Документ 1095-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Центральну виборчу комісію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 28, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448;
2005 р., N 35-36, ст. 446; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 13, ст. 134)
після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
"Стаття 31-1. Дострокове припинення повноважень всього складу
Комісії
1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково
припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням
Президента України.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень всього
складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як
двома третинами від її конституційного складу.
3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше
наступного дня після дострокового припинення повноважень всього
складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо
персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України
протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо
персонального складу Комісії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 травня 2007 року
N 1095-Vвгору