Документ 1253-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 156-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини першої статті 156-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти
в такій редакції:
"Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та
сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної,
доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари
(роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про
їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та
правильного їх використання, а так само обмеження прав
громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та
ціни придбаних товарів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1253-IVвгору