Документ 1146-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.04.2011, підстава - 375-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2010 р. N 1146
Київ
Деякі питання проведення
перевірки ефективності використання
бюджетних коштів у 2008-2009 роках
і I кварталі 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1201 ( 1201-2010-п ) від 27.12.2010
N 375 ( 375-2011-п ) від 17.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) для проведення державним
підприємством "Ресурспостач" розрахунків з міжнародними експертами
за перевірку ефективності використання бюджетних коштів у
2008-2009 роках і I кварталі 2010 року, що додається.
2. Державному комітету з державного матеріального резерву та
державному підприємству "Ресурспостач" вжити заходів до проведення
із залученням міжнародних експертів перевірки ефективності
використання бюджетних коштів у 2008-2009 роках і I кварталі
2010 р. (далі - аудит).
3. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в
сумі 19260,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
напрямом, передбаченим пунктом 6 частини першої статті 74 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і
збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 14
частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ),
спрямувавши їх на проведення державним підприємством
"Ресурспостач" розрахунків з міжнародними експертами за проведення
аудиту. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1201
( 1201-2010-п ) від 27.12.2010 }
4. Виділити Державному комітету з державного матеріального
резерву на безповоротній основі зазначені в пункті 3 цієї
постанови кошти за рахунок надходжень до Стабілізаційного фонду
( 2154-17 ) від цільового розміщення державних цінних паперів, а в
разі їх недостатності - від приватизації державного майна або
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
які перебувають у державній власності та на яких розміщені
об'єкти, що підлягають приватизації.
5. Уповноважити генерального директора державного
підприємства "Ресурспостач" Шепель Тетяну Олександрівну на
підписання договору про надання послуг з проведення аудиту.
6. Дозволити державному підприємству "Ресурспостач"
передбачати у договорах про надання послуг з проведення аудиту
попередню оплату в розмірі 100 відсотків їх вартості на строк не
більш як шість місяців за рахунок коштів, зазначених у цій
постанові. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 375
( 375-2011-п ) від 17.03.2011 }
7. Державному комітету з державного матеріального резерву:
інформувати у триденний строк Міністерство фінансів про
розподіл коштів, виділених відповідно до цієї постанови, за кодами
економічної класифікації видатків державного бюджету
( v0604201-01 );
подати разом з державним підприємством "Ресурспостач" до 1
липня 2011 р. Кабінетові Міністрів України консолідований звіт про
результати проведення аудиту. { Абзац третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 375 ( 375-2011-п ) від
17.03.2011 }
8. Державному казначейству забезпечити перерахування коштів,
виділених відповідно до цієї постанови.
9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Фонду державного майна, іншим суб'єктам управління об'єктами
державної власності, фондам загальнообов'язкового державного
соціального страхування сприяти міжнародним експертам у проведенні
аудиту.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1146
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для проведення державним підприємством
"Ресурспостач" розрахунків з міжнародними
експертами за перевірку ефективності
використання бюджетних коштів
у 2008-2009 роках і I кварталі 2010 року

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 14 частини
першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) за напрямом "Інші витрати", для проведення
державним підприємством "Ресурспостач" розрахунків з компанією
"Trout Cacheris, PLLS" (м. Вашингтон) за перевірку ефективності
використання бюджетних коштів у 2008-2009 роках і I кварталі
2010 р. (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти виділяються відповідно до Порядку
використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 p. N 289
( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 p.,
N 24, ст. 793; 2010 p., N 2, ст. 69).
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомрезерв,
одержувачем бюджетних коштів - державне підприємство
"Ресурспостач".
4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
5. Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється виключно у межах
коштів, які фактично надійшли на рахунки.
6. Державне підприємство "Ресурспостач" надсилає щомісяця до
15 числа Держкомрезерву в установленому ним порядку інформацію про
використання бюджетних коштів для подання її до 25 числа Мінфіну.
7. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних
коштів, що обліковуються на рахунках їх головного розпорядника та
одержувача на 1 січня 2011 p., повертаються до державного бюджету.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням і
своєчасним поверненням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору