Документ 1259-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2018, підстава - 260-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1259
Київ
Про затвердження Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських)
робіт для потреб космічної діяльності
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 260 ( 260-2018-п ) від 11.04.2018 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014
N 260 ( 260-2018-п ) від 11.04.2018 }

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 підрозділу 2 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення реєстру науково-дослідних і
дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт
для потреб космічної діяльності, що додається. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2018-п ) від
11.04.2018 }
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1170 ( 1170-2009-п )
"Про затвердження Порядку ведення реєстру науково-дослідних і
дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок
кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів
України для фінансування Договору між Україною та Федеративною
Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо
використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі
Алкантара" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 85, ст. 2874).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1259
ПОРЯДОК
ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських
(дослідницько-конструкторських) робіт, які виконуються
для потреб космічної діяльності
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2018-п ) від
11.04.2018 }

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Державним космічним
агентством (далі - Агентство) реєстру науково-дослідних і
дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт,
які виконуються для потреб космічної діяльності (далі - реєстр
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2018-п ) від
11.04.2018 }
2. Одержання, зберігання, накопичення та використання
відомостей, зазначених у реєстрі науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, здійснює Агентство.
3. Реєстр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
ведеться на паперових та електронних носіях за формою,
затвердженою Агентством.
4. Для внесення до реєстру науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт відомостей про зазначені роботи
резиденти - суб'єкти космічної діяльності подають Агентству копію
витягу з реєстру платників податку на додану вартість, а також
нотаріально засвідчені копії: { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 485 ( 485-2014-п ) від
23.09.2014 }

{ Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2018-п ) від 11.04.2018 }

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }

реєстраційної картки науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, наданої Українським інститутом
науково-технічної та економічної інформації;
контракту на виконання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з додатками до нього.
5. Копії документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку,
реєструються в Агентстві із зазначенням дати їх надходження.
У разі неналежного оформлення документів або подання їх не у
повному обсязі Агентство відмовляє у внесенні до реєстру
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт відомостей про
зазначені роботи, про що письмово повідомляє резиденту - суб'єкту
космічної діяльності.
6. Після внесення до реєстру науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт відомостей про зазначені роботи
Агентство видає резиденту - суб'єкту космічної діяльності довідку
за формою згідно з додатком для подання її відповідному
податковому органові.
7. У реєстрі науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт робиться запис про дату завершення таких робіт.
8. Агентство подає інформацію про внесення до реєстру
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт відомостей про
зазначені роботи:
Державній фіскальній службі - щомісяця до п'ятого числа;
{ Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 260 ( 260-2018-п ) від 11.04.2018 }
центральним органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування - у разі надходження відповідних письмових запитів.

Додаток
до Порядку
_________________________________________
(найменування контролюючого органу
_________________________________________
за місцезнаходженням)

ДОВІДКА N ______
Державне космічне агентство України підтверджує, що відомості
про ______________________________________________________________ (найменування науково-дослідних і дослідно-конструкторських
__________________________________________________________________
робіт за контрактом, найменування контракту,
__________________________________________________________________
з ким укладено, строк виконання)
які виконуються компанією (підприємством) ________________________
__________________________________________________________________
(найменування компанії (підприємства),
_________________________________________________________________,
індивідуальний податковий номер, місцезнаходження)
внесені до реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності.

Голова Державного
космічного агентства ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 485
( 485-2014-п ) від 23.09.2014, N 260 ( 260-2018-п ) від
11.04.2018 }вгору