Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 29.11.20111078/2011
Документ 1078/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) пункт 10 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 384 ( 384/2011 ), після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Голова правління Пенсійного фонду України має двох
заступників, у тому числі одного першого".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) абзац третій пункту 10 Положення про Адміністрацію
Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року N 399 ( 399/2011 ),
виключити;
3) абзац третій пункту 11 Положення про Державну інспекцію
ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року N 403 ( 403/2011 ), виключити;
4) у Положенні про Державне космічне агентство України,
затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
N 442 ( 442/2011 ):
а) у пункті 11:
в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "двох";
в абзаці другому слово "заступники" замінити словами "та
заступник";
б) в абзаці першому пункту 12 слово "заступників" замінити
словом "заступника";
5) в абзаці першому пункту 12 Положення про Державне
агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року N 445 ( 445/2011 ),
слова "має заступників" замінити словами "має двох заступників";
6) абзац третій пункту 10 Положення про Державну службу
України з контролю за наркотиками, затвердженого Указом Президента
України від 13 квітня 2011 року N 457 ( 457/2011 ), виключити;
7) у пункті 11 Положення про Державну казначейську службу
України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня
2011 року N 460 ( 460/2011 ):
в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "двох";
в абзаці другому слово "заступників" замінити словами "та
заступника";
в абзаці третьому слово "заступників" замінити словом
"заступника";
8) в абзаці першому пункту 12 Положення про Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 ( 464/2011 ),
слова "має заступників" замінити словами "має двох заступників";
9) у Положенні про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженому Указом Президента України від
23 квітня 2011 року N 500 ( 500/2011 ):
а) у пункті 9:
в абзаці другому слова "заступників Міністра, у тому числі
одного" виключити;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"У разі необхідності для забезпечення здійснення
Мінагрополітики України окремих завдань рішенням Президента
України у структурі Мінагрополітики України може бути введено
посаду заступника Міністра".
У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - п'ятим;
б) в абзаці першому пункту 11 слова "першого заступника та
заступників Міністра" замінити словами "першого заступника
Міністра, заступника Міністра (у разі введення посади), заступника
Міністра - керівника апарату";
10) абзац другий пункту 10 Положення про Державне агентство з
інвестицій та управління національними проектами України,
затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року
N 583 ( 583/2011 ), виключити.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 29 листопада 2011 року
N 1078/2011вгору