищення рівня | |improvements in the safety and |безпеки та охорони здоров'я | |health at work of pregnant |вагітних працівниць та | |workers and workers who have |працівниць, що нещодавно | |recently given birth or are |народили дитину, або годуючих | |breastfeeding (tenth individual |матерів (десята індивідуальна | |Directive within the meaning of |Директива у значенні статті 16 | |Article 16 (1) of Directive |(1) Директиви 89/391/ЄЕС) | |89/391/EEC) | ( 994_b23 ) | | | | |OJ L 348 28.11.92 p. 1 |ОВ L 348 28.11.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/58/EEC of |Директива Ради 92/58/ЄЕС від | |24 June 1992 on the minimum |24 червня 1992 року щодо | |requirements for the provision |мінімальних вимог стосовно | |of safety and/or health signs at|забезпечення використання | |work (ninth individual Directive|знаків про загрозу безпеці | |within the meaning of Article 16|та/чи здоров'ю на роботі | |(1) of Directive 89/391/EEC) |(дев'ята індивідуальна | | |Директива у значенні статті 16 | | |(1) Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 245 26.08.92 p. 23 |ОВ L 245 26.08.92 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/57/EEC of |Директива Ради 92/57/ЄЕС від | |24 June 1992 on the |24 червня 1992 року щодо | |implementation of minimum safety|імплементації мінімальних вимог| |and health requirements at |до безпеки та охорони здоров'я | |temporary or mobile construction|на тимчасових чи пересувних | |sites (eighth individual |будівельних майданчиках (восьма| |Directive within the meaning of |індивідуальна Директива у | |Article 16 (1) of Directive |значенні статті 16 (1) | |89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС) | | |( 994_b23 ) | |OJ L 245 26.08.92 p. 6 |ОВ L 245 26.08.92 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/29/EEC of |Директива Ради 92/29/ЄЕС від | |31 March 1992 on the minimum |31 березня 1992 року щодо | |safety and health requirements |мінімальних вимог безпеки та | |for improved medical treatment |охорони здоров'я для | |on board vessels |вдосконаленого медичного | | |обслуговування на борту суден | | | | |OJ L 113 30.04.92 p. 19 |ОВ L 113 30.04.92 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/692/EEC of |Директива Ради 91/692/ЄЕС від | |23 December 1991 standardizing |23 грудня 1991 року щодо | |and rationalizing reports on the|стандартизації та | |implementation of certain |раціоналізації звітів з | |Directives relating to the |імплементації деяких Директив, | |environment |які стосуються довкілля | | | | |OJ L 377 31.12.91 p. 48 |ОВ L 377 31.12.91 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/641/Euratom|Директива Ради 90/641/Євратом | |of 4 December 1990 on the |від 4 грудня 1990 року щодо | |operational protection of |оперативного захисту | |outside workers exposed to the |працівників, що працюють поза | |risk of ionizing radiation |приміщеннями і підпадають під | |during their activities in |ризик впливу іонізуючого | |controlled areas |випромінювання під час | | |здійснення діяльності в | | |контрольованих територіях | | | | |OJ L 349 13.12.90 p. 21 |ОВ L 349 13.12.90 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/394/EEC of |Директива Ради 90/394/ЄЕС від | |28 June 1990 on the protection |28 червня 1990 року щодо | |of workers from the risks |захисту працівників від | |related to exposure to |ризиків, пов'язаних з впливом | |carcinogens at work (Sixth |канцерогенних речовин на роботі| |individual Directive within the |(шоста індивідуальна Директива | |meaning of Article 16 (1) of |у значенні статті 16 (1) | |Directive 89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС) | | |( 994_b23 ) | |OJ L 196 26.07.90 p. 1 |ОВ L 196 26.07.90 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/270/EEC of |Директива Ради 90/270/ЄЕС від | |29 May 1990 on the minimum |29 травня 1990 року щодо | |safety and health requirements |мінімальних вимог до безпеки та| |for work with display screen |охорони здоров'я при роботі за | |equipment (fifth individual |екранами дисплеїв (п'ята | |Directive within the meaning of |індивідуальна Директива у | |Article 16 (1) of Directive |значенні статті 16 (1) | |89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 156 21.06.90 p. 14 |ОВ L 156 21.06.90 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/269/EEC of |Директива Ради 90/269/ЄЕС від | |29 May 1990 on the minimum |29 травня 1990 року щодо | |health and safety requirements |мінімальних вимог до безпеки та| |for the manual handling of loads|охорони здоров'я при ручному | |where there is a risk |переміщенні вантажів, коли є | |particularly of back injury to |ризик пошкодження спини у | |workers (fourth individual |працівників (четверта | |Directive within the meaning of |індивідуальна Директива у | |Article 16 (1) of Directive |значенні статті 16 (1) | |89/391/EEC) |Директиви 89/391/ЄЕС) | | |( 994_b23 ) | |OJ L 156 21.06.90 p. 9 |ОВ L 156 21.06.90 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/656/EEC of |Директива Ради 89/656/ЄЕС від | |30 November 1989 on the minimum |30 листопада 1989 року щодо | |health and safety requirements |мінімальних вимог до безпеки та| |for the use by workers of |охорони здоров'я при | |personal protective equipment at|використанні засобів | |the workplace (third individual |індивідуального захисту на | |directive within the meaning of |робочому місці (третя | |Article 16 (1) of Directive |індивідуальна Директива у | |89/391/EEC) |значенні статті 16 (1) | | |Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 393 30.12.89 p. 18 |ОВ L 393 30.12.89 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/655/EEC of |Директива Ради 89/655/ЄЕС від | |30 November 1989 concerning the |30 листопада 1989 року щодо | |minimum safety and health |мінімальних вимог до безпеки та| |requirements for the use of work|охорони здоров'я при | |equipment by workers at work |використанні працівниками | |(second individual Directive |робочого обладнання на роботі | |within the meaning of Article 16|(друга індивідуальна Директива | |(1) of Directive 89/391/EEC) |у значенні статті 16 (1) | | |Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 393 30.12.89 p. 13 |ОВ L 393 30.12.89 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/654/EEC of |Директива Ради 89/654/ЄЕС від | |30 November 1989 concerning the |30 листопада 1989 року щодо | |minimum safety and health |мінімальних вимог до безпеки та| |requirements for the workplace |охорони здоров'я до робочих | |(first individual directive |місць (перша індивідуальна | |within the meaning of Article 16|Директива у значенні статті 16 | |(1) of Directive 89/391/EEC) |(1) Директиви 89/391/ЄЕС) | | | | |OJ L 393 30.12.89 p. 1 |ОВ L 393 30.12.89 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/391/EEC of |Директива Ради 89/391/ЄЕС від | |12 June 1989 on the introduction|12 червня 1989 року щодо | |of measures to encourage |запровадження заходів | |improvements in the safety and |заохочення поліпшення безпеки | |health of workers at work |та охорони здоров'я працівників| | |на роботі ( 994_b23 ) | | | | |OJ L 183 29.06.89 p. 1 |ОВ L 183 29.06.89 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 86/188/EEC of |Директива Ради 86/188/ЄЕС від | |12 May 1986 on the protection of|19 вересня 1983 року щодо | |workers from the risks related |захисту працівників від | |to exposure to noise at work |ризиків, пов'язаних із впливом | | |шумів на роботі | | | | |OJ L 137 24.05.86 p. 28 |ОВ L 137 24.05.86 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 83/477/EEC of |Директива Ради 83/477/ЄЕС від | |19 September 1983 on the |19 вересня 1983 року щодо | |protection of workers from the |захисту працівників від | |risks related to exposure to |ризиків, пов'язаних із | |asbestos at work (second |використанням азбесту на роботі| |individual Directive within the |(друга індивідуальна Директива | |meaning of Article 8 of |у значенні статті 8 Директиви | |Directive 80/1107/EEC) |80/1107/ЄЕС) | | | | |OJ L 263 24.09.83 p. 25 |ОВ L 263 24.09.83 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 78/610/EEC of |Директива Ради 78/610/ЄЕС від | |29 June 1978 on the |29 червня 1978 року щодо | |approximation of the laws, |наближення законів, підзаконних| |regulations and administrative |та адміністративних положень | |provisions of the Member States |держав-членів щодо охорони | |on the protection of the health |здоров'я працівників, які | |of workers exposed to vinyl |підпадають під вплив | |chloride monomer |хлоридвінілового мономеру | | | | |OJ L 197 22.07.78 p. 12 |ОВ L 197 22.07.78 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Decision of 3 June 2002 |Рішення Ради від 3 червня | |appointing members and |2002 року про призначення | |alternates of the Administrative|членів та заступників | |Board of the European Agency for|Адміністративного Правління | |Safety and Health at Work |Європейської Агенції з питань | | |безпеки та охорони здоров'я | | |на роботі | | | | |OJ C 161 05.07.2002 p. 5 |ОВ C 161 05.07.2002 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |88/383/EEC: Commission Decision |88/383/ЄЕС: Рішення Комісії від| |of 24 February 1988 providing |24 лютого 1988 року стосовно | |for the improvement of |вдосконалення інформації щодо | |information on safety, hygiene |безпеки, гігієни та охорони | |and health at work |здоров'я на роботі | | | | |OJ L 183 14.07.88 p. 34 |ОВ L 183 14.07.88 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |74/326/EEC: Council Decision of |74/326/ЄЕС: Рішення Ради від | |27 June 1974 on the extension of|27 червня 1974 року щодо | |the responsibilities of the |поширення обов'язків Комісії з | |Mines Safety and Health |питань безпеки та охорони | |Commission to all mineral- |здоров'я на шахтах щодо всіх | |extracting industries |видів видобувної промисловості | | | | |OJ L 185 09.07.74 p. 18 |ОВ L 185 09.07.74 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |74/325/EEC: Council Decision of |74/325/ЄЕС: Рішення Ради від | |27 June 1974 on the setting up |27 червня 1974 року щодо | |of an Advisory Committee on |заснування Консультативного | |Safety, Hygiene and Health |Комітету з питань безпеки, | |Protection at Work |гігієни та охорони здоров'я на | | |роботі | | | | |OJ L 185 09.07.74 p. 15 |ОВ L 185 09.07.74 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |91/444/Euratom: Commission |91/444/Євратом: Рекомендація | |Recommendation of 26 July 1991 |Ради від 26 липня 1991 року | |on the application of the third |щодо застосування третього та | |and fourth paragraphs of Article|четвертого пункту статті 33 | |33 of the Euratom Treaty |Договору про заснування | | |Співтовариства з атомної | | |енергії ( 994_027 ) | | | | |OJ L 238 27.08.91 p. 31 |ОВ L 238 27.08.91 С. 31 | |--------------------------------+-------------------------------| |66/464/EEC: Commission |66/464/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 7 July 1966 |Комісії від 7 липня 1966 року, | |addressed to Member States and |адресована державам-членам та | |concerning medical control of |стосовно медичного обстеження | |workers exposed to particular |працівників, що підпадають під | |risks |певні ризики | | | | |OJ P 151 17.08.66 p. 2753 |ОВ P 151 17.08.66 С. 2753 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation to the|Рекомендація Комісії державам- | |Member States on company medical|членам щодо медичного | |services |обслуговування компаній | | | | |OJ 080 31.08.62 p. 2181 |ОВ 080 31.08.62 С. 2181 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 3 June |Резолюція Ради від 3 червня | |2002 on a new Community strategy|2002 року щодо нової стратегії | |on health and safety at work |Співтовариства з питань охорони| |(2002-2006) |здоров'я та безпеки на роботі | | |(на 2002-2006 роки) | | | | |OJ C 161 05.07.2002 p. 1 |ОВ C 161 05.07.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and |Резолюція Ради та представників| |the representatives of the |урядів держав-членів, в рамках | |Governments of the Member |зустрічі Ради від 16 грудня | |States, meeting within the |1991 року стосовно програми дій| |Council, of 16 December 1991 |Співтовариства щодо доступності| |concerning a Community action |використання транспорту людьми | |programme on the accessibility |з обмеженою здатністю | |of transport to persons with |пересування | |reduced mobility | | | | | |OJ C 018 24.01.92 p. 1 |ОВ C 018 24.01.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 21 |Резолюція Ради від 21 грудня | |December 1987 on safety, hygiene|1987 року щодо безпеки, гігієни| |and health at work |та охорони здоров'я на роботі | | | | |OJ C 028 03.02.88 p. 1 |ОВ C 028 03.02.88 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 29 June |Резолюція Ради від 29 червня | |1978 on an action programme of |щодо програми дій Європейських | |the European Communities on |Співтовариств щодо безпеки та | |safety and health at work |охорони здоров'я на роботі | | | | |OJ C 165 11.07.78 p. 1 |ОВ L 263 24.09.83 С. 25 | ------------------------------------------------------------------
2.2. Заробітна плата, дохід та робочий час
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 530/1999 | |N 530/1999 of 9 March 1999 |від 9 березня 1999 року | |concerning structural statistics|стосовно структурної статистики| |on earnings and on labour costs |заробітку та витрат на оплату | | |праці | | | | |OJ L 063 12.03.99 p. 6 |ОВ L 063 12.03.99 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 2744/95 | |N 2744/95 of 27 November 1995 |від 27 листопада 1995 року щодо| |on statistics on the structure |статистики структури та | |and distribution of earnings |розподілу трудового заробітку | | | | |OJ L 287 30.11.95 p. 3 |ОВ L 287 30.11.95 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 72/2002 of 16 January 2002 |N 72/2002 від 16 січня | |implementing Council Regulation |2002 року, яким імплементовано | |(EC) N 530/1999 as regards |Регламент Ради (ЄС) N 530/1999 | |quality evaluation of structural|у частині оцінки якості | |statistics on earnings |структурної статистики трудових| | |заробітків | | | | |OJ L 015 17.01.2002 p. 7 |ОВ L 015 17.01.2002 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) | |1916/2000 of 8 September 2000 on|N 1916/2000 від 8 вересня | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 530/1999 concerning |Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999| |structural statistics on |стосовно структурної статистики| |earnings and on labour costs as |заробітку та витрат на оплату | |regards the definition and |праці у відношенні визначення | |transmission of information on |та передачі інформації щодо | |structure of earnings |структури заробітку | | | | |OJ L 229 09.09.2000 p. 3 |ОВ L 229 09.09.2000 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 452/2000 of 28 February 2000 |N 452/2000 від 28 лютого | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 530/1999 concerning |Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999| |structural statistics on |стосовно структурної статистики| |earnings and on labour costs as |заробітку та витрат на оплату | |regards quality evaluation on |праці у відношенні якості | |labour costs statistics |оцінки статистики витрат на | | |оплату праці | | | | |OJ L 055 29.02.2000 p. 53 |ОВ L 055 29.02.2000 С. 53 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1726/1999 of 27 July 1999 |N 1726/1999 від 27 липня | |implementing Council Regulation |1999 року щодо імплементації | |(EC) N 530/1999 concerning |Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999| |structural statistics on |стосовно структурної статистики| |earnings and on labour costs as |заробітку та витрат на оплату | |regards the definition and |праці у відношенні визначення | |transmission of information on |та передачі інформації про | |labour costs |витрати на оплату праці | | | | |OJ L 203 03.08.99 p. 28 |ОВ L 203 03.08.99 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/15/EC of the |Директива 2002/15/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 11 March 2002 on the |Ради від 11 березня 2002 року | |organisation of the working time|щодо організації робочого часу | |of persons performing mobile |осіб, що задіяні у | |road transport activities |автотранспортній сфері | | | | |OJ L 080 23.03.2002 p. 35 |ОВ L 080 23.03.2002 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2000/79/EC of |Директива Ради 2000/79/ЄС від | |27 November 2000 concerning the |27 листопада 2000 року стосовно| |European Agreement on the |Європейської Угоди щодо | |Organisation of Working Time of |організації робочого часу | |Mobile Workers in Civil Aviation|мобільних працівників в | |concluded by the Association of |цивільній авіації, укладеній | |European Airlines (AEA), the |Асоціацією європейських | |European Transport Workers' |авіаліній (AEA), Європейською | |Federation (ETF), the European |федерацією працівників | |Cockpit Association (ECA), the |транспорту (ETF), Європейською | |European Regions Airline |асоціацією екіпажів (ECA), | |Association (ERA) and the |Європейською асоціацією | |International Air Carrier |регіональних авіаліній (ERA) та| |Association (IACA) |Міжнародною асоціацією | | |авіаперевізників (IACA) | | | | |OJ L 302 01.12.2000 p. 57 |ОВ L 302 01.12.2000 С. 57 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 1999/95/EC of the |Директива 1999/95/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 13 December 1999 |Ради від 13 грудня 1999 року | |concerning the enforcement of |стосовно забезпечення виконання| |provisions in respect of |положень щодо робочого часу | |seafarers' hours of work on |моряків на борту суден, що | |board ships calling at Community|заходять в порти Співтовариства| |ports | | | | | |OJ L 014 20.01.2000 p. 29 |ОВ L 014 20.01.2000 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 1999/70/EC of |Директива Ради 1999/70/ЄС від | |28 June 1999 concerning the |28 червня 1999 стосовно | |framework agreement on fixed- |рамкової угоди про роботу з | |term work concluded by ETUC, |встановленим строком виконання,| |UNICE and CEEP |укладеної між ETUC, UNICE та | | |CEEP | | | | |OJ L 175 10.07.99 p. 43 |ОВ L 175 10.07.99 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 1999/63/EC of |Директива Ради 1999/63/ЄС від | |21 June 1999 concerning the |21 червня 1999 року стосовно | |Agreement on the organisation of|Угоди про організацію робочого | |working time of seafarers |часу моряків, укладеної між | |concluded by the European |Асоціацією власників суден | |Community Shipowners' |Європейського Співтовариства | |Association (ECSA) and the |(ECSA) та Федерацією союзів | |Federation of Transport Workers'|працівників транспорту у | |Unions in the European Union |Європейському Союзі (FST) - | |(FST) - Annex: European |Додаток: Європейська угода про | |Agreement on the organisation of|організацію робочого часу | |working time of seafarers |моряків | | | | |OJ L 167 02.07.99 p. 33 |ОВ L 167 02.07.99 С. 33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/104/EC of |Директива Ради 93/104/ЄС від | |23 November 1993 concerning |23 листопада 1993 року стосовно| |certain aspects of the |певних аспектів організації | |organization of working time |робочого часу | | | | |OJ L 307 13.12.93 p. 18 |ОВ L 307 13.12.93 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/533/EEC of |Директива Ради 91/533/ЄЕС від | |14 October 1991 on an employer's|14 жовтня 1991 року щодо | |obligation to inform employees |зобов'язання роботодавця | |of the conditions applicable to |повідомляти працівників про | |the contract or employment |умови, які застосовуються при | |relationship |укладенні угод працевлаштування| | |або до трудових відносин | | | | |OJ L 288 18.10.91 p. 32 |ОВ L 288 18.10.91 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/383/EEC of |Директива Ради 91/383/ЄЕС від | |25 June 1991 supplementing the |25 червня 1991 року щодо | |measures to encourage |доповнення заходів для | |improvements in the safety and |підтримки вдосконалення безпеки| |health at work of workers with a|та охорони здоров'я працівників| |fixed-duration employment |з зайнятістю на постійній і | |relationship or a temporary |тимчасовій основі | |employment relationship | | | | | |OJ L 206 29.07.91 p. 19 |ОВ L 206 29.07.91 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 75/117/EEC of |Директива Ради 75/117/ЄЕС від | |10 February 1975 on the |10 лютого 1975 року щодо | |approximation of the laws of the|наближення законів держав- | |Member States relating to the |членів стосовно застосування | |application of the principle of |принципу рівної оплати праці | |equal pay for men and women |для чоловіків та жінок | | | | |OJ L 045, 19.02.75 p. 19 |ОВ L 045, 19.02.75 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |82/857/EEC: Council |82/857/ЄЕС: Рекомендація Ради | |recommendation of 10 December |від 10 грудня 1982 року щодо | |1982 on the principles of a |принципів політики | |Community policy with regard to |Співтовариства стосовно | |retirement age |пенсійного віку | | | | |OJ L 357 18.12.82 p. 27 |ОВ L 357 18.12.82 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |75/457/EEC: Recommendation of |75/457/ЄЕС: Рекомендація Ради | |the Council of 22 July 1975 on |від 22 липня 1975 року щодо | |the principle of the 40-hour |принципу сорокагодинного | |week and the principle of four |робочого тижня та принципу | |weeks' annual paid holiday |обов'язкової річної оплачуваної| | |відпустки строком в чотири | | |тижні | | | | |OJ L 199 30.07.75 p. 32 |ОВ L 199 30.07.75 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 30 June |Резолюція Ради від 30 червня | |1993 on flexible retirement |1993 року щодо гнучких заходів | |arrangements |при виході на пенсію | | | | |OJ C 188 10.07.93 p. 1 |ОВ C 188 10.07.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 18 |Резолюція Ради від 18 грудня | |December 1979 on the adaptation |1979 року щодо адаптації | |of working time |робочого часу | | | | |OJ C 002 04.01.80 p. 1 |ОВ C 002 04.01.80 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
2.3. Виробничі трудові відносини
