Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 17.12.20081570-р
Документ 1570-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 грудня 2008 р. N 1570-р
Київ
Про затвердження плану першочергових заходів
щодо виконання зобов'язань України
в рамках членства у СОТ

1. Затвердити план першочергових заходів щодо виконання
зобов'язань України в рамках членства у СОТ (додається).
2. Мін'юсту, Мінекономіки і МЗС подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо забезпечення представництва інтересів
України під час розгляду спорів відповідно до Домовленості про
правила і процедури врегулювання суперечок ( 981_019 ).
3. МОН, МЗС, Мінекономіки і Головдержслужбі забезпечити
запровадження у вищих навчальних закладах спеціальних освітніх
програм та організацію спеціалізованих курсів з питань
функціонування багатосторонньої торговельної системи СОТ, у тому
числі в рамках перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1570-р
ПЛАН
першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України
в рамках членства у СОТ

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за |Строк виконання| | | виконання | | |-------------------------+----------------------+---------------| | 1.|Започаткування |Мінекономіки, МЗС |I квартал | | |переговорів з питань | |2009 р. | | |приєднання України до| | | | |Угоди про державні | | | | |закупівлі ( 981_050 )| | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 2.|Приєднання України до|Мінекономіки, |2009 рік | | |Угоди про торгівлю |Мінпромполітики, МЗС | | | |цивільною | | | | |авіатехнікою | | | | |( 981_051 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 3.|Забезпечення переходу|Держспоживстандарт, |2011 рік | | |до використання |інші центральні | | | |міжнародних |органи виконавчої | | | |стандартів як основи |влади, відповідальні | | | |для розроблення |за розроблення | | | |технічних регламентів|технічних регламентів | | | |(стаття 2.4 Угоди про| | | | |технічні бар'єри у | | | | |торгівлі) ( 981_008 )| | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 4.|Подання країнам - |Центр обробки запитів |постійно | | |членам СОТ інформації|країн - членів | | | |про максимально |Світової організації | | | |допустимі рівні |торгівлі і Світової | | | |залишків ветеринарних|організації торгівлі | | | |препаратів та інших |та їх інформування, | | | |забруднюючих речовин |МОЗ, | | | |у харчових продуктах,|Держкомветмедицини | | | |що діють в Україні | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 5.|Приведення державних |Мінагрополітики, МОЗ, |грудень 2010 р.| | |стандартів у |Національна комісія | | | |відповідність з |України з Кодексу | | | |рекомендаціями |аліментаріус, | | | |Кодексу аліментаріус,|Держспоживстандарт, | | | |зокрема встановлення |Держкомрибгосп | | | |вимог до строків | | | | |зберігання риби | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 6.|Надання внутрішньої |Мінагрополітики |постійно | | |підтримки виробникам | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції відповідно | | | | |до механізму, | | | | |передбаченого | | | | |угодами СОТ, з | | | | |дотриманням | | | | |зобов'язань України в| | | | |рамках членства у СОТ| | | | |щодо сукупного виміру| | | | |підтримки сільського | | | | |господарства та інших| | | | |зобов'язань згідно з | | | | |Протоколом про вступ | | | | |України до СОТ | | | | |( 981_049 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 7.|Розроблення і подання| | | | |на розгляд Кабінету | | | | |Міністрів України: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |1) законопроектів про| | | | |внесення змін до: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |Законів України "Про |Держспоживстандарт |2009-2011 роки | | |стандартизацію" | | | | |( 2408-14 ) і "Про | | | | |захист прав | | | | |споживачів" | | | | |( 1023-12 ) та | | | | |Декрету Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 10 травня 1993 р.