Документ 1370-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 25, ст.501)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:

1) у статті 166:

абзац другий частини другої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду";

2) частину другу статті 192 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1370-VIII
вгору