------------------------------------------------------------------ |Directive 2002/14/EC of the |Директива 2002/14/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 11 March 2002 |Ради від 11 березня 2002 року | |establishing a general framework|про встановлення загальної | |for informing and consulting |системи інформування та | |employees in the European |консультування працівників в | |Community - Joint declaration of|Європейському Співтоваристві - | |the European Parliament, the |Спільна декларація | |Council and the Commission on |Європейського Співтовариства та| |employee representation |Комісії щодо представництва | | |працівників | | | | |OJ L 080 23.03.2002 p. 29 |ОВ L 080 23.03.2002 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |92/131/EEC: Commission |92/131/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 27 November |Комісії від 27 листопада | |1991 on the protection of the |1991 року щодо захисту гідності| |dignity of women and men at work|жінок і чоловіків на роботі | | | | |OJ L 049 24.02.92 p. 1 |ОВ L 049 24.02.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 3 June |Резолюція Ради від 3 червня | |2002 on skills and mobility |2002 року щодо навичок та | | |мобільності | | | | |OJ C 162 06.07.2002 p. 1 |ОВ C 162 06.07.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Resolution of |Друга Резолюція Ради від | |24 July 1986 on the promotion |24 липня 1986 року щодо | |of equal opportunities for women|підтримки рівних можливостей | | |для жінок | | | | |OJ C 203 12.08.86 p. 1 |ОВ C 203 12.08.86 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Declaration of 19 |Декларація Ради від 19 грудня | |December 1991 on the |1991 року щодо імплементації | |implementation of the Commission|Рекомендації Комісії щодо | |Recommendation on the protection|захисту гідності жінок та | |of the dignity of women and men |чоловіків на роботі, включаючи | |at work, including the code of |кодекс поведінки з метою | |practice to combat sexual |боротьби проти сексуальних | |harassment |домагань | | | | |OJ C 027 04.02.92 p. 1 |ОВ C 027 04.02.92 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
3. Зайнятість та безробіття
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1888/84 | |N 1888/84 of 26 June 1984 |від 26 червня 1984 року про | |introducing special measures of |запровадження спеціальних | |Community interest in the field |заходів в сфері зайнятості, які| |of employment |становлять інтерес для | | |Співтовариства | | | | |OJ L 177 04.07.84 p. 1 |ОВ L 177 04.07.84 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/98/EC: Council Decision of |2000/98/ЄС: Рішення Ради від | |24 January 2000 establishing the|24 січня 2000 року про | |Employment Committee |заснування Комітету з питань | | |зайнятості | | | | |OJ L 029 04.02.2000 p. 21 |ОВ L 029 04.02.2000 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |1999/207/EC: Council Decision of|1999/207/ЄС: Рішення Ради від | |9 March 1999 on the reform of |9 березня 1999 року щодо | |the Standing Committee on |реформи Постійного Комітету | |Employment and repealing |з питань зайнятості та про | |Decision 70/532/EEC |скасування Рішення 70/532/ЄЕС | | | | |OJ L 072 18.03.99 p. 33 |ОВ L 072 18.03.99 С. 33 | |--------------------------------+-------------------------------| |84/521/EEC: Commission Decision |84/521/ЄЕС: Рішення Комісії від| |of 19 October 1984 granting |19 жовтня 1984 року про надання| |financial assistance within the |фінансової допомоги в рамках | |framework of special measures of|спеціальних заходів, які | |Community interest in the field |становлять інтерес для | |of employment |Співтовариства | | | | |OJ L 290 07.11.84 p. 27 |ОВ L 290 07.11.84 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Decision N |Рішення Комісії N 1870/75/ЄСВС | |1870/75/ECSC of 17 July 1975 |від 17 липня 1975 року стосовно| |relating to the requirement that|вимог до сталеварних | |steelmaking undertakings |підприємств доводити до відома | |disclose certain information on |працівників певну інформацію | |employment | | | | | |OJ L 190 23.07.75 p. 26 |ОВ L 190 23.07.75 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Recommendation of 18 |Рекомендація Ради від 18 лютого| |February 2002 on the |2002 року щодо імплементації | |implementation of Member States'|політик держав-членів щодо | |employment policies |зайнятості | | | | |OJ L 060 01.03.2002 p. 70 |ОВ L 060 01.03.2002 С. 70 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Recommendation of 19 |Рекомендація Ради від 19 січня | |January 2001 on the |2001 року щодо імплементації | |implementation of Member States'|політик держав-членів щодо | |employment policies |зайнятості | | | | |OJ L 022 24.01.2001 p. 27 |ОВ L 022 24.01.2001 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/164/EC: Council |2000/164/ЄС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 14 February |від 14 лютого 2000 року щодо | |2000 on the implementation of |імплементації політик держав- | |Member States' employment |членів щодо зайнятості | |policies | | | | | |OJ L 052 25.02.2000 p. 32 |ОВ L 052 25.02.2000 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Recommendation of |Рекомендація Ради від | |27 September 1996 on combating |27 вересня 1996 року щодо | |the illegal employment of |боротьби проти незаконного | |third-country nationals |працевлаштовування громадян | | |третіх країн | | | | |OJ C 304 14.10.96 p. 1 |ОВ C 304 14.10.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommendation N 18 of |Рекомендація N 18 від 28 лютого| |28 February 1986 relating to the|1986 року стосовно | |legislation applicable to |законодавства, яке | |unemployed persons engaged in |застосовується до безробітних, | |part-time work in a Member State|що працюють неповний робочий | |other than the State of |день в державі-члені, іншій ніж| |residence, adopted by the |держава-член проживання, | |Administrative Commission at its|прийнята Адміністративною | |202nd meeting held on 27 and |Комісією на 202-й зустрічі, | |28 February 1986 |проведеній 27 та 28 лютого | | |1986 року | | | | |OJ C 284 11.11.86 p. 4 |ОВ C 284 11.11.86 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the Representatives of the |урядів держав-членів, на | |Governments of the Member States|зустрічі в рамках Ради від | |meeting within the Council of |17 грудня 1999 року щодо | |17 December 1999 on the |зайнятості та соціального | |employment and social dimension |виміру інформаційного | |of the information society |суспільства | | | | |OJ C 008 12.01.2000 p. 1 |ОВ C 008 12.01.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the representatives of the |урядів держав-членів, на | |governments of the Member |зустрічі в рамках Ради від | |States, meeting within the |2 грудня 1996 року щодо ролі | |Council of 2 December 1996 on |системи соціального захисту у | |the role of social protection |боротьбі з безробіттям | |systems in the fight against | | |unemployment | | | | | |OJ C 386 20.12.96 p. 3 |ОВ C 386 20.12.96 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 20 June |Резолюція Ради від 20 червня | |1994 on limitation on admission |1994 року щодо обмеження | |of third-country nationals to |допуску громадян третіх країн | |the territory of the Member |на територію держав-членів з | |States for employment |метою працевлаштування | | | | |OJ C 274 19.09.96 p. 3 |ОВ C 274 19.09.96 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Resolution of the Council and |Також у розділі "Умови праці" | |of the representatives of the | | |Governments of the Member | | |States, meeting within the | | |Council of 29 June 1995 on the | | |employment of older workers | | | | | |OJ C 228 02.09.95 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of |Резолюція Ради від 22 листопада| |22 November 1993 on |1993 року щодо посилення | |strengthening the |конкурентоспроможності | |competitiveness of enterprises |підприємств, зокрема малих та | |in particular of small and |середніх підприємств та | |medium-sized enterprises and |підприємств, що займаються | |craft enterprises, and |промислом та розвитку | |developing employment |зайнятості | | | | |OJ C 326 03.12.93 p. 1 |ОВ C 326 03.12.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 21 |Резолюція Ради від 21 грудня | |December 1992 on the need to |1992 року щодо необхідності | |tackle the serious and |боротьби з серйозною проблемою | |deteriorating situation |безробіття в Співтоваристві та | |concerning unemployment in the |її загостренням | |Community | | | | | |OJ C 049 19.02.93 p. 3 |ОВ C 049 19.02.93 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 29 May |Резолюція Ради від 29 травня | |1990 on action to assist the |1990 року щодо дій, спрямованих| |long-term unemployed |на підтримку при тривалому | | |безробітті | | | | |OJ C 157 27.06.90 p. 4 |ОВ C 157 27.06.90 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the Ministers for Labour and |праці та соціальних питань, на | |Social Affairs, meeting within |зустрічі в рамках Ради від | |the Council of 30 November 1989 |30 листопада 1989 року щодо | |on setting up a European |запровадження Європейського | |employment survey |огляду зайнятості | | | | |OJ C 328 30.12.89 p. 1 |ОВ C 328 30.12.89 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of |Резолюція Ради від 19 грудня | |19 December 1984 on action to |1984 року щодо дій по боротьбі | |combat long-term unemployment |з тривалим безробіттям | | | | |OJ C 002 04.01.85 p. 3 |ОВ C 002 04.01.85 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 7 June |Резолюція Ради від 7 червня | |1984 on action to combat |1984 року щодо дій по боротьбі | |unemployment amongst women |з безробіттям серед жінок | | | | |OJ C 161 21.06.84 p. 4 |ОВ C 161 21.06.84 С. 4 | ------------------------------------------------------------------
3.1. Програми і статистика
------------------------------------------------------------------ |* Council Regulation (EC) |Також у розділі "Заробітна | |N 530/1999 of 9 March 1999 |плата, дохід та робочий час" | |concerning structural statistics| | |on earnings and on labour costs | | | | | |OJ L 063 12.03.99 p. 6 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N 577/98|Регламент Ради (ЄС) N 577/98 | |of 9 March 1998 on the |від 9 березня 1998 року щодо | |organisation of a labour force |організації загального огляду | |sample survey in the Community |трудових ресурсів в | | |Співтоваристві | | | | |OJ L 077 14.03.98 p. 3 |ОВ L 077 14.03.98 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Council Regulation (EC) |Також у розділі "Заробітна | |N 2744/95 of 27 November 1995 on|плата, дохід та робочий час" | |statistics on the structure and | | |distribution of earnings | | | | | |OJ L 287 30.11.95 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 311/76 | |N 311/76 of 9 February 1976 on |від 9 лютого 1976 року щодо | |the compilation of statistics on|компіляції статистики щодо | |foreign workers |іноземних працівників | | | | |OJ L 039 14.02.76 p. 1 |ОВ L 039 14.02.76 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1313/2002 of 19 July 2002 |N 1313/0220 від 19 липня 2002 | |implementing Council Regulation |року, що імплементує Регламент | |(EC) N 577/98 on the |Ради (ЄС) N 577/98 щодо | |organisation of a labour force |організації загального огляду | |sample survey in the Community |трудових ресурсів в | |concerning the specification of |Співтоваристві стосовно | |the 2003 ad hoc module on |специфіки ad hoc модуля | |lifelong learning |пожиттєвого навчання 2003 року | | | | |OJ L 192 20.07.2002 p. 16 |ОВ L 192 20.07.2002 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) |Також у розділі "Заробітна | |N 72/2002 of 16 January 2002 |плата, дохід та робочий час" | |implementing Council Regulation | | |(EC) N 530/1999 as regards | | |quality evaluation of structural| | |statistics on earnings | | | | | |OJ L 015 17.01.2002 p. 7 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1566/2001 of 12 July 2001 |N 1566/2001 від 12 липня 2001 | |implementing Council Regulation |року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |concerning the specification of |Співтоваристві стосовно | |the 2002 ad hoc module on |специфіки ad hoc модуля | |employment of disabled people |працевлаштування непрацездатних| | |осіб на 2002 рік | | | | |OJ L 208 01.08.2001 p. 16 |ОВ L 208 01.08.2001 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) |Також у розділі "Заробітна | |N 1916/2000 of 8 September 2000 |плата, дохід та робочий час" | |on implementing Council | | |Regulation (EC) N 530/1999 | | |concerning structural statistics| | |on earnings and on labour costs | | |as regards the definition and | | |transmission of information on | | |structure of earnings (Text with| | |EEA relevance) | | | | | |OJ L 229 09.09.2000 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1897/2000 of 7 September 2000 |N 1897/2000 від 7 вересня | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |concerning the operational |Співтоваристві стосовно | |definition of unemployment |оперативного визначення | | |безробіття | | | | |OJ L 228 08.09.2000 p. 18 |ОВ L 228 08.09.2000 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1626/2000 of 24 July 2000 |N 1626/2000 від 24 липня | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |as regards the 2001 to 2004 |Співтоваристві стосовно | |programme of ad hoc modules to |програми на 2001-2004 роки | |the labour force survey |ad hoc модулів огляду за | | |трудових ресурсів | | | | |OJ L 187 26.07.2000 p. 5 |ОВ L 187 26.07.2000 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1578/2000 of 19 July 2000 |N 1578/2000 від 19 липня | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |concerning the specification of |Співтоваристві стосовно | |the 2001 ad hoc module on length|специфіки ad hoc модуля | |and patterns of working time |тривалості та системи | | |організації робочого часу | | |2001 року | | | | |OJ L 181 20.07.2000 p. 3 |ОВ L 181 20.07.2000 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 452/2000 of 28 February 2000 |N 452/2000 від 28 лютого | |implementing Council Regulation |2000 року щодо імплементації | |(EC) N 530/1999 concerning |Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999| |structural statistics on |стосовно структурної статистики| |earnings and on labour costs as |заробітку та витрат на оплату | |regards quality evaluation on |праці в частині якості оцінки | |labour costs statistics (Text |статистики витрат на оплату | |with EEA relevance) |праці | | | | |OJ L 055 29.02.2000 p. 53 |ОВ L 055 29.02.2000 С. 53 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1925/1999 of 8 September 1999 |N 1925/1999 від 8 вересня | |implementing Council Regulation |1999 року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |concerning the specification of |Співтоваристві стосовно | |the 2000 ad hoc module on |специфіки ad hoc модуля | |transition from school to |2000 року щодо переходу від | |working life |шкільного до робочого життя | | | | |OJ L 238 09.09.99 p. 16 |ОВ L 238 09.09.99 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) | |1924/1999 of 8 September 1999 |N 1924/1999 від 8 вересня | |implementing Council Regulation |1999 року щодо імплементації | |(EC) N 577/98 on the |Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 | |organisation of a labour force |щодо організації загального | |sample survey in the Community |огляду трудових ресурсів в | |as regards the 2000 to 2002 |Співтоваристві в рамках | |programme of ad hoc modules to |програми ad hoc модулів огляду | |the labour force survey |трудових ресурсів на | | |2000-2002 роки | | | | |OJ L 238 09.09.99 p. 14 |ОВ L 238 09.09.99 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) |Також у розділі "Заробітна | |N 1726/1999 of 27 July 1999 |плата, дохід та робочий час" | |implementing Council Regulation | | |(EC) N 530/1999 concerning | | |structural statistics on | | |earnings and on labour costs as | | |regards the definition and | | |transmission of information on | | |labour costs | | | | | |OJ L 203 03.08.99 p. 28 | | |--------------------------------+-------------------------------| |87/567/EEC: Commission |87/567/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 24 November |Комісії від 24 листопада | |1987 on vocational training for |1987 року щодо професійного | |women |навчання для жінок | | | | |OJ L 342 04.12.87 p. 35 |ОВ L 342 04.12.87 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of |Резолюція Ради від 22 грудня | |22 December 1986 on an action |1986 року щодо програми дій | |programme on employment growth |щодо підвищення рівня | | |зайнятості | | | | |OJ C 340 31.12.86 p. 2 |ОВ C 340 31.12.86 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 27 June |Резолюція Ради від 27 червня | |1980 on guidelines for a |1980 року щодо принципів | |Community labour market policy |політики ринку праці у | | |Співтовариства | | | | |OJ C 168 08.07.80 p. 1 |ОВ C 168 08.07.80 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 29 June |Резолюція Ради від 29 червня | |1978 on an action programme of |1978 року щодо програми дій | |the European Communities on |Європейських Співтовариств щодо| |safety and health at work |безпеки та охорони здоров'я на | | |роботі | | | | |OJ C 165 11.07.78 p. 1 |ОВ C 165 11.07.78 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 27 June |Резолюція Ради від 27 червня | |1974 establishing the initial |1974 року щодо запровадження | |Community action programme for |першої програми дій | |the vocational rehabilitation of|Співтовариства для професійної | |handicapped persons |реабілітації непрацездатних | | |осіб | | | | |OJ C 080 09.07.74 p. 30 |ОВ C 080 09.07.74 С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |64/307/EEC: First Joint |64/307/ЄЕС: Перша спільна | |Programme to encourage the |програма заохочення обміну | |exchange of young workers within|молодими працівниками в межах | |the Community |Співтовариства | | | | |OJ P 078 22.05.64 p. 1226 |ОВ P 078 22.05.64 С. 1226 | ------------------------------------------------------------------
3.2. Захист працівників
------------------------------------------------------------------ |Directive 2002/44/EC of the |Директива 2002/44/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 25 June 2002 on the |Ради від 25 червня 2002 року | |minimum health and safety |щодо мінімальних вимог до | |requirements regarding the |безпеки та охорони здоров'я | |exposure of workers to the risks|працівників від ризиків, | |arising from physical agents |пов'язаних із фізичними | |(vibration) (sixteenth |чинниками (вібрація) | |individual Directive within the |(шістнадцята індивідуальна | |meaning of Article 16 (1) of |Директива у значенні статті 16 | |Directive 89/391/EEC) - Joint |(1) Директиви 89/391/ЄЕС) - | |Statement by the European |Спільна заява Європейського | |Parliament and the Council |Парламенту та Ради | | | | |OJ L 177 06.07.2002 p. 13 |ОВ L 177 06.07.2002 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/14/EC of the |Директива 2002/14/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 11 March 2002 |Ради від 11 березня 2002 року | |establishing a general framework|про запровадження загальної | |for informing and consulting |системи інформування та | |employees in the European |консультування працівників у | |Community - Joint declaration of|Європейському Співтоваристві - | |the European Parliament, the |Спільна декларація | |Council and the Commission on |Європейського Парламенту, Ради | |employee representation |та Комісії щодо представництва | | |працівників | | | | |OJ L 080 23.03.2002 p. 29 |ОВ L 080 23.03.2002 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2001/86/EC of |Директива Ради 2001/86/ЄС від | |8 October 2001 supplementing the|8 жовтня 2001 року, що доповнює| |Statute for a European company |Статут Європейських компаній у | |with regard to the involvement |частині залучення працівників | |of employees | | | | | |OJ L 294 10.11.2001 p. 22 |ОВ L 294 10.11.2001 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2001/23/EC of |Директива Ради 2001/23/ЄС від | |12 March 2001 on the |12 березня 2001 року щодо | |approximation of the laws of the|наближення законів держав- | |Member States relating to the |членів стосовно гарантій прав | |safeguarding of employees' |працівників у випадку | |rights in the event of transfers|переведення підприємств, | |of undertakings, businesses or |ведення бізнесу або частин | |parts of undertakings or |підприємств або ведення бізнесу| |businesses | | | | | |OJ L 082 22.03.2001 p. 16 |ОВ L 082 22.03.2001 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 98/59/EC of |Директива Ради 98/59/ЄС від | |20 July 1998 on the |20 липня 1998 року щодо | |approximation of the laws of the|наближення законів | |Member States relating to |держав-членів стосовно | |collective redundancies |колективного скорочення | | | | |OJ L 225 12.08.98 p. 16 |ОВ L 225 12.08.98 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 94/45/EC of |Директива Ради 94/45/ЄС від | |22 September 1994 on the |22 вересня 1994 року щодо | |establishment of a European |заснування Європейської Ради | |Works Council or a procedure in |працівників чи процедури для | |Community-scale undertakings and|суб'єктів господарювання в | |Community-scale groups of |межах Співтовариства та груп | |undertakings for the purposes of|суб'єктів господарювання в | |informing and consulting |межах Співтовариства для цілей | |employees |інформування та консультування | | |працівників | | | | |OJ L 254 30.09.94 p. 64 |ОВ L 254 30.09.94 С. 64 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 80/987/EEC of |Директива Ради 80/987/ЄЕС | |20 October 1980 on the |( 994_654 ) від 20 жовтня | |approximation of the laws of the|1980 року щодо наближення | |Member States relating to the |законів держав-членів стосовно | |protection of employees in the |захисту працівників на випадок | |event of the insolvency of their|неплатоспроможності їхнього | |employer |роботодавця | | | | |OJ L 283 28.10.80 p. 23 |ОВ L 283 28.10.80 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |2001/548/EC: Commission Decision|2001/548/ЄС: Рішення Комісії | |of 9 July 2001 on the setting-up|від 9 липня 2001 року щодо | |of a committee in the area of |заснування Комітету з питань | |supplementary pensions (notified|додаткових пенсій (нотифіковано| |under document number C (2001) |за номером С (2001) 1775) | |1775) | | | | | |OJ L 196 20.07.2001 p. 26 |ОВ L 196 20.07.2001 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/581/EC: Commission |2000/581/ЄС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 15 September |від 15 вересня 2000 року щодо | |2000 on the ratification of |ратифікації Конвенції N 182 від| |International Labour |17 червня 1999 року стосовно | |Organisation (ILO) Convention |заборони та негайних дій з | |N 182 of 17 June 1999 concerning|метою усунення найгірших форм | |the prohibition and immediate |використання праці дітей | |action for the elimination of |Міжнародної організації праці | |the worst forms of child labour |(МОП) ( 993_166 ) (нотифіковано| |(notified under document number |за номером С (2000) 2674) | |C (2000) 2674) | | | | | |OJ L 243 28.09.2000 p. 41 |ОВ L 243 28.09.2000 С. 41 | |--------------------------------+-------------------------------| |1999/130/EC: Commission |1999/130/ЄС: Рекомендація | |Recommendation of 18 November |Комісії від 18 жовтня 1998 року| |1998 on ratification of |щодо ратифікації Конвенції | |International Labour |N 180 стосовно робочого часу | |Organisation (ILO) Convention |моряків та комплектування | |180 concerning seafarers' hours |особистого складу суден | |of work and the manning of |( 993_049 ) та Протоколу | |ships, and ratification of the |1996 року до Конвенції про | |1996 Protocol to the 1976 |комерційне мореплавство 1976 | |Merchant Shipping (minimum |року (мінімальні стандарти) | |standards) Convention (notified |Міжнародної організації праці | |under document number C (1999) |(МОП) (нотифіковано за номером | |372) |С (1999) 372) | | | | |OJ L 043 17.02.99 p. 9 |ОВ L 043 17.02.99 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |98/370/EC: Commission |98/370/ЄС: Рекомендація Комісії| |Recommendation of 27 May 1998 on|від 27 травня 1998 року щодо | |the ratification of ILO |ратифікації Конвенції МОП N 177| |Convention N 177 on home work of|щодо роботи на дому від 20 | |20 June 1996 (notified under |червня 1996 року ( 993_327 ) | |document number C (1998) 764) |(нотифіковано за номером С | | |(1998) 764) | | | | |OJ L 165 10.06.98 p. 32 |ОВ L 165 10.06.98 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |67/125/EEC: Commission |67/125/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 31 January |Комісії від 31 січня 1967 року | |1967 to the Member States on the|державам-членам щодо захисту | |protection of young workers |молодих працівників | | | | |OJ P 025 13.02.67 p. 405 |ОВ P 025 13.02.67 С. 405 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 12 July |Резолюція Ради від 12 липня | |1982 on the promotion of equal |1982 року щодо заохочення | |opportunities for women |забезпечення рівних можливостей| | |для жінок | | | | |OJ C 186 21.07.82 p. 3 |ОВ C 186 21.07.82 С. 3 | ------------------------------------------------------------------
