Документ 1386-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.556 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) в абзаці другому статті 107 слова і цифри "від 0,5 до
одного неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів", а слова "від трьох до шести"
- словами "від дев'яти до двадцяти";
2) статтю 238 викласти в такій редакції:
"Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи
ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів
Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(стаття 107).
Від імені державних органів ветеринарної медицини,
підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України
розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення:
1) Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
та його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України та його заступники - штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступники,
державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету
ветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарної
міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України, начальники відділів ветеринарної міліції
з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь,
управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх
заступники - штраф на громадян до дев'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,
районів, районів у містах, державні інспектори ветеринарної
медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні
інспектори ветеринарної медицини регіональних служб державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини пунктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті, інспектори відділів ветеринарної
міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
- штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
4) державні інспектори ветеринарної медицини управлінь
ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі
лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
інспектори відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах
(управліннях) внутрішніх справ - штраф на громадян до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб -
до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Державними інспекторами ветеринарної медицини управлінь
ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими
лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
інспекторами відділень (відділів) ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних
відділах (управліннях) внутрішніх справ штраф може стягуватися на
місці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, з посадових осіб - у розмірі дев'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів
державного ветеринарного нагляду (статті 42-1 - 42-3, 188-22)"
викласти в такій редакції:
"державних органів ветеринарної медицини, підрозділів
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Міністерства внутрішніх справ України (статті 42-1 - 42-3,
188-22)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1386-VIвгору