Документ 1475-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 19 та 20 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.107 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради
України" ( 116/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 19, ст.134; 1998 р., N 40-41, ст.250) такі зміни:
1. У першому реченні частини першої статті 19 слова "шляхом
голосування (відкритого, поіменного або закритого)" замінити
словами "шляхом поіменного голосування".
2. Доповнити статтю 19 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Депутати, які з поважних причин відсутні на засіданні
комітету, можуть брати участь у голосуванні з питань, внесених на
розгляд комітету, шляхом подачі письмових заяв щодо позиції
депутата з обговорюваних на засіданні питань. Такі заяви можуть
бути подані до початку засідання комітету, на якому розглядається
відповідне питання".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
3. У пункті 6 частини першої статті 20 слова "в тому числі
поіменного, якщо таке проводилось" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1475-IIIвгору