3.3. Заохочення працевлаштування
------------------------------------------------------------------ |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2204/2002 of 12 December 2002 |N 2204/2002 від 12 грудня | |on the application of |2002 року щодо застосування | |Articles 87 and 88 of the EC |статті 87 та 88 Договору ЄС | |Treaty to State aid for |( 994_017 ) до державної | |employment |допомоги у працевлаштуванні | | | | |OJ L 337 13.12.2002 p. 3 |ОВ L 337 13.12.2002 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1416/76 | |N 1416/76 of 1 June 1976 on the |від 1 червня 1976 року щодо | |financial provisions applying to|фінансового забезпечення у | |the European Centre for the |відношенні Європейського Центру| |Development of Vocational |розвитку професійного навчання | |Training | | | | | |OJ L 164 24.06.76 p. 1 |ОВ L 164 24.06.76 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 337/75 of the|Регламент (ЄЕС) N 337/75 Ради | |Council of 10 February 1975 |від 10 лютого 1975 року про | |establishing a European Centre |заснування Європейського Центру| |for the Development of |розвитку професійного навчання | |Vocational Training | | | | | |OJ L 039 13.02.75 p. 1 |ОВ L 039 13.02.75 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (ECSC, |Регламент Комісії (ЄСВС, ЄЕС, | |EEC, Euratom) N 4064/88 of |Євратом) N 4064/88 від | |21 December 1988 laying down |12 грудня 1988 року, що | |provisions for applying Article |визначає положення для цілей | |46a of the Conditions of |застосування статті 46а Умов | |Employment of staff of the |працевлаштування персоналу | |European Foundation for the |Європейського Фонду | |Improvement of Living and |вдосконалення умов життя та | |Working Conditions |праці | | | | |OJ L 356 24.12.88 p. 58 |ОВ L 356 24.12.88 С. 58 | |--------------------------------+-------------------------------| |2003/8/EC: Commission Decision |2003/8/ЄС: Рішення Комісії від | |of 23 December 2002 implementing|23 грудня 2002 року про | |Council Regulation (EEC) |імплементацію Регламенту Ради | |N 1612/68 as regards the |(ЄЕС) N 1612/68 стосовно | |clearance of vacancies and |вивільнення вакансій та заявок | |applications for employment |на працевлаштування | |(notified under document |(нотифіковано за номером С | |number C (2002) 5236) |(2002) 5236) | | | | |OJ L 005 10.01.2003 p. 16 |ОВ L 005 10.01.2003 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 1145/2002/EC of the |Рішення N 1145/2002/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 10 June 2002 on |Ради від 10 червня 2002 року | |Community incentive measures in |щодо стимулюючих заходів в | |the field of employment - |сфері зайнятості - Заява | |Statement by the Commission |Комісії | | | | |OJ L 170 29.06.2002 p. 1 |ОВ L 170 29.06.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |63/266/EEC: Council Decision of |63/266/ЄЕС: Рішення Ради від | |2 April 1963 laying down general|2 квітня 1963 року про | |principles for implementing a |встановлення загальних | |common vocational training |принципів імплементації | |policy |загальної політики навчання | | | | |OJ 063 20.04.63 p. 1338 |ОВ 063 20.04.63 С. 1338 | |--------------------------------+-------------------------------| |93/404/EEC: Council |93/404/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 30 June 1993 |від 30 червня 1993 року щодо | |on access to continuing |доступу до тривалого | |vocational training |професійного навчання | | | | |OJ L 181 23.07.93 p. 37 |ОВ L 181 23.07.93 С. 37 | |--------------------------------+-------------------------------| |* 87/567/EEC: Commission |Також у розділі "Програми і | |Recommendation of 24 November |статистика" | |1987 on vocational training for | | |women | | | | | |OJ L 342 04.12.87 p. 35 | | |--------------------------------+-------------------------------| |86/379/EEC: Council |86/379/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 24 July 1986 |від 24 липня 1986 року щодо | |on the employment of disabled |працевлаштування людей з | |people in the Community |фізичними вадами в | | |Співтоваристві | | | | |OJ L 225 12.08.86 p. 43 |ОВ L 225 12.08.86 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |85/308/EEC: Council |85/308/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 13 June 1985 |від 13 червня 1985 року щодо | |on social protection for |соціального захисту для | |volunteer development workers |добровільного розвитку | | |працівників | | | | |OJ L 163 22.06.85 p. 48 |ОВ L 163 22.06.85 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |77/467/EEC: Commission |77/467/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 6 July 1977 to|Комісії від 6 липня 1977 року | |the Member States on vocational |державам-членам щодо | |preparation for young people who|професійної підготовки | |are unemployed or threatened by |безробітної молоді або яким | |unemployment |загрожує безробіття | | | | |OJ L 180 20.07.77 p. 18 |ОВ L 180 20.07.77 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |70/449/CEE: Recommandation du |70/449/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Conseil, du 29 septembre 1970, |від 29 вересня 1970 року, | |adressee aux Etats membres au |адресована державам-членам, | |sujet de l'utilisation de la |щодо використання європейських | |monographie professionnelle |професійних монографій з метою | |europeenne pour la formation |формування кваліфікованого | |d'ouvriers qualifies sur |персоналу для роботи з | |machines-outils |устаткуванням | |/* Not available in English */ | | | | | |OJ L 219 05.10.70 p. 1 |ОВ L 219 05.10.70 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |66/484/EEC: Commission |66/484/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 18 July 1966 |від 18 липня 1966 року, | |to the Member States on the |адресована державам-членам, | |promotion of vocational guidance|щодо розвитку професійного | | |управління | | | | |OJ 154 24.08.66 p. 2815 |ОВ 154 24.08.66 С. 2815 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 2 December|Резолюція Ради від 2 грудня | |1996 on mainstreaming equal |1996 року щодо забезпечення | |opportunities for men and women |рівних можливостей для | |into the European Structural |чоловіків та жінок у | |Funds |Європейських Структурних Фондах| | | | |OJ C 386 20.12.96 p. 1 |ОВ C 386 20.12.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 15 July |Резолюція Ради від 15 липня | |1996 on the transparency of |1996 року щодо прозорості | |vocational training certificates|сертифікатів про закінчення | | |професійного навчання | | | | |OJ C 224 01.08.96 p. 7 |ОВ C 224 01.08.96 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 5 December|Резолюція Ради від 5 грудня | |1994 on the quality and |1994 року щодо якості та | |attractiveness of vocational |привабливості професійного | |education and training |навчання та тренінгів | | | | |OJ C 374 30.12.94 p. 1 |ОВ C 374 30.12.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 22 June |Резолюція Ради від 22 червня | |1994 on the promotion of equal |1994 року щодо забезпечення | |opportunities for men and women |рівних можливостей для | |through action by the European |чоловіків та жінок за рахунок | |Structural Funds |діяльності Європейських | | |Структурних Фондів | | | | |OJ C 231 20.08.94 p. 1 |ОВ C 231 20.08.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 3 December|Резолюція Ради від 3 грудня | |1992 on transparency of |1992 року щодо прозорості | |qualifications |кваліфікацій | | | | |OJ C 049 19.02.93 p. 1 |ОВ C 049 19.02.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 7 June |Резолюція Ради від 7 червня | |1984 on the contribution of |1984 року щодо вкладу місцевих | |local employment initiatives to |ініціатив у питання боротьби з | |combating unemployment |безробіттям | | | | |OJ C 161 21.06.84 p. 1 |ОВ C 161 21.06.84 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 23 January|Резолюція Ради від 23 січня | |1984 on the promotion of |1984 року щодо забезпечення | |employment for young people |робочими місцями молоді | | | | |OJ C 029 04.02.84 p. 1 |ОВ C 029 04.02.84 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the Ministers for Education, |освіти, на зустрічі в рамках | |meeting within the Council, of |Ради від 12 липня 1982 року | |12 July 1982 concerning measures|стосовно заходів, яких має бути| |to be taken to improve the |вжито з метою підвищення рівня | |preparation of young people for |підготовки молоді до роботи та | |work and to facilitate their |спрощення переходу від навчання| |transition from education to |до робочого життя | |working life | | | | | |OJ C 193 28.07.82 p. 1 |ОВ C 193 28.07.82 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 12 July |Резолюція Ради від 12 червня | |1982 on Community action to |1982 року щодо дій | |combat unemployment |Співтовариства по боротьбі з | | |безробіттям | | | | |OJ C 186 21.07.82 p. 1 |ОВ C 186 21.07.82 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the Ministers of Education |освіти, на зустрічі в рамках | |meeting within the Council of 15|Ради від 15 січня 1980 року | |January 1980 concerning measures|стосовно заходів, яких має бути| |to be taken to improve the |вжито з метою підвищення рівня | |preparation of young people for |підготовки молоді до роботи та | |work and to facilitate their |спрощення переходу від навчання| |transition from education to |до робочого життя | |working life | | | | | |OJ C 023 30.01.80 p. 1 |ОВ C 023 30.01.80 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of |Резолюція Ради від 18 грудня | |18 December 1979 on linked work |1979 року стосовно навчання | |and training for young persons |молоді без відриву від | | |виробництва | | | | |OJ C 001 03.01.80 p. 1 |ОВ C 001 03.01.80 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та міністрів | |the Ministers of Education, |освіти, на зустрічі в рамках | |meeting within the Council, of |Ради від 13 грудня 1976 року | |13 December 1976 concerning |стосовно заходів, яких має бути| |measures to be taken to improve |вжито з метою підготовки молоді| |the preparation of young people |до праці та спрощення переходу | |for work and to facilitate their|від навчання до робочого життя | |transition from education to | | |working life | | | | | |OJ C 308 30.12.76 p. 1 |ОВ C 308 30.12.76 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |63/688/EEC: Rules of the |63/688/ЄЕС: Правила | |Advisory Committee on Vocational|Консультативного комітету щодо | |Training |професійного навчання | | | | |OJ P 190 30.12.63 p. 3090 |ОВ P 190 30.12.63 С. 3090 | ------------------------------------------------------------------
4. Соціальне забезпечення
------------------------------------------------------------------ |92/442/EEC: Council |92/442/ЄЕС ( 994_657 ) | |Recommendation of 27 July 1992 |Рекомендація Ради від 27 липня | |on the convergence of social |1992 року щодо наближення цілей| |protection objectives and |соціального захисту та політик | |policies | | | | | |OJ L 245 26.08.92 p. 49 |ОВ L 245 26.08.92 С. 49 | |--------------------------------+-------------------------------| |92/441/EEC: Council |92/441/ЄЕС ( 994_656 ): | |Recommendation of 24 June 1992 |Рекомендація Ради від 24 червня| |on common criteria concerning |1992 року щодо загальних | |sufficient resources and social |критеріїв стосовно важливих | |assistance in social protection |ресурсів та соціальної допомоги| |systems |в системах соціального захисту | | | | |OJ L 245 26.08.92 p. 46 |ОВ L 245 26.08.92 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |90/326/EEC: Commission |90/326/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 22 May 1990 to|Комісії від 22 травня 1990 року| |the Member States concerning the|до держав-членів стосовно | |adoption of a European schedule |затвердження Європейського | |of occupational diseases |переліку професійних | | |захворювань | | | | |OJ L 160 26.06.90 p. 39 |ОВ L 160 26.06.90 С. 39 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Council Conclusions of |Також у розділі "Загальні | |17 December 1999 on the |положення соціальної політики" | |strengthening of cooperation for| | |modernising and improving social| | |protection | | | | | |OJ C 008 12.01.2000 p. 7 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Resolution of the Council and |Також у розділі "Зайнятість та | |of the Representatives of the |безробіття" | |Governments of the Member States| | |meeting within the Council of 17| | |December 1999 on the employment | | |and social dimension of the | | |information society | | | | | |OJ C 008 12.01.2000 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Council Resolution of 30 June |Також у розділі "Безпека на | |1993 on flexible retirement |роботі" | |arrangements | | | | | |OJ C 188 10.07.93 p. 1 | | ------------------------------------------------------------------
4.1. Принципи соціального забезпечення
------------------------------------------------------------------ |Council Directive 89/105/EEC of |Директива Ради 89/105/ЄЕС від | |21 December 1988 relating to the|21 грудня 1988 року стосовно | |transparency of measures |прозорості заходів, що | |regulating the prices of |регулюють ціни на лікарські | |medicinal products for human use|засоби, призначені для | |and their inclusion in the scope|споживання людьми, та їх | |of national health insurance |включення до сфери дії | |systems |національних систем страхування| | | | |OJ L 040 11.02.89 p. 8 |ОВ L 040 11.02.89 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 86/378/EEC of |Директива Ради 86/378/ЄЕС від | |24 July 1986 on the |24 липня 1986 року щодо | |implementation of the principle |імплементації принципу рівного | |of equal treatment for men and |ставлення до чоловіків та жінок| |women in occupational social |у відношенні схем професійного | |security schemes |соціального забезпечення | | | | |OJ L 225 12.08.86 p. 40 |ОВ L 225 12.08.86 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 79/7/EEC of |Директива Ради 79/7/ЄЕС від | |19 December 1978 on the |19 грудня 1978 року щодо | |progressive implementation of |прогресивної імплементації | |the principle of equal treatment|принципу рівного ставлення до | |for men and women in matters of |чоловіків та жінок у питаннях | |social security |соціального забезпечення | | | | |OJ L 006 10.01.79 p. 24 |ОВ L 006 10.01.79 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |85/308/EEC: Council |85/308/ЄЕС: Рекомендація Ради | |Recommendation of 13 June 1985 |від 13 червня 1985 року щодо | |on social protection for |соціального забезпечення для | |volunteer development workers |працівників, які добровільно | | |проходять навчання | | | | |OJ L 163 22.06.85 p. 48 |ОВ L 163 22.06.85 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |66/462/EEC: Commission |66/462/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 20 July 1966 |Комісії від 20 липня 1966 року | |to the Member States on the |до держав-членів щодо умов | |conditions for compensation of |компенсації особам, що | |persons suffering from |страждають на професійні | |occupational diseases |захворювання | | | | |OJ P 147 09.08.66 p. 2696 |ОВ P 147 09.08.66 С. 2696 | ------------------------------------------------------------------
4.2. Положення, що застосовуються
до працівників-мігрантів
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1945/93 | |N 1945/93 of 30 June 1993 |від 30 червня 1993 року про | |amending Regulation (EEC) |внесення змін до Регламенту | |N 1408/71 on the application of |(ЄЕС) N 1408/71 щодо | |social security schemes to |застосування схем соціального | |employed persons, to |забезпечення до найманих | |self-employed persons and to |працівників, підприємців та | |members of their families moving|членів їхніх сімей, що | |within the Community, Regulation|переїжджають в межах | |(EEC) N 574/72 laying down the |Співтовариства, Регламенту | |procedure for implementing |(ЄЕС) N 574/72 про визначення | |Regulation (EEC) N 1408/71 and |процедури імплементації | |Regulation (EEC) N 1247/92 |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та | |amending Regulation (EEC) |Регламенту (ЄЕС) N 1247/92 про | |N 1408/71 |внесення змін до Регламенту | | |N 1408/71 | | | | |OJ L 181 23.07.93 p. 1 |ОВ L 181 23.07.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1247/92 | |N 1247/92 of 30 April 1992 |від 30 квітня 1992 року про | |amending Regulation (EEC) |внесення змін до Регламенту | |N 1408/71 on the application of |(ЄЕС) N 1408/71 щодо | |social security schemes to |застосування схем соціального | |employed persons, to self- |захисту до найманих | |employed persons and to members |працівників, до підприємців та | |of their families moving within |до членів їхніх сімей, які | |the Community |переїжджають в межах | | |Співтовариства | | | | |OJ L 136 19.05.92 p. 1 |ОВ L 136 19.05.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 1390/81 | |N 1390/81 of 12 May 1981 |від 12 травня 1981 року, що | |extending to self-employed |поширює, з метою охоплення | |persons and members of their |підприємців та членів їхніх | |families Regulation (EEC) |сімей, сферу дії Регламенту | |N 1408/71 on the application of |(ЄЕС) N 1408/71 щодо | |social security schemes to |застосування схем соціального | |employed persons and their |забезпечення до найманих | |families moving within the |працівників та їхніх сімей, що | |Community |переїжджають в межах | | |Співтовариства | | | | |OJ L 143 29.05.81 p. 1 |ОВ L 143 29.05.81 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 574/72 of the|Регламент (ЄЕС) N 574/72 Ради | |Council of 21 March 1972 fixing |від 21 березня 1972 року про | |the procedure for implementing |закріплення процедури | |Regulation (EEC) N 1408/71 on |імплементації Регламенту (ЄЕС) | |the application of social |N 1408/71 ( 994_653 ) щодо | |security schemes to employed |застосування схем соціального | |persons and their families |забезпечення до найманих | |moving within the Community |працівників та їхніх сімей, що | | |переїжджають в межах | | |Співтовариства | | | | |OJ L 074 27.03.72 p. 1 |ОВ L 074 27.03.72 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1408/71 of |Регламент (ЄЕС) N 1408/71 | |the Council of 14 June 1971 on |( 994_653 ) Ради від 14 червня | |the application of social |1971 щодо застосування схем | |security schemes to employed |соціального забезпечення до | |persons and their families |найманих працівників та їхніх | |moving within the Community |сімей, що переїжджають в межах | | |Співтовариства | | | | |OJ L 149 05.07.71 p. 2 |ОВ L 149 05.07.71 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 98/49/EC of |Директива Ради 98/49/ЄС від | |29 June 1998 on safeguarding the|29 червня 1998 року щодо | |supplementary pension rights of |гарантування права найманих | |employed and self-employed |осіб та підприємців, які | |persons moving within the |переїжджають в межах | |Community |Співтовариства, на додаткову | | |пенсію | | | | |OJ L 209 25.07.98 p. 46 |ОВ L 209 25.07.98 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 64/221/EEC of |Директива Ради 64/221/ЄЕС від | |25 February 1964 on the |25 лютого 1964 року щодо | |coordination of special measures|узгодження спеціальних заходів | |concerning the movement and |стосовно переміщення та | |residence of foreign nationals |проживання іноземних громадян, | |which are justified on grounds |виправданих необхідністю | |of public policy, public |захисту публічного порядку, | |security or public health |громадської безпеки або | | |охорони здоров'я | | | | |OJ P 056 04.04.64 p. 850 |ОВ P 056 04.04.64 С. 850 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Decision of 23 September|Рішення Ради від 23 вересня | |2002 appointing members and |2002 року про призначення | |alternate members of the |членів та їхніх заступників до | |Advisory Committee on Social |Консультативного Комітету з | |Security for Migrant Workers |питань соціального забезпечення| | |для працівників-мігрантів | | | | |OJ C 245 11.10.2002 p. 1 |ОВ C 245 11.10.