Документ 112/98-ВР, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.07.1998

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 21 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.156 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 21 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст.10) доповнити пунктом "в" такого змісту:
"в) пенсіонерам, які набули відповідно до законодавства
колишнього Союзу РСР право на надбавку до пенсії за роботу після
досягнення пенсійного віку, - в розмірі 10 процентів основної
пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але
не більше 40 процентів".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1998 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 лютого 1998 року
N 112/98-ВРвгору