| | | | |N 46-93 ( 46-93 ) | | | | |"Про стандартизацію і| | | | |сертифікацію" щодо | | | | |скасування вимоги | | | | |стосовно | | | | |обов'язкового | | | | |виконання державних | | | | |та інших стандартів | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |Закону України "Про | -"- |2009 рік | | |стандарти, технічні | | | | |регламенти та | | | | |процедури оцінки | | | | |відповідності" | | | | |( 3164-15 ) щодо | | | | |скасування реєстрації| | | | |декларації виробника | | | | |про відповідність | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |Закону України "Про |Мінекономіки |щороку | | |Митний тариф України"| |відповідно до | | |( 2371-14 ) з метою | |встановленого у| | |приведення ставок | |Протоколі | | |ввізного мита у | |строку | | |відповідність із | | | | |зобов'язаннями | | | | |України в рамках | | | | |членства у СОТ згідно| | | | |з додатком до | | | | |Протоколу про вступ | | | | |до СОТ (Розклад | | | | |CLXII - Україна. | | | | |Частина I - Тариф у | | | | |рамках режиму | | | | |найбільшого сприяння)| | | | |( 981_c36, 981_c40 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |2) проектів постанов | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |про затвердження |Мінекономіки, |грудень 2008 р.| | |Порядку розподілу |Мінагрополітики | | | |тарифної квоти на | | | | |ввезення в Україну | | | | |цукру-сирцю з | | | | |тростини з | | | | |додержанням норм і | | | | |принципів СОТ | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |про затвердження | |грудень | | |розроблених з | |2008 р. - | | |урахуванням | |2009 рік | | |європейських директив| | | | |Нового підходу | | | | |технічних | | | | |регламентів: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- ліфтів (95/16 ЄС) |Держспоживстандарт | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- низьконапружного | -"- | | | |обладнання (73/23 | | | | |ЄЕС)( 994_a83 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- канатних доріг для |Держспоживстандарт, | | | |перевезення пасажирів|Держгірпромнагляд | | | |(2000/9 ЄС) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- вибухових речовин | -"- | | | |цивільного | | | | |призначення (93/15 | | | | |ЄЕС) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- прогулянкових суден|Держспоживстандарт, | | | |(94/25 ЄС) |Мінтрансзв'язку | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- обладнання, що |Держспоживстандарт | | | |працює під тиском | | | | |(97/23 ЄС) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- простих посудин | -"- | | | |високого тиску | | | | |(87/404 ЄЕС) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |- неавтоматичних | -"- | | | |зважувальних приладів| | | | |(90/384 ЄЕС) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |3) з метою скасування| | | | |обмежень на ввезення | | | | |товарів, що належать | | | | |до сфери Угоди про | | | | |інформаційні | | | | |технології, та інших | | | | |товарів із засобами | | | | |криптографічного | | | | |захисту: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |проекту Указу |Адміністрація |березень | | |Президента України |Держспецзв'язку |2009 р. | | |про внесення змін до | | | | |Положення про порядок| | | | |здійснення | | | | |криптографічного | | | | |захисту інформації в | | | | |Україні, | | | | |затвердженого Указом | | | | |Президента України | | | | |від 22 травня 1998 р.| | | | |N 505 ( 505/98 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |постанови Кабінету |Держекспортконтроль, |грудень 2008 р.| | |Міністрів України про|Адміністрація | | | |внесення змін до |Держспецзв'язку | | | |Порядку здійснення | | | | |державного контролю | | | | |за міжнародними | | | | |передачами товарів | | | | |подвійного | | | | |використання, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від| | | | |28 січня 2004 р. N 86| | | | |( 86-2004-п ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 8.|Приведення | | | | |нормативно-правових | | | | |актів центральних | | | | |органів виконавчої | | | | |влади у відповідність| | | | |із зобов'язаннями | | | | |України в рамках | | | | |членства у СОТ | | | | |стосовно: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |1) скасування |Держкомпідприємництво,|після прийняття| | |обмежень на ввезення |Адміністрація |Закону України | | |товарів, визначених |Держспецзв'язку |"Про внесення | | |Угодою про | |змін до деяких | | |інформаційні | |законів України| | |технології та інших | |(щодо принципів| | |технологічних товарів| |державної | | |з криптографічними | |політики у | | |властивостями, які | |сфері | | |встановлені | |ліцензування)" | | |Ліцензійними умовами | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності з | | | | |розроблення, | | | | |виробництва, | | | | |використання, | | | | |експлуатації, | | | | |сертифікаційних | | | | |випробувань, | | | | |тематичних | | | | |досліджень, | | | | |експертизи, | | | | |ввезення, вивезення | | | | |криптосистем і | | | | |засобів | | | | |криптографічного | | | | |захисту інформації, | | | | |надання послуг у | | | | |галузі | | | | |криптографічного | | | | |захисту інформації, | | | | |торгівлі | | | | |криптосистемами і | | | | |засобами | | | | |криптографічного | | | | |захисту інформації | | | | |( z0113-08 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |2) обов'язкового |МОЗ |грудень 2008 р.