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2002/155/EC: Decision N 183 of |2002/155/ЄС: Рішення N 183 від | |27 June 2001 on the |27 червня 2001 року щодо | |interpretation of Article |тлумачення статті 22 (1)(a) | |22(1)(a) of Council Regulation |Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71| |(EEC) N 1408/71, concerning |( 994_653 ) стосовно охорони | |health care in conjunction with |здоров'я жінок у стані | |pregnancy and childbirth |вагітності та при народженні | | |дитини | | | | |OJ L 054 25.02.2002 p. 39 |ОВ L 054 25.02.2002 С. 39 | |--------------------------------+-------------------------------| |2002/154/EC: Decision N 179 of |2002/154/ЄС: Рішення N 179 від | |18 April 2000 on the model forms|18 квітня 2000 року щодо | |necessary for the application of|типових форм, необхідних для | |Council Regulations (EEC) |застосування Регламенту Ради | |N 1408/71 and (EEC) N 574/72 |(ЄЕС) N 1408/71 ( 994_653 ) та | |(E 111, E 111 B, E 113 to E 118 |(ЄЕС) N 574/72 (E 111, E 111 B,| |and E 125 to E 127) |E 113 до E 118 та E 125 | | |до E 127) | | | | |OJ L 054 25.02.2002 p. 1 |ОВ L 054 25.02.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2001/891/EC: Decision N 181 of |2001/891/ЄС: Рішення N 181 від | |13 December 2000 concerning the |13 грудня 2000 року стосовно | |interpretation of Articles |тлумачення статті 14(1), 14a(1)| |14(1), 14a(1) and 14b(1) and (2)|та 14b(1) та (2) Регламенту | |of Council Regulation (EEC) |Ради (ЄЕС) N 1408/71 | |N 1408/71 on the legislation |( 994_653 ) щодо законодавства,| |applicable to posted workers and|що застосовується до | |self-employed workers |підприємців та працівників, що | |temporarily working outside the |працюють на тимчасовій основі | |competent State |за межами держави-члена | | |походження | | | | |OJ L 329 14.12.2001 p. 73 |ОВ L 329 14.12.2001 С. 73 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/582/EC: Decision N 176 of |2000/582/ЄС: Рішення N 176 від | |24 June 1999 concerning the |24 червня 1999 року стосовно | |reimbursement by the competent |відшкодування уповноваженим | |institution in a Member State of|органом держави-члена витрат, | |the costs incurred during a stay|понесених під час діяльності в | |in another Member State by means|іншій державі-члені відповідно | |of the procedure referred to in |до процедури, передбаченої в | |Article 34(4) of Regulation |статті 34(4) Регламенту (ЄЕС) | |(EEC) N 574/72 (96/249/EC) |N 574/72 (96/249/ЄС) | | | | |OJ L 243 28.09.2000 p. 42 |ОВ L 243 28.09.2000 С. 42 | |--------------------------------+-------------------------------| |97/823/EC: Decision N 165 of 30 |97/823/ЄС: Рішення N 165 від 30| |June 1997 on the forms necessary|червня 1997 року щодо форм, | |for the application of Council |необхідних для застосування | |Regulations (EEC) N 1408/71 and |Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71| |(EEC) N 574/72 (E 128 and E |( 994_653 ) та (ЄЕС) N 574/72 | |128B) |(E 101 та E 102) | | | | |OJ L 341 12.12.97 p. 61 |ОВ L 341 12.12.97 С. 61 | |--------------------------------+-------------------------------| |97/533/EC: Decision N 164 of 27 |97/533/ЄС Рішення N 164 від 27 | |November 1996 on the model forms|листопада 1996 року щодо | |necessary for the application of|типових форм, необхідних для | |Council Regulations (EEC) N |застосування Регламенту Ради | |1408/71 and (EEC) N 574/72 (E |(ЄЕС) N 1408/71 та (ЄЕС) N | |101 and E 102) |574/72 (E 101 та E 102) | | | | |OJ L 216 08.08.97 p. 85 |ОВ L 216 08.08.97 С. 85 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/604/EC: Decision N 153 of 7 |94/604/ЄС Рішення N 153 від 7 | |October 1993 on the model forms |жовтня 1993 року щодо типових | |necessary for the application of|форм, необхідних для | |Council Regulation N (EEC) |застосування Регламенту Ради N | |1408/71 and (EEC) N 574/72 (E |(ЄЕС) 1408/71 та (ЄЕС) N 574/72| |001, E 103 to E 127) |(E 001, з E 103 по E 127) | | | | |OJ L 244 19.09.94 p. 22 |ОВ L 244 19.09.94 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/603/EC: Decision N 152 of 13 |94/603/ЄС Рішення N 152 від 13 | |May 1993 on the implementation |травня 1993 року щодо | |of Article 10a of Regulation |імплементації статті 10а | |(EEC) N 1408/71 and Article 2 of|Регламенту (ЄЕС N 1408/71) та | |Regulation (EEC) N 1247/92 |статті 2 Регламенту (ЄЕС) N | | |1247/92 | | | | |OJ L 244 19.09.94 p. 19 |ОВ L 244 19.09.94 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/602/EC: Decision N 151 of 22 |94/602/ЄС Рішення N 151 від 22 | |April 1993 concerning the |квітня 1993 року стосовно | |application of Article 10a of |застосування статті 10a | |Regulation (EEC) N 1408/71 and |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та | |of Article 2 of Regulation (EEC)|статті 2 Регламенту (ЄЕС) N | |N 1247/92 |1247/92 | | | | |OJ L 244 19.09.94 p. 1 |ОВ L 244 19.09.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 150 of 26 June 1992 |Рішення N 150 від 26 червня | |concerning the application of |1992 року стосовно застосування| |Articles 77, 78 and 79 (3) of |статті 77, 78 та 70 (3) | |Regulation (EEC) N 1408/71 and |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та | |of Article 10 (1) (b) (ii) of |статті 10 (1) (b) (ii) | |Regulation (EEC) N 574/72 |Регламенту (ЄЕС) N 574/72 | | | | |OJ C 229 25.08.93 p. 5 |ОВ C 229 25.08.93 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |91/425/EEC: Decision N 147 of 10|91/425/ЄЕС Рішення N 147 від 10| |October 1990 concerning the |жовтня 1990 року стосовно | |application of Article 76 of |застосування статті 76 | |Regulation (EEC) N 1408/71 |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 | | | | |OJ L 235 23.08.91 p. 21 |ОВ L 235 23.08.91 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |91/424/EEC: Decision N 146 of 10|91/424/ЄЕС Рішення N 146 від 10| |October 1990 concerning the |жовтня 1990 року стосовно | |interpretation of Article 94 (9)|тлумачення статті 94 (9) | |of Regulation (EEC) N 1408/71 |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 | | | | |OJ L 235 23.08.91 p. 9 |ОВ L 235 23.08.91 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 142 of 13 February |Рішення N 142 від 13 лютого | |1990 concerning the application |1990 року стосовно застосування| |of Articles 73, 74 and 75 of |статті 73, 74 та 75 Регламенту | |Regulation (EEC) N 1408/71 |(ЄЕС) N 1408/71 | | | | |OJ C 080 30.03.90 p. 7 |ОВ C 080 30.03.90 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 137 of 15 December |Рішення N 137 від 15 грудня | |1988 concerning the application |1988 року стосовно застосування| |of Article 15 (3) of Regulation |статті 15 (3) Регламенту (ЄЕС) | |(EEC) N 574/72 |N 574/72 | | | | |OJ C 140 06.06.89 p. 3 |ОВ C 140 06.06.89 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 136 of 1 July 1987 |Рішення N 136 від 1 липня 1987 | |concerning the interpretation of|року стосовно тлумачення статті| |Article 45 (1) to (3) of Council|45 (1) до (3) Регламенту Ради | |Regulation (EEC) N 1408/71 with |(ЄЕС) N 1408/71 з метою | |regard to the taking into |врахування страхових періодів, | |account of insurance periods |передбачених законодавствами | |completed under the legislations|держав-членів для придбання, | |of other Member States for the |утримання та відновлення права | |acquisition, retention or |на пільги | |recovery of the right to | | |benefits | | | | | |OJ C 064 09.03.88 p. 7 |ОВ C 064 09.03.88 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 133 of 2 July 1987 |Рішення N 133 від 2 липня 1987 | |concerning the application of |року стосовно застосування | |Articles 17 (7) and 60 (6) of |статей 17 (7) та 60 (6) | |Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72 | |574/72 | | | | | |OJ C 284 22.10.87 p. 3 |ОВ C 284 22.10.87 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 132 of 23 April 1987 |Рішення N 132 від 23 квітня | |concerning the interpretation of|1987 року стосовно | |Article 40 (3) (a) (ii) of |імплементації статті 40 (3) (a)| |Council Regulation (EEC) N |(ii) Регламенту Ради (ЄЕС) N | |1408/71 of 14 June 1971 |1408/71 від 14 червня 1971 року| | | | |OJ C 271 09.10.87 p. 3 |ОВ C 271 09.10.87 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 126 of 17 October |Рішення N 126 від 17 жовтня | |1985 concerning the application |1985 року стосовно застосування| |of Article 14 (1) (a), 14a (1) |статті 14 (1) (a), 14 b (1) та | |(a), 14 b (1) and (2) of |(2) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 | |Regulation (EEC) N 1408/71 | | | | | |OJ C 141 07.06.86 p. 3 |ОВ C 141 07.06.86 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 118 of 20 April 1983 |Рішення N 118 від 20 квітня | |concerning the conditions for |1983 року стосовно умов | |implementing Article 50 (1) (b) |імплементації статті 50 (1) (b)| |of Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72 | |574/72 of 21 March 1972 |від 21 березня 1972 року | | | | |OJ C 306 12.11.83 p. 2 |ОВ C 306 12.11.83 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 119 of 24 February |Рішення N 119 від 24 лютого | |1983 concerning the |1983 року стосовно тлумачення | |interpretation of Article 76 and|статті 76 та статті 79 (3) | |Article 79 (3) of Regulation |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та | |(EEC) N 1408/71 and of Article |статті 10 (1) Регламенту (ЄЕС) | |10 (1) of Regulation (EEC) N |N 574/72 стосовно перекриття | |574/72 relating to the |сімейних пільг виплат | |overlapping of family benefits | | |and allowances | | | | | |OJ C 295 02.11.83 p. 3 |ОВ C 295 02.11.83 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 121 of 21 April 1983 |Рішення N 121 від 21 квітня | |concerning the interpretation of|1983 року стосовно тлумачення | |Article 17 (7) of Regulation |статті 17 (7) Регламенту (ЄЕС) | |(EEC) N 574/72 relating to the |N 574/72 в частині, що | |granting of prostheses, major |стосується забезпеченням | |appliances and other substantial|протезами, пристроями та іншими| |benefits in kind |суттєвими пільгами даного типу | | | | |OJ C 193 20.07.83 p. 10 |ОВ C 193 20.07.83 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 117 of 7 July 1982 |Рішення N 117 від 7 липня 1982 | |concerning the conditions for |року стосовно умов | |implementing Article 50 (1) (a) |імплементації статті 50 (1) (a)| |of Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72 | |574/72 of 21 March 1972 |від 21 березня 1972 року | | | | |OJ C 238 07.09.83 p. 3 |ОВ C 238 07.09.83 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 115 of 15 December |Рішення N 115 від 15 грудня | |1982 concerning the granting of |1982 року стосовно забезпечення| |prostheses, major appliances and|протезами, пристроями та іншими| |other substantial benefits in |суттєвими пільгами даного типу,| |kind provided for in Article 24 |передбаченими в статті 24 (2) | |(2) of Regulation (EEC) N |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 Ради| |1408/71 of the Council | | | | | |OJ C 193 20.07.83 p. 7 |ОВ C 193 20.07.83 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 105 of 19 December |Рішення N 105 від 19 грудня | |1975 on the implementation of |1975 року щодо імплементації | |Article 50 of Regulation (EEC) N|статті 50 Регламенту (ЄЕС) N | |1408/71 |1408/71 | | | | |OJ C 117 26.05.76 p. 3 |ОВ C 117 26.05.76 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 99 of 13 March 1975 |Рішення N 99 від 13 березня | |concerning the interpretation of|1975 року стосовно тлумачення | |Article 107 (1) of Regulation |статті 107 (1) Регламенту (ЄЕС)| |(EEC) N 574/72 with regard to |N 574/72, що стосується | |the obligation to recalculate |обов'язку здійснення | |current benefits |перерахунку поточних пільг | | | | |OJ C 150 05.07.75 p. 2 |ОВ C 150 05.07.75 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 96 of 15 March 1974 |Рішення N 96 від 15 березня | |concerning the revision of |1974 року стосовно перегляду | |rights to benefit pursuant to |прав на пільги згідно зі | |Article 49 (2) of Council |статтею 49 (2) Регламенту Ради | |Regulation (EEC) N 1408/71 |(ЄЕС) N 1408/71 | | | | |OJ C 126 17.10.74 p. 23 |ОВ C 126 17.10.74 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 91 of 12 July 1973 |Рішення N 91 від 12 липня 1973 | |concerning the interpretation of|року стосовно тлумачення статті| |Article 46 (3) of Council |46 (3) Регламенту Ради (ЄЕС) N | |Regulation (EEC) N 1408/71 |1408/71 стосовно надання пільг | |relating to the award of |відповідно до пункту 1 даної | |benefits due under paragraph 1 |статті | |of the said Article | | | | | |OJ C 086 20.07.74 p. 8 |ОВ C 086 20.07.74 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 89 of 20 March 1973 |Рішення N 89 від 20 березня | |concerning the interpretation of|1973 року стосовно тлумачення | |Article 16 (1) and (2) of |статті 16 (1) та (2) Регламенту| |Council Regulation (EEC) N |Ради (ЄЕС) N 1408/71 стосовно | |1408/71 relating to persons |осіб, найнятих дипломатичними | |employed by diplomatic missions |місіями та консульськими | |and consular posts |відділами | | | | |OJ C 086 20.07.74 p. 7 |ОВ C 086 20.07.74 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 85 of 22 February |Рішення N 85 від 22 лютого 1973| |1973 concerning the |року стосовно тлумачення статті| |interpretation of Article 57 (1)|57 (1) Регламенту (ЄЕС) | |of Regulation (EEC) N 1408/71 |N 1408/71 та статті 67 (3) | |and of Article 67 (3) of |Регламенту (ЄЕС) N 574/72 | |Regulation (EEC) N 574/72 |стосовно визначення | |relating to the determination of|законодавства, що підлягає | |the applicable legislation and |застосуванню, та інституції, | |the institution competent for |компетентної надавати пільги у | |the award of benefits in respect|зв'язку з професійними | |of occupational diseases |захворюваннями | | | | |OJ C 075 19.09.73 p. 17 |ОВ C 075 19.09.73 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 83 of 22 February |Рішення N 83 від 22 лютого 1973| |1973 concerning the |року стосовно тлумачення статті| |interpretation of Article 68 (2)|68 (2) Регламенту (ЄЕС) N | |of Regulation (EEC) N 1408/71 |1408/71 та статті 82 Регламенту| |and of Article 82 of Regulation |(ЄЕС) N 574/72 стосовно | |(EEC) N 574/72 relating to |підвищення пільг по безробіттю | |increases in unemployment |для залежних членів сімей | |benefit for dependent members of| | |the family | | | | | |OJ C 075 19.09.73 p. 14 |ОВ C 075 19.09.73 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 81 of 22 February |Рішення N 81 від 22 лютого 1973| |1973 concerning aggregation of |року стосовно накопичення | |insurance periods completed in a|страхових періодів, що | |given occupation in application |завершені в даному виді | |of Article 45 (2) of Regulation |професії, на виконання | |(EEC) N 1408/71 |статті 45 (2) Регламенту (ЄЕС) | | |N 1408/71 | | | | |OJ C 075 19.09.73 p. 11 |ОВ C 075 19.09.73 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 74 of 22 February |Рішення N 74 від 22 лютого 1973| |1973 concerning the provision of|року стосовно здійснення | |medical care in cases of |медичного обстеження у випадках| |temporary stay under Article 22 |тимчасового перебування | |(1) (a) (i) of Regulation (EEC) |відповідно до статей 22 (1) (a)| |N 1408/71 and Article 21 of |(i) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 | |Regulation (EEC) N 574/72 |та статті 21 Регламенту (ЄЕС) | | |N 574/72 | | | | |OJ C 075 19.09.73 p. 4 |ОВ C 075 19.09.73 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommendation N 21 of 28 |Рекомендація N 21 від 28 | |November 1996 concerning the |листопада 1996 року стосовно | |application of Article 69 (1) |застосування статті 69 (1) (a) | |(a) of Regulation (EEC) N |Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 до | |1408/71 to unemployed persons |безробітних осіб, що | |accompanying their spouses |переїжджають разом із їх | |employed in a Member State other|працевлаштованим/ою у іншій | |than the competent State |державі її / його | | |чоловіком/жінкою до іншої | | |держави-члена, іншої ніж | | |держава-член походження | | | | |OJ C 067 04.03.97 p. 3 |ОВ C 067 04.03.97 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommendation N 16 of 12 |Рекомендація N 16 від 12 грудня| |December 1984 concerning the |1984 року стосовно укладення | |conclusion of agreements |угод відповідно до статті 17 | |pursuant to Article 17 of |Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71| |Council Regulation (EEC) N | | |1408/71 | | | | | |OJ C 273 24.10.85 p. 3 |ОВ C 273 24.10.85 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |66/462/EEC: Commission |66/462/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 20 July 1966 |Комісії від 20 липня 1966 року,| |to the Member States on the |адресована державам-членам | |conditions for compensation of |щодо умов компенсації особам, | |persons suffering from |що страждають на професійні | |occupational diseases |хвороби | | | | |OJ P 147 09.08.66 p. 2696 |ОВ P 147 09.08.66 С. 2696 | |--------------------------------+-------------------------------| |65/379/EEC: Commission |65/379/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 7 July 1965 to|Комісії від 7 липня 1965 року, | |the Member States on the housing|адресована державам-членам, | |of workers and their families |щодо надання житла працівникам | |moving within the Community |та їхнім сім'ям, що | | |переїжджають в межах | | |Співтовариства | | | | |OJ P 137 27.07.65 p. 2293 |ОВ P 137 27.07.65 С. 2293 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 9 February|Резолюція Ради від 9 лютого | |1976 on an action programme for |1976 року щодо програми дій для| |migrant workers and members of |працівників-мігрантів та членів| |their families |їхніх сімей | | | | |OJ C 034 14.02.76 p. 2 |ОВ C 034 14.02.76 С. 2 | ------------------------------------------------------------------
5. Наближення певних соціальних положень
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85 | |3820/85 of 20 December 1985 on |від 20 грудня 1985 року щодо | |the harmonization of certain |гармонізації певних соціальних | |social legislation relating to |положень законодавства, які | |road transport |стосуються автотранспорту | | | | |OJ L 370 31.12.85 p. 1 |ОВ L 370 31.12.85 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 50/2002/EC of the |Рішення N 50/2002/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 7 December 2001 |Ради від 7 грудня 2001 року, | |establishing a programme of |яким запроваджується програма | |Community action to encourage |дій Співтовариства, спрямованих| |cooperation between Member |на заохочення співпраці між | |States to combat social |державами-членами з метою | |exclusion |боротьби з соціальною ізоляцією| | | | |OJ L 010 12.01.2002 p. 1 |ОВ L 010 12.01.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |93/173/EEC: Commission Decision |93/173/ЄЕС: Рішення Комісії від| |of 22 February 1993 drawing up |22 лютого 1993 року, яким | |the standard form provided for |розроблено стандартну форму, | |by Article 16 of Council |передбачену статтею 16 | |Regulation (EEC) N 3820/85 on |Регламенту Ради (ЄЕС) N | |the harmonization of certain |3820/85, щодо гармонізації | |social legislation relating to |певних соціальних положень | |road transport |законодавства, які стосуються | | |автотранспорту | | | | |OJ L 072 25.03.93 p. 33 |ОВ L 072 25.03.93 С. 33 | ------------------------------------------------------------------
6. Інші акти Співтовариства,
що стосуються охорони праці
