Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.20081122
Документ 1122-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.08.2015, підстава - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 2008 р. N 1122
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 260 ( 260-2010-п ) від 03.02.2010
N 753 ( 753-2013-п ) від 02.10.2013
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2008 р. N 1122
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня
1996 р. N 73 ( 73-96-п ) "Про затвердження Положення про контроль
за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в
медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів"
(ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 178; Офіційний вісник України,
2001 р., N 26, ст. 1170; 2003 р., N 31, ст. 1605; 2004 р., N 34,
ст. 2256; 2006 р., N 31, ст. 2218) і Положення, затвердженого
зазначеною постановою, слова "Державна служба лікарських засобів і
виробів медичного призначення" та "Державна служба" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Міністерство охорони
здоров'я" та "МОЗ" у відповідному відмінку.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

3. У Положенні про Державний реєстр лікарських засобів,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня
2004 р. N 411 ( 411-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 13, ст. 897):
у пункті 3 слова "Державна служба лікарських засобів і
виробів медичного призначення (далі - Державна служба)" замінити
словом "МОЗ";
у тексті Положення слова "Державна служба" в усіх відмінках
замінити словом "МОЗ".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260
( 260-2010-п ) від 03.02.2010 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2013-п ) від 02.10.2013 }

6. У Порядку здійснення державного контролю за якістю
лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902
( 902-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2297;
2007 р., N 8, ст. 294):
1) у пункті 4 слова "Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів МОЗ та державні інспекції з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі" замінити словами "Державна інспекція з
контролю якості лікарських засобів з безпосередньо
підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі";
2) у пункті 5:
в абзацах першому і четвертому слово "МОЗ" замінити словом
"Держлікінспекцією";
в абзаці шостому слова "Державною службою лікарських засобів
і виробів медичного призначення в установленому МОЗ порядку"
замінити словом "Держлікінспекцією";
3) в абзаці другому пункту 7 слова "Державною інспекцією з
контролю якості лікарських засобів МОЗ, державними інспекціями з
контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
мм. Києві та Севастополі" замінити словом "Держлікінспекцією";
4) у пункті 9:
в абзаці першому слово "МОЗ" замінити словом
"Держлікінспекція";
останній абзац викласти в такій редакції:
"Лабораторний аналіз відібраних лікарських засобів
проводиться у лабораторіях, акредитованих (атестованих) у
встановленому Державною інспекцією з контролю якості лікарських
засобів порядку за окремими чи всіма показниками, передбаченими
аналітичною нормативною документацією, перелік яких визначається
Інспекцією.";
5) в абзаці третьому пункту 11 слово "МОЗ" замінити словом
"Держлікінспекцією";
6) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. У разі відповідності вимогам належної виробничої
практики підприємства - виробника лікарського засобу або
лабораторії для проведення аналізу, атестованої (акредитованої) у
порядку, встановленому Державною інспекцією з контролю якості
лікарських засобів, відбір зразків для лабораторного аналізу
субстанцій та нерозфасованої продукції (продукції "in bulk"),
ввезених для виробництва готових лікарських засобів, здійснює
суб'єкт господарювання. За результатами лабораторного аналізу
суб'єкт господарювання складає та подає протягом трьох робочих
днів Держлікінспекції протокол контролю якості субстанції або
нерозфасованої продукції ("in bulk"), ввезеної для виробництва
лікарських засобів, за формою, що затверджується
Держлікінспекцією.";
7) у пункті 14 слово "МОЗ" замінити словом
"Держлікінспекцією".вгору