Документ 1104/96, поточна редакція — Прийняття від 20.11.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національний фонд соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

З метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей,
матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого
покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених
національними програмами з питань материнства і дитинства, та
залучення для цього недержавних джерел фінансування
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу державних та громадських організацій
і утворити Національний фонд соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям" (далі - Фонд). 2. Кошти Фонду формуються за рахунок благодійних пожертвувань
і добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, а також інших
надходжень, одержаних на підставах, не заборонених законодавством
України. 3. Призначити СЕРДЮКА Андрія Михайловича головою Фонду
соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям". 4. З метою контролю за цільовим використанням коштів Фонду
утворити Наглядову раду Фонду, до складу якої ввести представників
міністерств, інших органів виконавчої влади, наукових установ і
громадських організацій, що вирішують питання соціального захисту
материнства і дитинства. 5. А.Сердюку подати у місячний строк проект Положення про
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна -
дітям" та пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради
Фонду. 6. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади сприяти
Фонду, його регіональним відділенням у вирішенні питань
матеріально-технічного та інших видів забезпечення його
діяльності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 1996 року
N 1104/96вгору