Документ 1475-98-п, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 вересня 1998 р. N 1475
Київ
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6
листопада 1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) такі зміни і
доповнення:
1) пункт третій постанови після слів "лікарів-наркологів"
доповнити словами "лікарів-психіатрів;
2) у пункті 2 Порядку проведення обов'язкового
профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого
зазначеною постановою:
абзац перший після слів "їх проживання" доповнити словами "а
працівників МВС та СБУ - у відомчих лікувально-профілактичних
закладах";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Для ряду професій та видів діяльності, зазначених у
підпунктах 1 "а", 2, 3 пункту 1, пунктах 3, 4, 5, 7, 10,
підпунктах 1, 3 - 5 пункту 12 переліку, періодичний профілактичний
наркологічний огляд проводиться один раз на рік, у пунктах 8, 9
переліку - один раз на три роки, інших категорій громадян - не
менш як один раз на два роки".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вгору