Документ 1187-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 жовтня 2007 р. N 1187
Київ
Про внесення змін у додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40,
ст. 2544, N 52, ст. 3287; 2006 р., N 8, ст. 432) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1187
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п )

1. Розділ VII додатка 2 викласти в такій редакції:
"VII. Державна ветеринарна медицина
Директор Центральної державної 14-18
лабораторії ветеринарної медицини
Директор республіканської державної 14-18
лабораторії ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим
Начальник (директор): зональної 12-17
спеціалізованої державної лабораторії
ветеринарної медицини з хвороб риб та інших
гідробіонтів; міжобласної спеціалізованої
державної лабораторії ветеринарної медицини
по хворобах птиці
Начальник (директор): обласної державної 11-16
лабораторії ветеринарної медицини; обласної
державної лікарні ветеринарної медицини;
Київської, Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної
медицини; об'єднання ветеринарної медицини
в м. Києві; Севастопольської міської
державної лікарні ветеринарної медицини
Начальник: районної державної лікарні 11-16
ветеринарної медицини; районної державної
лікарні ветеринарної медицини в м. Києві
Директор Державного центру ветеринарної 15
біологічної та фармацевтичної промисловості
Завідувач (начальник) відділу: Центральної 12-15
державної лабораторії ветеринарної
медицини; республіканської державної
лабораторії ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим; об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві;
Севастопольської міської державної лікарні
ветеринарної медицини
Завідувач відділу: зональної та міжобласної 9-15
спеціалізованої, обласної державної
лабораторії ветеринарної медицини;
Київської, Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної
медицини; обласної державної лікарні
ветеринарної медицини; регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті
Начальник: державної лабораторії
ветеринарної медицини з дослідження
шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту
державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті; станції боротьби із сказом;
районної лікарні в місті; дільничної
лікарні; завідувач загону з боротьби з
лейкозом, туберкульозом
Начальник сектору регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті
Головний фахівець: установи та організації
ветеринарної медицини
Начальник (директор): районної, 10-15
міжрайонної, міської (крім мм. Києва
і Севастополя) державної лабораторії
ветеринарної медицини; міської (крім
м. Севастополя та об'єднання ветеринарної
медицини в м. Києві) державної лікарні
ветеринарної медицини; завідувач відділу:
міжрайонної, міської державної лабораторії
ветеринарної медицини, районної, міської
державної лікарні ветеринарної медицини
Завідувач: дільниці, пункту, клініки 10-13
ветеринарної медицини; державної
лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку
Завідувач: аптеки ветеринарної медицини 10-13
(аптечного пункту, аптечного кіоску)
Завідувач відділу Державного центру 11-12
ветеринарної біологічної та фармацевтичної
промисловості
Провідний лікар ветеринарної медицини, 9-13
лікарі ветеринарної медицини всіх категорій
Фахівці, зайняті на роботах з 8-11
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною,
радіохімічною, вакуумною, електронною,
телеметричною, ультразвуковою, хімічною
апаратурою, обладнанням, приладами,
препаратами
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, 7-10
лаборанти всіх категорій
Молодший персонал ветеринарної медицини: 3-4".
ветеринарний санітар, дезінфектор
2. Розділ XXVIII "Державний центр ветеринарної біологічної і
фармацевтичної промисловості" виключити.вгору