Про відповідальність за порушення порядку провезення за кордон товарів народного споживання
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 03.08.1990158-XII
Документ 158-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.08.1990
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.08.1990. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення порядку
провезення за кордон товарів народного споживання

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.501 )

З метою запобігання незаконному вивезенню з Української РСР
товарів народного споживання, що спричиняє дестабілізацію
внутрішнього споживчого ринку, виникнення соціальної напруженості
в прикордонних районах, Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що провезення громадянами за кордон товарів
народного споживання понад установлені норми чи товарів,
заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР, тягне за
собою адміністративну відповідальність у вигляді конфіскації цих
товарів. Справи про зазначені правопорушення розглядаються
начальниками митниць або їх заступниками.
2. У зв'язку з цим внести до Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р.,
N 15, ст.326; N 27, ст.539; N 52, ст.1057; 1987 р., N 25, ст.453;
1988 р., N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182; 1990 р., N 5,
ст.60; N 12, ст.194) такі зміни і доповнення:
1) доповнити Кодекс статтею 208-1 такого змісту:
"Стаття 208-1. Незаконне провезення через кордон
товарів народного споживання
Провезення громадянами через кордон товарів народного
споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до
вивезення з СРСР або Української РСР (якщо ці дії не підпадають
під ознаки статті 209 цього Кодексу), - тягне за собою конфіскацію цих товарів";
2) у статті 234 цифри і слово "208 і" замінити цифрами і
словом "208, 208-1 і";
3) в останньому абзаці пункту 2 статті 313 слово і цифри
"статтею 209" замінити словом і цифрами "статтями 208-1, 209".
3. Раді Міністрів Української РСР визначити порядок
реалізації конфіскованих товарів народного споживання та розподілу
одержуваних коштів.
4. Цей Указ набирає чинності з 10 серпня 1990 року.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 158-XIIвгору