Документ 1475-98-п, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1998


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 21 вересня 1998 р. N 1475
Київ
 
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) такі зміни і доповнення:
 
     1) пункт третій постанови після слів "лікарів-наркологів" доповнити словами "лікарів-психіатрів;
 
     2) у пункті 2 Порядку проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого зазначеною постановою:
 
     абзац перший після слів "їх проживання" доповнити словами "а працівників МВС та СБУ - у відомчих лікувально-профілактичних закладах";
 
     абзац третій викласти в такій редакції:
 
     "Для ряду професій та видів діяльності, зазначених у підпунктах 1 "а", 2, 3 пункту 1, пунктах 3, 4, 5, 7, 10, підпунктах 1, 3 - 5 пункту 12 переліку, періодичний профілактичний наркологічний огляд проводиться один раз на рік, у пунктах 8, 9 переліку - один раз на три роки, інших категорій громадян - не менш як один раз на два роки".

 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд. 26вгору