Документ 1200-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2011. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1200
Київ
 
Про виділення
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення розрахунків з міжнародними
експертами за надання юридичних послуг

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Визначити Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідальним органом у зв'язку із поданням позову до компанії "Legal Business Consultants Ltd", що розглядатиметься у закордонному юрисдикційному органі.
 
     2. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 3500 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 6 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), та збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 14 частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ), спрямувавши їх на проведення розрахунків з міжнародними експертами за надання юридичних послуг.
 
     3. Виділити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на безповоротній основі зазначені у пункті 2 цієї постанови кошти за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів, а в разі їх недостатності - від приватизації державного майна або продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності та на яких розміщено об'єкти, що підлягають приватизації.
 
     4. Уповноважити заступника Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бондаренка Андрія Юрійовича на підписання договору з міжнародними експертами про надання юридичних послуг після погодження умов договору з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки, Головним контрольно-ревізійним управлінням.
 
     5. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.
 
     6. Дозволити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи передбачати у договорах з міжнародними експертами про надання юридичних послуг умову щодо попередньої оплати в розмірі 100 відсотків їх вартості на строк не більш як три місяці за рахунок коштів, виділених відповідно до цієї постанови.
 
     7. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення розрахунків з міжнародними експертами за надання юридичних послуг, що додається.
 
     8. Державному казначейству перерахувати Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи кошти, виділені відповідно до цієї постанови.
 
     9. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
 
     поінформувати у триденний строк Міністерство фінансів про розподіл коштів, виділених відповідно до цієї постанови, за кодами економічної класифікації видатків державного бюджету ( v0604201-01 );
 
     подати до 1 квітня 2011 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати розгляду в закордонному юрисдикційному органі справи за позовом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до компанії "Legal Business Consultants Ltd".

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1200
 
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для здійснення розрахунків з міжнародними
експертами за надання юридичних послуг

 
     1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 14 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) за напрямом "Інші витрати", для здійснення розрахунків з міжнародними експертами за надання юридичних послуг (далі - бюджетні кошти).
 
     2. Бюджетні кошти виділяються відповідно до Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 ( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69).
 
     3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС.
 
     4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
     5. Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється виключно у межах фактично перерахованих на рахунки коштів.
 
     6. Головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про використання бюджетних коштів.
 
     7. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 р., повертаються до державного бюджету.
 
     8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору