Про порядок введення в дію Закону України "Про зв'язок"
Постанова Верховної Ради України від 16.05.1995161/95-ВР
Документ 161/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2003, підстава - 1280-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про зв'язок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 20, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) з
дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про зв'язок" застосовуються чинні законодавчі акти в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний термін вирішити питання щодо структури
управління об'єднаннями зв'язку без залучення додаткових коштів із
державного бюджету;
у двомісячний термін розробити і затвердити у встановленому
порядку положення про Адміністрацію зв'язку України;
до 1 липня 1995 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо змін і доповнень до чинних
законодавчих актів України, що випливають з Закону України "Про
зв'язок", та щодо відповідальності за порушення цього Закону;
до 1 липня 1995 року привести рішення Кабінету Міністрів
України у відповідність з Законом України "Про зв'язок";
до 1 липня 1995 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать Закону України "Про зв'язок";
до 30 грудня 1995 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про операторів зв'язку;
до 30 грудня 1995 року подати на розгляд Верховної Ради
України Концепцію використання радіочастотного ресурсу України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 травня 1995 року
N 161/95-ВРвгору