Документ 1128-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.65 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) доповнити статтею 188-19 такого змісту:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Рахункової палати, народного депутата України
Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод
у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так
само недодержання встановлених законодавством строків надання
інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної
Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "Рахункової палати (стаття 164-12)" слово і цифри
"стаття 164-12" замінити словом і цифрами "статті 164-12, 188-19";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (стаття 188-19);
відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття
188-19)";
4) частину першу статті 294 після цифр "188-17" доповнити
цифрами "188-19".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1128-IVвгору