------------------------------------------------------------------ |Directive 98/37/EC of the |Директива 98/37/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 22 June 1998 on the |Ради від 22 червня 1998 року | |approximation of the laws of the|щодо наближення законів держав-| |Member States relating to |членів, які стосуються | |machinery |обладнання | | | | |OJ L 207, 23.07.98 p. 1 |ОВ L 207, 23.07.98 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 96/58/EC of the |Директива Ради 96/58/ЄС | |European Parliament and the |Європейського Парламенту та | |Council of 3 September 1996 |Ради від 3 вересня 1996 року, | |amending Directive 89/686/EEC on|що вносить зміни до Директиви | |the approximation of the laws of|89/686/ЄЕС щодо наближення | |the Member States relating to |законів держав-членів, які | |personal protective equipment |стосуються засобів | | |індивідуального захисту | | | | |OJ L 236, 18.09.96 p. 44 |ОВ L 236, 18.09.96 С. 44 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/95/EEC of |Директива Ради 93/95/ЄЕС від 29| |29 October 1993 amending |жовтня 1993 року, що вносить | |Directive 89/686/EEC on the |зміни до Директиви 89/686/ЄЕС | |approximation of the laws of the|щодо наближення законів держав-| |Member States relating to |членів, які стосуються засобів | |personal protective equipment |індивідуального захисту | |(PPE) | | | | | |OJ L 276, 09.11.93 p. 11 |ОВ L 276, 09.11.93 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/686/EEC of |Директива Ради 89/686/ЄЕС від | |21 December 1989 on the |21 грудня 1989 року щодо | |approximation of the laws of the|наближення законів держав- | |Member States relating to |членів, які стосуються засобів | |personal protective equipment |індивідуального захисту | | | | |OJ L 399, 30.12.89 p. 18 |ОВ L 399, 30.12.89 С. 18 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2003) 109 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Regulation of the|Регламенту Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради, що вносить | |Council amending Council |зміни до Регламенту Ради (ЄС) | |Regulation (EC) N 577/98 on the |N 577/98 щодо організації | |organisation of a labour force |здійснення вибіркового огляду | |sample survey in the Community |трудових ресурсів у | |to adapt the list of survey |Співтоваристві з метою | |characteristics |адаптації переліку | | |характеристик такого огляду | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2003) 1 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради, що вносить | |Council amending European |зміни до Директиви | |Parliament and Council Directive|Європейського Парламенту та | |2001/25/EC on the minimum level |Ради 2001/25/ЄС щодо | |of training of seafarers |мінімального рівня тренінгів | | |для моряків | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 59 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Council |Регламенту Ради, яка розширює | |Regulation extending the |сферу застосування положень | |provisions of Regulation (EEC) N|Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71| |1408/71 to nationals of third |( 994_653 ), з тим, щоб охопити| |countries who are not already |громадян третіх країн, ще не | |covered by these provisions |охоплених цими положеннями | |solely on the ground of their |виключно за ознакою їх | |nationality |громадянства | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 754 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Regulation of the|Регламенту Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради стосовно | |Council concerning Community |статистики Співтовариства щодо | |statistics on income and living |прибутку та умов життя | |conditions (EU-SILC) |(EU-SILC) | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 624 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради, що вносить | |Council amending Council |зміни до Директиви Ради | |Directive 96/82/EC of 9 December|96/82/ЄС від 9 грудня 1996 року| |1996 on the control of major- |щодо контролю за джерелами | |accident hazards involving |ризику, які найчастіше | |dangerous substances |спричиняють нещасні випадки у | | |зв'язку з використанням | | |небезпечних речовин | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 573 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Regulation of the|Регламенту Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради щодо | |Council on the harmonisation of |гармонізації певних положень | |certain social legislation |соціального законодавства у | |relating to road transport |сфері автомобільного | | |транспорту | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 417 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради, що вносить | |Council amending Council |зміни до Директиви 83/477/ЄЕС | |Directive 83/477/EEC on the |щодо захисту працівників від | |protection of workers from the |ризиків, пов'язаних з | |risks related to exposure to |використанням азбесту під час | |asbestos at work |роботи | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 56 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради щодо | |Council on the training of |проведення тренінгів для | |professional drivers for the |професійних водіїв, які | |carriage of goods or passengers |здійснюють автоперевезення | |by road |вантажів чи пасажирів | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2000) 507 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради щодо | |Council on the activities of |діяльності інституцій по | |institutions for occupational |забезпеченню професійних | |retirement provision |пенсій | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (1999) 638 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Council Directive|Директиви Ради щодо права на | |on the right to family |об'єднання родини | |reunification | | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду
Європейського Співтовариства
Справа С-439/01 Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року Libor Cipra et Vlastimil Kvasnicka v. Bezirkshauptmannschaft
Mistelbach ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-455/00 Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 жовтня 2002 року Commission of the European Communities v. Italian Republic ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-383/00 Рішення Суду (Друга Палата) від 14 травня 2002 року Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany ВЄС 2002 С. I-04219
Справа С-5/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 лютого 2002 року Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany ВЄС 2002 С. I-01305
Справа С-424/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року Commission of the European Communities v. Republic of Austria ВЄС 2001 С. I-09285
Справа С-49/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 листопада 2001 року Commission of the European Communities v. Italian Republic ВЄС 2001 С. I-08575
Справа С-133/00 Рішення Суду (Перша Палата) від 4 жовтня 2001 року J.R. Bowden, J.L. Chapman and J.J. Doyle v. Tuffnells Parcels
Express Ltd ВЄС 2001 С. I-07031
Справа С-109/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року Tele Danmark A/S v. Handels- og Kontorfunktionсrernes Forbund
i Danmark (HK) ВЄС 2001 С. I-06993
Справа С-438/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року Maria Luisa Jimуnez Melgar v. Ayuntamiento de Los Barrios ВЄС 2001 С. I-06915
Справа С-381/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 червня 2001 року Susanna Brunnhofer v. Bank der osterreichischen Postsparkasse
AG ВЄС 2001 С. I-04961
Справа С-173/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 червня 2001 року The Queen v. Secretary of State for Trade and Industry, ex
parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre
Union (BECTU) ВЄС 2001 С. I-04881
Справа С-62/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 березня 2001 року Betriebsrat der bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West
GmbH & Co. KG v. Bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH &
Co. KG ВЄС 2001 С. I-02579
Справа С-350/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 лютого 2001 року Wolfgang Lange v. Georg Schunemann GmbH ВЄС 2001 С. I-01061
Справа С-435/99 Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 2000 року Commission of the European Communities v. Portuguese Republic ВЄС 2000 С. I-11179
Справа С-357/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 листопада 2000 року The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex
parte Nana Yaa Konadu Yiadom ВЄС 2000 С. I-09265
Справа С-303/98 Рішення Суду від 3 жовтня 2000 року Sindicato de Medicos de Asistencia Publica (Simap) v.
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana ВЄС 2000 С. I-07963
Справа С-193/99 Рішення Суду (Перша Палата) від 28 вересня 2000 року Criminal proceedings against Graeme Edgar Hume ВЄС 2000 С. I-07809
Справа С-11/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 липня 2000 року Margrit Dietrich v. Westdeutscher Rundfunk ВЄС 2000 С. I-05589
Справа С-196/98 Рішення Суду від 23 травня 2000 року Regina Virginia Hepple v. Adjudication Officer and
Adjudication Officer v. Anna Stec ВЄС 2000 С. I-03701
Справа C-104/98 Рішення Суду від 23 травня 2000 року Johann Buchner and Others v. Sozialversicherungsanstalt der
Bauern ВЄС 2000 С. I-03625
Справа C-226/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 квітня 2000 року Birgitte J<...>rgensen v. Foreningen af Speciall<...>ger and
Sygesikringens Forhandlingsudvalg ВЄС 2000 С. I-02447
Справа C-236/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 березня 2000 року Jamstalldhetsombudsmannen v. Orebro lans landsting ВЄС 2000 С. I-02189
Справа C-386/98 Рішення Суду (Друга Палата) від 9 березня 2000 року Commission of the European Communities v. Italian Republic ВЄС 2000 С. I-01277
Справа C-47/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 грудня 1999 року Commission of the European Communities v. Grand Duchy of
Luxembourg ВЄС 1999 С. I-08999
Справа C-382/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1999 року The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte
John Henry Taylor ВЄС 1999 С. I-08955
Справа C-187/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року Commission of the European Communities v. Hellenic Republic ВЄС 1999 С. I-07713
Справа C-430/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 жовтня 1999 року Commission of the European Communities v. Grand Duchy of
Luxembourg ВЄС 1999 С. I-07391
Справа C-333/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 жовтня 1999 року Susanne Lewen v. Lothar Denda ВЄС 1999 С. I-07243
Справа C-362/98 Рішення Суду від 21 вересня 1999 року Commission of the European Communities v. Italian Republic ВЄС 1999 С. I-06299
Справа C-309/97 Рішення Суду від 11 травня 1999 року Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse v.
Wiener Gebietskrankenkasse ВЄС 1999 С. I-02865
Справа C-2/97 Рішення Суду від 17 грудня 1998 року Societa italiana petroli SpA (IP) v. Borsana Srl ВЄС 1998 С. I-08597
Справа C-66/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року Handels- og Kontorfunktion<...>rernes Forbund i Danmark,
acting on behalf of Berit H<...>j Pedersen v. F<...>llesforeningen
for Danmarks Brugsforeninger and Dansk Tandl<...>geforening and
Kristelig Funktion<...>r-Organisation v. Dansk Handel & Service ВЄС 1998 С. I-07327
Справа C-410/97 Рішення Суду (Четверта Палата) від 29 жовтня 1998 року Commission of the European Communities v. Grand Duchy of
Luxemburg ВЄС 1998 С. I-06813
Справа C-364/97 Рішення Суду (Перша Палата) від 27 жовтня 1998 року Commission of the European Communities v. Ireland ВЄС 1998 С. I-06593
Справа C-411/96 Рішення Суду від 27 жовтня 1998 року Margaret Boyle and Others v. Equal Opportunities Commission ВЄС 1998 С. I-06401
Справа C-154/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 жовтня 1998 року Louis Wolfs v. Office national des pensions (ONP) ВЄС 1998 С. I-06173
Справа C-243/95 Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 червня 1998 року Kathleen Hill and Ann Stapleton v. The Revenue Commissioners
and Department of Finance ВЄС 1998 С. I-03739
Справа C-297/96 Рішення Суду (Третя Палата) від 11 червня 1998 року Vera A. Partridge v. Adjudication Officer ВЄС 1998 С. I-03467
Справа C-47/97 Рішення Суду (Перша Палата) від 30 квітня 1998 року Criminal proceedings against E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd
and D.J. Ferne ВЄС 1998 С. I-02147
Об'єднані справи від C-377/96 до C-384/96 Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 квітня 1998 року August De Vriendt v. Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96),
Rijksdienst voor Pensioenen v. Rene van Looveren (C-378/96),
Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) та Frans
Serneels (C-381/96) та Office national des pensions (ONP) v. Fredy
Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) та Henri Props
(C-384/96) ВЄС 1998 С. I-02105
Справа C-387/96 Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 березня 1998 року Criminal proceedings against Anders Sjoberg ВЄС 1998 С. I-01225
Справа C-249/96 Рішення Суду від 17 лютого 1998 року Lisa Jacqueline Grant v. South-West Trains Ltd ВЄС 1998 С. I-00621
Об'єднані справи C-253/96, C-254/96, C-255/96, C-256/96,
C-257/96 та C-258/96 Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 грудня 1997 року Helmut Kampelmann and Others v. Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (від C-253/96 до C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH
v. Andreas Schade (C-257/96) та Klaus Haseley v. Stadtwerke Altena
GmbH (C-258/96) ВЄС 1997 С. I-06907
Справа C-20/96 Рішення Суду від 4 листопада 1997 року Kelvin Albert Snares v. Adjudication Officer ВЄС 1997 С. I-06057
Справа C-1/95 Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 жовтня 1997 року Hellen Gerster v. Freistaat Bayern ВЄС 1997 С. I-05253
Справа C-66/95 Рішення Суду від 22 квітня 1997 року The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte
Eunice Sutton ВЄС 1997 С. I-02163
Справа C-139/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 30 січня 1997 року Livia Balestra v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) ВЄС 1997 С. I-00549
Об'єднані справи C-74/95 та C-129/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року Criminal proceedings against X ВЄС 1996 С. I-06609
Справа C-84/94 Рішення Суду від 12 листопада 1996 року United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
Council of the European Union ВЄС 1996 С. I-05755
Справа C-77/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 листопада 1996 року Bruna-Alessandra Zuchner v. Handelskrankenkasse (Ersatzkasse)
Bremen ВЄС 1996 С. I-05689
Об'єднані справи C-245/94 та C-312/94 Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 жовтня 1996 року Ingrid Hoever and Iris Zachow v. Land Nordrhein-Westfalen ВЄС 1996 С. I-04895
Справа C-79/95 Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain ВЄС 1996 С. I-04679
Справа C-228/94 Рішення Суду від 11 липня 1996 року Stanley Charles Atkins v. Wrekin District Council and
Department of Transport ВЄС 1996 С. I-03633
Справа C-39/95 Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року Criminal proceedings against Pierre Goupil ВЄС 1996 С. I-01601
Справа C-335/94 Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року Hans Walter Mrozek and Bernhard Jager ВЄС 1996 С. I-01573
Справа C-334/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 березня 1996 року Commission of the European Communities v. French Republic ВЄС 1996 С. I-01307
Справа C-278/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 березня 1996 року Edith Freers and Hannelore Speckmann v. Deutsche Bundespost ВЄС 1996 С. I-1165
Справа C-342/93 Рішення Суду від 13 лютого 1996 року Joan Gillespie and others v. Northern Health and Social
Services Boards, Department of Health and Social Services, Eastern
Health and Social Services Board and Southern Health and Social
Services Board ВЄС 1996 С. I-0475
Справа C-8/94 Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 лютого 1996 року C. B. Laperre v. Bestuurscommissie beroepszaken in de
provincie Zuid-Holland ВЄС 1996 С. I-00273
Справа C-457/93 Рішення Суду від 6 лютого 1996 року Kuratorium fur Dialyse und Nierentransplantation e.V. v.
Johanna Lewark ВЄС 1996 С. I-0243
Справа C-280/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 лютого 1996 року Y.M. Posthuma-van Damme v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging
voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen and N. Ozturk v.
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ВЄС 1996 С. I-00179
Справа C-444/93 Рішення Суду від 14 грудня 1995 року Ursula Megner and Hildegard Scheffel v. Innungskrankenkasse
Vorderpfalz, тепер Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz ВЄС 1995 С. I-4741
Справа C-317/93 Рішення Суду від 14 грудня 1995 року Inge Nolte v. Landesversicherungsanstalt Hannover ВЄС 1995 С. I-4625
Справа C-175/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 листопада 1995 року The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex
parte John Gallagher ВЄС 1995 С. I-04253
Справа C-137/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 жовтня 1995 року The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte Cyril
Richardson ВЄС 1995 С. I-03407
Справа C-92/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 серпня 1995 року Secretary of State for Social Security and Chief Adjudication
Officer v. Rose Graham, Mary Connell and Margaret Nicholas ВЄС 1995 С. I-02521
Справа C-400/93 Рішення Суду від 31 травня 1995 року Specialarbejderforbundet i Danmark v. Dansk Industri,
formerly Industriens Arbejdsgivere, acting for Royal Copenhagen
A/S ВЄС 1995 С. I-1275
Об'єднані справи C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93,
C-50/93 та C-78/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1994 року Stadt Lengerich v. Angelika Helmig mа Waltraud Schmidt v.
Deutsche Angestellten-Krankenkasse mа Elke Herzog v.
Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV mа Dagmar Lange v.
Bundesknappschaft Bochum mа Angelika Kussfeld v. Firma Detlef
Bogdol GmbH mа Usula Ludewig v. Kreis Segeberg ВЄС 1994 С. I-05727
Справа C-297/93 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1994 року Rita Grau-Hupka v. Stadtgemeinde Bremen ВЄС 1994 С. I-5535
Справа C-410/92 Рішення Суду від 6 грудня 1994 року Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1994 С. I-05483
Справа C-165/91 Рішення Суду від 5 жовтня 1994 року Simon J.M. van Munster v. Rijksdienst voor Pensioenen ВЄС 1994 С. I-04661
Справа C-420/92 Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 липня 1994 року Elizabeth Bramhill v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1994 С. I-03191
Справа C-394/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 червня 1994 року Criminal proceedings against Marc Michielsen and Geybels
Transport Service NV ВЄС 1994 С. I-02497
Справа C-313/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року Criminal proceedings against Van Swieten BV ВЄС 1994 С. I-02177
Справа C-343/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 лютого 1994 року M.A. De Weerd, nee Roks and others v. Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen and others ВЄС 1994 С. I-00571
Справа C-287/92 Рішення Суду (First Палата) від 27 січня 1994 року Alison Maitland Toosey v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1994 С. I-00279
Справа C-116/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1993 року Criminal proceedings against Kevin Albert Charlton, James
Huyton and Raymond Edward William Wilson ВЄС 1993 С. I-06755
Справа C-110/91 Рішення Суду від 14 грудня 1993 року Michael Moroni v. Collo GmbH ВЄС 1993 С. I-06591
Справа C-338/91 Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року H. Steenhorst-Neerings v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging
voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen ВЄС 1993 С. I-05475
Справа C-337/91 Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року A.M. van Gemert-Derks v. Nieuwe Industriele
Bedrijfsvereniging ВЄС 1993 С. I-05435
Справа C-154/92 Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 липня 1993 року Remi van Cant v. Rijksdienst voor pensioenen ВЄС 1993 С. I-03811
Справа C-328/91 Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 березня 1993 року Secretary of State for Social Security v. Evelyn Thomas and
others ВЄС 1993 С. I-01247
Справа C-226/91 Рішення Суду (Друга Палата) від 19 листопада 1992 року Jan Molenbroek v. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank ВЄС 1992 С. I-05943
Об'єднані справи C-63/91 та C-64/91 Рішення Суду від 16 липня 1992 року Sonia Jackson et Patricia Cresswell v. Chief Adjudication
Officer ВЄС 1992 С. I-04737
Справа C-9/91 Рішення Суду від 7 липня 1992 року The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte
Equal Opportunities Commission ВЄС 1992 С. I-04297
Справа C-116/91 Рішення Суду (Друга Палата) від 25 червня 1992 року Licensing Authority South Eastern Traffic Area v. British Gas
plc ВЄС 1992 С. I-04071
Справа C-360/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 червня 1992 року Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v. Monika Botel ВЄС 1992 С. I-03589
Справа C-243/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1992 року The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte
Florence Rose Smithson ВЄС 1992 С. I-00467
Справа C-8/90 Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року Criminal proceedings against Willy Kennes and Verkooyen PVBA ВЄС 1991 С. I-04391
Справа C-7/90 Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року Criminal proceedings against Paul Vandevenne, Marc Wilms,
Jozef Mesotten and Wilms Transport NV ВЄС 1991 С. I-04371
Справа C-208/90 Рішення Суду від 25 липня 1991 року Theresa Emmott v. Minister for Social Welfare and Attorney
General ВЄС 1991 С. I-04269
Об'єднані справи C-87/90, C-88/90 та C-89/90 Рішення Суду від 11 липня 1991 року A. Verholen and others v. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam ВЄС 1991 С. I-03757
Справа C-31/90 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1991 року Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1991 С. I-03723
Справа C-229/89 Рішення Суду від 7 травня 1991 року Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium ВЄС 1991 С. I-02205
Справа C-377/89 Рішення Суду від 13 березня 1991 року Ann Cotter and Norah McDermott v. Minister for Social Welfare
and Attorney General ВЄС 1991 С. I-01155
Справа C-240/89 Рішення Суду від 13 грудня 1990 року Commission of the European Communities v. Italian Republic ВЄС 1990 С. I-04853
Справа C-373/89 Рішення Суду (Друга Палата) від 21 листопада 1990 року Caisse d'assurances sociales pour travailleurs independants
"Integrity" v. Nadine Rouvroy ВЄС 1990 С. I-04243
Справа C-199/88 Рішення Суду (Третя Палата) від 21 березня 1990 року Giovanni Cabras v. Institut national d'assurance
maladie-invalidite ВЄС 1990 С. I-01023
Справа C-102/88 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року M.L. Ruzius-Wilbrink v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging
voor Overheidsdiensten ВЄС 1989 С. 04311
Справа 109/88 Рішення Суду від 17 жовтня 1989 року Handels- og Kontorfunktion<...>rernes Forbund I Danmark v.
Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss ВЄС 1989 С. 03199
Об'єднані справи 48/88, 106/88 та 107/88 Рішення Суду (Друга Палата) від 27 червня 1989 року J.E.G. Achterberg-te Riele and others v. Sociale
Verzekeringsbank ВЄС 1989 С. 01963
Справа 128/88 Рішення Суду (Третя Палата) від 18 квітня 1989 року Di Felice v. Institut national d'assurances pour travailleurs
independants ВЄС 1989 С. 00923
Справа 80/87 Рішення Суду (Друга Палата) від 8 березня 1988 року A. Dik, A. Menkutos-Demirci and H.G.W. Laar-Vreeman v.
College van Burgemeester en Wethouders Arnhem and Winterswijk ВЄС 1988 С. 01601
Справа 192/85 Рішення Суду від 3 грудня 1987 року George Noel Newstead v. Department of Transport and Her
Majesty's Treasury ВЄС 1987 С. 04753
Справа 384/85 Рішення Суду (Друга Палата) від 24 червня 1987 року Jean Borrie Clarke v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1987 С. 02865
Справа 30/85 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 червня 1987 року J.W. Teuling v. Bedrijfsvereniging voor de Chemische
Industrie ВЄС 1987 С. 02497
Справа 286/85 Рішення Суду від 24 березня 1987 року Norah McDermott and Ann Cotter v. Minister for Social Welfare
and Attorney-General ВЄС 1987 С. 01453
Справа 71/85 Рішення Суду від 4 грудня 1986 року State of the Netherlands v. Federatie Nederlands Vakbeweging ВЄС 1986 С. 03855
Справа 300/84 Рішення Суду (Друга Палата) від 23 жовтня 1986 року A.J.M. van Roosmalen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen ВЄС 1986 С. 03097
Справа 60/85 Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1986 року M.E.S. Luijten v. Raad van Arbeid ВЄС 1986 С. 02365
Справа 237/85 Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 липня 1986 року Gisela Rummler v. Dato-Druck GmbH ВЄС 1986 С. 02101
Справа 150/85 Рішення Суду (Четверта Палата) від 24 червня 1986 року Jacqueline Drake v. Chief Adjudication Officer ВЄС 1986 С. 01995
Справа 104/84 Рішення Суду (Третя Палата) від 4 липня 1985 року J.W.M. Kromhout v. Raad van Arbeid ВЄС 1985 С. 02205
Справа 248/83 Рішення Суду від 21 травня 1985 року Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany ВЄС 1985 С. 01459
Справа 143/83 Рішення Суду від 30 січня 1985 року Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark ВЄС 1985 С. 00427
Справа 61/81 Рішення Суду від 6 липня 1982 року Commission of the European Communities v. United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland ВЄС 1982 С. 02601
Справа 58/81 Рішення Суду від 9 червня 1982 року Commission of the European Communities v. Grand Duchy of
Luxembourg ВЄС 1982 С. 02175
Справа 104/80 Рішення Суду (Друга Палата) від 19 лютого 1981 року Kurt Beeck v. Bundesanstalt fur Arbeit ВЄС 1981 С. 00503
Справа 98/79 Рішення Суду від 5 березня 1980 року Josette Pecastaing v. Belgian State ВЄС 1980 С. 00691
Справа 117/77 Рішення Суду від 16 березня 1978 року Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland
v. G. Pierik ВЄС 1978 С. 00825
Справа 30-77 Рішення Суду від 27 жовтня 1977 року Regina v. Pierre Bouchereau ВЄС 1977 С. 01999
Справа 48-75 Рішення Суду від 8 квітня 1976 року Jean Noel Royer ВЄС 1976 С. 00497
Справа 43-75 Рішення Суду від 8 квітня 1976 року Gabrielle Defrenne v. Societe anonyme belge de navigation
aerienne Sabena ВЄС 1976 С. 00455
Справа 108-75 Рішення Суду від 9 березня 1976 року Giovanni Balsamo v. Institut national d'assurance
maladie-invalidite ВЄС 1976 С. 00375
Справа 33-75 Рішення Суду від 30 жовтня 1975 року Benito Galati v. Landesversicherungsanstalt Schwaben ВЄС 1975 С. 01323
Справа 67-74 Рішення Суду від 26 лютого 1975 року Carmelo Angelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Koln ВЄС 1975 С. 00297
Справа 41-74 Рішення Суду від 4 грудня 1974 року Yvonne van Duyn v. Home Office ВЄС 1974 С. 01337
Розділ 7
Фінансові послуги
I. Вступ
Питання про належність регулювання фінансових послуг до права
ЄС базується на головній меті Європейського Союзу - створенні
Єдиного Ринку в межах ЄС (перша опора ЄС). Тому повноваження
інституцій ЄС в даній сфері з'являються з моменту створення
Європейського Економічного Співтовариства.
На даний момент ці повноваження закріплені в Договорі про
заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), що підписаний
у Римі 25 березня 1957 року (в редакції Договору, підписаного в
Амстердамі 2 жовтня 1997 року) (надалі - ДЄС). В той же час ці
повноваження, які є комплексними, не консолідовані в межах тексту
договору, хоч і знаходяться в межах чотирьох свобод, які є основою
Спільного/Внутрішнього Ринку ЄС. Таким чином, різні аспекти
регулювання інститутами ЄС фінансових послуг відносять до
повноважень в сфері свободи руху капіталу та платежів (статті
56-60 ДЄС) ( 994_017 ), свободи надання послуг (статті 49-55 ДЄС)
та свободи заснування (статті 45-48 ДЄС). Крім того, на питання
регулювання фінансових послуг певною мірою впливає також валютна
політика ЄС та діяльність Європейського Центрального Банку (мета
валютної політики та організаційні засади ЄЦБ визначаються
положеннями глави VII частини третьої ДЄС).
Вторинне законодавство Європейського Союзу у сфері
банківського законодавства містить основні вимоги щодо діяльності
кредитних установ. До них відносяться вимоги щодо ліцензування,
заходів щодо відновлення платоспроможності (санація), ліквідації,
структурних підрозділів, власних коштів, платоспроможності,
великих ризиків, банківських операцій, вкладів, пруденційного
нагляду, звітності та інше.
На рівні вторинного законодавства Європейського Союзу у сфері
страхування основні вимоги для ведення страхової діяльності
висуваються при започаткуванні, веденні та припиненні ведення
страхової діяльності, при оформленні певного з видів страхування
та при поданні звітності або під час додаткового нагляду.
В Україні інститут страхування цивільної відповідальності не
прописаний на достатньому законодавчому рівні у частині цивільної
відповідальності власників транспортних засобів та розмежування
страхових випадків за кількістю осіб, яким було завдано шкоду
таким правопорушенням. Певні невідповідності європейському праву
має також інститут посередництва, який потребує внесення досить
суттєвих змін до визначення професійних критеріїв посередників.
Законодавство Європейського Союзу у сфері ринку цінних
паперів визначає основними вимогами для держав-членів, виокремлює
вимоги до суб'єктів фондового ринку, до первинного розміщення
цінних паперів та до трансакцій з цінними паперами.
II. Тлумачення термінів "свобода підприємництва"
та "свобода надання послуг" у рішеннях
Суду Європейського Співтовариства
Справа 2/74 Рішення Суду від 21 червня 1974 року Reyners v. Belgian State ВЄС 1974 С. 631
Справа 33/74 Рішення Суду від 3 грудня 1974 року Van Binsbergen v. Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid ВЄС 1974 С. 1299
Справа 352/85 Рішення Суду від 26 квітня 1988 року Bond van Adverteerders v. Netherlands State ВЄС 1988 С. 2085
Справа 79/85 Рішення Суду (Друга Палата) від 10 серпня 1986 року Segers v. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen,
Groothandel en Vrije Beroepen ВЄС 1986 С. 2375
Справа 221/89 Рішення Суду від 25 липня 1991 року The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame ВЄС 1991 С. I-3905
Справа 205/84 Рішення Суду від 4 грудня 1986 року Commission v. Germany ВЄС 1986 С. 3755
Справа 384/93 Рішення Суду від 10 травня 1995 року Alpine Investments v. Minister van Financien ВЄС 1995 С. I-1141
Справа 55/94 Рішення Суду від 30 листопада 1995 року Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Milano ВЄС 1995 С. I-4165
Справа 3/88 Рішення Суду від 5 грудня 1989 року Commission v. Italy ВЄС 1989 С. 4035
Справа 76/90 Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 листопада 1992 року Commission v. Belgium ВЄС 1992 С. I-6153
Справа 42/92 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen ВЄС 1993 С. I-4047
Справа 275/92 Рішення Суду від 24 березня 1994 року H.M. Customs and Excise v. Schindler ВЄС 1994 С. I-1039
Справа 365/93 Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 1995 року Commission v. Greece ВЄС 1995 С. I-499
Справа 384/93 Рішення Суду від 10 травня 1995 року Alpine Investments v. Minister van Financien ВЄС 1995 С. 1141
Справа 216/94 Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 липня 1995 року Commission v. Belgium ВЄС 1995 С. I-2155
Справа 55/94 Рішення Суду від 30 листопада 1995 року Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Milano ВЄС 1995 С. I-4165
Справа 70/95 Рішення Суду від 17 червня 1997 року Sodemare and others v. Regione Lombardia ВЄС 1997 С. I-3395
Справа 39/75 Рішення Суду від 26 листопада 1975 року Coenen v. Sociaal Economische Raad ВЄС 1975 С. 1547
Справа 260/89 Рішення Суду від 18 червня 1991 року ERT v. DEP ВЄС 1991 С. I-2925
Справа 180/89 Рішення Суду від 26 лютого 1991 року Commission v. Italy ВЄС 1991 С. I-709
Справа 267/91 Рішення Суду від 24 листопада 1993 року Keck ВЄС 1993 С. I-6097
Справа 384/93 Рішення Суду від 10 травня 1995 року Alpine Investments v. Minister van Financien ВЄС 1995 С. I-1141
Справа 18/93 Рішення Суду від 17 травня 1994 року Corsica Ferries v. Corpo dei piloti del porto di Genova ВЄС 1994 С. I-1783
Справа 3/95 Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року Reiseburo Broede v. Sandker ВЄС 1996 С. I-6511
Справа 272/95 Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung v. Deutsches
Milch-Kontor ВЄС 1997 С. I-1905
Справа 398/95 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 червня 1997 року Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion
v. Ypourgos Ergasias ВЄС 1997 С. I-3091
III. Банківська діяльність
1. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року ( 254к/96-ВР )
(статті 85, 93, 99, 100, 106)
Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року ( 1540-06 )
(втрачає чинність 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року ( 435-15 )
(набирає чинності 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року
( 2341-14 )
Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року ( 2542-14 )
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від
7 грудня 2000 року N 2121 ( 2121-14 )
Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня
1999 року N 679 ( 679-14 )
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) надходжень, отриманих злочинним шляхом" від
28 листопада 2002 року N 249 ( 249-15 )
Закон України "Про кредитні спілки" від 20 грудня 2001 року
N 2908 ( 2908-14 )
Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
від 20 вересня 2001 року N 2740 ( 2740-14 )
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664
( 2664-14 )
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня
2001 року N 2374 ( 2374-14 )
Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346 ( 2346-14 )
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від
21 грудня 2000 року N 2181 ( 2181-14 )
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775 ( 1775-14 )
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 )
Закон України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від
10 грудня 1997 року N 710 ( 710/97-ВР )
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723
( 723/97-ВР )
Закон України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада
1997 року N 637 ( 637/97-ВР )
Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання
грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 року N 543
( 543/96-ВР )
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448 ( 448/96-ВР )
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" від 23 березня 1996 року N 98 ( 98/96-ВР )
Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85
( 85/96-ВР )
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від
21 листопада 1995 року N 437 ( 437/95-ВР )
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
28 грудня 1994 року N 334/94 ( 334/94-ВР )
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР ( 185/94-ВР )
Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня
1993 року N 3125 ( 3125-12 )
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343
( 2343-12 )
Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII
( 2654-12 )
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня
1991 року N 1576 ( 1576-12 )
Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від
18 червня 1991 року N 1201 ( 1201-12 )
Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та
застосування штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства" від 27 червня 1999 року N 734 ( 734/99 )
Указ Президента України "Про заходи щодо захисту прав
фізичних осіб - вкладників комерційних банків України" від
10 вересня 1998 року N 996 ( 996/98 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання та валютного контролю" від 19 лютого 1993 року N 15
( 15-93 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
забезпечення погашення і обслуговування іноземних кредитів,
залучених державою або під державні гарантії" від 16 листопада
2000 року N 1708 ( 1708-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" від
25 березня 1999 року N 460 ( 460-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
використання залишків бюджетних коштів на рахунках банківської
системи" від 28 грудня 1998 року N 2080 ( 2080-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження
механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від
17 серпня 1998 року N 1280 ( 1280-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу
суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" від 7 травня
1998 року N 653 ( 653-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про пріоритетні напрями
використання іноземних кредитів" від 3 квітня 1995 року N 234
( 234-95-п )
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
------------------------------------------------------------------ |Regulation (EC) N 2560/2001 of |Регламент (ЄС) N 2560/2001 | |the European Parliament and of |( 994_192 ) Європейського | |the Council of 19 December 2001 |Парламенту та Ради від | |on cross-border payments in euro|19 грудня 2001 року щодо | | |транскордонних платежів у євро | | | | |OJ L 344, 28.12.2001 p. 13 |ОВ L 344, 28.12.2001 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/47/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради 2002/47/ЄС | |Council of 6 June 2002 on |( 994_502 ) від 6 червня | |financial collateral |2002 року щодо угод про | |arrangements |використання фінансових активів| | |в якості предмета забезпечення | | |виконання зобов'язання | | | | |OJ L 168, 27.06.2002 p. 43 |ОВ L 168, 27.06.2002 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2001/24/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |парламенту та Ради 2001/24/ЄС | |Council of 4 April 2001 on the |( 994_179 ) від 4 квітня 2001 | |reorganization and winding up of|стосовно заходів щодо | |credit institutions |відновлення платоспроможності | | |та ліквідації кредитних установ| | | | |OJ L 125, 05.05.2001 p. 15 |ОВ L 125, 05.05.2001 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/46/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |парламенту та Ради 2000/46/ЄС | |Council of 18 September 2000 on |( 994_178 ) від 18 вересня | |the taking up, pursuit of and |2000 року щодо започаткування | |prudential supervision of the |діяльності та її ведення | |business of electronic money |установами, які проводять | |institutions |електронні розрахунки, та | | |пруденційного нагляду за ними | | | | |OJ L 275, 27.10.2000 p. 39 |ОВ L 275, 27.10.2000 С. 39 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/12/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради 2000/12/ЄС | |Council of 20 March 2000 |( 994_277 ) від 20 березня | |relating to the taking up and |2000 року щодо започаткування | |pursuit of the business of |діяльності кредитних установ та| |credit institutions |її ведення | | | | |OJ L 126, 26.05.2000 p. 1 |ОВ L 126, 26.05.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 97/5/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |парламенту та Ради 97/5/ЄС | |Council of 27 January 1997 on |( 994_276 ) від 27 січня | |cross-border credit transfers |1997 року щодо транскордонних | | |переказів | | | | |OJ L 043, 14.02.97 p. 25 |ОВ L 043, 14.02.97 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 94/19/EC of the |Директива Європейського | |European Parliament and of the |парламенту та Ради 94/19/ЄС | |Council of 30 May 1994 on |( 994_275 ) від 30 травня | |deposit-guarantee schemes |1994 року щодо схем | | |гарантування депозитів | | | | |OJ L 135, 31.05.94 p. 5 |ОВ L 135, 31.05.94 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/6/EEC of |Директива Ради 93/6/ЄЕС | |15 March 1993 on the capital |( 994_480 ) від 15 березня | |adequacy of investments firms |1993 року щодо відповідності | |and credit institutions |капіталу інвестиційних фірм та | | |кредитних установ | | | | |OJ L 141, 11.06.93 p. 1 |ОВ L 141, 11.06.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/117/EEC of |Директива Ради 89/117/ЄЕС | |13 February 1989 on the |( 994_272 ) від 13 лютого 1989 | |obligations of branches |щодо зобов'язання стосовно | |established in a Member State of|публікації щорічних | |credit institutions and |бухгалтерських документів | |financial institutions having |структурними підрозділами | |their head offices outside that |кредитних та фінансових | |Member State regarding the |установ, що створені у | |publication of annual accounting|державах-членах, головний офіс | |documents |яких знаходиться на території | | |іншої держави-члена | | | | |OJ L 044, 16.02.89 p. 40 |ОВ L 044, 16.02.89 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 87/102/EEC of |Директива Ради 87/102/ЄЕС | |22 December 1986 for the |( 994_350 ) Ради від 22 грудня | |approximation of the laws, |1986 року щодо наближення | |regulations and administrative |законів, підзаконних і | |provisions of the Member States |адміністративних положень | |concerning consumer credit |держав-членів щодо споживчого | | |кредиту | | | | |OJ L 042, 12.02.87 p. 48 |ОВ L 042, 12.02.87 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 86/635/EEC of |Директива Ради 86/635/ЄЕС | |8 December 1986 on the annual |( 994_270 ) від 8 грудня | |accounts and consolidated |1986 року щодо річних звітів та| |accounts of banks and other |консолідованих звітів банків та| |financial institutions |інших фінансових установ | | | | |OJ L 372, 31.12.86 p. 1 |ОВ L 372, 31.12.86 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/408/EC: Commission |2000/408/ЄС: Рекомендація | |Recommendation of 23 June 2000 |Комісії від 23 червня 2000 року| |concerning disclosure of |щодо опублікування інформації | |information on financial |про фінансові інструменти та | |instruments and other items |про інші питання, спрямовані на| |complementing the disclosure |уточнення інформації, яка | |required according to Council |повинна надаватися у | |Directive 86/635/EEC on the |відповідності до Директиви Ради| |annual accounts and consolidated|86/635/ЄЕС від 8 грудня | |accounts of banks and other |1986 року щодо річних | |financial institutions (notified|бухгалтерських звітів та | |under document number C (2000) |консолідованих звітів банків та| |1372) |інших фінансових установ (що | | |повідомлена у документі за | | |номером С (2000) 1372) | | | | |OJ L 154, 27.06.2000 p. 36 |ОВ L 154, 27.06.2000 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |90/109/EEC: Commission |90/109/ЄЕС ( 994_274 ): | |Recommendation of 14 February |Рекомендація Комісії від | |1990 on the transparency of |14 лютого 1990 р. щодо | |banking conditions relating to |прозорості банківських вимог | |cross-border financial |щодо транскордонних фінансових | |transactions |операцій | | | | |OJ L 067, 15.03.90 p. 39 |ОВ L 067, 15.03.90 С. 39 | |--------------------------------+-------------------------------| |87/62/EEC: Commission |87/62/ЄЕС ( 994_271 ): | |Recommendation of 22 December |Рекомендація Комісії від | |1986 on monitoring and |22 грудня 1986 року щодо | |controlling large exposures of |моніторингу та контролю за | |credit institutions |великими ризиками кредитних | | |установ | |OJ L 033, 04.02.87 p. 10 | | | |ОВ L 033, 04.02.87 С. 10 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2003) 29 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Council Directive|Директиви Ради щодо внесення | |amending Directive 78/660/EEC as|змін до Директиви 78/660/ЄЕС | |regards amounts expressed in |( 994_908 ) щодо сум, виражених| |euro |в євро | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 625 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |парламенту та Ради щодо | |Council on investment services |інвестиційних послуг і | |and regulated markets, and |врегульованих ринків, яка також| |amending Council Directives |вносить зміни до Директиви Ради| |85/611/EEC, Council Directive |85/611/ЄЕС ( 994_293 ), | |93/6/EEC and European Parliament|Директиви Ради 93/6/ЄЕС | |and Council Directive |( 994_480 ) та Директиви | |2000/12/EC |Європейського Парламенту і Ради| | |2000/12/ЄС ( 994_277 ) | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях
Суду Європейського Співтовариства
Справа 15/78 Рішення Суду від 24 жовтня 1978 року Societe generale de banque alsacienne v. Koestler. ВЄС 1978 С. 1971
Справа 410/96 Рішення Суду від 1 грудня 1998 року Ambry ВЄС 1978 С. I-5141
Справа 366/97 Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 лютого 1999 року Romanelli ВЄС 1999 С. I-855
Справа 153/00 Рішення Суду від 10 грудня 2002 року Der Weduwe ВЄС 2002 С. 00000
IV. Страхування
1. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року ( 254к/96-ВР )
Повітряний кодекс України від 21 жовтня 1997 року N 950/97-ВР
(Розділ XVII "Авіаційне страхування" (статті 103-106))
Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня
1995 року N 176/95-ВР ( 176/95-ВР ) (Розділ VIII "Морське
страхування" (статті 239-276))
Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85
( 85/96-ВР )
Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду
та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року N 2893
( 2893-14 )
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664
( 2664-14 )
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" від 22 лютого 2001 року N 2272 ( 2272-14 )
Закон України "Про стимулювання розвитку сільського
господарства на період 2001 - 2004 років" від 18 січня 2001 року
N 2238 ( 2238-14 )
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня
2001 року N 2240 ( 2240-14 )
Закон України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
11 січня 2001 року N 2213 ( 2213-14 )
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775 ( 1775-14 )
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533
( 1533-14 )
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня
1999 року N 1105 ( 1105-14 )
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 )
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від
21 листопада 1995 року N 437 ( 437/95-ВР )
Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня
1993 року N 3125-XII ( 3125-12 )
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343
( 2343-12 )
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня
1991 року N 1576 ( 1576-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру" від 16 листопада 2002 року
N 1788 ( 1788-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування
цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 року N 1535 ( 1535-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію
(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку
може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому
природному середовищу під час транскордонного перевезення та
утилізації (видалення) небезпечних відходів" від 19 серпня
2002 року N 1219 ( 1219-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів
страхових резервів" від 17 серпня 2002 року N 1211 ( 1211-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними
сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і
цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності" від 11 липня 2002 року N 1000 ( 1000-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна
третім особам" від 9 липня 2002 року N 944 ( 944-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми
декларації страховика про операції з перестрахування" від
13 червня 2002 року N 821 ( 821-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року N 733 ( 733-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї" від 29 березня 2002 року N 402
( 402-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення та
внесення плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду
страхування" від 11 липня 2002 року N 1005 ( 1005-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів на території України" від 26 вересня 2001 року N 1228
( 1228-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з
нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які
спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі
України" від 9 серпня 2001 року N 998 ( 998-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
запровадження загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" від 16 травня
2001 року N 498 ( 498-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від
2 лютого 2001 року N 98 ( 98-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та
організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"
від 13 вересня 2000 року N 1423 ( 1423-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про організаційні
заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття" від 14 червня
2000 року N 955 ( 955-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності страхових брокерів" від 29 квітня 1999 року N 747
( 747-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та
інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під
час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок
настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань,
зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних
працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому
страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини
під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок
настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань,
зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції" від 16 жовтня 1998 року N 1642
( 1642-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних
виконавців" від 17 серпня 1998 року N 1292 ( 1292-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження
механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від
17 серпня 1998 року N 1280 ( 1280-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про страховий фонд
безпеки авіації" від 17 серпня 1998 року N 1272 ( 1272-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю
за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільної
відповідальності громадян України - власників (водіїв)
транспортних засобів під час перетинання ними державного кордону"
від 6 липня 1998 року N 1024 ( 1024-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Тимчасового положення про товариство взаємного страхування" від
1 лютого 1997 року N 132 ( 132-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження
діяльності страховими посередниками" від 18 грудня 1996 року
N 1523 ( 1523-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування" від
24 жовтня 1996 року N 1290 ( 1290-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні розміри
страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян" від
17 вересня 1996 року N 1122 ( 1122-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті" від 14 серпня 1996 року N 959 ( 959-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових
осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації і його територіальних органів" від 12 лютого
1996 року N 196 ( 196-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників
державної лісової охорони" від 31 липня 1995 року N 589
( 589-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів
вищих категорій" від 31 травня 1995 року N 378 ( 378-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових
осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" від
31 березня 1995 року N 227 ( 227-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір плати за
видачу та обмін ліцензій на здійснення страхової діяльності" від
29 травня 1995 року N 363 ( 363-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування
працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд)" від 3 квітня 1995 року
N 232 ( 232-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових
осіб державних органів у справах захисту прав споживачів" від
11 червня 1994 року N 385 ( 385-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення
механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування" від
4 червня 1994 року N 358 ( 358-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування
посадових осіб органів державної податкової служби" від 3 червня
1994 року N 349 ( 349-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов
обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я
спеціалістів ветеринарної медицини" від 22 лютого 1994 року N 116
( 116-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і
здоров'я суддів" від 14 лютого 1994 року N 89 ( 89-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов
обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних
депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей
страхових сум" від 27 листопада 1993 року N 969 ( 969-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів" від 19 серпня 1992 року N 487
( 487-92-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури" від 19 серпня 1992 року N 486
( 486-92-п )
Постанова Кабінету Міністрів УРСР "Про порядок і умови
державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ республіки" від 29 червня 1991 року N 59
( 59-91-п )
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
впровадження системи медичного страхування на залізницях України"
від 18 грудня 1995 року N 773-р ( 773-95-р )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку оформлення перевізних документів та обліку обсягів
перевезень небезпечних вантажів залізницями України" від 17 жовтня
2002 року N 740 ( v0740361-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про здійснення
контролю за наявністю договорів про страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" від 15 жовтня
2002 року N 734 ( v0734361-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
складання та подання декларації страховика про операції з
перестрахування" від 25 липня 2002 року N 582 ( z0630-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про тематичні перевірки
використання полісів з обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів за додатковими
договорами ("Зелена Картка")" від 14 листопада 2002 року N 965
( v0965201-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Консультативну раду
з питань розвитку страхування" від 7 жовтня 2002 року N 850
( v0850201-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані
страховиків" від 28 березня 2002 року N 210 ( v0210201-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових
брокерів" від 30 березня 2001 року N 147 ( v0147201-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції про умови ліцензування страхової діяльності на
території України та контролю за їх дотриманням" від 29 червня
1993 року N 43 ( z0084-93 )
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про
затвердження Порядку здійснення перевірок достовірності відомостей
про середню заробітну плату для призначення страхових виплат та
соціальної допомоги" від 29 липня 2002 року N 371/61 ( z0675-02 )
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про
затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю,
одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним
особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у
разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його
утриманні" від 20 листопада 2000 року N 309 ( z0917-00 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про
кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, що здійснюють актуарні
розрахунки" від 17 лютого 2000 року N 12 ( v0012287-00 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації
страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів
та регулювання їх діяльності" від 26 жовтня 1999 року N 78
( z0095-00 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про реєстрацію та сертифікацію страхових брокерів" від
3 червня 1999 року N 41 ( v0041287-99 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Положення про централізований страховий
резервний фонд страхових гарантій" від 1 грудня 1998 року N 1
( v0001287-98 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій страхування (крім страхування життя)" від 1 червня
1998 року N 32 ( z0375-98 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про
затвердження Положення про централізований страховий резервний
фонд страхових гарантій" від 12 січня 1998 року N 1
( v0001287-98 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Методики формування резервів із
страхування життя" від 23 червня 1997 року N 46 ( z0262-97 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Положення про порядок формування,
розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших
ніж страхування життя" від 26 травня 1997 року N 41 ( z0221-97 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про
затвердження Положення про Єдиний державний реєстр страховиків
(перестраховиків) України" від 9 грудня 1996 року N 129
( z0744-96 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про річну бухгалтерську звітність страхових організацій"
від 4 листопада 1995 року N 79 ( z0458-95 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність
страхових організацій" від 9 листопада 1994 року N 39
( v0039287-94 )
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
України "Про затвердження Положення про порядок здійснення
страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків" від
12 березня 1994 року N 13 ( z0100-94 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток)
страховика та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 53
( z0103-03 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку складання декларації про доходи страховика"
від 29 липня 1997 року N 265 ( z0322-97 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній
адміністрації України страховиків (перестраховиків), які
здійснюють обов'язкове авіаційне страхування" від 29 грудня
1998 року N 550 ( z0022-99 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства фінансів України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності" від 16 липня
2001 року N 98/343 ( z0663-01 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження
облікової форми "Довідка про термін тимчасової непрацездатності
для подання до страхової організації" від 4 серпня 1998 року N 236
( z0536-98 )
Наказ Державної митної служби "Про затвердження положень про
порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і
банкам" від 17 травня 1997 року N 211 ( z0252-97 )
Наказ Міністерства аграрної політики України "Про порядок
здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві та професійним захворюванням, які
спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі
України" від 11 вересня 2001 року N 267 ( v0267555-01 )
Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України "Про забезпечення
проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України" від 15 березня
2001 року N 62 ( v0062699-01 )
Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету
у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства
транспорту України, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Інструкції про порядок застосування механізму
фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних
товарів" від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б ( z0425-96 )
Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Порядку
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її
виплати для організації безробітними підприємницької діяльності"
від 20 листопада 2000 року N 307 ( z0915-00 )
Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Інструкції
про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх
надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття" від 18 грудня 2000 року
N 339 ( z0030-01 )
Наказ Служби безпеки України "Про затвердження Порядку
розслідування та ведення обліку нещасних випадків з
військовослужбовцями Служби безпеки України" від 12 грудня
2002 року N 443 ( z0011-03 )
Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету
у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства
транспорту України, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових
організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності
перевізника" від 25 липня 1996 року N 343/83/243/154-А
( z0449-96 )
Спільний наказ Міністерства економіки України, Комітету у
справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства
фінансів України "Про затвердження Методики розрахунку страхових
тарифів" від 31 липня 1995 року N 124/48/131 ( z0310-95 )
Спільний наказ Міністерства транспорту України, Міністерства
фінансів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про
затвердження Положення про порядок формування і використання
страхового фонду безпеки авіації" від 30 грудня 1998 року
N 553/273/400/93 ( z0021-99 )
Наказ Укрзалізниці "Щодо страхування відповідальності на
випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних
вантажів" від 18 липня 2002 року N 374 ( v0374328-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку укладання договорів страхування морських суден, що
перебувають у державній власності і передаються судновласниками у
фрахт, оренду, лізинг" від 17 травня 1999 року N 260 ( z0386-99 )
Положення Міністерства будівництва та архітектури України
"Положення про страхування ризиків в будівництві" від 15 червня
1994 року N 10 ( v0010243-94 )
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 1534/91 of 31 May 1991 on the |N 1534/91 від 31 травня | |application of Article 85 (3) of|1991 року щодо застосування | |the Treaty to certain categories|Статті 85 (3) Угоди до певних | |of agreements, decisions and |категорій угод, рішень та | |concerted practices in the |узгоджених звичаїв у галузі | |insurance sector |страхування | | | | |OJ L 143, 07.06.91 p. 1 |ОВ L 143, 07.06.91 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 358/2003 of 27 February 2003 |N 358/2003 від 27 лютого | |on the application of Article 81|2003 року стосовно застосування| |(3) of the Treaty to certain |Статті 81 (3) Угоди до певних | |categories of agreements, |категорій угод, рішень та | |decisions and conc |узгоджених звичаїв у галузі | | |страхування | | | | |OJ L 053, 28.02.2003 p. 8 |ОВ L 053, 28.02.2003 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1227/1999 of 28 May 1999 |N 1227/1999 від 28 травня | |concerning the technical format |1999 року стосовно технічного | |for the transmission of |формату передачі статистичних | |insurance services statistics |даних у сфері страхових послуг | | | | |OJ L 154, 19.06.99 p. 75 |ОВ L 154, 19.06.99 С. 75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1225/1999 of 27 May 1999 |N 1225/1999 від 27 травня | |concerning the definitions of |1999 року стосовно формулювання| |characteristics for insurance |ознак статистичних даних у | |services statistics |сфері страхових послуг | | | | |OJ L 154, 19.06.99 p. 1 |ОВ L 154, 19.06.99 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 3932/92 of 21 December 1992 on|N 3932/92 від 21 грудня | |the application of Article 85 |1992 року про застосування | |(3) of the Treaty to certain |Статті 85 (3) Угоди до певних | |categories of agreements, |категорій угод, рішень та | |decisions and concerted |узгоджених звичаїв у галузі | |practices in the insurance |страхування | |sector | | | | | |OJ L 398, 31.12.92 p. 7 |ОВ L 398, 31.12.92 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/92/EC of the |Директива 2002/92/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 9 December 2002 on |Ради від 9 грудня 2002 року | |insurance mediation |щодо посередництва у галузі | | |страхування | | | | |OJ L 009, 15.01.2003 p. 1 |ОВ L 009, 15.01.2003 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/87/EC of the |Директива 2002/87/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 16 December 2002 on |Ради від 16 грудня 2002 року | |the supplementary supervision of|про додатковий нагляд за | |credit institutions, insurance |кредитними установами, | |undertakings and investment |страховими і інвестиційними | |firms in a financial |компаніями - учасницями | |conglomerate and amending |фінансових об'єднань та | |Council Directives 73/239/EEC, |внесення змін до Директив Ради | |79/267/EEC, 92/49/EEC, |73/239/ЄЕС ( 994_281 ), | |92/96/EEC, 93/6/EEC and |79/267/ЄЕС ( 994_286 ), | |93/22/EEC, and Directives |92/49/ЄЕС ( 994_290 ), | |98/78/EC and 2000/12/EC of the |92/96/ЄЕС ( 994_186 ), | |European Parliament and of the |93/6/ЄЕС ( 994_480 ) та | |Council |93/22/ЄЕС ( 994_187 ), а також | | |Директив Європейського | | |Парламенту і Ради 98/78/ЄС | | |( 994_292 ) та 2000/12/ЄС | | |( 994_277 ) | | | | |OJ L 035, 11.02.2003 p. 1 |ОВ L 035, 11.02.2003 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/83/EC of the |Директива 2002/83/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 5 November 2002 |Ради від 5 листопада 2002 року | |concerning life assurance |щодо страхування життя | | | | |OJ L 345, 19.12.2002 p. 1 |ОВ L 345, 19.12.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2002/13/EC of the |Директива 2002/13/ЄС | |European Parliament and of the |( 994_232 ) Європейського | |Council of 5 March 2002 amending|Парламенту та Ради від | |Council Directive 73/239/EEC as |5 березня 2002 року про | |regards the solvency margin |внесення змін до Директиви Ради| |requirements for non-life |73/239/ЄЕС стосовно вимоги про | |insurance undertakings |рівень платоспроможності для | | |страхових компаній, які надають| | |послуги в інших сферах ніж | | |страхування життя | | | | |OJ L 077, 20.03.2002 p. 17 |ОВ L 077, 20.03.2002 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2001/17/EC of the |Директива 2001/17/ЄС | |European Parliament and of the |( 994_225 ) Європейського | |Council of 19 March 2001 on the |Парламенту та Ради від | |reorganisation and winding-up of|19 березня 2001 року щодо | |insurance undertakings |відновлення платоспроможності | | |та ліквідації страхових | | |компаній | | | | |OJ L 110, 20.04.2001 p. 28 |ОВ L 110, 20.04.2001 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/26/EC of the |Директива 2000/26/ЄС | |European Parliament and of the |( 994_220 ) Європейського | |Council of 16 May 2000 on the |Парламенту та Ради від | |approximation of the laws of the|16 травня 2000 року щодо | |Member States relating to |зближення законів країн - | |insurance against civil |членів ЄС стосовно страхування | |liability in respect of the use |цивільної відповідальності у | |of motor vehicles and amending |сфері використання транспортних| |Council Directives 73/239/EEC |засобів та внесення змін у | |and 88/357/EEC (Fourth motor |Директиви Ради 73/239/ЄЕС і | |insurance Directive) |88/357/ЄЕС (Четверта Директива | | |щодо страхування транспортних | | |засобів) | | | | |OJ L 181, 20.07.2000 p. 65 |ОВ L 181, 20.07.2000 С. 65 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 98/78/EC of the |Директива 98/78/ЄС ( 994_292 ) | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 27 October 1998 on |Ради від 27 жовтня 1998 року | |the supplementary supervision of|щодо встановлення додаткового | |insurance undertakings in an |нагляду за страховими | |insurance group |компаніями, що входять до | | |страхових об'єднань (груп) | | | | |OJ L 330, 05.12.98 p. 1 |ОВ L 330, 05.12.98 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 92/49/EEC of |Директива Ради 92/49/ЄЕС | |18 June 1992 on the coordination|( 994_290 ) від 18 червня | |of laws, regulations and |1992 року щодо узгодження | |administrative provisions |законів, підзаконних та | |relating to direct insurance |адміністративних актів, які | |other than life assurance and |стосуються прямого страхування | |amending Directives 73/239/EEC |(крім страхування життя), та | |and 88/357/EEC (third non-life |про внесення змін до Директив | |insurance Directive) |73/239/ЄЕС та 88/357/ЄЕС (Третя| | |Директива про страхування (крім| | |страхування життя)) | | | | |OJ L 228, 11.08.92 p. 1 |ОВ L 228, 11.08.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/675/EEC of |Директива Ради 91/675/ЄЕС | |19 December 1991 setting up an |( 994_289 ) від 19 грудня | |insurance committee |1991 року щодо створення | | |комітету зі страхування | | | | |OJ L 374, 31.12.91 p. 32 |ОВ L 374, 31.12.91 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 91/674/EEC of |Директива Ради 91/674/ЄЕС | |19 December 1991 on the annual |( 994_190 ) від 19 грудня | |accounts and consolidated |1991 року про річні звіти та | |accounts of insurance |консолідовані звіти страхових | |undertakings |компаній | | | | |OJ L 374, 31.12.91 p. 7 |ОВ L 374, 31.12.91 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Directive |Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС| |88/357/EEC of 22 June 1988 on |( 994_188 ) від 22 червня | |the coordination of laws, |1988 року щодо узгодження | |regulations and administrative |законів, підзаконних та | |provisions relating to direct |адміністративних актів, які | |insurance other than life |стосуються прямого страхування | |assurance and laying down |(крім страхування життя), та | |provisions to facilitate the |про створення умов для | |effective exercise of freedom to|ефективного користування | |provide services and amending |свободою підприємницької | |Directive 73/239/EEC |діяльності та свободою надання | | |послуг та про внесення змін до | | |Директиви 73/239/ЄЕС | | | | |OJ L 172, 04.07.88 p. 1 |ОВ L 172, 04.07.88 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 87/344/EEC of |Директива Ради 87/344/ЄЕС | |22 June 1987 on the coordination|( 994_288 ) від 22 червня | |of laws, regulations and |1987 року щодо узгодження | |administrative provisions |законів, підзаконних та | |relating to legal expenses |адміністративних актів, які | |insurance |стосуються страхування судових | | |витрат | | | | |OJ L 185, 04.07.87 p. 77 |ОВ L 185, 04.07.87 С. 77 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Directive |Друга Директива Ради 84/5/ЄЕС | |84/5/EEC of 30 December 1983 on |( 994_287 ) від 30 грудня | |the approximation of the laws of|1983 року щодо зближення | |the Member States relating to |законодавств держав-членів | |insurance against civil |стосовно страхування цивільної | |liability in respect of the use |відповідальності при | |of motor vehicles |експлуатації автомобільних | | |транспортних засобів | | | | |OJ L 008, 11.01.84 p. 17 |ОВ L 008, 11.01.84 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 78/473/EEC of |Директива Ради 78/473/ЄЕС | |30 May 1978 on the coordination |( 994_285 ) від 30 травня | |of laws, regulations and |1978 року щодо узгодження | |administrative provisions |положень законів, підзаконних | |relating to Community |та адміністративних актів | |coinsurance |стосовно співстрахування в | | |Європейському Союзі | | | | |OJ L 151, 07.06.78 p. 25 |ОВ L 151, 07.06.78 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 76/580/EEC of |Директива Ради 76/580/ЄЕС | |29 June 1976 amending Directive |( 994_283 ) від 29 липня | |73/239/EEC on the coordination |1976 року, яка змінює Директиву| |of laws, regulations and |73/239/ЄЕС щодо узгодження | |administrative provisions |положень законів, підзаконних | |relating to the taking up and |та адміністративних актів, які | |pursuit of the business of |стосуються отримання дозволу на| |direct insurance other than life|заняття страховою діяльністю | |assurance |(крім страхування життя), та | | |умов її здійснення | | | | |OJ L 189, 13.07.76 p. 13 |ОВ L 189, 13.07.76 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 73/240/EEC of |Директива Ради 73/240/ЄЕС від | |24 July 1973 abolishing |24 липня 1973 року щодо | |restrictions on freedom of |скасування обмежень про свободу| |establishment in the business of|підприємницької діяльності в | |direct insurance other than life|галузі прямого страхування | |assurance |(крім страхування життя) | | |( 994_282 ) | |OJ L 228, 16.08.73 p. 20 |ОВ L 228, 16.08.73 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |First Council Directive |Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС| |73/239/EEC of 24 July 1973 on |( 994_281 ) від 24 липня | |the coordination of laws, |1973 року щодо узгодження | |regulations and administrative |законів, підзаконних та | |provisions relating to the |адміністративних актів, що | |taking-up and pursuit of the |регулюють отримання дозволу на | |business of direct insurance |заняття страховою діяльністю | |other than life assurance |(крім страхування життя), та | | |умови її здійснення | | | | |OJ L 228, 16.08.73 p. 3 |ОВ L 228, 16.08.73 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 72/166/EEC of |Директива Ради 72/166/ЄЕС | |24 April 1972 on the |( 994_280 ) від 24 квітня | |approximation of the laws of |1972 року щодо зближення | |Member States relating to |законодавств держав-членів в | |insurance against civil |сфері страхування цивільної | |liability in respect of the use |відповідальності при | |of motor vehicles, and to the |експлуатації автомобільних | |enforcement of the obligation to|транспортних засобів та про | |insure against such liability |забезпечення виконання | | |зобов'язань страховиками | | | | |OJ L 103, 02.05.72 p. 1 |ОВ L 103, 02.05.72 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 64/225/EEC of |Директива Ради 64/225/ЄЕС | |25 February 1964 on the |( 994_199 ) від 25 лютого | |abolition of restrictions on |1964 року щодо скасування | |freedom of establishment and |обмежень свободи підприємництва| |freedom to provide services in |та свободи надання послуг у | |respect of reinsurance and |сфері перестрахування та | |retrocession |ретроцесії | | | | |OJ 056, 04.04.64 p. 878 |ОВ 056, 04.04.64 С. 878 | |--------------------------------+-------------------------------| |92/48/EEC: Commission |92/48/ЄЕС ( 994_018 ): | |Recommendation of 18 December |Рекомендація Комісії від | |1991 on insurance intermediaries|18 грудня 1991 року щодо | | |страхових посередників | | | | |OJ L 019, 28.01.92 p. 32 |ОВ L 019, 28.01.92 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |81/76/EEC: Commission |81/76/ЄЕС: Рекомендація Комісії| |Recommendation of 8 January 1981|від 8 січня 1981 року щодо | |on accelerated settlement of |прискорення врегулювання | |claims under insurance against |страхових випадків у | |civil liability in respect of |страхуванні цивільної | |the use of motor vehicles |відповідальності при | | |експлуатації автомобільних | | |транспортних засобів | | | | |OJ L 057, 04.03.81 p. 27 |ОВ L 057, 04.03.81 С. 27 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2002) 259 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради про внесення| |Council amending Council |змін до Директив Ради | |Directives 78/660/EEC, |78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та | |83/349/EEC and 91/674/EEC on |91/674/ЄЕС про щорічні і | |the annual and consolidated |консолідовані звіти компаній | |accounts of certain types of |певних типів та видів страхової| |companies and insurance |діяльності | |undertakings | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 244 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради про внесення| |Council amending Council |змін до Директив Ради | |Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC,|72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, | |88/357/EEC, 90/232/EEC and |88/357/ЄЕС, 90/232/ЄЕС та | |Directive 2000/26/EC on |Директиви 2000/26/ЄС про | |insurance against civil |страхування цивільної | |liability in respect of the use |відповідальності щодо | |of motor vehicles |використання автомобілів | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях
Суду Європейського Співтовариства
Справа 270/83 Рішення Суду від 28 січня 1986 року Commission v. France ВЄС 1986 С. 273
Справа 252/83 Рішення Суду від 4 грудня 1986 року Commission v. Denmark ВЄС 1986 С. 3713
Справа 42/92 Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen ВЄС 1993 С. I-4047
Справа 241/97 Рішення Суду від 20 квітня 1999 року Forsakringsaktiebolaget Skandia ВЄС 1999 С. I-1879
Справа 239/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 грудня 1999 року Commission v. France ВЄС 1999 С. I-8935
Справа 410/96 Рішення Суду від 1 грудня 1998 року Ambry ВЄС 1998 С. I-7875
Справа 206/98 Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 травня 2000 року Commission v. Belgium ВЄС 2000 С. I-3509
Справа 296/98 Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 травня 2000 року Commission v. France ВЄС 2000 С. I-3025
Справа 191/99 Рішення Суду від 14 червня 2001 року Kvaerner ВЄС 2001 С. I-4447
Справа 109/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 вересня 2000 року Association basco-bearnaise des opticiens independents ВЄС 2000 С. I-7247
Справа 451/99 Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року Cura Anlagen ВЄС 2002 С. I-3193
Справа 386/00 Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 березня 2002 року Axa Royale Belge ВЄС 2002 С. I-2209
Справа 59/01 Рішення Суду від 25 лютого 2003 року Commission v. Italy ВЄС 2003 С. 00000
V. Ринок цінних паперів
1. Опис законодавства України
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664
( 2664-14 )
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня
2001 року N 2374 ( 2374-14 )
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року
N 2299 ( 2299-14 )
Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції
1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих
векселів" від 6 липня 1999 року N 828 ( 828-14 )
Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції
1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні
векселі та прості векселі" від 6 липня 1999 року N 826 ( 826-14 )
Закон України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від
10 грудня 1997 року N 710 ( 710/97-ВР )
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448 ( 448/96-ВР )
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) від 14 березня 1995 року N 90
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня
1991 року N 1576 ( 1576-12 )
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від
18 червня 1991 року N 1201 ( 1201-12 )
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо
вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку" від 25 вересня 2002 року N 861 ( 861/2002 )
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо
вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними
інвесторами" від 14 лютого 2002 року N 123 ( 123/2002 )
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо
впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та
холдингових компаній" від 7 листопада 2001 року N 1049
( 1049/2001 )
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту
прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від
7 серпня 1999 року N 968 ( 968/99 )
Указ Президента України "Про Загальні засади функціонування
Національного депозитарію України" від 22 червня 1999 року N 703
( 703/99 )
Указ Президента України "Про оподаткування операцій на ринку
цінних паперів України" від 4 червня 1999 року N 616 ( 616/99 )
Указ Президента України "Питання Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку" від 19 травня 1999 року N 523
( 523/99 )
Указ Президента України "Про облігації зовнішніх державних
позик України" від 10 липня 1998 року N 761 ( 761/98 )
Указ Президента України "Про Фонд захисту громадян-інвесторів
на фондовому ринку" від 8 липня 1998 року N 756 ( 756/98 )
Указ Президента України "Про оподаткування операцій з
державними цінними паперами" від 24 червня 1998 року N 681
( 681/98 )
Указ Президента "Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку" від 14 лютого 1997 року N 142 ( 142/97 )
Указ Президента України "Про Державний
інвестиційно-кліринговий комітет" від 29 січня 1997 року N 93
( 93/97 )
Указ Президента України "Про інвестування майнових цінностей
резидентами за межами України" від 13 вересня 1995 року N 839
( 839/95 )
Указ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів"
від 26 липня 1995 року N 658 ( 658/95 )
Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку" від 12 червня 1995 року N 446
( 446/95 )
Указ Президента України "Про участь Української фондової
біржі в приватизаційних процесах" від 27 лютого 1995 року N 146
( 146/95 )
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів"
від 26 листопада 1994 N 699 ( 699/94 )
Указ Президента України "Про облік прав власності на іменні
цінні папери та депозитарну діяльність" від 25 травня 1994 року
N 247 ( 247/94 )
Указ Президента України "Про порядок підготовки до продажу
акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом
корпоратизації" від 18 березня 1994 року N 98 ( 98/94 )
Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55 ( 55/94 )
Указ Президента України "Про сплату державного мита за
вексельні бланки" від 2 листопада 1993 року N 504 ( 504/93 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення
Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків
товарних ресурсів" від 26 вересня 2002 року N 1452 ( 1452-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку
на 2001-2005 роки" від 14 серпня 2001 року N 1046 ( 1046-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних
фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються,
у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в
установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 6 травня
2000 року N 766 ( 766-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку накладення арешту на цінні папери" від 22 вересня
1999 року N 1744 ( 1744-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку
України "Про виготовлення бланків цінних паперів та документів
суворого обліку" від 27 серпня 1997 року N 933 ( 933-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за
видачу дозволів на депозитарну діяльність і на здійснення
діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів"
від 29 червня 1996 року N 693 ( 693-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного
регулювання" від 30 січня 1996 року N 140 ( 140-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем
оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних паперів" від 10 серпня 1995 року N 629
( 629-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію
функціонування і розвитку фондового ринку в Україні" від 29 квітня
1994 року N 277 ( 277-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку" від 19 квітня 1993 року N 283 ( 283-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення плати
за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу
цінних паперів" від 25 жовтня 1991 року N 282 ( 282-91-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення
потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів"
від 18 вересня 1991 року N 212 ( 212-91-п )
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження
заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку
корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 18 січня
2003 року N 25-р ( 25-2003-р )
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення плану
заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності
на 2002-2010 роки" від 9 серпня 2002 року N 440-р ( 440-2002-р )
Рішення Національного банку України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження
Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку
цінних паперів" від 18 травня 1999 року N 239/104 ( z0321-99,
za321-99 )
Рішення Національного банку України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження
Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з
державними цінними паперами" від 9 вересня 1998 року N 355/120
( z0666-98 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу
та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування" від
9 січня 2003 року N 3 ( z0092-03 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про подання адміністративних
даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів" від 17 вересня 2002 року N 265
( z0802-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про подання адміністративних
даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів" від 12 вересня 2002 року
N 264 ( z0801-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок подання інформації
компанією з управління активами про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)" від 1 серпня 2002 року N 216 ( z0697-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсу
на кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та
підприємств - емітентів облігацій" від 2 серпня 2002 року N 241
( vr241312-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів)" від 2 липня 2002 року
N 201 ( z0606-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного
інвестування" від 2 липня 2002 року N 196 ( z0600-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про подання адміністративних даних
фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами" від
11 червня 2002 року N 212 ( z0696-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій закритих акціонерних товариств" від 11 червня 2002 року
N 167 ( z0587-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про діяльність саморегулівної
організації професійних учасників ринку цінних паперів" від
18 березня 2002 року N 107 ( z0787-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості
чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів
інвестиційних компаній" від 18 березня 2002 року N 104
( z0392-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про здійснення компанією з
управління активами професійної діяльності з управління активами
ІСІ" від 11 січня 2002 року N 13 ( z0812-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок отримання
інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в
акціонерних товариствах" від 25 грудня 2001 року N 386
( z0370-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної
(типової) форми виготовлення вексельних бланків" від 22 листопада
2001 року N 338 ( z0360-02 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових
бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем" від
8 травня 2001 року N 144 ( z0518-01 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про облік прав власності
нерезидентів на цінні папери українських емітентів" від 20 квітня
2001 року N 138 ( z0488-01 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок збільшення
(зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства (у
новій редакції)" від 16 жовтня 2000 року N 158 ( z0753-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України та Фонду державного майна України "Про затвердження
Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що
належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в
статутних фондах створених на їх базі господарських товариств" від
15 вересня 2000 року N 139/1935 ( z0690-00, za690-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та
кількості акцій без зміни розміру статутного фонду" від 14 вересня
2000 року N 125 ( z0671-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок переведення
випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму" від
30 червня 2000 року N 98 ( z0706-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних
підприємств у процесі приватизації та корпоратизації" від
11 квітня 2000 року N 39 ( z0244-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у
зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)" від 17 березня
2000 року N 25 ( z0199-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про особливості перетворення
закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та
закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий
взаємний фонд інвестиційної компанії" від 5 листопада 1999 року
N 230 ( z0882-99 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок скасування
реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)" від 5 листопада
1999 року N 229 ( z0881-99 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про особливості реорганізації
інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання" від 5 листопада
1999 року N 228 ( z0880-99 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України та Національного банку України "Про затвердження
Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку та
Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних
паперів" від 10 вересня 1999 року N 178/497 ( z0030-00, za030-00 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств"
від 30 грудня 1998 року N 221 ( z0137-99 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про проведення контролю за
реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних
товариств" від 23 грудня 1998 року N 199 ( z0149-99 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі" від 31 липня
1998 року N 95 ( z0510-98 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що
здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні" від
29 липня 1998 року N 93 ( z0631-98 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій" від 9 червня 1998 року N 72
( z0431-98 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову
діяльність" від 27 січня 1998 року N 11-а ( vr11a312-98 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж
та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності"
від 15 січня 1997 року N 9 ( z0020-97 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Тимчасового положення про надання
регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від
23 грудня 1996 року N 330 ( z0742-96 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про саморегулівну організацію
ринку цінних паперів" від 23 грудня 1996 року N 329 ( z0749-96 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про організаційно оформлені
позабіржові торговельно-інформаційні системи" від 23 грудня
1996 року N 328 ( z0748-96 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження Положення про порядок навчання та
атестації фахівців з питань фондового ринку" від 24 вересня
1996 року N 215 ( z0584-96 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України "Про затвердження тимчасових положень про порядок
реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск" від
20 вересня 1996 року N 210 ( z0572-96 )
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
"Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру власників
іменних цінних паперів" від 1 квітня 1996 року N 58 ( z0189-96 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного інвестування", затверджено рішенням
Комісії від 9 січня 2003 року N 3 ( z0092-03 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про реєстрацію регламенту ІСІ та ведення Єдиного
державного реєстру ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 6 липня
2002 року N 197 ( z0657-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при
їх прилюдній пропозиції", затверджено рішенням Комісії від 8 січня
2002 року N 7 ( z0069-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про здійснення компанією з управління активами ІСІ
професійної діяльності з управління активами", затверджено
рішенням Комісії від 11 січня 2002 року N 13 ( z0812-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про склад та структуру активів ІСІ", затверджено
рішенням Комісії від 11 січня 2002 року N 12 ( z0108-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з
розміщення та викупу цінних паперів ІСІ", затверджено рішенням
Комісії від 11 січня 2002 року N 11 ( z0109-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду з метою здійснення
спільного інвестування при їх прилюдній пропозиції", затверджено
рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 10 ( z0072-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду (венчурного
недиверсифікованого) з метою здійснення спільного інвестування при
їх приватному розміщенні", затверджено рішенням Комісії від
8 січня 2002 року N 9 ( z0071-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду (венчурного недиверсифікованого) з метою
здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні",
затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 8
( z0070-02 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з оцінки
вартості нерухомого майна ІСІ", затверджено рішенням Комісії від
23 жовтня 2001 року N 313 ( z1026-01 )
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України "Про вимоги до договору про обслуговування
зберігачем активів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від
23 жовтня 2001 року N 312 ( z0958-01 )
Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного
комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу
на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
що належать державі" від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9
( z0798-98 )
Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного
комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на
відкритих грошових регіональних аукціонах" від 22 червня 1999 року
N 1167/164/4 ( z0489-99 )
Наказ Фонду державного майна України, Антимонопольного
комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації" від
13 вересня 2000 року N 1908/11/271 ( z0665-00 )
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України "Щодо розрахунків з
учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній при
ліквідації цих фондів та компаній" від 17 листопада 1999 року
N 2167/321 ( z0920-99 )
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження
Тимчасового положення про порядок та умови видачі свідоцтва
реєстратора на право ведення реєстру акціонерів" від 23 січня
1996 року N 65/10 ( z0061-96 )
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження
Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" від
24 червня 1999 року N 1201/167 ( z0458-99 )
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
------------------------------------------------------------------ |Directive 2002/87/EC of the |Директива 2002/87/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 16 December 2002 on |Ради від 16 грудня 2002 року | |the supplementary supervision of|щодо додаткового нагляду за | |credit institutions, insurance |діяльністю кредитних установ, | |undertakings and investment |страхових компаній та | |firms in a financial |інвестиційних фірм, які входять| |conglomerate and amending |до фінансового конгломерату, та| |Council Directives 73/239/EEC, |про внесення змін до Директив | |79/267/EEC, 92/49/EEC, |Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, | |92/96/EEC, 93/6/EEC and |92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС | |93/22/EEC, and Directives |та 93/22/ЄЕС та до Директив | |98/78/EC and 2000/12/EC of the |Європейського Парламенту та | |European Parliament and of the |Ради 98/78/ЄС та 2000/12/ЄС | |Council | | | | | |OJ L 035, 11.02.2003 p. 1 |ОВ L 035, 11.02.2003, С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2001/34/EC of the |Директива 2001/34/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 28 May 2001 on the |Ради від 28 травня 2001 року | |admission of securities to |щодо допуску цінних паперів до | |official stock exchange listing |офіційного лістингу на фондовій| |and on information to be |біржі та про інформацію про | |published on those securities |такі цінні папери, яка підлягає| | |опублікуванню | | | | |OJ L 184, 06.07.2001 p. 1 |ОВ L 184, 06.07.2001, С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 97/9/EC of the |Директива 97/9/ЄС Європейського| |European Parliament and of the |Парламенту та Ради від 3 | |Council of 3 March 1997 on |березня 1997 року щодо | |investor-compensation schemes |інвестиційних компенсаційних | | |схем | | | | |ОJ L 084, 26.03.97 p. 22 |ОВ L 084, 26.03.97, С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/22/EEC of |Директива Ради 93/22/ЄЕС | |10 May 1993 on investment |( 994_187 ) від 10 травня | |services in the securities field|1993 року щодо інвестиційних | | |послуг на ринку цінних паперів | | | | |OJ L 141, 11.06.93 p. 27 |ОВ L 141, 11.06.93 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/592/EEC of |Директива Ради 89/592/ЄЕС | |13 November 1989 coordinating |( 994_184 ) від 13 листопада | |regulations on insider dealing |1989 року щодо узгодження | | |регулювання інсайдерських | | |операцій | | | | |OJ L 334, 18.11.89 p. 30 |ОВ L 334, 18.11.89, С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/298/EEC of |Директива Ради 89/298/ЄЕС | |17 April 1989 coordinating the |( 994_183 ) від 17 квітня | |requirements for the drawing-up,|1989 року щодо узгодження вимог| |scrutiny and distribution of |щодо розробки, перевірки та | |the prospectus to be published |розповсюдження проспектів, які | |when transferable securities are|мають бути оприлюднені, коли | |offered to the public |цінні папери, які підлягають | | |вільному обігу, пропонуються до| | |відкритого продажу | | | | |OJ L 124, 05.05.89 p. 8 |ОВ L 124, 05.05.89, С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 85/611/EEC of |Директива Ради 85/611/ЄЕС | |20 December 1985 on the |( 994_293 ) від 20 грудня | |coordination of laws, |1985 року щодо узгодження | |regulations and administrative |положень законів, підзаконних | |provisions relating to |та адміністративних актів, які | |undertakings for collective |стосуються інститутів спільного| |investment in transferable |(колективного) інвестування в | |securities (UCITS) |цінні папери (UCITS) | | | | |OJ L 375, 31.12.85 p. 3 |ОВ L 375, 31.12.85, С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |85/612/EEC: Council |85/612/ЄЕС ( 994_452 ): | |Recommendation of 20 December |Рекомендація Ради від 20 грудня| |1985 concerning the second |1985 року щодо підпараграфа 2 | |subparagraph of Article 25 (1) |статті 25 (1) Директиви | |of Directive 85/611/EEC |85/611/ЄЕС | | | | |OJ L 375, 31.12.85 p. 19 |ОВ L 375, 31.12.85, С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |77/534/EEC: Commission |77/534/ЄЕС ( 994_181 ): | |Recommendation of 25 July 1977 |Рекомендація Комісії від | |concerning a European code of |25 липня 1977 року стосовно | |conduct relating to transactions|Європейського кодексу поведінки| |in transferable securities |при трансакціях з цінними | | |паперами | | | | |OJ L 212, 20.08.77 p. 37 |ОВ L 212, 20.08.77, С. 37 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2002) 534 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради щодо | |Council on takeover bids |поглинання компанії | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 279 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради про внесення| |Council amending Council |змін до Директиви Ради | |Directive 68/151/EEC, as regards|68/151/ЄЕС стосовно вимог щодо | |disclosure requirements in |оприлюднення інформації певними| |respect of certain types of |типами компаній | |companies | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM/2001/0281 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради про | |Council on insider dealing and |внутрішні (інсайдерські) | |market manipulation (market |операції з цінними паперами та | |abuse) |зловживання на ринку | |--------------------------------+-------------------------------| |COM/2002/0460 |Змінена пропозиція щодо | |Amended proposal for a Directive|прийняття Директиви | |of the European Parliament and |Європейського Парламенту та | |of the Council on the prospectus|Ради про проспект про цінні | |to be published when securities |папери, необмежені у обігу або | |are offered to the public or |допущені до продажу, та щодо | |admitted to trading and amending|внесення змін до Директиви | |Directive 2001/34/EC |2001/24/ЄС | |--------------------------------+-------------------------------| |COM/2002/0625 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради про | |Council on investment services |інвестиційні послуги на ринку | |and regulated markets, and |цінних паперів і організовані | |amending Council Directives |ринки та щодо внесення змін до | |85/611/EEC, Council Directive |Директив Ради 85/611/ЄЕС та | |93/6/EEC and European Parliament|93/6/ЄЕС та до Директиви | |and Council Directive |Європейського Парламенту та | |2000/12/EC |Ради 2000/12/ЄС | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 280 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a Directive of the |Директиви Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту та Ради щодо | |Council on the prospectus to be |оприлюднення проспекту емісії, | |published when securities are |коли цінні папери пропонуються | |offered to the public or |для відкритого продажу або | |admitted to trading |допускаються до торгівлі | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях
Суду Європейського Співтовариства
Справа С-356/00 Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 листопада 2002 року Antonio Testa and Lido Lazzeri v. Commissione Nazionale per
la Societa e la Borsa ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-28/99 Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 травня 2001 року Кримінальне провадження проти Jean Verdonck, Ronald Everaert
and Edith de Baedts ВЄС 2001 С. I-03399
Справа С-417/97 Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1999 року Commission of the European Communities v. Grand Duchy of
Luxemburg ВЄС 1999 С. I-03247
Справа 390/85 Рішення Суду від 12 лютого 1987 року Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium ВЄС 1987 С. 00761
{ Розділи 8-12 ( 1629в-15 ), розділи 13-14 (1629г-15 ) }вгору