Документ 1562-XII, попередня редакція — Редакція від 31.03.2005, підстава - 2505-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про джерела фінансування
дорожнього господарства України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.648 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 1563-XII ( 1563-12 ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.649 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2788-XII ( 2788-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.4
N 4027-XII ( 4027-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.221
N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346 }
{ В редакції Закону
N 724/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст.60 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 40, ст.361
N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 }

{ Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - учасників експерименту по
запровадженню єдиного податку на території
Глобинського району Полтавської області,
Старобешівського району Донецької області та
Ужгородського району Закарпатської області з
питань оподаткування згідно із Законом N 25/98-ВР
від 15.01.98 }
{ Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку з питань
оподаткування згідно із Законом N 320-XIV
( 320-14 ) від 17.12.98 }
{ Дію Закону зупинено на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту
з питань оподаткування згідно із Законом N 1375-XIV
( 1375-14 ) від 13.01.2000 }
{ У назві і тексті Закону посилання на "шлях" замінено
посиланням на "дорогу" згідно із Законом N 2788-XII
( 2788-12 ) від 17.11.92 }

Цей Закон визначає правові основи забезпечення фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування та
сільських доріг України. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV
( 986-14 ) від 16.07.99 }
Стаття 1. Автомобільні дороги загального користування та
сільські дороги України (далі - автомобільні дороги) - це дороги
державного та місцевого значення, які забезпечують
внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави,
з'єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної
транспортної системи держави. { Частина перша статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 } Класифікація та перелік цих доріг затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Автомобільні дороги є державною власністю, крім сільських
доріг, порядок управління якою встановлюється Кабінетом Міністрів
України. { Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 }
Стаття 2. Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок
бюджетних та інших коштів для реалізації програм розвитку
дорожнього господарства України з метою підвищення соціального
рівня життя населення, особливо в сільській місцевості,
забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів,
оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних
умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу,
зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

{ Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на
цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства. У випадках, коли ці кошти не витрачені протягом поточного
бюджетного року, вони зберігають цільове призначення в наступному
році. { Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 } Управління коштами дорожніх фондів здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. { Частина п'ята
статті 2 в редакції Закону N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 }
Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються
видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг. Для цих цілей у складі Державного бюджету України створюється
Державний дорожній фонд України. Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень
від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного
збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України
транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного
бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний
бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених
статтею 5 цього Закону. { Частина третя статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99; дію
частини третьої статті 3 зупинено на 2001 рік у частині формування
дорожніх фондів згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від
07.12.2000; дію частини третьої статті 3 зупинено на 2002 рік у
частині формування дорожніх фондів згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001; дію частини третьої статті 3 зупинено
на 2003 рік в частині формування дорожніх фондів згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002; дію частини третьої статті 3
зупинено на 2004 рік в частині формування дорожніх фондів згідно
із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003; дію частини
третьої статті 3 зупинено на 2005 рік в частині формування
дорожніх фондів згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004; в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 } Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування державного значення та
споруд на них, а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та
впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх
організацій, утримання галузевих медичних закладів для
реабілітації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній
електростанції, управління дорожнім господарством у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. { Статтю 3 доповнено
частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від
16.07.99 } З цього фонду також виділяються кошти на дотацію
територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
{ Статтю 3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 986-XIV
( 986-14 ) від 16.07.99 }
Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки
Крим, обласних бюджетах та бюджеті міста Севастополя щорічно
передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг. Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті міста Севастополя
створюються територіальні дорожні фонди. Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами),
частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до
порядку розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України
згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних
бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних рад та міської ради міста Севастополя
про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею
5 цього Закону. Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг в межах відповідно Автономної Республіки Крим,
областей та міста Севастополя, а також на потреби дорожнього
господарства по напрямах, визначених відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними радами та міською радою
міста Севастополя. { Стаття 4 в редакції Закону N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 }

{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 986-XIV ( 986-14 )
від 16.07.99 }

{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 986-XIV ( 986-14 )
від 16.07.99 }

Стаття 5. У дорожні фонди, визначені цим Законом,
спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду,
плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд
автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд
платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами,
встановленими Кабінетом Міністрів України. У відповідні дорожні фонди можуть спрямовуватися також: добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі
іноземних, об'єднань громадян, міжнародних організацій тощо; інші надходження, що не суперечать законодавству України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1562-XIIвгору