| | |повідомлення | | | | |державними органами | | | | |власників | | | | |нерозголошуваної | | | | |інформації про | | | | |подання на реєстрацію| | | | |подібного лікарського| | | | |засобу | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |3) забезпечення |Державна комісія з |з дати вступу | | |національного режиму |регулювання ринків |України до СОТ | | |у сфері страхування |фінансових послуг |з урахуванням | | |(статті II і XVII | |перехідних | | |Генеральної угоди про| |періодів | | |торгівлю послугами) | | | | |( 981_017 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |4) виключення із |Держспоживстандарт |грудень 2008 р.| | |затвердженого наказом| | | | |Держспоживстандарту | | | | |переліку продукції, | | | | |що підлягає | | | | |обов'язковій | | | | |сертифікації в | | | | |Україні, харчових | | | | |продуктів згідно із | | | | |Законами України "Про| | | | |безпечність та якість| | | | |харчових продуктів" | | | | |( 771/97-ВР ) і "Про | | | | |державне регулювання | | | | |імпорту | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції" | | | | |( 468/97-ВР ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |5) забезпечення | -"- |2011 рік | | |подальшого перегляду | | | | |переліку продукції, | | | | |що підлягає | | | | |обов'язковій | | | | |сертифікації в | | | | |Україні, з метою | | | | |виключення з нього | | | | |продукції, на яку не | | | | |поширюється дія | | | | |технічних регламентів| | | | |або обов'язкова | | | | |сертифікація якої не | | | | |передбачена законом | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |6) поетапного |МОЗ |відповідно до | | |вилучення продукції, | |встановленого у| | |яка підлягає | |Протоколі | | |санітарно- | |строку | | |епідеміологічному | | | | |контролю згідно з | | | | |додатком до Протоколу| | | | |про вступ до СОТ | | | | |(Розклад CLXII - | | | | |Україна. Частина | | | | |III - Нетарифні | | | | |поступки) ( 981_c44 )| | | |---+---------------------+----------------------+---------------| | 9.|Приведення |Держкомветмедицини |грудень 2008 р.| | |ветеринарних вимог | | | | |щодо імпорту в | | | | |Україну об'єктів | | | | |державного | | | | |ветеринарно- | | | | |санітарного контролю | | | | |та нагляду | | | | |( z0768-04 ) у | | | | |відповідність із | | | | |стандартами, | | | | |інструкціями та | | | | |рекомендаціями | | | | |Міжнародного | | | | |епізоотичного бюро | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |10.|Створення або |Мін'юст, Мінекономіки,|I квартал | | |визначення |Мінфін |2009 р. | | |загальнодоступних | | | | |офіційних видань чи | | | | |веб-сайтів, що | | | | |регулярно | | | | |видаватимуться чи | | | | |оновлюватимуться і | | | | |публікуватимуть | | | | |нормативно-правові | | | | |акти | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |11.|Подання Мін'юсту |МЗС |постійно | | |засвідчених в | | | | |установленому порядку| | | | |копій міжнародних | | | | |договорів, укладених | | | | |і таких, що | | | | |укладаються в рамках | | | | |СОТ, а також | | | | |пов'язаних із | | | | |членством України у | | | | |СОТ, із зазначенням | | | | |дати укладення | | | | |(підписання, | | | | |ратифікації, | | | | |затвердження, | | | | |приєднання тощо), | | | | |дати набрання | | | | |чинності (втрати | | | | |чинності), строку дії| | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |12.|Розроблення і подання|Мінекономіки, Мін'юст,|I квартал | | |на розгляд Кабінету |Мінфін, |2009 р. | | |Міністрів України |Мінагрополітики, | | | |пропозицій щодо |Мінпаливенерго, | | | |визначення державного|Мінпромполітики, МОЗ, | | | |органу, |Держкомстат | | | |відповідального за | | | | |проведення | | | | |моніторингу | | | | |діяльності | | | | |підприємств, яким | | | | |надано виняткові або | | | | |особливі | | | | |повноваження, права | | | | |чи привілеї, під час | | | | |здійснення яких вони | | | | |шляхом купівлі чи | | | | |продажу впливають на | | | | |рівень або напрямок | | | | |імпорту чи експорту, | | | | |з метою забезпечення | | | | |виконання зобов'язань| | | | |згідно з Домовленістю| | | | |про тлумачення статті| | | | |XVII Генеральної | | | | |угоди з тарифів і | | | | |торгівлі 1994 року | | | | |( 981_003 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |13.