Документ 1262-99-п, попередня редакція — Редакція від 18.04.2012, підстава - 287-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 липня 1999 р. № 1262
Київ

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1749 від 16.11.2002
№ 828 від 02.06.2003
№ 1657 від 13.12.2004
№ 1436 від 18.10.2006
№ 711 від 12.05.2007
№ 516 від 04.06.2008
№ 1145 від 27.12.2008
№ 287 від 05.04.2012}

На виконання пункту 25 першочергових заходів з проведення в Україні адміністративної реформи, затверджених Указом Президента України від 20 листопада 1998 р. № 1284, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

заходи щодо поліпшення роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати в установленому порядку видатки на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування.

Перший віце-прем'єр-міністр України


В.КУРАТЧЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ПОРЯДОК
формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

{У тексті Порядку слова "Українська Академія державного управління при Президентові України", "посади першої - четвертої категорій державних службовців", "посади п'ятої - сьомої категорій державних службовців" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія державного управління при Президентові України", "перша - четверта категорія посад державних службовців", "п'ята - сьома категорія посад державних службовців" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

{У тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “Нацдержслужба” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

2. Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - четвертої категорії посад державних службовців, є Національна академія державного управління при Президентові України, а на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - четвертої категорії посад державних службовців, - Нацдержслужба.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 711 від 12.05.2007}

Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Управління у воєнній сфері" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції та виконання Закону України “Про державну службу” є Нацдержслужба.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є Мін'юст.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004}

Державним замовником на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин є МЗС.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

3. Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, є Нацдержслужба.

4. Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, що відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади.

5. Заявки на включення до проекту державних замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проектів Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік.

6. Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в єдиних кошторисах доходів і видатків органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах асигнувань, визначених відповідно державними і місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

7. У пропозиціях щодо підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування зазначається:

кількість осіб, яким необхідно пройти навчання;

кількість осіб, які мають завершити навчання;

середньорічна потреба у навчанні працівників;

орієнтовна середня вартість підготовки або підвищення кваліфікації одного працівника;

орієнтовні загальні обсяги фінансування витрат на освітні послуги.

8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 239) та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., № 7, ст. 57).

Формування державного замовлення на підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

9. Пропозиції щодо підготовки працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців, подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування Національній академії державного управління при Президентові України щодо підготовки працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Управління у воєнній сфері" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони, щодо підготовки працівників органів державної влади за спеціальністю "зовнішня політика" - МЗС, а щодо підготовки працівників, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, - Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, що визначається Мінекономрозвитку та Нацдержслужбою.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008}

10. На підставі зазначених пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України формує заявку на включення до проекту державних замовлень на наступний рік підготовку магістрів у галузі "Державне управління" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю "Управління у воєнній сфері" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю "зовнішня політика, а Нацдержслужба - на підготовку магістрів у галузі "Державне управління" за спеціальністю "державна служба" для роботи на п'ятій - сьомій категоріях посад державних службовців та подають їх в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

Мінекономрозвитку на підставі цих заявок відповідно до Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266, формує проект державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

11. Національна академія державного управління при Президентові України, Міноборони, МЗС та Нацдержслужба після затвердження державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування розміщують в установленому порядку державні замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують їх виконання.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008}

Формування державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку Міноборони.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань запобігання і протидії корупції та виконання Закону України “Про державну службу” вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня Мін'юсту, який їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади, які відносяться до першої - четвертої категорії посад державних службовців, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

13. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади подають щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень щодо підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономрозвитку.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку Міноборони.

{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади, які відносяться до п'ятої - сьомої категорії посад державних службовців, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

14. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266, на підставі поданих заявок формує проект державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

15. Нацдержслужба у взаємодії з Національною академією державного управління при Президентові України після затвердження Мінекономрозвитку розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

Міноборони після затвердження Мінекономрозвитку розміщує і забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Нацдержслужба після затвердження Мінекономрозвитку розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань запобігання і протидії корупції в Національній академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1436 від 18.10.2006, № 1145 від 27.12.2008, № 287 від 05.04.2012}

Мін'юст після затвердження Мінекономрозвитку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004}

МЗС після затвердження Мінекономрозвитку розміщує і забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

16. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади у взаємодії з Нацдержслужбою після затвердження Мінекономрозвитку розміщують в установленому порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів державні замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, і контролюють їх виконання.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ЗАХОДИ
щодо поліпшення роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та визначити на 2001 - 2005 роки прогнозні показники їхньої потреби у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2000 рік.

2. Визначити перелік спеціальностей та спеціалізацій у галузі "Державне управління", професійно орієнтований на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Головдержслужба, Мінпраці, Міносвіти, Українська Академія державного управління при Президентові України.
1999 рік.

3. Провести соціологічні дослідження з питань організації, змісту і ефективності навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
1999 - 2000 роки.

4. Оптимізувати діючу мережу навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку з урахуванням потреби цих органів на 2000 - 2005 роки у навчанні кадрів.


Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
1999 - 2000 роки.

5. За результатами проведення цільових досліджень і вивчення зарубіжного досвіду розробити сучасні тести, анкети для оцінки роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та внести пропозиції щодо вдосконалення змісту навчання.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2001 роки.

6. Розробити державні стандарти, а також рекомендації (нормативи, вимоги, вказівки) з формування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі "Державне управління".


Міносвіти, Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2002 роки.

7. Організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при Президентові України цільове підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба.
Починаючи з 2000 року.вгору