|Забезпечення обміну |Держмитслужба |постійно | | |інформацією про | | | | |міжнародну торгівлю | | | | |товарами з порушенням| | | | |права інтелектуальної| | | | |власності (стаття 69 | | | | |Угоди про торговельні| | | | |аспекти прав | | | | |інтелектуальної | | | | |власності) | | | | |( 981_018 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |14.|Підготовка та подання| | | | |СОТ нотифікацій | | | | |(повідомлень) про: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |1) підприємства, на |Центр обробки запитів |щороку до | | |які поширюється дія |країн - членів |1 червня | | |Домовленості про |Світової організації | | | |тлумачення статті |торгівлі і Світової | | | |XVII Генеральної |організації торгівлі | | | |угоди з тарифів і |та їх інформування, | | | |торгівлі |Мінекономіки, | | | |1994 року ( 981_003 )|Мінагрополітики, | | | | |Мінпаливенерго, | | | | |Мінпромполітики, МОЗ, | | | | |Держкомстат | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |2) субсидії (статті |Центр обробки запитів | -"- | | |25 і 32 Угоди про |країн - членів | | | |субсидії і |Світової організації | | | |компенсаційні заходи)|торгівлі і Світової | | | |( 981_015 ) |організації торгівлі | | | | |та їх інформування, | | | | |Мінекономіки, | | | | |Мінпромполітики, | | | | |НКАУ, МОН, | | | | |Мінагрополітики, | | | | |Мінфін, Мінвуглепром, | | | | |Держкомтелерадіо | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |3) акти законодавства|Центр обробки запитів |постійно | | |щодо торговельних |країн - членів | | | |аспектів прав |Світової організації | | | |інтелектуальної |торгівлі і Світової | | | |власності, а також |організації торгівлі | | | |остаточні судові |та їх інформування, | | | |рішення (стаття 63.2 |МОН, Держмитслужба, | | | |Угоди про торговельні|Мін'юст, МВС | | | |аспекти прав | | | | |інтелектуальної | | | | |власності) | | | | |( 981_018 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |4) внесення змін до |Центр обробки запитів |постійно | | |актів законодавства |країн - членів | | | |щодо застосування |Світової організації | | | |антидемпінгових, |торгівлі і Світової | | | |компенсаційних та |організації торгівлі | | | |захисних заходів |та їх інформування, | | | |(стаття 18 Угоди про |Мінекономіки | | | |застосування статті | | | | |VI Генеральної угоди | | | | |з тарифів і торгівлі | | | | |1994 року) | | | | |( 981_010 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |5) застосування | -"- | -"- | | |антидемпінгових | | | | |заходів (попередніх | | | | |та остаточних) | | | | |(стаття 16.4 Угоди | | | | |про застосування | | | | |статті VI Генеральної| | | | |угоди з тарифів і | | | | |торгівлі 1994 року) | | | | |( 981_010 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |6) застосування | -"- | -"- | | |процедури | | | | |ліцензування імпорту | | | | |та її зміни (статті | | | | |1.4, 5, 7.3 і 8.2 | | | | |Угоди про процедури | | | | |ліцензування імпорту)| | | | |( 981_014 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |7) застосування | -"- | -"- | | |антисубсидиційних | | | | |заходів (попередніх | | | | |та остаточних) | | | | |(стаття 25.11 Угоди | | | | |про субсидії і | | | | |компенсаційні заходи)| | | | |( 981_015 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |8) застосування | -"- | -"- | | |спеціальних заходів | | | | |(статті 12.1, 12.4, | | | | |12.5 і 12.6 Угоди | | | | |про захисні заходи) | | | | |( 981_016 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |9) застосування |Центр обробки запитів | -"- | | |санітарних та |країн - членів | | | |фітосанітарних |Світової організації | | | |заходів (стаття 7 і |торгівлі і Світової | | | |додаток В до Угоди |організації торгівлі | | | |про застосування |та їх інформування, | | | |санітарних та |Мінагрополітики, МОЗ, | | | |фітосанітарних |Держкомветмедицини, | | | |заходів) ( 981_006 ) |Головна державна | | | | |інспекція захисту | | | | |рослин, Головна | | | | |державна інспекція з | | | | |карантину рослин | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |10) здійснення |Центр обробки запитів |постійно | | |заходів з метою |країн - членів | | | |імплементації Угоди |Світової організації | | | |про технічні бар'єри |торгівлі і Світової | | | |у торгівлі (стаття |організації торгівлі | | | |15.2 зазначеної |та їх інформування, | | | |Угоди) ( 981_008 ) |Держспоживстандарт | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |11) скорочення | -"- |до 31 січня | | |переліку товарів, що | |2012 р. | | |підлягають | | | | |обов'язковій | | | | |сертифікації, | | | | |відповідно до | | | | |Протоколу про вступ | | | | |України до СОТ | | | | |( 981_049 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |12) розроблення, | -"- |постійно | | |прийняття та | | | | |застосування | | | | |технічних | | | | |регламентів, | | | | |стандартів і | | | | |процедур оцінки | | | | |відповідності, а | | | | |також укладення та | | | | |участь у двосторонніх| | | | |угодах (статті 2.9, | | | | |2.10, 3.2, 5.6, 5.7, | | | | |7.2 і 10.7 Угоди про | | | | |технічні бар'єри у | | | | |торгівлі) ( 981_008 )| | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |13) робочі програми |Держспоживстандарт |кожного | | |із стандартизації | |півріччя | | |(параграф J додатка 3| | | | |до Угоди про технічні| | | | |бар'єри у торгівлі) | | | | |( 981_008 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |14) непреференційні |Центр обробки запитів |постійно | | |та преференційні |країн - членів | | | |правила визначення |Світової організації | | | |походження товарів та|торгівлі і Світової | | | |внесення змін до них |організації торгівлі | | | |(стаття 5.1 Угоди про|та їх інформування, | | | |правила визначення |Держмитслужба | | | |походження | | | | |( 981_013 ) і додаток| | | | |II до неї) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |15) внесення змін до | -"- | -"- | | |актів законодавства | | | | |щодо правил митної | | | | |оцінки (стаття 22 | | | | |Угоди про | | | | |застосування статті | | | | |VII Генеральної угоди| | | | |з тарифів і торгівлі | | | | |1994 року ( 981_010 )| | | | |та Рішення про | | | | |контрольну анкету) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |16) установлення |Центр обробки запитів |не пізніше | | |імпортної тарифної |країн - членів |20 днів з дня | | |квоти (стаття 18.2 |Світової організації |встановлення | | |Угоди про сільське |торгівлі і Світової |квоти та щороку| | |господарство) |організації торгівлі |до 20 січня | | |( 981_005 ) |та їх інформування, | | | | |Мінекономіки, | | | | |Мінагрополітики | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |17) надання |Центр обробки запитів |щороку до | | |внутрішньої підтримки|країн - членів |1 квітня та | | |виробникам |Світової організації |1 червня | | |сільськогосподарської|торгівлі і Світової | | | |продукції |організації торгівлі | | | | |та їх інформування, | | | | |Мінагрополітики, | | | | |Держкомстат, | | | | |Мінекономіки | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |18) запровадження |Центр обробки запитів |протягом | | |нових або зміну |країн - членів |30 днів після | | |існуючих заходів з |Світової організації |запровадження | | |надання внутрішньої |торгівлі і Світової |заходу | | |підтримки виробникам |організації торгівлі | | | |сільськогосподарської|та їх інформування, | | | |продукції (стаття |Мінагрополітики, | | | |18.3 Угоди про |Мінекономіки | | | |сільське | | | | |господарство) | | | | |( 981_005 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |19) запровадження |Центр обробки запитів |за 15 днів до | | |нових експортних |країн - членів |запровадження | | |обмежень (стаття 12.1|Світової організації |обмеження | | |(b) Угоди про |торгівлі і Світової | | | |сільське |організації торгівлі | | | |господарство) |та їх інформування, | | | |( 981_005 ) |Мінагрополітики, | | | | |Мінекономіки | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |20) внесення змін до |Центр обробки запитів |постійно | | |актів законодавства |країн - членів | | | |щодо торгівлі |Світової організації | | | |послугами згідно з |торгівлі і Світової | | | |графіком специфічних |організації торгівлі | | | |зобов'язань в секторі|та їх інформування, | | | |послуг Протоколу про |Мін'юст, МОЗ, Мінфін, | | | |вступ України до СОТ |Національний банк (за | | | |(стаття III.3 |згодою), | | | |Генеральної угоди про|Мінтрансзв'язку, МОН, | | | |торгівлю послугами) |МКТ, | | | |( 981_017 ) |Мінсім'ямолодьспорт, | | | | |Мінприроди, | | | | |Мінрегіонбуд, МЗС, | | | | |Мінпраці, | | | | |Мінпаливенерго, НКРЗ, | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | |України", НКРЕ, | | | | |Державна комісія з | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |21) існуючі або |Центр обробки запитів | -"- | | |запровадження нових |країн - членів | | | |чи зміну існуючих |Світової організації | | | |заходів щодо визнання|торгівлі і Світової | | | |кваліфікації (стаття |організації торгівлі | | | |VII.4 Генеральної |та їх інформування, | | | |угоди про торгівлю |МОН, МОЗ, Мін'юст | | | |послугами) | | | | |( 981_017 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |22) отримання |Центр обробки запитів | -"- | | |суб'єктами |країн - членів | | | |господарювання нових |Світової організації | | | |прав у сфері надання |торгівлі і Світової | | | |послуг згідно з |організації торгівлі | | | |графіком специфічних |та їх інформування, | | | |зобов'язань в секторі|Антимонопольний | | | |послуг Протоколу про |комітет, | | | |вступ України до СОТ,|Мінпаливенерго, | | | |що призводить до |Мінтрансзв'язку, | | | |монопольного чи |НКРЕ, НКРЗ | | | |будь-якого іншого | | | | |привілейованого | | | | |становища (статті | | | | |VIII.4 і VIII.5 | | | | |Генеральної угоди про| | | | |торгівлю послугами) | | | | |( 981_017 ) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |23) внесення змін до |Центр обробки запитів |постійно | | |актів законодавства |країн - членів | | | |щодо використання |Світової організації | | | |телекомунікаційних |торгівлі і Світової | | | |транспортних мереж та|організації торгівлі | | | |послуг (параграф |та їх інформування, | | | |5 (c) додатка щодо |НКРЗ, Мінтрансзв'язку | | | |телекомунікацій до | | | | |Генеральної угоди про| | | | |торгівлю послугами) | | | | |( 981_017 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |15.|Підготовка та подання| | | | |інформації до | | | | |Інтегрованої бази | | | | |даних СОТ про: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |1) митні тарифи |Центр обробки запитів |щороку до | | | |країн - членів |20 березня | | | |Світової організації | | | | |торгівлі і Світової | | | | |організації торгівлі | | | | |та їх інформування, | | | | |Мінекономіки, | | | | |Держкомстат, | | | | |Держмитслужба, МЗС | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |2) імпорт товарів | -"- |щороку до | | | | |30 серпня | | |---------------------+----------------------+---------------| | |3) регіональні |Центр обробки запитів |постійно | | |торговельні угоди |країн - членів | | | |відповідно до рішення|Світової організації | | | |Генеральної Ради СОТ |торгівлі і Світової | | | |стосовно застосування|організації торгівлі | | | |механізму прозорості |та їх інформування, | | | |регіональних |Мінекономіки, | | | |торговельних угод |Держкомстат | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |16.|Підготовка звіту |Мінекономіки, |за запитом | | |України про |Держкомстат, Мінфін, |Секретаріату | | |торговельну політику,|Національний банк |СОТ | | |зокрема про хід |(за згодою), Фонд | | | |виконання програми |державного майна | | | |приватизації та | | | | |проведення | | | | |економічних реформ, | | | | |пов'язаних з | | | | |виконанням | | | | |зобов'язань України в| | | | |рамках членства у | | | | |СОТ, а також | | | | |поновлення річної | | | | |статистичної | | | | |інформації | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |17.|Проведення аналізу |центральні органи |постійно | | |проектів нормативно- |виконавчої влади | | | |правових актів на | | | | |відповідність нормам | | | | |угод СОТ | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |18.|Супроводження у | |до прийняття | | |Верховній Раді | |Законів | | |України | | | | |законопроектів: | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |Про внесення змін до |Держкомпідприємництво,| | | |деяких законів |Держспецзв'язку | | | |України (щодо | | | | |принципів державної | | | | |політики у сфері | | | | |ліцензування) | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 2391) | | | | |---------------------+----------------------+---------------| | |Про внесення змін до |Мінекономіки, | | | |статті 1 Закону |Мінагрополітики | | | |України "Про | | | | |встановлення тарифної| | | | |квоти на ввезення в | | | | |Україну цукру-сирцю | | | | |з тростини" | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 3301) | | | ------------------------------------------------------------------вгору